Бібліотеки внз м. Одеса у 2011 році icon

Бібліотеки внз м. Одеса у 2011 році
Скачати 100.7 Kb.
НазваБібліотеки внз м. Одеса у 2011 році
Дата10.09.2012
Розмір100.7 Kb.
ТипДокументиБібліотеки ВНЗ м. Одеса у 2011 роціЗагальний фонд – 11.820.002

Електронні видання – 27.430

Електронний каталог – 3.297.807 записів

Кількість ПК – 444

Кількість відвідувань – 4.548.984.

Бібліотечні працівники – 624

Надійшло – 125.463 прим.

Фінансування (книги / періодика) – 3.438.425 грн. / 1.911.145 грн.


Ювілеї


У 2011 році своє 90-річчя відсвяткували:

 • бібліотека Аграрного університету. На честь ювілею відбувся концерт, було підготовлено буклет про бібліотеку;

 • бібліотека ^ Економічного університету. На честь ювілею в бібліотеці проходили урочисті заходи.


Методична робота


У 2011 р. пройшла атестація у бібліотеці Академії харчових технологій. Постійно відбувається стажировка в бібліотеках ^ Одеського університету, Харчових технологій, Академії будівництва, Політехнічному університеті, Аграрного університету.

Методичну роботу активно проводила бібліотека ^ Морської академії. У зв’язку зі створенням електронного каталогу, на Методичних радах було розроблено пакет документів: Положення про ЕК, Паспорт ЕК, Положення про систему каталогів і картотек бібліотеки.

Практично щомісячно проходять Методичні ради і в бібліотеці ^ Академії будівництва.

В рамках підвищення кваліфікації, заняття з молодими фахівцями також проводить бібліотека Юридичної академії, крім того робітникам надавались методичні консультації, а також було організовано семінар-практикум “Формування фонду бібліотеки як складова якості наукової та навчально-виховної діяльності ВНЗ”, який проходив в он-лайновому режимі.

Приоритетними в бібліотеках м. Одеса, у 2012 р. стали наступні напрямки:

 • формування електронної бібліотеки;

 • розвиток електронних читальних залів: організація віддаленого доступу до інформаційних ресурсів;

 • розвиток мережі додаткових бібліотечних послуг.

Значна частина бібліотек ВНЗ м. Одеса впроваджують нові форми роботи бібліотечної діяльності.

Так, нову форму обслуговування користувачів у вигляді електронного ін форм-кейсу (повнотекстові документи на замовлену тему) було запроваджено бібліотекою Економічного університету. Економічний університет у 2011 році почав обслуговування своїх читачів в електронному виді. Продовжується впровадження технології штрихового кодування літератури і в бібліотеці Медичного університету, а в 2011 році студенти фармацевтичного факультету вже отримали літературу шляхом електронної видачі. Тепер у місті серед вузівських бібліотек – 3 бібліотеки (ОДЕУ, ОНУ і ОНМедУ), які використовують електронний формуляр.

Протягом звітного року працівники бібліотеки ^ Медичного університету проводили лекції та заняття з правил користування ДОСТів бібліографічного опису і СІФу бібліотеки ОНМедУ: лекції проходили на прохання молодих вчених та студентів; у зазначені дні проходили заняття для співробітників бібліотеки. Було проведено 14 лекцій-оглядів з використання СБА і СІФу. Окремо була проведена лекція для випускників п’ятого курсу фармацевтичного факультету перед написанням дипломних робіт. Бібліотекою ОНМедУ розроблоено програму підвищення кваліфікації колективу бібліотеки на 2012 рік.

Для організації електронної бібліотеки і удосконалення електронного обслуговування користувачів бібліотекою ^ Юридичної академії створено такий науковий підрозділ як Інноваційний центр електронних ресурсів бібліотеки з комп’ютеризованими робочими місцями. Необхідність створення такого наукового підрозділу бібліотеки назрівала по мірі зростання фонду різноманітних електронних ресурсів.

Нові підходи в роботі також впроваджувались бібліотекою Одеського університету. Найбільш важливою роботою стало:

 • Опис періодичних видань ХVІІІ – ХІХ ст. в ЕК;

 • Оцифровка видань ХVІ ст.

Також, в НБ Одеського університету:

 • було здійснено ідею про кругове обслуговування;

 • співробітники читальних залів займаються аналітичним розписом статей і класифікацією періодичних видань;

 • активно продовжується робота по організації БД “Дипломні роботи”. Вся документація цього проекту була затверджена на Вченій Раді ОНУ і сьогодні впроваджується на всіх факультетах Одеського університету. Крім того, НБ Одеського університету надає консультації бібліотекам внз м. Одеса щодо організації такої БД. Першими у місті по утворенню такої БД стала бібліотека Економічного університету.

Зміни, у 2011 році, пройшли і в структурі бібліотеки ^ Одеського університету. За проханням керівництва Інституту інновації та післядипломної освіти, в НБ було створено новий сектор обслуговування читачів, який знаходиться на території Інституту.

З метою виконання проекту “Створення та забезпечення роботи репозитарію відкритого доступу” та рішення Ректорату ОНУ імені І.І. Мечникова № 11 від 17.01.11 р. у 2011 році НБ було організовано постійне діюче консультування викладачів та співробітників університету щодо розміщення наукових праць у Електронному архіві. Наукова бібліотека, впродовж року, проводила презентації Електронного архіву для всіх факультетів і інститутів Одеського університету.

У 2011 році, в бібліотеках Одеського університету, Академії харчових технологій, Юридичної академії функціонували Віртуальні читальні зали Російської державної бібліотеки, де можна було ознайомитися з повними текстами дисертацій і авторефератів із фондів РДБ.


^ Культурно-просвітницька діяльність


Серед подій бібліотечного життя у 2011 році найцікавішою була презентація видавничої діяльності ОНУ, присвяченої 145-річниці заснування університету. 9 книжок, серед яких було представлено монографії, енциклопедичні словники, інформаційно-довідкові видання презентували співробітники НБ, а також Одеського університету.

Яскравою подією у 2011 році стала Всеукраїнська науково-практична конференція студентів й аспірантів філософських факультетів – ХІV наукові читання пам’яті Георгія Флоровського. В рамках цієї конференції в Науковій бібліотеці пройшов семінар “Памяти выдающихся мыслителей прошлого: о Г. Флоровском и Д. Чижевском (творческое сотрудничество, диалог, переписка). Супроводжувало конференцію відкриття книжкової виставки “Викладання філософії в Новоросійському університеті (з фондів Наукової бібліотеки ОНУ). Виставка користувалась великим попитом серед студентів, тому викладачі організовували свої лекції на базі представленої виставки в Галереї мистецтв НБ.

Організація виховного процесу в бібліотеках внз потребує постійного вдосконалення, пошуку і приведення в дію нових форм впливу на студентів, відпрацювання нових методик. Разом з тим, потрібно активізувати традиційні види діяльності, збереження досягнень минулого. Виховання повинно носити творчий характер. Випускники університету мають бути не просто знаючими спеціалістами, а людьми творчими, духовно багатими із демократичним і демократичним світобаченням, здатними примножити історичні надбання українського народу і його вклад  в розвиток світової цивілізації.

Новим напрямком роботи в НБ ОНУ, у 2011 році стало проведення університетського факультативу “Вивчення іудаїки та ізраїлезнавства” у другому семестрі навчального року. Робота факультативу здійснювалась за фінансовою участю Ізраїльського культурного центру м. Одеса. Презентація нового проекту “Вивчення іудаїки та ізраїлезнавства” відбулась в Науковій бібліотеці, де здійснюється будь-яка сучасна підтримка заходів, які організовуються НБ і факультетами ОНУ.

Для організації виставок-презентацій, електронних презентацій, семінарів, конференцій, круглих столів, прес-конференцій, як завжди, підтримується активний зв’язок з представниками ЗМІ.

На протязі року в бібліотеках активно проходять літературні вечори, презентації. Так, у 2011 в бібліотеці Політехнічного університету пройшла презентація книги «Экономика и организация предприятий» (Авт. Е.А. Бельтюков) і літературні вечори “Фізики і лірики” та “Літературна Одеса”.

У підготовці і проведенні Міжнародної науково-методичної конференції “Управління якістю підготовки фахівців”, Організатором якої була Академія будівництва та архітектури, активно приймала участь бібліотека Академії будівництва.

Виховна діяльність в бібліотеках ВНЗ проводиться за такими напрямками як інтелектуально-духовне виховання, національно-патріотичне виховання, громадянсько-правове виховання, морально-етичне виховання, екологічне вивчення, художньо-естетичне виховання. Розвиток пізнавального процесу співробітники намагались здійснювати за допомогою віртуальних виставок, електронних презентацій, он-лайнових конференцій, круглих столів.

З розвитком Інтернету бібліотеки отримали нову категорію користувачів – віртуальних. В останні роки для їх обслуговування з’явилися нові послуги: віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування, віртуальні виставки, пошук в електронному каталозі бібліотек.

Отже, бібліотечні віртуальні виставки забезпечують користувачів ілюстрованою бібліографічною та фактографічною інформацією, присвяченою певним темам, особам, колекціям тощо, іноді – повними текстами творів. Так, на виконання Указу Президента України “Про відзначення 50-ї річниці заснування Національної премії імені Тараса Шевченка” НБ підготувала віртуальну виставку “Шевченківські лауреати одеського краю”.

Протягом року бібліотекою ^ Медичного університету було проведено такі заходи: 2 Конференції; 2 Зустрічі з вченими ОНМедУ; 4 Літературно – музичні вечори; Виступ на Міжнародній конференції в Доме-Музеї М.К.Еріха, а також: 6 відкритих тематичних переглядів, 30 оглядів, бесід, міні-лекцій в студентських групах, 82 тематичні і календарні виставки.

Все більше бібліотек внз м. Одеса удосконалюють свою роботу і намагаються зробити її більш сучасною. Віртуальні виставки як форма роботи, сьогодні підтримують практично всі бібліотеки міста Одеса. Найактивнішими є бібліотеки Одеського університету, Академії харчових технологій, Політехнічного університету, Аграрного університету, Економічного університету, Академії будівництва.


^ Видавнича діяльність


У 2011 р. видавнича діяльність бібліотек внз м. Одеса представлено наступним чином:

Наукова бібліотека Одеського університету

 1. “Вісник Одеського університету” (Серія: Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство). – Т. 16. – Вип. ½ (5).

 2. Історія України в книжкових пам’ятках XVI–XVII ст. З колекції Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова : зб. наук. праць / авт.-упоряд.: О. В. Полевщикова, Є. В. Бережок, О. Л. Ляшенко, пер. текстів О. В. Полевщикова, О. Л. Ляшенко; наук. ред. В. М. Хмарський; відп. ред. М. О. Подрезова; бібліогр. ред. : О. С. Мурашко, В. С. Кочмар; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : “Одеський національний університет”, 2011. – 178 с. : іл.

 3. Видавнича спадщина українського ренесансу (1917–1930) : каталог виставки / авт.-упоряд.: О. Л. Ляшенко, І. М. Усатенко; наук. ред. та автор вступ. ст. В. П. Саєнко ; відп. ред. М. О. Подрезова; бібліогр. ред. : О. С. Мурашко, О. В. Полевщикова; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : “Одеський національний університет”, 2011. – 86 с. : іл.Бібліотека Економічного університету

 1. Іваницька Т. П., Фадєєва Н. В. Інформаційний простір бібліотеки : нові технології – нові можливості // Вища школа. – 2011. – № 4. – С. 113-122.

 2. Наукові праці Вчених ОДЕУ : покажчик / авт.-упоряд.: Бородіна Ю. А., Деркач Г. Я. ; Одес. нац. екон. ун-т, Б-ка. – Одеса, 2011. – Вип. 1-2.


Бібліотека Політехнічного університету

 1. Праці вчених і наукових співробітників Інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту Одеського національного політехнічного університету за 1978-2010 рр.: бібліогр. покажч. / Одес. нац. політехн. ун-т. Наук.-техн. Б-ка; уклад.: З.Х. Ісламгулова, Ю.О. Ткачова, С.Г. Банокіна. – О., 2011. – 443 с.


^ Бібліотека Юридичної академії

 1. Додін Євген Васильович: біобібліографічний покажчик/уклад. Л.А.Таран; наук. ред.: В.Н. Дрьомін, М.М. Солодухіна:НУ ОЮА, наук. б-ка.-2-ге вид., переробл. і доповн.-Одеса: Юрид. л-ра, 2011.-120 с. - (Серія "Вчені Національного університету "Одеська юридична академія"; вип.17).

 2. Івакін Олексій Аркадійович:  біобібліографічний покажчик/уклад.: Т.М. Стефанчишена, І.В. Шамша ; наук. ред.: В.Н. Дрьомін, М.М. Солодухіна:НУ ОЮА, наук. б-ка - Одеса: Юрид. л-ра, 2011.-44 с. - (Серія "Вчені Національного університету "Одеська юридична академія"; вип.18).   

 3. Шульга Микола Миколайович: біобібліографічний покажчик/ уклад. С.І Єленич; наук. ред.: В.Н. Дрьомін, М.М. Солодухіна:НУ ОЮА, наук. б-ка.-Одеса: Юрид. л-ра, 2011.-48 с. - (Серія "Вчені Національного університету "Одеська юридична академія"; вип.19).


^ Бібліотека Академії харчових технологій

 1. Сторінки друку – 2010: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одеська нац. акад. Харч. Технологій. Наук.-техн. Б-ка; уклад. О.В. Будякова, Л.Л. Кузяк, Т.Є. Мазепа, М.В. Черногор; наукю ред. Л.В. Капрельянц. – О., 2011. – 223 с. (Сер. Наук. публікації).


Видавнича діяльність бібліотек 2011 року, буде представлена на сайті бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова, а також на сайті бібліотеки КНУ імені Тараса Шевченко.


^ Матеріально-технічна база


Відсутність матеріальних засобів у вищих навчальних закладів дуже впливає на розвиток вузівських бібліотек. Але деякий вклад внз у свої бібліотеки було зроблено:

 • бібліотекою ^ Одеського університету було придбано 45 комп’ютерів, ксерокс, сканер для оцифровки рідкісної книги, новий сервер, принтер;

 • бібліотекою Аграрного університету було придбано 2 комп’ютери, стільці та вентилятори;

 • 2 комп’ютери було придбано бібліотекою Академії будівництва. На даний момент в бібліотеці є 14 комп’ютерів, 3 сканери, 3 принтери, WI-FI роутер;

 • система WI-FI також є в бібліотеках ^ Політехнічного університету, Економічного університету і Медичного університету.

В бібліотеці Медичного університету існує комп'ютерний зал, який користується великим попитом серед читачів. Всі 10 комп’ютерів залу підключені до мережі Інтернет. Крім того, зона Wi-Fi дозволяє студентам користуватися Інтернетом зі свого ноутбука. Користування інформаційними ресурсами локальної мережі нашого вузу можливо лише за умов отримання унікального логіна і пароля. Ця кодована пара генерується з особистих даних студента і видається бібліотекарем після пред’явлення і сканування студентського квітка. Слід відзначити, що інформаційний фонд комп’ютерного залу зростає і тепер налічує 3093 прим.  Всі видання ОНМедУ (в електронному вигляді) є на сервері вузу, що дозволяє студентам читати і копіювати їх на власний USB-флеш-накопичувач.

^

Адміністративно-господарська діяльністьУ 2011 році, в рамках адміністративно-господарської діяльності, було проведено сантехнічні роботи у книгосховищі бібліотеки Одеського університету, відремонтовано одне з приміщень інформаційних читальних залів. Завершено заміну вікон на фасаді бібліотеки. Відремонтовано приміщення для оцифровки документів.

Зроблено ремонт кабінету довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Харчових технологій, та трьох додаткових приміщень бібліотеки. Відкрито видавничий цента академії “Технолог” і копі-центр, куди було закуплено обладнання на суму понад 100 тис. грн.

У 2011 р. кошти також були виділені на ремонт бібліотеки Аграрного університету.

Схожі:

Бібліотеки внз м. Одеса у 2011 році iconРоль бібліотеки внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесів інституту
Внз в інформаційному забезпеченні навчального та науково-дослідного процесу внз. Відтак головним завданням бібліотеки внз було І...
Бібліотеки внз м. Одеса у 2011 році iconУдк 027. 7: 377. 44 Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Лисенко Л. В., головний бібліотекар бібліотеки внз укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі»
Бібліотеки внз м. Одеса у 2011 році iconФормування фонду бібліотеки внз в умовах розвитку електронних інформаційних технологій

Бібліотеки внз м. Одеса у 2011 році iconМетодичний центр бібліотек внз м. Вінниці 21018 м. Вінниця, вул. Пирогова, 56 Контактні телефони: (0432) 35-37-97, 35-55-33 факс: 67-01-91 (для бібліотеки)
Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова Методичний центр бібліотек внз м. Вінниці
Бібліотеки внз м. Одеса у 2011 році iconПлан роботи профспілкового комітету внз укоопспілки пует на 2012 р. І. Загальні збори трудового колективу > Про виконання колективного договору у 2011-2012 навчальному році та завдання на 2012-2013 навчальний рік
Про виконання колективного договору у 2011–2012 навчальному році та завдання на 2012–2013 навчальний рік
Бібліотеки внз м. Одеса у 2011 році iconРегламент роботи: Вступне слово 5 хв
Формування інформаційної культури особистості в умовах інноваційної діяльності бібліотеки внз
Бібліотеки внз м. Одеса у 2011 році iconОлімпіада-2011: цифри та коментарі відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 21. 09. 2010 №891 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2010-2011 навчальному році»
Тернопіль – французька та німецька мови, Львів – астрономія, Донецьк – математика, Севастополь – біологія та екологія, Луганськ –...
Бібліотеки внз м. Одеса у 2011 році iconРозпорядження ода від 10. 10 №711-р 2010-10-15 Про забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2011 році
України в 2011 році, з метою якісної підготовки до організації проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень...
Бібліотеки внз м. Одеса у 2011 році iconПлан роботи Приймальної комісії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2011 році
Розробка (на основі міністерських) І затвердження правил прийому до пнпу у 2011 році
Бібліотеки внз м. Одеса у 2011 році iconМетодичні рекомендації щодо викладання предмету інформатика у 2011/2012 навчальному році Лист монмолодьспорту №1/9-454 від 09. 06. 2011
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи