Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів icon

Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
НазваНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Сторінка35/35
Дата02.12.2012
Розмір6.64 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

^ МІСЯЧНА КАЗКА

Літньою ніччю зустрілися на вулиці дві людини. Точніше, один стояв, задерши голову вгору, і посміхався, а другий майже зіткнувся з ним, забігши у вузький провулок між будинками...

^ Я трохи не налетів на вас! Що за манера стояти посеред вулиці, задерши голову, неначе нікого, окрім вас, навколо не існує, накинувся з він з докором до того, що стоїть як стовп незнайомцеві. Чому ви посміхаєтеся?

^ Та ось, милуюся місяцем.

Чим милуєтеся?

Місяцем. Незнайомець показав на Місяць пальцем, але його співбесідник навіть не підняв голови.

^ Яким Місяцем?

Незвичайно красивим! Та ось же він, прямо перед вами, величезний, круглий, як млинець, і жовтий...

Жовтий?! О боже! Про це обов'язково потрібно повідомити населення!

Через півгодини навколо незнайомця вже зібрався натовп.

^ Вчитель, розкажи нам про Місяць, боязко звернувся до того, що задер голову в небо незнайомцеві хтось з натовпу.

Про що розповідати? здивувався незнайомець. Підніміть голови і все побачите самі.

Хтось, не відриваючи від незнайомця захопленого погляду, поліз в кишеню, дістав звідти пошарпаний блокнотик і, поспішаючи, щоб не упустити ні єдиного слова, записав: „Треба лише підняти голову, і взору відкриється Місяць жовтий круг на тлі чорного неба...”

^ Ти чого це пишеш? насторожено запитав у нього незнайомець.

Хтось повинен зберегти ученні для нащадків, а якщо не я, то хто?

Яке, до чортової матери, учення?! ПРОСТО ПІДНІМИ ГОЛОВУ!!!

Зрозуміло! радісно погодився апологет і знов закреслив в блокнотику: „Підняти голову не складно, а просто... Вірні послідовники учення винні...”

Що за бовдур! скипів незнайомець і заїхав „вірному послідовникові” кулаком в підборіддя.

^ Перед очима того хто писав промайнула жовта пляма.

Що це було, Вчитель???

Місяць.

Боже, я побачив Місяць. Я побачив Місяць! Місяць!!!

Він побачив Місяць, зашумів і заколихався натовп... Незнайомець же, махнувши рукою, відправився геть шукати пустинну площу, на якій ніхто не перешкодить йому милуватися повним місяцем.

...Через дві тисячі років хтось відкриває Місячне Євангеліє, читає і важко зітхає: „Були ж часи! Тоді Вчитель був поряд, завжди міг дати тобі по зубах в потрібний момент. Деякі, правда, стверджують, що вони на власні очі бачать Місяць щоночі!!! Але хіба можна кому-небудь вірити у наш час? А може, і взагалі казки все це, ось що я вам скажу...”

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Андреев В. И. Конфликтология. Искусство спора, переговоров / В. И. Андреев. – Казань, 1992. – 371 с.

 2. Афанасьєв І. Діловий етикет : 2-е вид., перероб. і доп / І. Афанасьєв. – К. : „Альтерпрес”, 2001. – 352 с.

 3. Берн Э. Игры, в которые играют люди / Э. Берн. – Л. : Лениздат, 1992. – 403 с.

 4. Блум Ф., Лейлерзон Л. Мозг, разум, поведение / Ф. Блум, Л. Лейлерзон. – М. : Мир, 1998. – 407 с.

 5. Ботавина Р. Н. Этика деловых отношений : учеб. пособие / Р. Н. Ботавина. – М. : „Финансы и статистика”, 2004. – 208 с.

 6. Браим И. Н. Культура делового общения / И. Н. Браим. – Минск : Ось-89, 1998. – 312 с.

 7. Венедиктова В. И. Деловая репутация: Личность, культура, этика, имидж делового человека / В. И. Венедиктова. – М. : Владос, 1996. – 271 с.

 8. Венчер Л. С. Секреты делового общения / Л. С. Венчер. – Минск : Ось-89, 1996. – 213 с.

 9. Данильчук Л. А. Основы имиджа и этикета : учеб. пособие / Л. А. Данильчук. – К. : Кондор, 2004. – 234 с.

 10. Деловое общение / Л. В. Власов, В. К. Сементовская. – Л. : Педагогика, 1980. – 379 с.

 11. Зарецкая Е. Н. Деловое общение / Е. Н. Зарецкая. – М. : Академия, 2003. – 376 с.

 12. Здоровенко В. В. Культура ділового спілкування : навч. посіб. / В. В. Здоровенко. – Дрогобич : НВЦ „Каменяр”, 2002. – 147 с.

 13. Зигерт В., Лонг Л. Руководство без конфликтов / В. Зигерт, Л. Лонг. – М. : Экономика, 1990. – С. 219 – 221.

 14. Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування : навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. / В. Я. Зусін. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 224 с.

 15. Каган М. С. Мир общения: проблемы межсубъектных отношений / М. С. Каган. – М. : Политиздат, 1988. – 328 с.

 16. Каменская Е. Н. Психология и этика делового общения / Е. Н. Каменская. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 224 с.

 17. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей / Д. Карнеги. – К. : Наукова думка, 1989. – 222 с.

 18. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер: [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1990. – С. 680 – 682.

 19. Крижанская Ю. С., Третьяков В. П. Грамматика общения / Ю. С. Крижанская, В. П. Третьяков. – Л. : ЛГУ, 1990. – 397 с.

 20. Кузин Ф. А. Культура делового общения: Практическое пособие. 5-е изд., перераб. и доп. / Ф. А. Кузин. – М. :
  Ось-89, 2004. – 320 с.

 21. Курбатов В. И. Стратегия делового успеха / В. И. Курбатов. – Ростов н/Д. : Феникс, 1995. – 219 с.

 22. Лабунская В. А. Невербальное поведение / В. А. Лабункая. – Ростов-на/Д : Феникс, 1985. – 205 с.

 23. Лебедева М. М. Вам предстоят переговоры / М. М. Лебедева. – М. : Педагогика, 1993. – 312 с.

 24. Леонтьев А. А. Педагогическое общение / А. А. Леонтьев. – М. : Знание, 1979. – 48 с.

 25. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения / М. И. Лисина. – М. : Педагогика, 1986. – 143 с.

 26. Лобанов Т. Н., Михайлов Я. В. Основы менеджмента / Т. Н  Лобанов, Я. В. Михайлов. – М. : Мысль, 1995. – С. 23.

 27. Ломов Б. Ф. Методические и теоретические проблемы в психологии / Б. Ф. Ломов. – М. : Наука, 1984. – 253 с.

 28. Мальханова И. А. Деловое общение / И. А. Мальханова. – М. : Владос, 2004. – 461 с.

 29. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации / У. Мастенбрук. – М. : Академия, 1996. – 379 с.

 30. Павлова Л. Г. Спор, дискуссия, полемика / Л. Г. Павлова. – М. : Академия, 1991. – 134 с.

 31. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Кондор, 2008. – 356 с.

 32. Панкратов В. И. Уловки в спорах и их нейтрализация / В. И. Панкратов. – М. : Владос, 1996. – 217 с.

 33. Панкратов В. Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация / В. Н. Панкратов. – М. : Академия, 2000. – 127 с.

 34. Панфилова А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности / А. П. Панфилова. – СПб. : Питер, 2001. – 197 с.

 35. Парыгин В. Д. Основы социально-психологической теории / В. Д. Парыгин. – М. : Мысль, 1971. – 351 с.

 36. Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура / Т. Н. Персикова. – М. : Академия, 2002. – 371 с.

 37. Пиз А. Язык телодвижений / А. Пиз. – Н. Новгород : Ай Кью, 1994. – 273 с.

 38. Професійна етика соціального педагога : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова, Л. П. Харченко. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 562 с.

 39. Психологический словарь. – М. : Педагогика-Пресс, 1999. – 232 с.

 40. Психология / Под ред. В. Н. Дружинина. – СПб. : Питер, 2000. – 356 с.

 41. Психология и этика делового общения / Под ред. проф. В. Н. Лавриненко. – М. : ЮНИТИ, 2005. – 315 с.

 42. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навч. посіб. / Я. Радевич-Винницький – К. : Знання, 2006. – 291 с.

 43. Рубенштейн С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1973. – 374 с.

 44. Рыбакова М. Конфликты и взаимодействие в педагогическом процессе: Кн. для учителя / М. Рыбакова. – М. : Просвещение, 1991. – 128 с.

 45. Сафьянов В. И. Этика общения: учебное пособие / В. И. Сафьянов. – М. : Мир книги „Ганда”, 1999. – 164 с.

 46. Скотт Дж. Конфликты, пути их преодоления / Дж. Скотт. – К. : Логос, 1991. – 219 с.

 47. Смелкова З. С. Деловой человек: культура делового общения: Пособие и словарь-справочник / З. С. Смелкова. – М. : Академия, 1997. – 371 с.

 48. Снелл Ф. Искусство делового общения / Ф. Снелл. – М. : Педагогика, 1990. – 241 с.

 49. Соловьев Э. Л. Этикет делового человека: организация встреч, приёмов, презентаций / Э. Л. Соловье. – Минск, 1994. – 271 с.

 50. Сорокина А. В. Основы делового общения. Конспект лекций / А. В. Сорокина. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 225 с.

 51. Социодинамика культуры. – М. : Наука, 1973. – 173 с.

 52. Стернин И. А. Общение с мужчинами и женщинами / И. А Стернин. – Воронеж, 2001. – 241с.

 53. Стешов А. В. Как победить в споре: О культуре полемики / А. В. Стешов. – Л. : Педагогика, 1991. – 297 с.

 54. Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура : діловий етикет : навч. посіб. / Н. Л. Тимошенко – К. : Знання, 2006. – 391 с.

 55. Тимошенко Н. Л. Одяг ділової людини // Політика і час. – 2000. – № 1-2. – С. 105 – 106.

 56. Трейси Д. Менеджмент с точки зрения здравого смысла / Д. Трейси; [Пер. с англ.]. – М. : Автор, 1993. – 487 с.

 57. Третьяченко В. В. Колективні суб’єкти управління: формування, розвиток та психологічна підготовка / В. В. Третьяченко. – К. : Стилос, 1997. – 585 с.

 58. Уманский Л. И. Организаторские способности и их развитие / Л. И. Уманский. – Курский : КПУ, 1990. – 190 с.

 59. Фромм Э. Человек для себя / Э. Фромм. – Минск : Коллегиум, 1992. – 253 с.

 60. Шейнов В. В. Психология и этика делового контакта / В. В. Шейнов. М. : Академия, 1996. – 290 с.

 61. Шеломенцев В. М. Етикет і сучасна культура спілкування : 2-е вид. / В. М. Шеломенцев. – К. : Лібра, 2003. – 416 с.

 62. Шотт Б. Как вести переговоры: надежно, креативно, успешно / Б. Шотт. – М. : Пресс-центр, 2005. – 271 с.

 63. Эренест О. Слово предоставляется Вам: практические рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров / О. Эренест. – М. : Педагогика, 1988. – 141 с.

 64. Южин В. И. Полная энциклопедия этикета / В. И. Южин – М. : РИПОЛ классик, 2007. – 512 с.

 65. Юнг К. Г. Психологические типы / К. Г. Юнг. – М. : Алфавит, 1992, 105 с.

 66. Ягер Д. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса / Д. Ягер. – М. : Педагогика, 1994. – 315 с.

Kharchenko S. Y., Krasnova N. P., Kharchenko L. P., Yurkiv Y. I. Еthics of business commonunication

The problem of business communication is the subject of a lot of sciences today. But social pedagogic studies this phenomenon in the most detailed way so it’s the important factor of social education and the formation of each individual.

Business communication is a process which provides exchange of the business information and experience, implying the achievement of certain results in working together, solving a particular problem or implements a specific goal.

Specific feature of this process is the time of regulation that demands the submission to the established limits, which are determined by national and cultural traditions taken in the area, professional, ethical principles generally accepted in the professional circle of people.

The success of the business person in the professional sphere depends on the ability to conduct themselves during the process of business communication. So the most essential quality for someone who wants to succeed in business is to be able to organize without conflicts business communication productively, to negotiate with people effectively and to know how to persuade and thereby achieve the goals and objectives.

That is to say the modern specialist must have knowledge of areas such as ethics and etiquette.

This tutorial focuses on ethics in business communication. The book consists of six sections, each of which reveals a particular aspect of communication.

The first section deals with the benefits of becoming theoretical background of business communication ethics as a branch of scientific knowledge, gives a historical description of the development of business communication.

The second section analyzes the ethical aspects of business communication, gives its evaluation from the standpoint of axiology as a moral value.

The third section gives a description of business relations as a process of communication. The verbal and nonverbal ways of communication are revealed, specific features of communication in the working group are showed, different types and styles of leadership from the standpoint of communication are characterized.

The fourth section accentuates on business ethics as a form of business communication. The sources, principles and functions of business etiquette are shown. It provides guidance on etiquette and cultural behavior of business people.

In the fifth section of the manual the methodological aspects of business conversations and business meetings conducting are given, the putting of disputes and its principles into effect is presented.

The last section of training manuals reveals the essence of business conflicts and shows how to overcome them. The main emphasis is on mastering the strategies of conflict resolution.

This book is primarily intended for university students and teachers as the basis for the content of the training courses and self-education.


^ Key words: ethics of business communication, business etiquette, communication style, business clothing, forms of business communication (conversation, meeting, dispute), conflicts.

Навчально-методичне видання


ХАРЧЕНКО Сергій Якович

КРАСНОВА Наталія Павлівна

ХАРЧЕНКО Людмила Павлівна

ЮРКІВ Ярослава Ігорівна


^ ЕТИКА
ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯНавчально-методичний посібник

для студентів вищих навчальних закладів


За редакцією авторів

Комп’ютерна верстка – Юрків Я. І.

Здано до склад. 24.01.2012 р. Підп. до друку 24.02.2012 р.

Формат 60х84 1/16. Папір офсет. Гарнітура Тimes New Roman.

Друк ризографічний. Ум. друк. арк. 29,47. Наклад 300 прим. Зам. № 134.
Видавець

Видавництво Державного закладу

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011. Т/ф: (0642) 58-03-20.

e-mail: alma-mater@list.ru

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3459 від 09.04.2009 р.


Виготовлювач

Видавничо-поліграфічний центр ТОВ „Елтон-2”

вул. Коцюбинського, 2/2, м. Луганськ, 91016. Тел./ факс: (0642) 55-19-83


1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Шамне А. В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" окр "бакалавр" вищих навчальних закладів
...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с
Неведомська Є. О., Маруненко І. М. Анатомія людини: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів І викладачів вищих навчальних медичних закладів...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів спеціальності "Соціальна робота" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. 140 с
Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету “Львівська політехніка” як навчальний посібник для студентів спеціальності...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи