Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка9/45
Дата28.07.2012
Розмір5.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   45
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра дизайну


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

Дисципліни «Основи композиції»

для спеціальності «Дизайн»

форма навчання: денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № ^ 1 від 11 вересня 2009р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л. П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Основи композиції”

 1. ^ Назва курсу.

„Основи композиції”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність: «Дизайн».

 1. ^ Код курсу.

[ІТОТТ].[Диз_од_09].[2_1_4]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1,2

 1. Кількість кредитів ECTS.

3,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Крашенинников Віктор Миколайович – доцент кафедри дизайну, кандидат технічних наук (3 корпус, ауд. 1-22, e-mail: )

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – формування у студентів необхідного для успішного засвоєння спеціальності рівня знань з теорії формальної композиції, засвоєння термінів та понять з композиції об’єктів графічного дизайну. Засвоєння прийомів та операцій з проектування композиційних форм із заданими якостями. В другому семестрі метою є розвиток асоціативного мислення студентів та вміння передавати в зображенні емоційний бік явищ та сприйняття об’єктів.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс малювання середньої школи.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
1 семестр^ Перший модуль
1.1.

Поняття композиції. Природно наукові основи композиції.

2

2


1.2.

Мова графічного дизайну. Точка, лінія, пляма, текстура, фактура.

6

2
4

8

1.3.

Властивості – признаки композиції.

4

2
2

6

1.4.

Властивості – якості композиції. Рівновага. Підпорядкування статики і динаміки. Масштабність.

6

2
4

8
^ Другий модуль
2.1.

Засоби композиції. Пропорції. Ритм. Симетрія. Колір. Контраст кольору та форми.

12

4
8

8

2.2.

Прийоми композиційної побудови.

4

2
2

8
2 семестр^ Перший модуль
1.1.

Роль асоціацій в мистецтві та дизайні. Асоціативні властивості графічних форм.

4

2
2

2

1.2.

Види асоціацій та метафор.

2

2


1.3.

Асоціативне формоутворення в графічному дизайні.

6

2
4

4

1.4.

Кольорові і музикальні асоціації.

6

2
4

2
^ Другий модуль
2.1.

Використовування асоціацій при створенні художнього образу.

6

2
4

2

2.2.

Асоціації акцидентних шрифтів. Асоціації в рекламі.

6

2
4

4

2.3.

Методика створення асоціативної композиції в об’єктах графічного дизайну.

6

2
4

4
загальна кількість годин

88

28
42

18

 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Костенко Т.В. Основи композиції та тримірного формоутворення. Навч. посібник. – К.: ІЗМН. – 2002.

 2. Шорохов Е.В. Композиція. Учебн. – М.: Просвещение, 1986. – 306 с.

 3. Крашенинников В.Н. Композиция в графическом дизайне. Учебн. Пособие. - Луганск, «Альма-Матер», 2009. – 66 с.

 4. Крот А.М. Основы художественного конструирования. Конспект лекций. Часть 1. – Киев. Изд. КПИ, 1970. – 164 с.

 5. Паранюшкин Р.В. Композиция. Ростов Н / Д: изд. «Феникс», 1977. – 162 с.

 6. Крашенинников В.Н. Ассоциации в графическом дизайне. Учеб. Пособие. – Луганск. – «Глобус», 2008. – 86 с.

Додаткова навчальна література

 1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: «Прогресс», 1974. – 220 с.

 2. Барабанщиков В.А. Психология восприятия. Организация и развитие перцептивного процесса. Учеб. Пособие. – М.: Космо-Центр, 2006. – 240 с.

 3. Водчиц С.С. Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций. Учеб. пособие для вузов / Степан Сергеевич Водчиц: М.: Техносфера, 2005. – 416 с.

 4. Волкова В. Дизайн рекламы. – М.: Университет, 1999. – 226 с.

 5. Павловская Е. Дизайн рекламы. Поколение NEXT. – СПб. Питер, 2004. – 320 с.

 6. Смирнов С.С. Шрифт и шрифтовой плакат. – М.: Аврора, 1977. – 143 с.

 7. Соколова Т.М. Орнамент – почерк эпохи. – М.: Аврора, 1972. – 176 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • вправи на закріплення знань;

 • участь у дискусіях на лабораторних заняттях;

 • самостійне виконання підготовчих вправ для перевірки засвоєння навчального матеріалу;

 • самостійна робота з літературою та конспектом лекцій.

Поточний контроль:

По дві письмових модульних роботи в кожному семестрі.

^ Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • модульна робота 40% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • Результати лабораторних робіт 60%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Самостійне виконання зображень для формування вмінь використовування закономірностей формальної композиції.

Для кожного студента – 10 завдань.

20 %
УСЬОГО:

20 %
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   45

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи