Положення

Положення про сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Національного лісотехнічного університету України Cхвалено на засіданні Вченої ради університету 30 червня 2011 рПоложення про сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів І випускників Національного лісотехнічного університету України Cхвалено на засіданні Вченої ради університету 30 червня 2011 р
Статуту університету І регламентує загальні управлінські засади функціонування сектора практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів І випускників (далі – Сектор) у структурі навчально-методичного відділу (нмв) університету
Положення 121.88 Kb.
1. Загальні положення
2. Завдання і функції
2.3. Сектор відповідно до покладених на нього завдань
3. Права і відповідальність
Керівник сектора
Керівник сектора
4. Фінансування заходів сектора
Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти І науки України, наказую: Встановити наступну структуру цивільної оборони університету : 1Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти І науки України, наказую: Встановити наступну структуру цивільної оборони університету : 1 preview Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти І науки України, наказую: Встановити наступну структуру цивільної оборони університету : 1
Міністерства освіти І науки України від 20 грудня 2004 року №954 "Про затвердження Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів Міністерства освіти І науки України"
Положення 153.07 Kb.
Керівні органи цивільної оборони університету
Невоєнізовані формування цивільної оборони університету
Керівних органів цивільної оборони університету
Невоєнізованих формувань цивільної оборони університету
Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23
Методична робота з розробки внутрішньої нормативної документації, що регламентує навчальний процес 20
Положення 2.44 Mb.
3 Навчально-методична діяльність знту 20
5 Наукова та науково-технічна діяльність 55
7 Міжнародне співробітництво знту 105
1 Провадження освітньої діяльності знту по підготовці фахівців з вищою освітою
Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23 preview 1 Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23 preview 2 Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23 preview 3 Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23 preview 4 Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті 20 2 Розробка переліку кваліфікацій, які зазначатимуться в дипломах про вищу освіту випускників знту 22 2 Організаційна діяльність 23 preview 5
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком \"Енергозбереження в системах електропостачання\"Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком "Енергозбереження в системах електропостачання"
Конкурс оголошує Міністерство освіти І науки України спільно з вищими навчальними закладами України, які готують спеціалістів з електроенергетики, мають кафедри І матеріальну базу для підготовки означених спеціалістів
Положення 83.59 Kb.
2. Керівництво конкурсом
3. Вимоги до конкурсних робіт
4. Порядок представлення та розгляду робіт
28 жовтня по 26 листопада
Положення про Конкурс анотація в анотації наукової роботи під девізом „ зазначаються: актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідженняПоложення про Конкурс анотація в анотації наукової роботи під девізом „ зазначаються: актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження
Загальна кількість слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому
Положення 6.07 Kb.
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наукПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, студенти зарубіжних країн, у тому числі іноземних громадян, які навчаються у вищих навчальних закладах України
Положення 73.45 Kb.
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук Загальні засадиПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук Загальні засади
У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, студенти зарубіжних країн, у тому числі іноземні громадяни, які навчаються у вищих навчальних закладах України
Положення 77.72 Kb.
Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду анкет а учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду анкет а учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Рішенням оргкомітету
Положення 8.33 Kb.
Положення про щорічний обласний конкурс робіт молодих учених Миколаївської області І. Загальні положенняПоложення про щорічний обласний конкурс робіт молодих учених Миколаївської області І. Загальні положення
Щорічний обласний конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області (далі – Конкурс) проводиться з метою сприяння збереженню й розвитку наукового потенціалу, підготовки кадрів вищої кваліфікації, матеріальної підтримки перспективних молодих учених вищих навчальних закладів Миколаївської області
Положення 76.81 Kb.
Положення про Всеукраїнський конкурс наукових робіт серед студентської молоді Загальні положенняПоложення про Всеукраїнський конкурс наукових робіт серед студентської молоді Загальні положення
Метою Всеукраїнського конкурсу наукових робіт серед студентської молоді (далі – Конкурс) є виявлення та відбір талановитої студентської молоді у вищих навчальних закладах, надання їй підтримки, залучення молоді до активної участі в науковому житті країни та формування інтелектуальної еліти України
Положення 29.06 Kb.
Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2008 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Положення)Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду. До 1 березня 2008 року надіслати до відповідних базових вищих навчальних закладів анкети учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1 Положення)
На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів
Положення 34.82 Kb.
Положення про проведення обласного конкурсу «Вперед, до зірок!»Положення про проведення обласного конкурсу «Вперед, до зірок!»
Обласний конкурс «Вперед, до зірок!» (далі конкурс) проводиться з метою виявлення, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень у області астрономії та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві
Положення 43.96 Kb.
Положення щодо проведення Всеукраїнського конкурсу з образотворчого мистецтва \"Яскрава палітра\" мета конкурсу: Сприяння розвитку художньої освіти в Україні, налагодження стосунків та зв’язків між освітніми закладамиПоложення щодо проведення Всеукраїнського конкурсу з образотворчого мистецтва "Яскрава палітра" мета конкурсу: Сприяння розвитку художньої освіти в Україні, налагодження стосунків та зв’язків між освітніми закладами
З метою підвищення рівня художньої освіти, підтримки молодих талантів та регіональної молоді України Конфедерація дизайнерів та стилістів України І внз мистецький інститут ім Сальвадора Далі запрошують молодих талантів до участі в конкурсу
Положення 36.79 Kb.
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Мистецькому інституті художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі Загальна частинаПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Мистецькому інституті художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі Загальна частина
Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Мистецькому інституті художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі (далі за текстом – міхмд ім. С. Далі) відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Положення 184.92 Kb.
Положення про науково-дослідний сектор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського І. 3агальні положенняПоложення про науково-дослідний сектор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського І. 3агальні положення
Ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Положення 43.19 Kb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   62
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи


pora