Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)




НазваГалузь знань (код)
Сторінка3/45
Дата28.07.2012
Розмір5.28 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Скульптура як художньо-творча діяльність. Ліплення рельєфу (орнаментальна вставка). Рельєф ускладнений натюрмортом. Зліпки гіпсових відливок частин голови: ніс, вухо, око, губи. Голова з плечовим поясом. Фігура людини, гіпсова модель. Об’ємна голова. Етюд голови натурника. Об’ємна голова, жіноча модель, композиційне-декоративне рішення. Етюд оголеної фігури з опорою на одну ногу. Оголена жіноча натура в ускладненому ракурсі.

^

Декоративна пластика


Матерiали скульптури. Форма як пластична цiлiснiсть. Гончарство, модельне формування, художня пластика. Прикладна пластика: макет, модель. Пластика з декоративної площини.
Фотомистецтво

Фото в проектному процесi. Мiкрофото та макрофото як засiб аналiзу будови тканини, фактури, текстури. Фотомонтаж як проектний засiб. Фотообраз i художнiй образ в проектуваннi.
^
Робота в матерiалi

Технiка гобелену, машинного ткацтва. Розробка ескiзiв та виконання в матерiалi, копiювання творiв з народної творчостi. Технiка розпису тканин. Батик холодний та гарячий. Фотодрук, вибiйка. Розробка ескiзiв та виконання в матерiалi, копiювання творiв народної культури. Технiка гаптування. Ручне та машинне шитво. Розробка ескiзiв та виконання в матерiалi, копiювання творiв народного мистецтва. Технiка мереживо. Розробка ескiзiв та викоання в матерiалi, копiювання творiв народного мистецтва.


^ 4. Професійні профілі випускників: ательє індивідуального пошиття одягу, будинки моди, центри творчості; участь у міжнародних проектах, організація персональних виставок, відкриття приватних салонів, майстерень, галерей, творчих об’єднань, сучасних арт-проектів. Надання послуг з моделювання: текстильних виробів, одягу, взуття, аксесуарів. Провідний художник-конструктор одягу; діяльність незалежних професійних творчих працівників у сфері культури; участь у художніх та дизайнерських виставках та конкурсах різного рівня; робота за фахом у творчо-виробничих комбінатах і майстернях, дизайн-студіях, в театрах, кіно-телестудіях


^ 5. Можливість подальшого навчання після отримання ОКР «бакалавр» можна вступити до магістратури за напрямом «Дизайн» та навчатися за ОКР «спеціаліст» за напрямом «Дизайн».


^ 6. Діаграма структури 6.020207 Дизайн (Художнє моделювання одягу).




п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити

ECTS

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Нормативна частина

1.1.1.

Історія України

1

1

2,0

1.1.2.

Історія української культури

3

6

2,0

1.1.3.

Українська мова (за проф. спрямуванням)

1

1,2

3,0

1.1.4.

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

1,2

1,2,3

7,0

1.1.5.

Філософія

2

3

3,0

1.1.6.

Фізичне виховання

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6,7




2. Цикл природно-наукової підготовки

2.1. Нормативна частина

2.1.1.

Екологія

4

7

1,5

2.1.2.

Охорона галузі в праці

4

8

2,0

2.1.3.

Естетика

4

8

2,0

2.1.4.

Основи композиції

1,2

1,2

5,0

2.1.5.

Кольорознавство

1

1

2,0

2.1.6.

Нарисна геометрія

1

1




3. Цикл підготовки за фахом

3.1. Нормативна частина

3.1.1.

Безпека життєдіяльності

1

1

2,0

3.1.2.

Рисунок

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6,7,8

27,5

3.1.3.

Живопис

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6,7

22,0

3.1.4.

Історія мистецтв

1,2,3

1,2,3,4,5

9,5

3.1.5.

Проектна графіка

1,2

1,2,3,4

8,0

3.1.6.

Перспективи та тіні

1

2

1,5

3.1.7.

Фотографія і фотографіка

4

7,8

3,0

3.1.8.

Технологія швейного виробництва

1,2

2,3

5,0

3.1.9.

Основи формоутворення у дизайні одягу

2,3

3,4,5

6,0

3.1.10.

Матеріалознавство

1

1,2

5,0

3.1.11.

Проектування костюму

2,3,4

3,4,5,6,7,8

21,0

3.1.12.

Пластична анатомія

3

5

2,5

3.1.15.

Оглядові лекції

4

8

0,5

3.2. За вибором ВНЗ

3.2.1.

Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами).

1

1

2,0

3.2.2.

Історія костюму

2,3

4,5,6

5,0

3.2.3.

Комп’ютерні технології у дизайні одягу

1,2,3,4

2,3,4,5,6,7,8

16,0

3.2.4.

Робота в матеріалі

2,3,4

4,5,6,7,8

8,0

3.2.5.

Художній розпис тканини

3

5,6

3,0

3.2.6.

Оздоблення одягу

3

5,6

3,0

3.2.7.

Технологія та дизайн трикотажних виробів

3,4

6,7

4,0

3.2.8.

Аксесуари

4

7,8

5,0

3.3. За вибором студента

3.3.1.

Скульптура

1,2

2,3,4

5,0

3.3.2.

Історія та теорія декоративно-прикладного мистецтва

3

5,6

3,0

3.3.3.

Робота в матеріалі за вибором

3,4

5,6,7,8

6,0

3.4. Практики

3.4.1.

Пленерна практика (навчальна)

1

2

3,0

3.4.2.

Етнографічна практика (навчальна)

2

4

3,0

3.4.3.

Технологічна практика (виробнича)

3

6

6,0

3.4.4.

Проектна практика (виробнича)

4

7

6,0

3.5. Курсові роботи

3.5.1.

Курсова робота з проектної графіки

2

4

1,0

3.5.2.

Курсова робота з історії костюму

3

6

1,0

3.5.3.

Курсовий проект з ансамблю одягу

3

6

1,5


^ 7. Вимоги до оцінювання:

В університеті використовують стобальну систему оцінювання.

При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано» в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:


^ Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.

Оцінку «зараховано» виставляють студентові, який набрав не менш 50 балів.


^ 8. Вимоги до підсумкового контролю: Вимоги до підсумкового контролю: комплексний державний екзамен з фаху: «Художнє моделювання одягу».


Державні іспити (бакалаврат)

Спеціальність 6.020207, спеціалізація «Художнє моделювання одягу»


^ Склад завдання та критерії оцінювання комплексної письмової роботи

Державний іспит «Комплексний екзамен з фаху» включає дві частини: теоретичну (письмову кваліфікаційну роботу з фахових дисциплін) і практичну (практичне завдання).

Письмова кваліфікаційна робота з фахових дисциплін до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» включає:

- ^ 2 теоретичних питання – письмове завдання;

- 1 практичне питання – конструктивне моделювання.

1) відповісти на питання;

2) відповісти на питання;

3) запропонувати виконане практичне завдання.

^ Максимальна загальна кількість балів – 100 (50 балів – теоретична частина, 50 балів – практична частина).


9. Координатор ЕСТS в Інституті торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму:

ПІБ: Зінченко Вікторія Олегівна

Посада: заступник директора з навчальної роботи

Поштова адреса_____________________________

Номер телефону__0507676957________________

e-mail______________________________________


^ 10. Зміст робочих програм.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи