Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр icon

Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр
НазваСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
Сторінка9/56
Дата03.08.2012
Розмір6.69 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   56
^

11. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра фізичної реабілітації і валеології

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліна Анатомія людини

(назва дисципліни)


для спеціальності(ей) здоров’я людини


форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №1 від 31 серпня 2010 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010

програма „Анатомія людини”

^ 1.Назва курсу.

„ Анатомія людини”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): здоров’я людини

^ 2.Код курсу.

[ІФВС].[ здоров’я людини _09].[2_2.1_2]

3.Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

^ 4.Рік (роки) навчання.

1-й

5.Семестр / семестри.

1, 2

^ 6.Кількість кредитів ECTS.

4

7.Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Виноградов Олександр Анатолійович зав.кафедри анатомії, фізіології людини та тварин, доктор медичних наук (1 корпус, ауд. 1-224)

^ 8.Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з будовою та закономірностями розвитку людського тіла . Людина як біологічна істота відноситься до тваринного світу. Тому анатомія вивчає будову людини з урахуванням біологічних закономірностей, притаманних всім живим організмам, і в першу чергу вищім хребетним, а також вікових, полових та індивідуальних особливостей. Вивчення анатомічних положень та рухів тіла ( з даними о кістках, суглобах та м’язах), а також о серці, судинах, внутрішніх органах – є логічним переходом к спортивній морфології. Динамічна, спортивна морфологія – є анатомо-антропологічним забезпеченням сучасного спорту. Вони вирішують важливі питання спортивного відбору і орієнтації, раціоналізації тренувального процесу, оптимізації масової фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення.

^ 9.Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс анатомії людини середньої школи

^ 10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. Зан.)

лаб.

Самост.
Перший семестр^ Перший модуль
1.1.

Вступ до анатомії

2

2


1.2.

Опорно-руховий апарат. Остеологія.

8

4
4
1.3.

Скелет верхньої та нижньої кінцівки.

4

2
2
1.3.

Артрологія (вчення про сполучення кісток).

12

2
2^ Другий модуль
2.1.

Міологія. М’язи голови, шиї.

4

2
2
2.2.

М’язи тулуба.

4

2
2
2.3.

М’язи верхньої та нижньої кінцівки.

4

2
4
2.4.

Травна система.

2

2


2.5.

Основні етапи розвитку людини в онтогенезі.

19


19

2.6.

Типи конституції тіла людини

19


19
^ Другий семестр^ Перший модуль
1.1.

Дихальна система.

4

2
2
1.2.

Сечополовий апарат.

4

2
2
1.3.

Кровоносна система.

4

2
2
1.4.

Велике та мале коло кровообігу.

4

2
2
1.5.

Особливості кровообігу плоду.

19


19
^ Другий модуль
2.1.

Будова нервової системи.

2

2


2.2.

Центральна нервова система. Головний мозок.

4

2
2
2.3.

Периферійна нервова система. Вегетативна (автономна) нервова система.

4

2
2
2.4.

Органи чуття. Органи зору. Преддвірно-завитковий орган.

4

2
2
2.5

Ендокринні залози. Імунна система.

4

2
2
2.6

Провідні путі спинного і головного мозку.

19


19
^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

144

36
32

76

^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1.Анатомія людини. В трьох томах/під ред. В.Г. Ковешнікова. – Луганськ: Вид-во

“Шико” ТОВ “Віртуальна реальність”, 2005.

2.Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов. – М.: высш., шк., 1989. – 544 с.

3.Курепина М.М., Воккен Г.Г. Анатомия человека: учебник фак. пед. ин-тов. – 4-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 1979. – 304 с.

Додаткова навчальна література

1.Иваницкий М.Ф. Анаомия человека (с основами динамической и спортивной

морфологии): Учеб.для ин-тов физ. культуры. – Изд. 5-е, перераб., и доп./ Под

ред. Б.А. Никитюка, А.А. Гладышевой, Ф.В. Судзиловского. – М.: Физкультура и

спорт, 1985. – 544 с.

^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

  • слухання лекцій;

  • відповідь на лабораторному занятті;

  • виголошення доповіді на семінарі;

  • участь у дискусії на семінарі;

  • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

Поточний контроль: чотири письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю: залік, іспит.

^ 13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

  • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

  • участь у семінарах 40%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Основні етапи розвитку людини в онтогенезі. (конспектування)

5%

2.

Типи конституції тіла людини. (конспектування)

5%

3.

Провідні путі спинного і головного мозку (конспектування)

5%

4.

Особливості кровообігу плоду. (конспектування)

5%
УСЬОГО:

20%

^ Мова викладання.

Українська12. Основи екології


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   56

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconРозгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр»
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень І термінів (за необхідністю)
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Окр «бакалавр» за напрямом підготовки: 030504 «Економіка підприємства», 030601 «Менеджмент», 030508 «Фінанси І кредит», 030509 «Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи