Положення

Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернівці 200 Ухвалено Вченою радою Чернівецького національногоПоложення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Чернівці 200 Ухвалено Вченою радою Чернівецького національного
України" та у відповідності до Закону України "Про вищу освіту", Указу Президента України №1013/2005 від 07. 2005р. "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", Державної програми розвитку вищої освіти на 2005-2007роки
Положення 253.48 Kb.
Загальні засади
1. Мета та зміст практики
2. Організація та керівництво практикою
4. Матеріальне забезпечення практики
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Підписи та печатки
Виший навчальний заклад
Орган управління освіти і науки
Положення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за №Положення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за №
Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича", "Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України" й призначені керівникам та викладацькому складу кафедр університету
Положення 156.68 Kb.
Загальні положення
Зразки змістовно-діяльнісної структури
Мета і завдання практики
Зміст практики
Положення про приймальну комісію та Правил прийому до Доннту з урахуванням вимог нормативних документів мон. 31. 01. 08 Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С. О. 2Положення про приймальну комісію та Правил прийому до Доннту з урахуванням вимог нормативних документів мон. 31. 01. 08 Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С. О. 2 preview Положення про приймальну комісію та Правил прийому до Доннту з урахуванням вимог нормативних документів мон. 31. 01. 08 Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С. О. 2
Заходи донецького національного технічного університету щодо реалізації програмних завдань діяльності у 2007/2008 навчальному році”
Положення 211.71 Kb.
Зміст завдання
Зміст завдання
Зміст завдання
Напрямок діяльності
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт направити для участі у роботі підсумкової науково-практичної конференції студента Вашого внз автора роботи „Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт направити для участі у роботі підсумкової науково-практичної конференції студента Вашого внз автора роботи „
У донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно наказу Мiнiстерства освiти І науки України №998 вiд 12 листопада 2007 р проводиться ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт за галуззю науки «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Положення 115.09 Kb.
Вимоги до оформлення тексту тез
Підсумки роботи проекту підвищення громадської екологічної свідомості «роза ветров»
Автор роботи
Положення про порядок видачі дублікатів студентських квитків та залікових книжок при їх втратіПоложення про порядок видачі дублікатів студентських квитків та залікових книжок при їх втраті
move to 0-305693
Положення
Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрівПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів
Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних І наукових кадрів І є обов'язковим для всіх вищих навчальних закладів та наукових установ України незалежно від їх підпорядкованості та форми власності
Положення 330.77 Kb.
Положення про конкурс з веб-дизайну І комп’ютерної анімації серед студентів та учнів вінниця -2012 1 Мета конкурсуПоложення про конкурс з веб-дизайну І комп’ютерної анімації серед студентів та учнів вінниця -2012 1 Мета конкурсу
Підвищення рівня знань, умінь та навичок серед студентів І учнів в галузі Інтернет-технологій та комп’ютерної анімації шляхом
Положення 163.81 Kb.
Положення про навчально-наукову лабораторію кафедри психології посадова інструкція інженера навчально-наукової лабораторії р. № Затверджую ректорПоложення про навчально-наукову лабораторію кафедри психології посадова інструкція інженера навчально-наукової лабораторії р. № Затверджую ректор
Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – навчально-наукова лабораторія), порядок її кадрового забезпечення та функціонування, а також порядок взаємовідносин з іншими структурними підрозділами Університету
Положення 59.49 Kb.
Положення про навчально-практичну лабораторію Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Загальні засадиПоложення про навчально-практичну лабораторію Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Загальні засади
Навчально-практична лабораторія Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка (далі — лабораторія) — це експериментальна форма навчального процесу, де для студентів створені умови, максимально наближені до реальної роботи юриста з фізичними та юридичними особами
Положення 70.7 Kb.
Положення про конкурс наукових студентських робіт \"Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища\" ( Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1187 від 13. 10. 2011 р. )Положення про конкурс наукових студентських робіт "Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища" ( Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1187 від 13. 10. 2011 р. )
Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт “Економіка природокористування І охорони навколишнього середовища”
Положення 17.34 Kb.
Положення про проведення практики у вищих закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. №93 передбачає, що програми практик є важливими навчально-методичними документами для студентів І керівників практикиПоложення про проведення практики у вищих закладах України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. №93 передбачає, що програми практик є важливими навчально-методичними документами для студентів І керівників практики
Педагогічна практика студентів 4-го курсу кафедри перекладознавства І контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура триває 4 тижні І проводиться після закінчення 7 семестру у лютому-березні
Положення 139.18 Kb.
Положення про тендерний комітет Чернівецького національного університету імені Юрія ФедьковичаПоложення про тендерний комітет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Положенням про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 ( 921-2008-п )
Положення 93.64 Kb.
Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2008 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Положення)Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2008 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Положення)
На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів
Положення 0.79 Mb.
Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2008 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Положення) preview 1 Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2008 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Положення) preview 2
Положення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівниківПоложення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників
Галузевої угоди між Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та ЦК профспілки працівників освіти І науки України на 2011–2015 роки та Статуту нлту україни
Положення 327.26 Kb.
Положення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників preview 1 Положення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників preview 2 Положення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників preview 3 Положення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників preview 4 Положення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників preview 5
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Львів 2011Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Львів 2011
Дане Положення розроблене з урахуванням вимог організації навчального процесу за кредитно-модульною системою з метою
Положення 334.97 Kb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   62
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи


pora