Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка34/45
Дата28.07.2012
Розмір5.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   45
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра дизайну


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «^ Комп’ютерні технології у дизайні одягу»

для спеціальності(ей) Художнє моделювання одягу

форма навчання Денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 11 вересня 2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Комп’ютерні технології у дизайні одягу”

 1. ^ Назва курсу.

„Комп’ютерні технології у дизайні одягу”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): художнє моделювання одягу

 1. ^ Код курсу.

[ІТОТТ].[Диз_од_09].[3_2_3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

4-й

 1. Семестр / семестри.

8

 1. Кількість кредитів ECTS.
2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Толокнова Ольга Олександрівна – асистент кафедри дизайну (3 корпус, ауд. 1-22 , e-mail: toloknova@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).


Мета курсу – формування у студентів знань, умінь та навичок в області комп’ютерної графіки з наступним їх використанням на практиці.

Завданням дисципліни є ознайомлення студентів з основними принципами побудови графічних зображень, формування базових знань, навичок та уміння роботи у графічному редакторі.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс орієнтований на слухачів, що мають упевнені навики роботи в Windows 2000/xp, що володіють базовими знаннями про архітектуру комп'ютера і периферійні пристрої. Та мають знання основ комп'ютерної графіки.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Високі комп'ютерні технології для швейної промисловості.

2

2


1.2.

Комп'ютерні технології проектування одягу на базі систем автоматизованого проектування.

2

2


1.3.

Побудова креслень в програмі CorelDraw. Малювання фігур і ліній за допомогою інструменту Smart Drawing Tool.

22
1.4

Побудова креслень в програмі CorelDraw. Розмірні лінії і виносні лінії.

82

6

1.5

Побудова креслень в програмі CorelDraw. Малювання ліній за допомогою інструменту 3 Point Curve Tool.

82

6

1.6

Створення аксесуарів в програмі CorelDraw. Ефекти: що огинають і деформації. Букет квітів.

62

4

1.7

Створення аксесуарів. Ефект прозорості. Окуляри.

62

4

1.8

Створення аксесуарів. Ефект інтерактивного контуру. Окуляри.

82

6

1.9

Створення аксесуарів. Інтерактивна заливка. Метелики.

82

6

2.0


Створення аксесуарів. Група інструментів Artistic Media. Брошки.

22
2.1

Створення аксесуарів. Ефект інтерактивного перетікання. Сонечко.

22
2.2

Створення колажа з аксесуарів у поєднанні з текстом.

22
2.3

Підготовка зображень до друку.

22загальна кількість годин

72

4
22

46

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література


 1. Зарецкая Т.И. «Азбука кроя и шитья», 2003г.

 2. А.И. Мартынова, Е.Г. « КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ», 2002. - 216 страниц.

 3. Мартыновой А.И./ Мартынова А.И., Змайлова И.И., Алехина Я.В., Зюзина О.А., Телегина С.В. «КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ», 2004. - 92 страниц.

 4. СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА: Учебное пособие для вузов и сузов / Т.М. Серова, А.И. Афанасьева, Т.И. Илларионова, Р.А. Делль. - М.: Московский государственный университет дизайна и технологии, 2004. - 288 стр., с ил.

 5. http://ru-cement.ru/

 6. http://www.lectra.com/

 7. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная графика: Учебник для вузов. – СПб: «Питер», 2003. – 736 с.

 8. Федорова А. В. CorelDRAW ХЗ. Экспресс-курс. — СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 432 с : ил.

 9. Эффективная работа: трюки и эффекты в CorelDRAW 11 (+CD) / Ю. А. Гурский, И. В. Гурская, А. В. Жвалевский. – СПб.: Питер, 2004. – 495 с.: ил.


Додаткова навчальна література

 1. Информатика: Базовый курс/ Под ред. С..В. Симоновича: Учеб. пособие для вузов. – СПб: «Питер», 2001г.

 2. Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення): Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. – Київ: Каравела, 2004. – 304 с.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання лабораторних робіт;

 • захист лабораторних робіт;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • виконання творчих робіт.

Поточний контроль:

Дві практичні модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • практичні модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • виконання творчих робіт 30%

 • самостійна робота 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Інструменти обертання та віддзеркалення. Інструменти обведення.

5%

2.

Створення та збереження символів у бібліотеці.

5%

3.

Використання макросів.

5%

4.

Творча робота на вибір студента.

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   45

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи