European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка6/19
Дата03.08.2012
Розмір2.19 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра ____іноземних мов____

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «НІМЕЦЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

(назва дисципліни)


для спеціальностей:

«Прикладна статистика» – 6.030506

«Професійна освіта. Економіка підприємства. Маркетинг. Менеджмент» – 6.010104, «Фінанси і кредит» – 6.030508,

«Менеджмент» – 6030601,

«Маркетинг» - 6.030507


форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри


Протокол № ______ від _____________


Завідувач кафедри ___________ (підпис)


Перезатверджено: протокол № ______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Іноземна мова»


 • ^ Назва курсу.

«ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості):

„Прикладна статистика”6.030506

„Професійна освіта. Економіка підприємства. Маркетинг. Менеджмент” – 6.010104, «Фінанси і кредит» – 6.030508, «Менеджмент» – 6030601, «Маркетинг» - 6.030507


 • Код курсу.

[ІнЕБ].[Прикл_стат_09]. [1_1_4]

[ІнЕБ].[ПО_ЕкМаркМен_09]. [1_1_4]

[ІнЕБ].[Фін_09]. [1_1_4]

 • Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 • Рік (роки) навчання.

1-й

 • Семестр / семестри.

1, 2

 • Кількість кредитів ECTS.

5

 • ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Ігнатова Олена Валентинівна – викладач кафедри іноземних мов

(1 корпус, ауд. 304, e-mail: elenamohn@)hotmail.com

 • ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – опанування такого рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечуватиме необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та загально-побутового спілкування в усній і письмовій формах.

Мета навчальної дисципліни є комплексною і передбачає практичне формування у студентів навичок та вмінь вільного німецькомовного спілкування у соціально-побутовій сфері, соціально-культурній, сфері суспільної діяльності, видовищно-масовій; формування комунікативної компетенції в іншомовному спілкуванні, тобто розвиток граматичних умінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності, включаючи переклад оригінальної літератури у рамках програмних вимог. Курс німецької мови професійно зорієнтований, складений на комунікативному підході вивчення німецької мови студентів усіх факультетів.


 • ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс іноземної мови середньої школи.

 • ^ Зміст курсу.

^ Змістові модулі та їх структуразагал.


лекц.


семін.


лабор


самос.


^ ПЕРШИЙ МОДУЛЬ


1.1

Ich und meine Familie (Privat Information).

8
8
4

1.2

Meine Verwandten.

4
41.3

Meine Wohnung (mein Haus).

6
6
4

1.4

Die Universität.

8
81.5

Meine Freizeit und mein Hobby.

8
81.6

Jahreszeiten.

8
81.7

Mahlzeit.

6
6
4

1.8

Die Ukraine (Kiew, Städte der Ukraine).

8
81.9

Deutschland (Berlin, Städte Deutschlands).

8
8
^ ДРУГИЙ МОДУЛЬ


2.1

Die Post (E-Mail, Internet).

6
6
6

2.2

Im Warenhaus (die Mode).

8
8
4

2.3

Einkäufe im Supermarkt.

10
10
4

2.4

Fremdsprachen in unserem Leben.

8
8
4

2.5

Die Kunst und Musik (im Theater, Kinobesuch).

10
10
4

2.6

Buchmesse.

6
6
4

2.7

Internet und Computer.

4
4
6

2.8

Die Reise (Ferien).

10
10
6


загальна кількість годин


126

126

54
^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 • Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. Начальный этап. М.,ЧеРо, 2003.

 • Камянова. Практический курс немецкого языка.

 • Бориско Н.Ф. Бизнес курс немецкого языка. М., – «ИП Логос», 2004.

Додаткова навчальна література

 1. Галай О.М., Кирись В.Н., Черкас М.А. Экзамен по немецкому языку. Пособие для поступающих в ВУЗы.

 2. Чоботарь А.В., Серебрякова Н.А. Грамматика современного немецкого языка. Донецк – 2005.

 3. Краткий грамматический справочник. К., – Методика, 2000.

Газети та журнали: General Anzeiger, Bunte, Gala, Stern

Словники:

Большой русско-немецкий словарь. Под редакц. К.Лейна. М., «Русский язык», 2005.

Большой немецко-русский словарь. Под редакц. К.Лейна. М., «Русский язык», 2005.


^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

у межах аудиторних занять:

– виконування діяльнісно- й інтелектуально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати іноземну мову як скарбницю культури та соціокультурної інформації, як основний засіб між культурного спілкування; (дискусія за змістом автентичних матеріалів, аналізування педагогічних та пофесійних ситуацій, розв’язання проблемно-педагогічних задач, ролева та ділова гра);

– участь у текстових проектах, що спонукають студентів до використання автентичних англомовних текстів на спеціальні теми для дослідної роботи;

– розробка проектів кореспондентського характеру, які включають листування, обмін електронними повідомленнями на базі мережі Інтернет;


у межах позааудиторної роботи як засобу активізації пізнавальної діяльності:

– самостійне читання текстів: складання нотаток при читанні; розпізнавання стилів читання; розподіл тексту на сенсоутворюючі частини, відокремлення в них головної та другорядної інформації; звернення до словника ;

– самостійна пошукова діяльність студентів для відбору матеріалів у різноманітних джерелах для розробки проектів;

– використання засобів медіа з метою розробки власних проектів.


^ Поточний контроль:

Поточний контроль проводиться як на окремих заняттях, так і по закінченні циклів занять. Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи контрольні роботи (не менш 1 роботи в семестр).

^ Форма семестрового контролю:

(Студент одержує семестрові заліки на підставі його поточної успішності)..

I семестр залік

II семестр залік


^ 13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 1. письмові модульні роботи 30% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 2. аудиторна робота 60%

 3. самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Deutschland. Test 1

5%

2.

Die Boerse (переклад, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Das Geld (переклад, тема виноситься на модульний контроль

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%
^ 14. Мови викладання.

Українська та німецька1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи