European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка9/19
Дата03.08.2012
Розмір2.19 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни фізичне виховання


для спеціальності(ей) _______________________

форма навчання – денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.08.2009 р.


Завідувач кафедри ___________ С.І. Шинкарьов


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Фізичне виховання”


  1. Назва курсу.

^ „ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

  1. ^ Код курсу.
  1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий – 2 години + (2 години на тиждень, секції – за вибором студента)

  1. ^ Рік (роки) навчання.

1, 2, 3, 4

  1. Семестр / семестри.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

  1. Кількість кредитів ECTS.

0 кред. (позакред. дисципліна)

  1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

1. Шинкарьов Сергій Іванович – завкафедри, доцент кафедри фізичного виховання, кандидат біологічних наук (1 корпус, ауд. 1-213)

2. Ярошенко Петро Вікторович – старший викладач кафедри фізичного виховання (спортивний корпус ЛНУ)

3. Булкіна Неллі Павлівна – доцент кафедри фізичного виховання, кандидат педагогічних наук
(1 корпус, ауд. 1-215)

4. Драгнєв Анатолій Михайлович – старший викладач кафедри фізичного виховання (спортивна кімната гурт. № 4)

5. Авксентієв Леонід Федорович – старший викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

6. Воробйова Маргарита Вікторівна – старший викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

7. Ніколаєва Олена Олександрівна – старший викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

8. Лігус Сергій Олексійович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-215)

9. Леонтьєва Інна Василівна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

10. Подрєзова Олександра Леонтіївна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус,
ауд. 1-214)

11. Вишинська Ольга Миколаївна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

12. Шабалін Микола Федорович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

13. Гайдук Наталія Олексіївна – викладач кафедри фізичного виховання (Старобільський факультет)

14. Бергіна Рита Миколаївна – викладач кафедри фізичного виховання (Ровеньківський факультет)

15. Зайцев Володимир Олексійович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус,
ауд. 1-215)

16. Лимонченко Андрій Сергійович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус,
ауд. 1-215)

17. Асташова Олена Миколаївна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

18. Васецкая Наталія Валеріївна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214)

19. Хвостиков Ігор Петрович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-215)

20. Драгнєв Андрій Анатолійович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-215)

21. Левченко Леонід Леонідович – викладач кафедри фізичного виховання (спортивний корпус ЛНУ)

22. Мартинова Наталія Петрівна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-215)

23. Бурлакова Тетяна Леонідівна – викладач кафедри фізичного виховання (лаборантська кафедри фізичного виховання)

24. Васильченко Тетяна Іванівна – викладач кафедри фізичного виховання (Стаханівський педколедж)

  1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою фізичного виховання у педагогічному університеті є формування всебічно розвинутої особистості студента, підготовки її до високопродуктивної праці за обраним фахом, здатності використовувати фізичну культуру і спорт в умовах майбутньої педагогічної діяльності, надання знань з основ організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухомої діяльності й умінь застосовувати їх на практиці, виконання державних нормативів фізичної підготовленості.


  1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс фізичного виховання

  1. ^ Зміст курсу.Змістові модулі та їх структураЗагальна

Лекції

Практичні

Самостійні
1

^ ЗМІСТ І КУРСУ

Модуль 1.1. Теоретична підготовка6


2

4


^ Здоров’я, фізична культура, і спорт у системі загальнолюдських цінностей.


Фізична культура - важливий складовий компонент культури здоров’я студента.

Оздоровчі технології, що впливають на фізичний аспект здоров’я.

Гігієнічні основи заняття фізичною культурою і спортом

Контроль і самоконтроль у процесі фізичного удосконалення
1


1


1


1


2
2

М.1.2. Методична підготовка


16
8

8Організація і методика проведення самостійних занять з фізичного виховання

Методика самоконтролю в процесі занять фізичними вправами.

Засоби перевірки і оцінки головних рухових якостей (витривалість, сила, швидкість, спритність, гнучкість)

^ Основи методики загартовування.
2


2


2


2

2


2


2


2
3

М.1.3. Технічна підготовка


102
52

50


Легка атлетика і кросова підготовка:


Біг на короткій дистанції.

Техніка бігу: низький старт, стартове прискорення, біг по дистанції, фінішування. Спеціальні вправи бігуна на короткій дистанції.

^ Біг на середній дистанції.

Техніка бігу: високий старт, стартове прискорення, біг по дистанції, по прямій та повороті, фінішування. Спеціальні вправи бігуна.

Крос:

^ Техніка бігу: старт, стартове прискорення, біг на рівнинних ділянках по прямій і повороті, біг в гору і під нахилом на пологому і крутому схилі, біг по перетнутій місцевості і фінішування.

^ Стрибки в довжину.

Техніка стрибка: розгін, відштовхування, політ, приземлення. Спеціальні вправи стрибуна.
2


2


2


2


1


1


1
Основи гімнастики:


Основна гімнастика. Загальнорозвиваючі вправи. Прикладні вправи. Акробатичні вправи. Атлетична гімнастика.4


Плавання: - техніка плавання. Урятування потопаючих та транспортування потерпілих на воді. Ігри та розваги на воді.


12


Спортивні ігри:


Баскетбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у баскетболі.

Волейбол - удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у волейболі.

Міні-футбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у міні-футболі.
2


2


24

М.1.4. Фізична підготовка


Розвиток фізичних якостей:


Витривалість - циклічні вправи (ходьба, біг, плавання, біг на лижах та ін.).

Сила та швикісно-силові якості - підтягання, згинання і випрямляння рук в упорі лежачи, підняття тулуба з положення лежачи на спині, присідання, вправи з набивними м'ячами та гантелями, вправи з використанням гімнастичних снарядів і тренажерів та ін. Швидкість - вправи, що виховують швидкість рухової реакції, швидкість окремих рухів, із зміною темпу і характеру рухів по сигналу. Спеціальні підготовчі вправи, що виконуються повторно з максимальною швидкістю. Естафети, елементи рухливих і спортивних ігор. Спритність - Вправи зі складною координацією рухів, на точність відтворення заданих рухових дій, на увагу та рівновагу. Рухливі і спортивні ігри (волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс).

Гнучкість - вправи на підвищення еластичності м'язів, м'язових сухожиль суглобових зв'язок із збільшеною амплітудою: прості, пружинисті, махові, із зовнішньою допомогою з тими, що обтяжили і без них. Вправи на розслаблення, що забезпечують збільшення амплітуди рухів в суглобах за рахунок здібності м'язів до максимального розслаблення.
7


5


6


5


5


6


6


6


5


5
5

Рухливі ігри
36

Професійно-педагогічна фізична підготовка -

охоплює теоретичну, методичну, технічну та фізичну підготовку і спрямована на підготовку майбутніх фахівців до виробничої діяльності.
3

7
7

Усього


124
62

62
1

^ ЗМІСТ ІІ КУРСУ

Модуль 2.1. Теоретична підготовка6


2

4


^ Основи професійно-прикладної фізичної підготовки

Спорт в системі формування особистості

Оздоровче і прикладне значення занять фізичною культурою і спортом


Оздоровчі технології, що впливають на психічний аспект здоров’я
1


1


1


1


2
2

М.2.3. Методична підготовка


20
10

10Основи методики фізичного тренування

Методика добору і виконання фізичних вправ для попередження стомлення, підвищення працездатності і прискорення її відновлення при різноманітних видах праці

Методика формування професійно важливих рухових якостей і навичок

Методика занять атлетизмом

Методика побудови самостійних занять фізичними вправами2

2


2


2

2

2

2


2


2

2
3

М.1.3. Технічна підготовка


98
50

48


Легка атлетика і кросова підготовка:


Біг на короткій дистанції.

Техніка бігу: низький старт, стартове прискорення, біг по дистанції, фінішування. Спеціальні вправи бігуна на короткій дистанції.

^ Біг на середній дистанції.

Техніка бігу: високий старт, стартове прискорення, біг по дистанції, по прямій та повороті, фінішування. Спеціальні вправи бігуна.

Крос:

^ Техніка бігу: старт, стартове прискорення, біг на рівнинних ділянках по прямій і повороті, біг в гору і під нахилом на пологому і крутому схилі, біг по перетнутій місцевості і фінішування.

^ Стрибки в довжину.

Техніка стрибка: розгін, відштовхування, політ, приземлення. Спеціальні вправи стрибуна.
2


2


2


2

Основи гімнастики:


Основна гімнастика. Загальнорозвиваючі вправи. Прикладні вправи. Акробатичні вправи. Атлетична гімнастика.4


Плавання: - техніка плавання. Урятування потопаючих та транспортування потерпілих на воді. Ігри та розваги на воді.


12


Спортивні ігри:


Баскетбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у баскетболі.

Волейбол - удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у волейболі.

Міні-футбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у міні-футболі.
2


2


2


1


1


1
4

М.1.4. Фізична підготовка


Розвиток фізичних якостей:


Витривалість - циклічні вправи (ходьба, біг, плавання, біг на лижах та ін.).

Сила та швикісно-силові якості - підтягання, згинання і випрямляння рук в упорі лежачи, підняття тулуба з положення лежачи на спині, присідання, вправи з набивними м'ячами та гантелями, вправи з використанням гімнастичних снарядів і тренажерів та ін. Швидкість - вправи, що виховують швидкість рухової реакції, швидкість окремих рухів, із зміною темпу і характеру рухів по сигналу. Спеціальні підготовчі вправи, що виконуються повторно з максимальною швидкістю. Естафети, елементи рухливих і спортивних ігор. Спритність - Вправи зі складною координацією рухів, на точність відтворення заданих рухових дій, на увагу та рівновагу. Рухливі і спортивні ігри (волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс).

Гнучкість - вправи на підвищення еластичності м'язів, м'язових сухожиль суглобових зв'язок із збільшеною амплітудою: прості, пружинисті, махові, із зовнішньою допомогою з тими, що обтяжили і без них. Вправи на розслаблення, що забезпечують збільшення амплітуди рухів в суглобах за рахунок здібності м'язів до максимального розслаблення.
6


5


5


5


5


6


6


6


5


5
5

Рухливі ігри
36

Професійно-педагогічна фізична підготовка -

охоплює теоретичну, методичну, технічну та фізичну підготовку і спрямована на підготовку майбутніх фахівців до виробничої діяльності.
3

5
7

Усього


124
62

62

1

^ ЗМІСТ ІІІ КУРСУ

Модуль 3.1. Теоретична підготовка6


2

4


^ Олімпійський рух в Україні.


Структура спортивного тренування

Нетрадиційні системи зміцнення здоров’я і фізичного удосконалення


Оздоровче і прикладне значення обраних систем фізичних вправ

Основи психогігієни

Оздоровчі технології, що впливають на духовний аспект здоров’я
1


1


1


1


2
2

М.3.3 Методична підготовка


20
10

10Методика використання температурних подразників як засобу підвищення і відновлення працездатності

Основи методики організації раціонального харчування

Основи методики побудови самостійних занять обраними системами фізичних вправ.3


3


4

3


4


3
3

М.1.3. Технічна підготовка


98
50

48


Легка атлетика і кросова підготовка:


Біг на короткій дистанції.

Техніка бігу: низький старт, стартове прискорення, біг по дистанції, фінішування. Спеціальні вправи бігуна на короткій дистанції.

^ Біг на середній дистанції.

Техніка бігу: високий старт, стартове прискорення, біг по дистанції, по прямій та повороті, фінішування. Спеціальні вправи бігуна.

Крос:

^ Техніка бігу: старт, стартове прискорення, біг на рівнинних ділянках по прямій і повороті, біг в гору і під нахилом на пологому і крутому схилі, біг по перетнутій місцевості і фінішування.

^ Стрибки в довжину.

Техніка стрибка: розгін, відштовхування, політ, приземлення. Спеціальні вправи стрибуна.
1


1


1


1

Основи гімнастики:


Основна гімнастика. Загальнорозвиваючі вправи. Прикладні вправи. Акробатичні вправи. Атлетична гімнастика.6


Плавання: - техніка плавання. Урятування потопаючих та транспортування потерпілих на воді. Ігри та розваги на воді.


12


Спортивні ігри:


Баскетбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у баскетболі.

Волейбол - удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у волейболі.

Міні-футбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у міні-футболі.

2


2


2


1


1


1
4

М.1.4. Фізична підготовка


Розвиток фізичних якостей:


Витривалість - циклічні вправи (ходьба, біг, плавання, біг на лижах та ін.).

Сила та швикісно-силові якості - підтягання, згинання і випрямляння рук в упорі лежачи, підняття тулуба з положення лежачи на спині, присідання, вправи з набивними м'ячами та гантелями, вправи з використанням гімнастичних снарядів і тренажерів та ін. Швидкість - вправи, що виховують швидкість рухової реакції, швидкість окремих рухів, із зміною темпу і характеру рухів по сигналу. Спеціальні підготовчі вправи, що виконуються повторно з максимальною швидкістю. Естафети, елементи рухливих і спортивних ігор. Спритність - Вправи зі складною координацією рухів, на точність відтворення заданих рухових дій, на увагу та рівновагу. Рухливі і спортивні ігри (волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс).

Гнучкість - вправи на підвищення еластичності м'язів, м'язових сухожиль суглобових зв'язок із збільшеною амплітудою: прості, пружинисті, махові, із зовнішньою допомогою з тими, що обтяжили і без них. Вправи на розслаблення, що забезпечують збільшення амплітуди рухів в суглобах за рахунок здібності м'язів до максимального розслаблення.
6


6


5


5


5


6


6


5


5


5
5

Рухливі ігри
36

Професійно-педагогічна фізична підготовка -

охоплює теоретичну, методичну, технічну та фізичну підготовку і спрямована на підготовку майбутніх фахівців до виробничої діяльності.
4

6
7

Усього


124
62

62
1

^ ЗМІСТ IV КУРСУ

Модуль 4.1. Теоретична підготовка6


2

4^ Основи фізичного виховання в сім’ї


Міжнародний рух „Спорт для всіх”.

Розробка та удосконалення індивідуальної оздоровчої системи
1


1
2


2

1

М.4.3. Методична підготовка


16
6

10
Основи методики розробки і реалізації індивідуальної програми забезпечення працездатності її відновлення засобами фізичної культури і спорту при різноманітних видах і умовах праці

Основи методики розробки і реалізації індивідуальної багаторічної програми фізичного удосконалення і забезпечення дієздатності на основі обраних систем фізичних вправ

Методика оцінювання рівня власної фізичної підготовленості

2


2


2

3


3


4
М.1.3. Фізична підготовка

38
22

16Розвиток фізичних якостей:


Витривалість - циклічні вправи (ходьба, біг, плавання, біг на лижах та ін.).

Сила та швикісно-силові якості - підтягання, згинання і випрямляння рук в упорі лежачи, підняття тулуба з положення лежачи на спині, присідання, вправи з набивними м'ячами та гантелями, вправи з використанням гімнастичних снарядів і тренажерів та ін. Швидкість - вправи, що виховують швидкість рухової реакції, швидкість окремих рухів, із зміною темпу і характеру рухів по сигналу. Спеціальні підготовчі вправи, що виконуються повторно з максимальною швидкістю. Естафети, елементи рухливих і спортивних ігор. Спритність - Вправи зі складною координацією рухів, на точність відтворення заданих рухових дій, на увагу та рівновагу. Рухливі і спортивні ігри (волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс).

Гнучкість - вправи на підвищення еластичності м'язів, м'язових сухожиль суглобових зв'язок із збільшеною амплітудою: прості, пружинисті, махові, із зовнішньою допомогою з тими, що обтяжили і без них. Вправи на розслаблення, що забезпечують збільшення амплітуди рухів в суглобах за рахунок здібності м'язів до максимального розслаблення.
3


3


3


3


3


4


4


2


2


2

5

Рухливі ігри
2
6

Професійно-педагогічна фізична підготовка -

охоплює теоретичну, методичну, технічну та фізичну підготовку і спрямована на підготовку майбутніх фахівців до виробничої діяльності.
5

2

7

Усього


60
30

30
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи