Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
Сторінка4/5
Дата12.09.2012
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   57семестр

^

Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

практичні заняттяЛабор.

Самост.
Перший модуль

^ Засвоєння методів, прийомів та конструктивних особливостей поєднання модулів в композицію
148


8


76
64^

Теми лекцій
1.1

Поняття терміну “модуль”при виготовленні художніх виробів з кераміки. Принцип побудови модульної кераміки.

6

421.2

Техніка виконання модульної кераміки

4

22

1.3

Площинна модульна кераміка, та модульна кераміка тривимірного, об’ємно-просторового, конструктивного впорядкування

4

22


Практичні заняттяЗавдання

Модульна кераміка

1.1

Підготовка матеріалу для виконання завдання (глина, шамот, барвники)

14
8
6

1.2

Виготовлення модуля методом формовки, ліплення, відливання

40
30
10

1.3

Обробка виробу

16
8
8

1.4

Декорування по сирому виробу

28
12
16

1.5

Сушка та випал №1 (контроль якості після випалу)

6
4
2

1.6

Декорування поливами, емалями

8
4
4

1.7

Випал №2 (контроль якості після випалу)

6
4
2

1.8

Монтування модулів у цілісну композицію:

Поєднання між собою за допомогою конструктивних особливостей кожного модуля; поєднання між собою за

допомогою склеювання; поєднання на жорсткому каркасі з різних матеріалів


16
6
10


Другий модуль


145

8

78
59

2.1

Особливості виконання панно рельєфного, горельєфного, чи контррельєфного характеру

8

44

2.2

Різновиди керамічних декоративно-тематичних панно

6

42


Практичні заняття


Завдання

^ Декоративно-тематичне панно

2.1

Вибір матеріалу. Підготовка матеріалу (глина, шамот, барвники)

14
68

2.2

Виконання декоративно- тематичного панно в матеріалі відповідно проекту композиції

54
2430

2.3

Декорування відповідно проекту композиції

40
3010

2.4

Сушіння та випал згідно схеми (контроль якості)

8
8


2.5

Монтування

15
105


^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН293


16


154

123
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1.Августиник А.И. Керамика. – М.– Л., 1970.

2.Акунова Л.Ф., Приблуда С.З. Материаловедение и технология производства художественных керамических изделий. – М., 1979.

3.А.И. Миклашевский. Технология художественной керамики. - Л.: издательство литературы по строительству, 1971.

Додаткова навчальна література

1. Аронов В.Р. Художник и предметное творчество. – М.: Советский художник, 1987


2. Базазьянц С.Б. Художник, пространство, среда – М.: Сов. Художник, 1983


3. Бабурина Н.М. Скульптура в пленэре. – М.: Изобразительное искусство, 1980


4. Голубець О.М. Кераміка в інтер’єрах. Практика львівських художників / Декоративне мистецтво України. – К., 1998.


5.Госин Н.Н. Производство керамических изделий для облицовки фасадов зданий. – М., 1973.

6. Греку Т.М. Пространственная керамика в современной архитектуре. – Кишинев, Штинница, 1981.


7. Елизаров В. Художественная керамика и архитектурная форма. – К.: Архитектурное творчество, 1980.


8. Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в современном интерьере. – К., 1975


9. Залесская Л.С., Микулина Е.М. Ландшафтная архитектура – М.: Стройиздат, 1979


10.А.Р.Кортес. Бассейны и пруды. - М.: Аделант. 2005.


11.Митрофанов К.Н. Современная монументально-декоративная керамика. – М - Л.: Искусство, 1967.


12. Мусиенко П.Н. Керамика в архитектуре и строительстве. – К., 1953.


13. Свахарова Н.А., Черепова О.В. Архитектурная керамика с цветным ангобированным слоем. – К., 1952.


14. Федорова З.С. Архитектурно-декоративные элементы в садово-парковом искусстве. Учебное пособие. – М.: МархИ. 1980.


15. Филиппов С.В. Архитектурная майолика. – М., 1956.


16 Цигаль В.Е., Чернов Ю.Л. Скульптура в городе. – М.: Сов. Художник, 1990^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

- самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання рефератів;

 • виконання практичних завдань

Поточний контроль:

2 письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік

^ 13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

- письмові модульні роботи 15%

(з них на к.с. р.) 5%

- підготовка керамічної маси для виконання завдання 10%

- виготовлення виробу 10%

- обробка виробу 10%

- декорування виробу по сирому 10%

- контроль якості після утильного випалу 10%

- декорування поливами, емалями, солями та ін. 10%

- контроль якості після политого випалу 10%

- монтування 15%

^ Карта оцінювання СРОВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1

^ Написання реферату:

Використання модульної кераміки в житлових та громадських спорудах

5%

2

- ознайомлення зі зразками досягнень українського і світового мистецтва по заданих темах;

- підготовка матеріалів для виконання робіт;

- проведення технологічних вогневих проб;

- контроль за сушінням виробів і гіпсових форм;

- підготовка готових робіт у матеріалі для експозиції на екзаменаційному перегляді наприкінці семестру.

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється перевіркою виконаної роботи на практичних заняттях.8 семестрЗавдання 1

^ Садово – паркова кераміка

Теми практичних занять

1

Підготовка матеріалу для виконання завдання

8
26

2

Виконання ескізів в матеріалі відповідно проекту композиції

18
810

3.

Виготовлення твору садово – паркової пластики

30
2010

4.

Декорування згідно проекту композиції

10
64

5.

Сушіння та випал №1 (контроль якості)

1
16.

Остаточне декорування (поливи, емалі, солі металів)

6
42

7.

Випал №2 (контроль якості)

1
1
Завдання 2

^ Декоративний басейн, фонтан
2.1

Вибір масштабу виконання виробу

2
2


2.2.

Підготовка матеріалів для виконання завдання (глини, шамот, поливи, емалі)

10
46

2.3.

Виготовлення фрагменту керамічного оздоблення басейну чи виготовлення фонтану

30
2010

2.4.

Сушіння та випал згідно схеми (контроль якості)

2
22.5.

Декорування. Розпис, поливи, емалі

14
86

2.6.

Монтування

9
45
^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

14182
59


^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1.Августиник А.И. Керамика. – М.– Л., 1970.

2.Акунова Л.Ф., Приблуда С.З. Материаловедение и технология производства художественных керамических изделий. – М., 1979.


 1. А.И. Миклашевский. Технология художественной керамики. - Л: Издательство литературы по строительству. 1971.

Додаткова навчальна література

1. Аронов В.Р. Художник и предметное творчество. – М.: Советский художник, 1987

2. Базазьянц С.Б. Художник, пространство, среда. – М.: Сов. Художник, 1983


3. Бабурина Н.М. Скульптура в пленэре. – М.: Изобразительное искусство, 1980


4. Голубець О.М. Кераміка в інтер’єрах. Практика львівських художників / Декоративне мистецтво України. – К., 1998.


5.Госин Н.Н. Производство керамических изделий для облицовки фасадов зданий. – М., 1973.


6. Греку Т.М. Пространственная керамика в современной архитектуре. - Кишинев, Штинница, 1981.


7. Елизаров В. Художественная керамика и архитектурная форма. – К.: Архитектурное творчество, 1980.


8. Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в современном интерьере. – К., 1975


9. Залесская Л.С., Микулина Е.М. Ландшафтная архитектура – М.: Стройиздат, 1979


10.А.Р.Кортес. Бассейны и пруды. – М.: Аделант, 2005.


11.Митрофанов К.Н. Современная монументально-декоративная керамика. – М - Л.: Искусство, 1967.


12. Мусиенко П.Н. Керамика в архитектуре и строительстве. – К., 1953.


13. Свахарова Н.А., Черепова О.В. Архитектурная керамика с цветным ангобированным слоем. – К., 1952.

14. Федорова З.С. Архитектурно-декоративные элементы в садово-парковом искусстве. Учебное пособие. – М.: МархИ. 1980.


15. Филиппов С.В. Архитектурная майолика. – М., 1956.


16. Цигаль В.Е., Чернов Ю.Л. Скульптура в городе. – М.: Сов. Художник, 1990^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

- самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання рефератів;

 • виконання практичних завдань

Поточний контроль:

Поетапна оцінка за виконання практичних робіт

Форма семестрового контролю:

Екзамен

^ 13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

- письмові модульні роботи

(з них на к.с. р.) 10%

- підготовка керамічної маси для виконання завдання 10%

- виготовлення виробу 15%

- обробка виробу 10%

-декорування виробу по сирому 10%

- контроль якості після утильного випалу 10%

- декорування поливами, емалями, солями та ін. 10%

- контроль якості після политого випалу 10%

- монтування 15%

^ Карта оцінювання СРОВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1
^
Написання реферату на тему:

“Стилі садів та тенденція використання декоративної пластики в організації простору і художнього рішення ландшафтної середи”

5%

2

- ознайомлення зі зразками досягнень українського і світового мистецтва по заданих темах;

- підготовка матеріалів для виконання робіт; контроль за сушінням виробів і гіпсових форм;

- підготовка готових робіт у матеріалі для експозиції на екзаменаційному перегляді наприкінці семестру.

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється перевіркою виконаної роботи на практичних заняттях.
14. Мови викладання.

українська, російська^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра Образотоворчого мистецтва та професійної майстерності


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


дисципліни­­­­­­­­­­­­­­­­ “РОБОТА В МАТЕРІАЛІ”

для спеціальності

7.020208 Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво

Спеціалізація: Художня кераміка

форма навчання: денне


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол №_______від______________

Завідувач кафедри__________Т.О.Зюзіна

Перезатверджено: протокол №________від_______

Перезатверджено: протокол №________від_______

Перезатверджено: протокол №________від_______


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу________Л.П. Масюта


Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „РОБОТА В МАТЕРІАЛІ”

1. Назва курсу.

^ „РОБОТА В МАТЕРІАЛІ”

Форма навчання: денна

Спеціальність: Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво

2. Код курсу.

[ІКМ].[ ИЗО*_ Керам_].[3_1_8] (92)

^ 3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

5

5. Семестр/ семестри.

9

^ 6. Кількість кредитів ECTS.

3,5

7. Прізвище ім.’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Галак Наталія Василівна

^ 8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Кераміка прийшовши з глибини віків активно сприймає все нове в своєму розвитку і найважливіша роль в створені нового в мистецтві кераміки належить художникові декоративно-прикладного мистецтва.

Мета курсу навчити студентів виконувати в матеріалі свій задум, розуміти декоративно-технологічні можливості керамічного матеріалу - глин та матеріалів на її основі. Навчити студентів різним прийомам формування і декорування кераміки, використовувати з максимальним декоративним ефектом технологічні особливості випалу кераміки, застосування барвників та полив, що дасть можливість майбутнім художникам-керамістам власними силами проходити шлях від ескізів до готових виробів.

^ 9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).


При виконанні навчальної програми «Робота в матеріалі» студенти на практиці реалізують у матеріалі свій задум, затверджений предметом «Композиція» із застосуванням знань з предмету “Основи матеріалознавства”. Знання технології матеріалів дає можливість студентам виконати свій виріб в матеріалі приблизивши його як найближче до композиційного проекту. Курс дисципліні “Робота в матеріалі” забезпечується дисциплінами професійно-орієнтованого циклу:

 • Рисунок є основою для створення як форми так і декору.

 • Живопис – розуміння гармонії кольору.

 • Скульптура – розуміння пластичних можливостей матеріалу.

 • Композиція – поєднання в єдиному творі гармонії форми, декору, пластики.1   2   3   4   5

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconХудожньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи