Структурно-організаційна перебудова дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні програма icon

Структурно-організаційна перебудова дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні програма
Скачати 119.84 Kb.
НазваСтруктурно-організаційна перебудова дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні програма
Дата12.11.2012
Розмір119.84 Kb.
ТипДокументи


Міністерство охорони здоров’я України

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Буковинський державний медичний університет

Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів
і косметологів (УАЛДВК)Всеукраїнська

науково-практична конференція
з міжнародною участю«Структурно-організаційна перебудова дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні»


ПРОГРАМА


м. Чернівці

3-4 жовтня 2012 р.

Організаційний комітет


Почесні головуючі: Волосовець О.П.- заступник директора Департаменту роботи з персоналом, освіти на науки МОЗ України,чл.-кор. НАМН України, професор;

^ Бойчук Т.М.- ректор Буковинського державного медичного університету, д.мед.н., професор;

Шкробанець І.Д. - начальник головного управління охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації, д.мед.н.;

^ Незборецький І.В.- начальник управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради.

Голова наукового

оргкомітету: Степаненко В.І.. – президент Української асоціації лікарів –

дерматовенерологів і косметологів, професор, завідувач

кафедри дерматології та венерології НМУ імені О.О.Богомольця.


^ Члени наукового

оргкомітету: Малиш С.О. – головний лікар комунальної медичної установи

«Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер»,

голова Чернівецького обласного осередку УАЛДВК;

^ Денисенко О.І.- завідувач кафедри дерматовенерології Буковинського державного медичного університету, професор;

Тимофійчук О.Р.- в.о. заступника головного лікаря з лікувальної

роботи комунальної медичної установи «Чернівецький обласний

шкірно-венерологічний диспансер»;

^ Перепічка М.П. – к.м.н, доцент кафедри дерматовенерології

Буковинського державного медичного університету.


Віце-президенти та члени Президії УАЛДВК :


Коляденко В.Г., чл.-кор. АПН України, професор; Глухенький Б.Т., професор; Мавров Г.І.,професор; Хара О.І., доцент; Рижко П.П. , професор; Проценко Т.В., професор; Айзятулов Р.Ф., професор; Радіонов В.Г., професор; Фомюк А.А.; Франкенберг А.А., доцент; Каменєв В.І.,доцент; Каденко О.А., професор; Волощенко І.І. ; Коган Б.Г., виконавчий директор УАЛДВК, професор.

Секретаріат: співробітники кафедри кафедри дерматовенерології Чернівецького

державного медичного університету:

Гаєвська М.Ю., доцент; Височанська Т.П., асистент; Онуцька О.Д.,

лаборант;

співробітники Чернівецького ОШВД:

Маскуляк А.В., зав. диспансерного відділення ЧОШВД;

Малиш В.С., зав. дерматологічного відділення ЧОШВД;

Коба І.Р., лікар-дерматовенеролог ЧОШВД;


3 жовтня


^ 0800 Початок реєстрації учасників конференції та роботи

виставки фармакологічних препаратів і медичного

обладнання від вітчизняних та зарубіжних виробників.

Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини» ( м. Чернівці, вул.Червоноармійська, 5)


^ 1000- 1030 Урочисте відкриття науково-практичної конференції


Привітання від запрошених Почесних гостей до учасників
науково-практичної конференції^ Головуючий на засіданні: Президент УАЛДВК, професор В.І. Степаненко


Президія:

Волосовець О.П.- заступник директора Департаменту роботи

з персоналом, освіти на науки МОЗ України,чл.-кор. НАМН

України, професор;

^ Бойчук Т.М.- ректор Буковинського державного медичного університету, д.мед.н., професор;

Шкробанець І.Д. - начальник головного управління охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації, д.мед.н.;

^ Незборецький І.В.- начальник управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради.

Мавров Г.І. – директор ДУ «Інститут дерматології та венерології

НАМН України, віце-президент УАЛДВК, професор;

Літус О.І.. – головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за

спеціальністю «дерматовенерологія»,д.мед.н.;

Калюжна Л.Д. – головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

за спеціальністю «дитяча дерматовенерологія», професор;

^ Коляденко В.Г. – почесний президент УАЛДВК, член-кор.НАПН,

професор;

Глухенький Б.Т. – почесний президент УАЛДВК, професор;

Малиш С.О. – головний лікар комунальної медичної установи

«Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер»,

голова Чернівецького обласного осередку УАЛДВК;

^ Денисенко О.І.- завідувач кафедри дерматовенерології

Буковинського державного медичного університету, професор.


1030 – 1130 Перше пленарне засідання


^ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ ОПТИМІЗОВАННОГО РЕФОРМУВАННЯ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ


Програмні доповіді


Діяльність, заходи та завдання Української асоціації лікарів-дермато­венерологів і косметологів на етапах реформування медичної галузі в Україні та її складової- спеціалізованої дерматовенерологічної служби

^ Професор Степаненко В.І. (м. Київ)

Пріоритетні завдання дерматовенерологічної науки і практики в Україні

Професор Мавров Г.І. (м.Харків)

Соціальна складова українського дерматовенерологічного ліжка

^ Доцент Хара О.І. (м.Тернопіль)

Удосконалення комплексної системи надання дерматовенерологічної допомоги із залученням міждисциплінарного підходу

^ Професор Калюжна Л.Д.,к.мед.н.Шармазан С.І., к.мед.н.Мацідонська І.В., к.мед.н.Ошивалова О.О., к.мед.н.Дріянська В.В., Паппа І.В. (м.Київ)


Роль дерматологічної служби України у збільшенні тривалості життя онкологічних хворих

^ Д.мед.н. Богомолець О.В. (м.Київ)

Організаційно-методична робота Львівського осередку УАЛДВК: реалії та перспективи

Доцент Сизон О.О. (м.Львів)


Продовження першого пленарного засідання


^ НОВІТНІ ДАНІ З ДЕЯКИХ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
ДЕРМАТОЛОГІЇ1130-1330

Тематичні доповіді

Головуючі на засіданні: професор Коляденко В.Г., професор Глухенький Б.Т.,

професор Рижко П.П., Маняк Н.В., Малиш С.О.


Laser confocal microscopy in dermatology

Лазерна конфокальна мікроскопія в дерматології (регламент доповіді – 30 хв.)

^ Professor Alberto Giannetti, Italy

Професор Альберто Джанетті, Італія

( керівник клініки дерматовенерології,

Університет Modena and Reggio Emilia,

Президент ЄАДВ 2006-2008 рр.)


Чесотка-современное состояние проблемы (регламент доклада 30 мин.)

^ Профессор Соколова Т.В. (г.Москва, Российская Федерация)


Сателітний симпозіум

«Системні антимікотики в терапії мікозів шкіри та її придатків»

(регламент доповідей – 15 хв.)


^ Modern aspects of itraconazole in the treatment of cutaneous mycoses

   Європейські підходи до використання ітраконазолу в лікуванні мікозів шкіри

   Professor Alberto Giannetti, Italy

Професор Альберто Джанетті, Італія

( керівник клініки дерматовенерології,

Університет Modena and Reggio Emilia, Президент ЄАДВ 2006-2008 рр.)


^ Етіопатогенетичне обґрунтування використання системних антимікотиків в комплексному лікуванні деяких урогенітальних інфекцій

К.мед.н. Туркевич О.Ю. (м.Львів)


^ Проблема вибору системних антимікотиків при лікуванні грибкових уражень шкіри та її придатків

Професор Степаненко В.І. (м.Київ)


1330 - 1400 П Е Р Е Р В А


1400-1700

Друге пленарне засідання

(регламент доповідей до 15 хвилин)


^ СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ ЛІКУВАННЯ ДЕЯКИХ ХРОНІЧНИХ ДЕРМАТОЗІВ


Головуючі на засіданні: професор Айзятулов Р.Ф., доцент Франкенберг А.А., доцент Каменєв В.І., Клименко М.Н., Фомюк А.А., Максимонько В.Б.


Профілактика мікозів стоп

Професор Коляденко В.Г. (м.Київ)


Вікові підходи до лікування атопічного дерматиту різного ступеня тяжкості

Професор Проценко Т.В. (м.Донецьк)


^ Застосування топічного інгібітора кальциневрину при лікуванні атопічного дерматиту

Професор Денисенко О.І. (м.Чернівці)

Психошкірні захворювання

Професор Калюжна Л.Д. (м.Київ)

Новітні технології в діагностиці та лікуванні розповсюджених дерматозів

Професор Кутасевич Я.Ф. (м.Харків)

^ Топічні стероїди в лікуванні алергодерматозів


Професор Дюдюн А.Д. (м.Дніпропетровськ)


Cучасні аспекти боротьби з мікробною резистентністю при використанні топічних антибіотиків в дерматологічній практиці

Професор Коган Б.Г.(м.Київ)


^ Застосування антигістамінних препаратів у дерматологічній практиці


Доцент Шупенько М.М. (м.Київ)


Заходи покращення якості життя пацієнтів, які страждають на хронічні дерматози

Доцент.Туркевич О.Ю.(м.Львів)


^ Дискусійні діагностичні аспекти артропатичного псоріазу

Доцент Сизон О.О. (м.Львів)


Вплив вузькосмугової фототерапії на патоморфоз шкіри при псоріазі


Жданова І.О. (м.Донецьк)


^ Вплив ультрафіолетового опромінення на рівень ураканінової кислоти в шкірі при псоріазі

Рай О.В. (м.Київ)


Багатоморфна ексудативна еритема, асоційована з герпесвірусом. Епідеміологія та патогенетично обґрунтована терапія


^ К.мед.н.Запольський М Е. (м.Одеса)


Аспекти безпеки зовнішньої терапії в лікуванні дерматозів

Доцент Мурзіна Е.А (м.Київ)


Комплексний підхід до лікування класичних та атипічних форм псоріазу


^ К.мед.н.Резніченко М.Ю. (м.Запоріжжя)


Стан мікробіоценозу товстого кишківника у хворих на піодермії та вугрову хворобу

Дашко М.О., Карвацька Ю.П. (м.Чернівці)


Деякі особливості патогенезу, клінічного перебігу та лікування вугрової хвороби у чоловіків

^ Шупенько О.М. (м.Київ)


Оптимізація лікування вугрової хвороби на тлі супутньої хелікобактерної інфекції

Волошина Н.О. (м.Чернівці)


1700 – 1800


^ РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ УАЛДВК,
ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР ШКІРНИХ ТА ВЕНЕРИЧНИХ


ХВОРОБ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ УКРАЇНИ


Порядок денний:

1. Обговорення питань організації та перспектив оптимізованного реформу­вання дерматовенерологічної служби в Україні.

2. Розгляд та обговорення діяльності, заходів та завдань Української асоціації лікарів- дерматовенерологів і косметологів на етапах реформування медичної галузі в Україні та її складової спеціалізованої дерматовенероло­гічної служби.

3. Обговорення питань розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних клінічних протоколів медичної допомоги.

4. Методична нарада завідувачів кафедр дерматовенерології медичних ВУЗів України з питань організації навчального процесу за кредитно-модульною системою. Обговорення навчальної програми «Дерматовенерологія» для студентів медичних ВУЗів України ІУ рівня акредитації.

5. Організаційні питання діяльності УАЛДВК.


4 жовтня


900–1300

Третє пленарне засідання

(регламент доповідей до 15 хвилин)


^ СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ ЛІКУВАННЯ ДЕЯКИХ ХРОНІЧНИХ ДЕРМАТОЗІВ,
В ТОМУ ЧИСЛІ ВІРУСНОЇ ТА ГРИБКОВОЇ ЕТІОЛОГІЇ


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРМАТООНКОЛОГІЇ ТА ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГІЇ

^ ОПТИМІЗОВАНА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ІНФЕКЦІЙ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ


Головуючі на засіданні: професор Мавров Г.І, професор Проценко Т.В.,

професор Радіонов В.Г., професор Дюдюн А.Д.,

професор Денисенко О.І.


Деякі особливості діагностики меланоми шкіри

Професор Дудченко М.О., аспірант Литвиненко Б.В.

(м.Полтава)


Спільні та відмінні реологічні властивості крові, ендотеліальної функції судин при обмеженій та системній склеродермії

^ Доцент Романенко К.В. (м.Донецьк)


Трансформація псоріазу в грибовидний мікоз у ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС

Д.мед.н. Бондар С.А., доцент Псюк С.К.,

аспірант Наліжитий А.А., аспірант

Поліщук Д.С. (м.Вінниця)

Особливості ендокринної регуляції та протимікробного захисту шкіри при хронічних алергодерматозах

^ Доцент Александрук О.Д. (м.Івано-Франківськ)


Застосування імуномодуляторів в дерматології

Професор Вірстюк Н.Г.(м.Івано-Франківськ)


Сучасні аспекти зовнішньої терапії рубців

^ Доцент Бардова К.В. (м.Київ)


Основні епідеміологічні закономірності розповсюдження інфекцій, які

передаються статевим шляхом та ВІЛ-інфекціїї в Україні Професор Мавров Г.І., к.мед.н. Щербакова Ю.В. (м. Харків)

^ Застосування зовнішніх засобів в терапії захворювань шкіри та слизових оболонок, обумовлених вірусами папіломи людини

Професор Бондаренко Г.М. (м.Харків)


^ Герпетична інфекція урогенітального тракту, ускладнена хламідіозом

К.мед.н. Олійник О.Є. (м.Київ)


Антибактеріальна терапія урогенітального хламідіозу в амбулаторній

практиці

К.мед.н. Нікітенко І.М. (м.Харків)


Сучасний погляд на методи профілактики і терапії інфекцій, що

передаються статевим шляхом , з урахуванням періоду гестації і

перинатальних наслідків

К.мед.н. Осинська Т.В. (м.Харків)


Шляхи корекції еректильної дисфункції в програмі реабілітації ендокринно-метаболічних порушень як прояв ускладнення уретрогенних простатовезикулітів інфекційної етіології

^ К.мед.н. Лобанов Г.Ф. (м.Київ)


Визначення деяких найпростіших у хворих на інфекції, що передаються статевим шляхом, методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі

^ Доцент Федорич П.В.,Зелений С.Б.(м.Киї)


Естрогенна супресія у дівчат на фоні деяких секс-трансмісивних інфекцій

Безкоровайна Г.О.(м.Тернопіль)

Д И С К У С І Я


Прийняття Постанови та закриття науково – практичної конференції.


^ Адреса УАЛДВК: вул.Саксаганського,72 м.Київ,01032,Україна.

Тел./факс (044) 255-16-32, E:mail – kv_asociaciya1@chereda.net

www/uadvc.org.ua


Адреса редакції журналу „Український журнал дерматології, венерології, косметології” : вул.М.Коцюбинського 8а, м. Київ,0130, Україна.

Тел. (044) 223-30-83. E-mail : vitapol@i.com.ua


Передплатний індекс журналу: 23965. Вартість журналу складає:

на квартал -21 грн. 35 коп., на рік – 83грн.70 коп.

Адреса проведення конференції: м. Чернівці, вул.Червоноармійська, 5. Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини»


Схожі:

Структурно-організаційна перебудова дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні програма icon51к-2012 про проведення Науково-практичнОї конференції
«структурно-організаційна перебудова дермато­венеро­логічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я в україні»
Структурно-організаційна перебудова дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні програма iconПоложення Європейського Бюро вооз, які викладені в Декларації про права пацієнта в Європі, визначаючи необхідність більш активного реформування існуючої системи охорони здоров'я за безпосередньою участю широкої громадськості
...
Структурно-організаційна перебудова дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні програма iconМіністерство охорони здоров'я україні наказ від 11 листопада 1994 року n 288 Про регламентацію діяльності опікової служби в Україні
move to 1607-2022
Структурно-організаційна перебудова дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні програма iconМіністерство охорони здоров'я україні наказ від 11 листопада 1994 року n 288 Про регламентацію діяльності опікової служби в Україні
Забезпеченість опіковими ліжками становить від 0,19 на 10000 населення до 0,32 (при нормі 0,4)
Структурно-організаційна перебудова дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні програма iconПрограма " правнича лінгвістика"
Правнича лінгвістика — новий перспективний напрям міждисциплінарних досліджень, що набуває особливої актуальності в умовах розбудови...
Структурно-організаційна перебудова дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні програма iconЗатверджую” Проректор з лікувальної роботи проф. В. В. Погорілий
Теоретичні основи охорони здоров`я жінки-матері та організація акушерсько-гінекологічної служби в Україні
Структурно-організаційна перебудова дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні програма iconСімейна медицина в обслуговуванні дітей данько К. А., Каплун І. Г., студ. 6-го курсу
Реформи системи охорони здоров’я в Україні впроваджуються мляво, безсистемно, половинчасто. В їх проведенні нема зацікавленості ні...
Структурно-організаційна перебудова дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні програма iconКрок 3 (інтернатура по акушерству та гінекології) 2005-2006 01. Соціальна гігієна та організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні
Теоретичні основи охорони здоровя жінки-матері та організація акушерсько-гінекологічної служби в Україні
Структурно-організаційна перебудова дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні програма iconГромадська організація «Південна фундація медицини» Міжнародна науково-практична конференція «охорона та захист здоров’я людини в сучасних умовах»
Україні та світі з залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують...
Структурно-організаційна перебудова дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні програма iconРеформування охорони здоров’я україни митник

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи