Звіт

Звіт №55/21 від 18. 04. 2011 про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № відЗвіт №55/21 від 18. 04. 2011 про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № від
move to 0-16357309
Звіт
Звіт №50 від 04. 04. 2011р про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій № відЗвіт №50 від 04. 04. 2011р про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій № від
move to 0-16357314
Звіт
Звіт №45 від 28. 03. 2011 про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № відЗвіт №45 від 28. 03. 2011 про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № від
move to 0-16357317
Звіт
Звіт про обсяги та характер виконаних практикантом робіт. Копії публікацій або відредагованих студентом матеріалів (завірені печаткою та з підписом редактора) оформлюються як «Додатки» до загального «Звіту про редакційно-видавничу практику»Звіт про обсяги та характер виконаних практикантом робіт. Копії публікацій або відредагованих студентом матеріалів (завірені печаткою та з підписом редактора) оформлюються як «Додатки» до загального «Звіту про редакційно-видавничу практику»
move to 0-16269630
Звіт
Звіт про форми роботи, які розв\Звіт про форми роботи, які розв'язують завдання морального, політичного, розумового, естетичного І фізичного виховання. При вивченні розділу "Робота з батьками" звернути увагу, на планування кожного аспекту виховної роботи з батьками
Студенти ІІ курсу поглиблюють знання, вдосконалюють уміння І навички, набуті ними під час навчання на І курсі. Поряд з цим, вони оволодівають новими знаннями, уміннями та навичками в зв’язку з вивченням курсів “Педагогіка”, “Загальна психологія”, “Вікова І загальна педагогічна психологія”
Звіт 181.54 Kb.
Схема вивчення класу
Орієнтовна схема спостереження і аналізу уроку студентами-практикантами
Схема аналізу виховних заходів
Як вести щоденник
Звіт про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011»Звіт про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» та проведення очного етапу» у період з 04 січня по 18 лютого 2011 проведено II (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» (очно-заочний етап 4-21 січня 2011 року, очний етап 14-18 лютого 2011 року
Звіт 39.15 Kb.
Звіт про координаційну роботу Сумського оіппо з районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освітиЗвіт про координаційну роботу Сумського оіппо з районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти
Мон україни від 08. 08. 2008 №1119 "Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)"), значна роль у науково-методичному зростанні вчителів належить методистам та завідуючим Р(М)МК, які покликані сприяти створенню інноваційного освітнього середовища рівно доступного всім
Звіт 78.45 Kb.
Звіт про координаційну роботу Сумського оіппо з районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти preview 1 Звіт про координаційну роботу Сумського оіппо з районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти preview 2 Звіт про координаційну роботу Сумського оіппо з районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти preview 3
Звіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рікЗвіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік
«соціальна педагогіка», «практична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», а також з метою реалізації різних видів практик
Звіт 58.8 Kb.
Звіт про діяльність філії Інституту прикладної математики та механіки нан україниЗвіт про діяльність філії Інституту прикладної математики та механіки нан україни
Присутні: к ф м н., доц. Жучок Ю. В.; к ф м н., ст викл. Горбенко Є. Є., к т н., доц. Тихонов Ю. Л., голова снт радчук О. В., к п н. Панченко Л. Ф., ас. Іванова О. В., лаборант Калініна Л. С, голова наукового сектора студентського директорату ііт гладкіх О. О
Звіт 36.88 Kb.
Звіт викладачів ііт про стан підготовки дисертаційного дослідження. Слухали: Панченко Л. Ф. к пед н., доцента кафедри теоретичної І прикладної інформатики інформувала про підготовку кафедр до І туру студентських олімпіад (звіт додається)Звіт викладачів ііт про стан підготовки дисертаційного дослідження. Слухали: Панченко Л. Ф. к пед н., доцента кафедри теоретичної І прикладної інформатики інформувала про підготовку кафедр до І туру студентських олімпіад (звіт додається)
Присутні: к ф м н., доц. Жучок Ю. В.; к ф м н., ст викл. Горбенко Є. Є., к т н., доц. Тихонов Ю. Л., голова снт радчук О. В., к п н. Панченко Л. Ф., ас. Іванова О. В., лаборант Калініна Л. С, голова наукового сектора студентського директорату ііт гладкіх О. О
Звіт 35.84 Kb.
Звіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю.Звіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю.
Присутні: к ф м н., доц. Жучок Ю. В.; к ф м н., ст викл. Горбенко Є. Є., к т н., доц. Тихонов Ю. Л., голова снт радчук О. В., к п н. Панченко Л. Ф., ас. Іванова О. В., лаборант Калініна Л. С, голова наукового сектора студентського директорату ііт гладкіх О. О
Звіт 44.16 Kb.
Звіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю. preview 1 Звіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю. preview 2 Звіт провиконання плану науково-дослідної роботи кафедр ііт за 2011 к р. Про науковий імідж молодого вченого внз. Слухали: звіт Тихонова Ю. preview 3
Звіт викладачів ііт, що не захистили дисертації, про стан підготовки дисертаційного дослідженняЗвіт викладачів ііт, що не захистили дисертації, про стан підготовки дисертаційного дослідження
Присутні: к ф м н., доц. Жучок Ю. В.; к ф м н., ст викл. Горбенко Є. Є., к т н., доц. Тихонов Ю. Л., голова снт радчук О. В., к п н. Панченко Л. Ф., ас. Іванова О. В., лаборант Калініна Л. С, голова наукового сектора студентського директорату ііт гладкіх О. О
Звіт 76.14 Kb.
Звіт Іванової О. В. асистента кафедри загальної математики про індекс цитування наукових статей. У звіті були подані спеціальні пошукові системи, які використовуються для визначення індекса цитування и індекса наукової літератури.Звіт Іванової О. В. асистента кафедри загальної математики про індекс цитування наукових статей. У звіті були подані спеціальні пошукові системи, які використовуються для визначення індекса цитування и індекса наукової літератури.
Присутні: к ф м н., доц. Жучок Ю. В.; к ф м н., ст викл. Горбенко Є. Є., к т н., доц. Тихонов Ю. Л., голова снт радчук О. В., к п н. Панченко Л. Ф., ас. Іванова О. В., лаборант Петрова Л. С, голова наукового сектора студентського директорату ііт гладкіх О. О
Звіт 13.34 Kb.
Звіт аспірантів ііт про стан підготовки дисертацій-ного дослідження. Гладких О. Члени комісії Завідувачі кафедр Радчук О. В. Панченко Л. Ф. Аспіранти, що звітуютьЗвіт аспірантів ііт про стан підготовки дисертацій-ного дослідження. Гладких О. Члени комісії Завідувачі кафедр Радчук О. В. Панченко Л. Ф. Аспіранти, що звітують
Затвердження плану роботи студентського наукового товариства ііт на 2011-2012 н р
Звіт 37.84 Kb.
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 роціЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році
Наказом вак україни від 14. 07. 2009 р. №539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р проводити захист дисертацій за спеціальностями: 14. 01. 07 – онкологія, 14. 01. 23 – променева діагностика та променева терапія; 14. 03. 02 – патологічна анатомія
Звіт 195.94 Kb.
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році preview 1 Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 11. 600. 06 у Донецькому національному медичному університеті ім м. гОрького у 2010 році preview 2

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   38
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи


pora