Звіт

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника №8 від 20. 04. 2012р. Замовник: > Найменування Сумський державний університетЗвіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника №8 від 20. 04. 2012р. Замовник: > Найменування Сумський державний університет
Карпуша Василь Данилович, перший проректор, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 302, індекс – 40007, тел. (0542) 330-024 факс (0542) 687-826 е-mail info@tender sumdu edu ua
Звіт 50.55 Kb.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів ( з ПДВ)
9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю
10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару)
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника(якщо таке мало місце)
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №7 від 28. 03. 2012р. Замовник: > Найменування Сумський державний університетЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №7 від 28. 03. 2012р. Замовник: > Найменування Сумський державний університет
Положій Анатолій Михайлович, проректор з агр, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 505, індекс – 40007, тел. (0542) 330-393 факс (0542) 687-826 е-mail info@tender sumdu edu ua
Звіт 55.59 Kb.
Лот 1 – 75 048,00 грн. з ПДВ (сімдесят п’ять тисяч сорок вісім грн. 00 коп.)
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю
9. Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару)
10. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю
Звіт про рух сировини, готової І попутної продукції та зворотних виробничих відходів n \"­­ \" 20 року (найменування цеху або складу) НайменуванняЗвіт про рух сировини, готової І попутної продукції та зворотних виробничих відходів n "­­ " 20 року (найменування цеху або складу) Найменування
Внутрішня бухгалтерська звітність – це звітність, яка складається бухгалтером-аналітиком І подається як адміністрації підприємства, так І менеджерам всіх рівнів управління. Основною метою складання звітності є надання оперативної релевантної інформації відповідно до вимог управлінського персоналу
Звіт 129.63 Kb.
Звіт про виробництво і збут готової продукції
Управлінський баланс
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2009 роціЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького у 2009 році
Доктора медичних наук за спеціальностями: 14. 01. 01 – „акушерство та гінекологія”, 14. 01. 10 – „педіатрія” терміном. Після проведення переатестації повноваження спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 були продовжені наказом вак україни від 19. 05. 2009 р. №357 терміном з 20
Звіт 196.47 Kb.
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького за 2006-2009 рокиЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького за 2006-2009 роки preview Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 03 В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького за 2006-2009 роки
Нального медичного університету ім. М. Горького моз україни з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями: 14. 01. 01 – „акушерство та гінекологія”, 14. 01. 10 – „педіатрія” терміном з 12
Звіт 137.02 Kb.
Про роботу спеціалізованої вченої ради д 11.600.03
6 дипломів докторів медичних наук і 27
Долгошапко О.М.
Талалаєнко Ю.О.
Звіт про патентні І науково-інформаційні дослідження \" \" 200 р. № Найменування теми: номер держреєстрації теми Шифр темиЗвіт про патентні І науково-інформаційні дослідження " " 200 р. № Найменування теми: номер держреєстрації теми Шифр теми
Етап: планування дисертаційної роботи на науковий ступінь кандидата медичних наук
Звіт 173.6 Kb.
Звіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2007 рікЗвіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2007 рік
Перелік поданих заявок на об’ єкти промислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріоритету, автори-винахідники)
Звіт 351.4 Kb.
Звіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2008 рікЗвіт про патентно-ліцензійну діяльність кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського за 2008 рік
Патентний відділ кдму діє на підставі типового Положення о патентно-ліцензійної службі вищого медичного учбового закладу (Приказ моз україни №88 від 16. 04. 99 г.), а також Законодавства України в галузі охорони промислової власності
Звіт 56.07 Kb.
Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду \"Інститут економіки та прогнозування\", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n naukaЗвіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду Звіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду "Інститут економіки та прогнозування", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka
Кривонос, О. Б. Методологія науково-дослідної роботи : навч посіб. / О. Б. Кривонос, О. М. Демченко; За ред. О. В. Кононова. – К. Всв "Медицина", 2011. – 160 с. + Гриф моз
Звіт 0.64 Mb.
Звіт про поточні результати виконання експериментальної Програми впровадження дистанційного навчання в Сумському державному університеті Звітний період 2007 р. I основні результатиЗвіт про поточні результати виконання експериментальної Програми впровадження дистанційного навчання в Сумському державному університеті Звітний період 2007 р. I основні результати preview Звіт про поточні результати виконання експериментальної Програми впровадження дистанційного навчання в Сумському державному університеті Звітний період 2007 р. I основні результати
Підготовлено методичне забезпечення для навчального процесу п’ятого року навчання за напрямом підготовки «Інформатика», третього року навчання за напрямом «Фінанси І кредит» та «Менеджмент», першого року навчання напряму «Правознавство». Загалом реалізовано 28 та модернізовано 5 дистанційних курсів
Звіт 30.38 Kb.
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університетуЗвіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету
Названі нормативні документи розроблені у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, до вимог Положення про дистанційне навчання, затвердженого Наказом Міністерства освіти І науки України №40 від 21. 01. 2004 р та іншої нормативно-правової бази Міністерства освіти І науки України
Звіт 56.62 Kb.
Звіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університетуЗвіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету
Названі нормативні документи розроблені у відповідності до вимог Положення про дистанційне навчання, затвердженого Наказом Міністерства освіти І науки України №40 від 21. 01. 2004 р та іншої нормативно-правової бази Міністерства освіти І науки України
Звіт 52.33 Kb.
Звіт про закордонне відрядження (подається особисто або надсилається на ел адресу head international@kmpu edu ua)Звіт про закордонне відрядження (подається особисто або надсилається на ел адресу head international@kmpu edu ua)
Чи є/передбачаються публікації в зарубіжних виданнях за результатами відрядження ? (Якщо «так», вказати назву І реквізити)
Звіт 8.62 Kb.
Звіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рікЗвіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік
На протязі 1999 року викладачі кафедри брали участь у кількох Всеукраїнських, Міжнародних І регіональних конференціях І семінарах
Звіт 110.14 Kb.
Звіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндрЗвіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр
Тема кафедральної ндр: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”
Звіт 206 Kb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи


pora