Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр icon

Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр
НазваСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
Сторінка8/56
Дата03.08.2012
Розмір6.69 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   56
^

10. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра фізичної реабілітації і валеології

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліна Біохімія

(назва дисципліни)


для спеціальності(ей) здоров’я людини


форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №1 від 31 серпня 2010 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010

програма „Біохімія”

 1. ^ Назва курсу.

„Біохімія”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): здоров’я людини.

 1. Код курсу.

[ІФВС].[Здор_люд_09].[2_2.1_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

2,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Роман Сергій Володимирович – доцент кафедри хімії та біохімії, кандидат хімічних наук (2 корпус, ауд. 454 , e-mail: s.v.roman@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – вивчення хімічного складу живих організмів і хімічних процесів, що відбуваються у живих організмах та лежать в основі їх життєдіяльності. Курс біохімії представлений 2 розділами – статична біохімія (вивчається хімічний склад живих організмів), динамічна біохімія (вивчається обмін речовин і пов’язаний із ним обмін енергії).

Вивчення біохімії необхідне для формування чіткого матеріалістичного розуміння життєвих процесів та подальшого вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. Біохімія закладає теоретичний фундамент для розкриття самої глибокої сутності біологічних явищ та процесів життєдіяльності.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси хімії і біології середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Біохімія як наука. Історія розвитку біохімії. Хімічний склад живих організмів

2


2

1.2.

Білки

10

4
2

4

1.3.

Нуклеїнові кислоти

6

2
2

2

1.4.

Ферменти

6

2
2

2

1.5.

Хімія вуглеводів

6

2
2

2

1.6.

Хімія ліпідів

6

2
2

2

1.7

Вітаміни

6


6

1.8

Гормони

6


6
Другий модуль
2.1.

Загальні поняття про обмін речовин і енергії в організмі. Біологічне окиснення

6

24

2.2.

Обмін вуглеводів

6

2
2

4

2.3.

Обмін ліпідів (жирів)

6

2
4

2.4.

Обмін білків

8

2
4

2.5.

Обмін нуклеїнових кислот

6


6

2.6.

Водно-сольовий обмін

4


4

2.7

Інтеграція та регуляція процесів життєдіяльності

6


6
загальна кількість годин

90

20
12

58

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Биохимия / Под ред. В. В. Меньшикова, Н. И. Волкова. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – 384 с.

 2. Проскурина И. К. Биохимия : учеб. пособие / И. К. Проскурина. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 240 с.

 3. Роман С. В. Біохімія : лабораторний журнал (для студентів нехімічних (небіо­логічних) спеціальностей педагогічного університету) / С. В. Роман, Л. М. Крючок. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 36 с.

 4. Химия и биологическая химия : учеб. пособие / Явоненко А. Ф., Яковенко Б. В., Крутовский С. В. [и др.]. – К. : Вища школа, 1988. – 415 с.

 5. Яковлев Н. Н. Биохимия / Н. Н. Яковлев. – М. : Физкультура и спорт, 1974. – 320 с.

Додаткова навчальна література

 1. Боєчко Ф. Ф. Біологічна хімія / Ф. Ф. Боєчко. – К. : Вища школа, 1995. – 536 с.

 2. Збарский Б. И. Биологическая химия / Збарский Б. И., Иванов И. И., Мардашев С. Р. – Л. : Медицина. Ленинградское отделение, 1972. – 582 с.

 3. Кильчевская М. А. Метаболический атлас / М. А. Кильчевская. – Минск : «Вышейшая школа», 1976. – 200 с.

 4. Мусил Я. Современная биохимия в схемах : пер. с англ. / Мусил Я., Новакова О., Кунц К. – М. : Мир, 1984. – 216 с.

 5. Савицкий И. В. Биологическая химия / И. В. Савицкий. – К. : Вища школа. Головное изд-во, 1982. – 472 с.

 6. Филиппович Ю. Б. Основы биохимии / Ю. Б. Филиппович. – М. : Изд-во «Агар», 1999. – 503 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • участь у фронтальному опитувані на лабораторному занятті;

 • виконання лабораторного практикуму;

 • заповнення лабораторного журналу;

 • рішення біохімічних вправ;

 • конспектування тем для самостійної роботи;

 • написання рефератів.

Поточний контроль: дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю: залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% СРС)

 • виконання програми лабораторних занять 30%

 • самостійна робота (реферати) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Обмін нуклеїнових кислот (конспектування)

5%

2.

Водно-сольовий обмін (конспектування)

5%

3.

Інтеграція та регуляція процесів життєдіяльності (конспектування)

5%

4.

Реферат на тему «Вітаміни»

5%

5.

Реферат на тему «Гормони»

5%
УСЬОГО:

25%

 1. ^ Мова викладання

Українська1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   56

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconРозгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр»
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень І термінів (за необхідністю)
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Окр «бакалавр» за напрямом підготовки: 030504 «Економіка підприємства», 030601 «Менеджмент», 030508 «Фінанси І кредит», 030509 «Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи