European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка19/19
Дата03.08.2012
Розмір2.19 Mb.
ТипДокументи
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра харчових технологій .

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни_____Виробниче навчання_______

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) ___«Професійне навчання» профіль підготовки

«Економіка підприємства Маркетинг Менеджмент»___

форма навчання ____________денна________________


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Виробниче навчання”

 1. Назва курсу.

^ „ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Професійна освіта» профіль підготовки

«Економіка підприємства Маркетинг Менеджмент»

 1. ^ Код курсу.

[ІнЕБ].[ПО_ЕкМаркМен_09].[3_1_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1,2

 1. Кількість кредитів ECTS.

10

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Одновалова Ірина Володимирівна – асистент кафедри харчових технологій, магістр, ННВЛ «Кулінар» (ТКЛ), Лисенко Ірина Георгіївна - асистент кафедри харчових технологій, спеціаліст, ТКЛ

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення курсу є формування у студентів системи спеціальних практичних навичок для вирішення основних завдань переробки і збереження харчової цінності харчових продуктів під час переробки та приготування страв, що пов’язне з організацією переробляючого виробництва і організацією підприємств громадського харчування з використанням новітніх технологій та технологічного обладнання.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Уроки трудового навчання середньої школи

 1. Зміст курсу.

1. Семестр^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Технологія приготування страв і гарнірів з овочів.

3012

18

1.2.

Обробка і приготування страв з риби і нерибних продуктів моря.

3012

18

1.3.

Обробка і приготування страв з м’яса і м’ясопродуктів.

3012

18
^ Другий модуль
1.4.

Технологія приготування супів.

4518

27

1.5.

Технологія приготування соусів.

4518

27
загальна кількість годин

18072

108

2. Семестр^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
2.1.

Технологія приготування страви і гарнірів з круп, бобових і макаронних виробів.

3012

18

2.2.

Технологія приготування страв з яєць та сиру.

3012

18

2.3.

Холодні страви і закуски.

3012

18
^ Другий модуль
2.4.

Холодні страви і закуски.

3012

18

2.5.

Солодкі страви і напої.

3012

18

2.6.

Технологія приготування тіста та виробів з нього.

3012

18
загальна кількість годин

18072

108
загальна кількість годин за весь курс

360144

216

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література 1. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів для підприємств громадського харчування всіх форм власності - К.: АСК, 2000.

 2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания, -Киев «А.С.К.», 2008, А.И. Здобнов, В.А. Цыганенко, М.И. Пересечный.

 3. Антонець Л.І., Куба О.М., Старовойт Л. Я. Лабораторний практикум з предмета «Технологія приготування їжі та організація виробництва», - Київ, 2003. – 155с.Додаткова навчальна література 1. Кулинария: Справочное пособие, Н.И. Губа, Б.Г.Лазарев, 2-е изд., - Киев «Вища школа», 1987.

 2. Ковальский Л.П. Общая технология пищевых производств. –М: Колос,1993.-360с.

 3. Шумило Г.І. Технологія приготування їжі –К.: Кондор, 2003, 504с.

 4. Могильний Н.П. Энциклопедия о вкусной и здоровой пище. -М., 2003, 412с.

 5. Матюхина З.П., Королькова Є.П. Товароведение пищевых продуктов. - М.: Новое знание, 2007, 290с.

 6. Дорохіна М.О., Капліна Т.В. Технологія продукції харчування в таблицях, - Київ, 2008 – 256с.

 7. Маслов Л.А. Кулинарная характеристика блюд и изделий, -М: Экономика, 1982. - 191с.

 8. Сальникова Л.К., Ковальов Н.И. Технология приготовления пищи, -М: Экономика, 1982, - 303с.

 9. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. - К.:: ВВП «Компас», 1997.

 10. Ковалев Н.И. Эстетические требования к оформлению блюд. - К.: Вища школа, 1989. – 265с.

 11. Ловачева Г.И., Мглинец А.И. Органолептическая оценка готовой пищи. - М.: Экономика, 1968. – 330с.

 12. Василенко З.В., Слабко О.И., Березнева Т.В. Технология приготовления пищи. Практические занятия: учебное пособие для учащихся учреждений обеспечивающих получение профессионально-технического образования, - Минск: Беларусь, 2007.-191с.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • виконання лабораторних робіт і написання звітів;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання рефератів.

Поточний контроль:

опитування і захист звітів з лабораторних робіт.

Форма семестрового контролю:

залік. 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка за кожний семестр розраховується, виходячи з критеріїв:

 • захист звітів з лабораторних робіт 70%.

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз 20%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРС

1.СеместрВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Технологія приготування страв і гарнірів з овочів.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

4%

2.

Обробка і приготування страв з риби і нерибних продуктів моря.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

4%

3.

Обробка і приготування страв з м’яса і м’ясопродуктів.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль

4%

4.

Технологія приготування супів. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

4%

5.

Технологія приготування соусів.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)


4%

6.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%

2.СеместрВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Технологія приготування страви і гарнірів з круп, бобових і макаронних виробів.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль

4%

2.

Технологія приготування страв з яєць та сиру. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

4%

3.

Холодні страви і закуски. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль

4%

4.

Солодкі страви і напої. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)


4%

5.

Технологія приготування тіста та виробів з нього.(конспектування, тема виноситься на модульний контроль

4%

6.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%

 1. Мови викладання.

Українська
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи