Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка40/45
Дата28.07.2012
Розмір5.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра дизайну


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «Оздоблення одягу»

для спеціальності: «Дизайн»

форма навчання: денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №1від 11 вересня 2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „ Оздоблення одягу ”

 1. Назва курсу.

^ „ОЗДОБЛЕННЯ ОДЯГУ ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): дизайн (художнє моделювання костюму)

 1. ^ Код курсу.

[ІТОТТ].[Диз_од_09].[3_2_6]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

5-6

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Прошунова Лариса Юріївна – асистент кафедри дизайну, магістр дизайну ( корпус Юла, ауд. 33(4) , 33(5) e-mail: dizajner-chpz@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з основами дизайнерської діяльності; формування уявлення про особливості формоутворення в одязі; формування в них практичних умінь та навиків дизайн-проектування, вироблення свідомого підходу до виконуючих дій.

Поглиблене вивчення обробки вузлів одягу.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс малюнку, композиції, матеріалознавства, технології швейних виробів, проектної графіки.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Фактура і декор в композиції костюма. Стисла характеристика оздоблювальних матеріалів та фурнітури. Групи оздоблень, їх функції. Основна і оздоблювальна тканини.

2

2


1.2.

Оздоблювальні ручні та машинні шви. Оздоблювальна строчка.

2

2


1.3.

Підготовчі роботи при обробці деталей виробів. Види складок та їх обробка.

2

2


1.4.

Обробка канту. Обробка оборок і воланів, їх пришивання, застрочування або вшивання в цілу деталь. Обробка басок, рюшу, бейок, буф, фестонів. Обробка деталей одягу мереживом та шитвом.

2

2


1.5.

Види кокеток та їх обробка З'єднання кокеток з основними деталями.

2

2


1.6.

Оздоблювальні ручні та машинні шви. Вистрочний шов із відлітним краєм. Рельєфний шов із шнуром. Зшивний рельєфний шов.

102

8

1.7

Підготовчі роботи при обробці деталей виробів. Обробка кутиків. Обробка виточок, підрізів, складок. Односторонні складки. Складочки защіпи. Поперечні складочки. Зустрічні, бантові, віялоподібні складки.

102

8

1.8

Обробка канту. Обробка оборок і воланів, їх пришивання, застрочування або вшивання в цілу деталь. Обробка басок, рюшу, бейок, буф, фестонів. Обробка деталей одягу мереживом та шитвом.

124

8

1.9

Обробка кокеток. Пришивні кокетки з прямими й овальними нижніми краями. Пришивні кокетки з кантом, оборкою, воланом і мереживом. Настрочні кокетки. Накладні кокетки із складними фігурними краями. З'єднання кокеток з основними деталями.

124

8
^ Другий модуль
2.1.

Види петель та їх обробка.

2

2


2.2.

Види застібок та їх обробка.

2

2


2.3.

Обробка накладних кишень з оздобленням.

2

2


2.4.

Обробка дрібних деталей одягу.

2

2


2.5.

Кінцеве оздоблення одягу.

2

2


2.6

Обробка петель. Обробка петель однією обшивкою. Обробка петель двома обшивками. Обробка обкидних петель, пришивних петель із зшивного шнура. Обробка висячих петель і петель у шві зшивної планки.

44

5

2.7

Обробка застібок тасьмою «блискавка». Застібка з тасьмою «блискавка» по середньому шву спинки у виробах без коміра. Застібка з тасьмою «блискавка» посередині переду ліфа, в боковому шві плаття, спідниці.

44

4

2.8

Накладна кишеня з оздобленням по шву приточування. Накладна кишеня з оздобленням під планкою. Накладна кишеня з оздоблювальною строчкою. Обробка накладної кишені з бантовою складкою настрочним клапаном і хлястиком.

44

3

2.9

Обробка дрібних деталей одягу. Пояс, пата, хлястик, погони, шльонки. З'єднання деталей одягу по фасонним лініям, які мають форму кутів.

44

3

2.10

Кінцеве оздоблення одягу. Оздоблення швейних виробів методом клейової аплікації. Накладне шиття. Вишивка бісером та лелітками. Декоративні прикраси з ниток, тасьми, бісеру.

44

7

2.11

Кінцева волого-теплова обробка виробів в залежності від виду оздоблень.

22загальна кількість годин

108

20
34

54

 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.


Основна навчальна література

 1. Борецька Є.Я., Малюга П.М. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу. – К.: Вища шк., 1992 – 367с.

 2. Головніна М.В., Михайлець В.М., Ямпольська А.М. Технологія обробки деталей швейних виробів. – К.: Техніка, 1986. - 100 с.

 3. Лазур К.Р. Швейне матеріалознавство: Підручник. – Львів: Світ, 2003 – 240 с.

 4. Юдина Е.Н., Евтушенко М.А., Иерусалимская О.А. Шейте сами. – С-Пб.: Культ-информ-пресс., 1992 – 416 с.Додаткова навчальна література

 1. Головніна М.В., Михайлець В.М. Технологія крою та шиття. – К.: Техніка, 1985 – 268 с.

 2. Савостицкий А.В., Мелихов Е.Х. Технология швейного производства. – М.: Лег.Инд., 1982.

 3. Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. – М.: Высш.шк., 1985 – 319 с.

 4. Шершнева Л.П. Качество одежды. - М.: Высш.шк., 1985.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • оформлення папки з лабораторних робіт.

Поточний контроль:

Звіти з лабораторних робіт.

Форма семестрового контролю:

заліки.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 50% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • самостійна робота 50%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Виконання ескізів жакетів.

10%

2.

Розробка креслення моделі жакету для індивідуальної фігури.

10%

3.

Підготовка тканини до розкрою. Розкрій деталей креслення.

10%

4.

Пошиття жакету.

20%
УСЬОГО:

50%
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи