Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка39/45
Дата28.07.2012
Розмір5.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   45
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра дизайну


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

Дисципліни «Художній розпис тканини»

для спеціальності: «Дизайн»

форма: навчання денна.


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 11 вересня 2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „ Художній розпис тканини ”

 1. ^ Назва курсу.

„ Художній розпис тканини ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність: «Дизайн».

 1. ^ Код курсу.

[ІТОТТ].[Диз_од_09].[3_2_5]
 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

5-6

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Гоголєва Ольга Олександрівна - асистент кафедри дизайну (3 корпус, ауд. 1-22)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – навчитися користуватися сучасними інструментами і матеріалами для художнього розпису тканини, наявними в продажі. Залучити студентів-дизайнерів в казковий світ батіка. Навчити їх мислити творчо, креативно. Можливо "знайти себе" в цьому виді декоративно-прикладного мистецтва. Застосувати одержані знання, уміння в своїй роботі.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс академічного малюнку та живопису.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль (5 семестр)
1.1.

Історія та різновиди художнього розпису ткании.

4

22

1.2.

Інструменти та матеріали , основні способи пофарбування тканин.

6

42

1.3.

Свободний (вільний) розпис.

6

42

1.4.

Свободний (вільний) розпис. Ескіз. Завдання №1.

42

2

1.5.

Обтягування рами, перенесення малюнку на тканину. Завдання №1.

2


2

1.6.

Акварельна техніка свободного (вільного) розпису тканини. Завдання №1.

2


2

1.7

“Вузликова” техніка фарбування тканини.

42

2

1.8

“Зашивання”, особливості технології.

42

2

1.9

“Сольова” техніка фарбування тканини.

42

2
^ Другий модуль
2.1.

Техніка безпеки при роботі з аніліновими фарбниками та резервом.

4

22

2.2.

Холодний батік, штемпельне та трафаретне відтискування

4

22

2.3.

Розпис у техниці “Гутта”, ескіз. Завдання №2.

62

4

2.4.

Перенесення малюнка на тканину, робота резервом. Завдання №2.

2


2

2.5.

Робота резервом. Завдання №2.

42

2

2.6

Розпис у техниці “Гутта”. Робота фарбами. Завдання №2.

42

2

2.7

Розпис у техниці “Гутта”. Робота фарбами. Завдання №2.

42

2

2.8

Трафаретне відтискування.

42

2

2.9

Штемпельне відтискування.

42

2
^ Кількість годин за 5 семестр

72

14
20

38
^ Третій модуль (6 семестр)
3.1

Текстиль країн Сходу: Японія, Китай, Індія.

4

22

3.2

Африканські та Єгипетські мотиви у художньому розпису тканин. Особливості гамми кольорів та орнаменту.

4

22

3.3

Текстиль країн Європи. Модерн у текстилі XIX – XX ст. ст.

4

42

3.4

Техніка “краклє”, гарячий батік.

42

2

3.5

“Морозні візерунки”, вільний розпис.

2


2

3.6

Вибір теми для завдання №4. Розроблення ескізу.

42

2

3.7

Розроблення ескізу в кольорі. Завдання №4.

2


2

3.8

Обтягування рами, перенесення малюнка на тканину. Завдання №4.

2


2

3.9

Робота резервом та фарбами. Завдання №4.

2


2

3.10

Робота резервом та фарбами. Завдання №4.

22
3.11

Захист творчої роботи.

22
3.12

Написання рефератів.

4


4
^ Кількість годин за 6 семестр

36

6
8

22
загальна кількість годин

108

20
28

50

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.


Основна навчальна література

1. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. — М., 1981.

2. Корюкин В.Н. Батик. — Л., 1978.

3. Мельникова Н.В. Монументально-декоративный текстиль. — М., 1989.

4. Миладинов П. Полезные советы и рецепты для всех / Пер. с болгарского. — М., 1988.

5. «Роспись по шелку». ж. Валентина. – 1995. - №1.

6. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. - М., 2001.


Додаткова навчальна література

1. Тангус О.В. и др. Технология росписи тканей. — М., 1960.

2. Шумяцкая Е. Как создаются рисунки для тканей // Декоративное искусство СССР.— 1958. — №8.

3. «Холодный батик». ж. Юный техник. – 1983. - №1

4. «Прекрасное своими руками». ж. Детская литература. –М. – 1987.

5. «Чтобы ожили стены». Сборник – М., Молодая гвардия. - 1977


 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій, конспектування;

 • виступ з повідомленням;

 • ескізування;

 • робота в матеріалі;

 • робота з літературою;

 • відвідування виставок;

 • зустріч з містерами художнього розпису тканини.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • Творча робота в матеріалі 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • Захист творчої роботи 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Текстиль країн Сходу: Японія, Китай, Індія (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

2.

Африканські та Єгипетські мотиви у художньому розпису тканин. Особливості гамми кольорів та орнаменту (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

3.

Текстиль країн Європи. Модерн у текстилі XIX – XX ст. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська, російська1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   45

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи