Технологія та устаткування контактного зварювання плани семінарських занять icon

Технологія та устаткування контактного зварювання плани семінарських занять
Скачати 79.98 Kb.
НазваТехнологія та устаткування контактного зварювання плани семінарських занять
Дата15.01.2013
Розмір79.98 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Індустріально – педагогічний технікум КІ Сум Ду


Затверджено

Заступник директора ІПТ КІ СумДУ

_____________ Л.Г. Білик

«____» __________ 20___р.


ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ КОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ


Плани семінарських занять


спеціальність 5.010104 Професійна освіта. Зварювання


Розробив викладач ________Пєрфільєва К.А.


Розглянуто і схвалено цикловою комісією

_____________________________дисциплін Протокол №________від_________________

Голова циклової комісії

___________________Сердюк В.В.________


2012

^ ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №1


Тема: Теоретичні основи контактного зварювання. Загальні відомості про контактні машини.

Мета: Систематизація знань студентів з вивчення теоретичних основ контактного зварювання та загальних відомостей про контактні машини.


Перелік питань, що виносяться на семінарське заняття


1. Дайте класифікацію видів контактного зварювання.

2. Дайте коротку характеристику кожному з видів контактного зварювання.

3. Назвіть етапи утворення точкових, рельєфних, шовних та стикових з'єднань.

4. Перерахуйте основні процеси, що проходять зоні зварювання та в близькошовній зоні.

5. Нагрівання металу зварювальним струмом при різних способах контактного зварювання.

6. Поясніть процес кристалізації шва при різних способах контактного зварювання. Яка структура утворюється при цьому в зоні зварювання?

7. Дайте визначення терміну «зварюваність» і назвіть фізико-хімічні властивості конструкційних матеріалів, які впливають на зварюваність.

8. Як змінюється структура сплаву в близькошовній зоні при контактному зварюванні?

9. Наведіть класифікацію контактних машин.

10. Як здійснюється маркування контактних машин?

11. Назвіть загальні вузли контактних машин і вимоги, що ставляться до них.

12. Назвіть види трансформаторів контактних машин, яка їх конструкція і принцип дії.

13. Наведіть загальну схему зварювального контуру, назвіть його елементи.

14. Назвіть сплави, що застосовуються для виготовлення електродів, їх класифікацію і вимоги до них.

15. Назвіть види апаратури керування контактних машин, їх призначення.

16. Назвіть призначення і різновиди контакторів і регуляторів циклу зварювання.

17. Який принцип дії електромагнітних, механічних, інгітронних та тиристорних контакторів?


Література


1. Пєрфільєва К. А. Конспект лекцій.

2. А.С. Гельман. Технология и оборудование контактной електросварки. М.: Машгиз, 1960. – 367 с.: ил. Сторінки 3-52, 182-217, 231-258.

3. Н.С. Кабанов. Сварка на контактных машинах. М.: «Высшая школа», 1985.- 271 с.: ил. Сторінки 18-23, 45-71.

4. К.К. Хренов. Сварка, резка и пайка металлов. М.: «Машиностроение», 1973. – 408 с.: ил. Сторінки 236-241.

^ ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №2


Тема: Технологія точкового, рельєфного та шовного зварювання.

Мета: Систематизація знань студентів з вивчення технології точкового, рельєфного та шовного зварювання.


^ Перелік питань, що виносяться на семінарське заняття


1. Назвіть галузь застосування точкового, рельєфного та шовного зварювання і їх різновиди.

2. Назвіть загальні особливості технології точкового зварювання і підготовки поверхні під зварювання.

3. Назвіть особливості точкового зварювання деталей різної товщини.

4. Назвіть види деформацій при точковому, рельєфному та шовному зварюванні та методи боротьби з ними.

5. Як основні та додаткові параметри режиму зварювання впливають на якість зварного з'єднання?

6. Як виконується процес однобічного зварювання без шунтування та з шунтуванням струму?

7. Як здійснюється двобічне двоточкове зварювання?

8. Назвіть особливості зварювання аустенітних сталей.

9. Назвіть особливості зварювання кольорових металів та їх сплавів: міді та її сплавів, алюмінієвих сплавів, сплавів титану та магнію.

10. Розкрийте суть процесу рельєфного зварювання, назвіть його переваги та недоліки перед точковим зварюванням.

11. Розкрийте суть процесу шовного зварювання.

12. Як виконується рельєфно-шовне зварювання, шовне зварювання встик з накладками і шовностикове зварювання труб?

13. Назвіть види дефектів при контактному зварюванні, причини їх виникнення, способи контролю якості зварних швів та способи усунення дефектів.


Література


1. Пєрфільєва К. А. Конспект лекцій.

2. А.С. Гельман. Технология и оборудование контактной електросварки. М.: Машгиз, 1960. – 367 с.: ил. Сторінки 103-125, 154-165.

3. Н.С. Кабанов. Сварка на контактных машинах. М.: «Высшая школа», 1985.- 271 с.: ил. Сторінки 138-167, 198-210, 225-230, 232-245.

4. К.К. Хренов. Сварка, резка и пайка металлов. М.: «Машиностроение», 1973. – 408 с.: ил. Сторінки 257-260, 264-266, 268-270.

^ ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №3


Тема: Машини для точкового, рельєфного та шовного зварювання. Технологія стикового зварювання.

Мета: Систематизація знань студентів з вивчення будови машини для точкового, рельєфного та шовного зварювання і технології стикового зварювання.


^ Перелік питань, що виносяться на семінарське заняття


1. Назвіть основні вузли машин для точкового, рельєфного та шовного зварювання, яке їх призначення та будова (зварювальний контур, електрична частина, апаратура управління, система охолодження).

2. Назвіть призначення та конструктивні особливості консолей, електродотримачів та електродів.

3. Яка будова і технічні характеристики одноточкових машин змінного струму?

4. Яка будова підвісних точкових та шовних машин, трифазних машини, машин з випрямленням струму та конденсаторних машин?

5. Які є механізми стискання точкових машин і зварювальних пресів, приводи стискання та обертання роликів? Поясність їх конструкцію.

6. Назвіть призначення багатоелектродних машин для точкового зварювання і їх основні вузли.

7. Назвіть галузь застосування клещів та пістолетів, їх конструктивні особливості.

8. Спеціальні машини та роботи, їх конструкція та галузь застосування.

9. Розкрийте суть стикового зварювання опором і з розплавленням.

10. Як встановлюють параметри режиму зварювання опором та оплавленням (установочної довжини, припуску на зварювання, швидкості оплавлення і осадки, зусилля осадки, сили зварювального струму)?

11. Назвіть особливості стикового зварювання сталей, кольорових металів і сплавів.

12. Розкрийте суть технології зварювання деяких деталей: смуг, кілець, ланцюгів, кілець підшипників, рейок, труб, заготовок інструменту.


Література


1. Пєрфільєва К. А. Конспект лекцій.

2. А.С. Гельман. Технология и оборудование контактной електросварки. М.: Машгиз, 1960. – 367 с.: ил. Сторінки 57-103, 303-339, 340-355.

3. Н.С. Кабанов. Сварка на контактных машинах. М.: «Высшая школа», 1985.- 271 с.: ил. Сторінки 71-115, 168-197, 211-224, 246-253.

4. К.К. Хренов. Сварка, резка и пайка металлов. М.: «Машиностроение», 1973. – 408 с.: ил. Сторінки 253-257246-251.

^ ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №4


Тема: Машини для стикового зварювання. Механізація та автоматизація при контактному зварюванні.

Мета: Систематизація знань студентів з вивчення будови машини для стикового зварювання механізації та автоматизації при контактному зварюванні.


^ Перелік питань, що виносяться на семінарське заняття


1. Наведіть класифікацію машин для стикового зварювання, назвіть основні вузли машин, їх призначення та будову.

2. Назвіть особливості конструкції однофазних машини загального призначення для стикового зварювання оплавленням та опором, їх технічні характеристики.

3. Назвіть конструктивні елементи спеціальних стикових машин та особливості їх роботи (машини для зварювання стрічки і листів, ободів колес, рельсів, ланцюгів, магістральних трубопроводів).

4. бЯкі ви знаєте механізовані складально-зварювальні пристрої, підтримуючі пристосування для точкового і шовного зварювання?

5. Наведіть та поясніть схему завантажуючого пристрою, що забезпечує безперебійну, безперервну подачу заготовок в верстат-автомат.

6. Назвіть комбіновані механізовані машини для точкового, рельєфного та шовного зварювання, збирально-зварювальні комплекси.

7. Назвіть галузь застосування промислових роботів, схеми їх компоновки, технічні характеристики,.

8. Наведіть приклади компоновок механізованих поточних і автоматизованих ліній з різних галузей виробництва.

9. Наведіть і поясніть типові механізми завантажуючих операцій, транспортних пристроїв.

10. Поясніть будову і роботу комплексно-механізованої лінії збирання і зварювання кабін вантажного автомобілю.

11. Поясніть будову і роботу комплексно-автоматизованої лінії по виготовленню отоплювальних радіаторів.


Література


1. Пєрфільєва К. А. Конспект лекцій.

2. А.С. Гельман. Технология и оборудование контактной електросварки. М.: Машгиз, 1960. – 367 с.: ил. Сторінки 269-302.

3. Н.С. Кабанов. Сварка на контактных машинах. М.: «Высшая школа», 1985.- 271 с.: ил. Сторінки 116-137.

4. К.К. Хренов. Сварка, резка и пайка металлов. М.: «Машиностроение», 1973. – 408 с.: ил. Сторінки 241-245.


^ ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №5


Тема: Нетрадиційні способи зварювання тиском. Організація робочого місця і техніка безпеки при контактному зварюванні.

Мета: Систематизація знань студентів з вивчення нетрадиційних способів зварювання тиском і організації робочого місця і техніки безпеки при контактному зварюванні.


^ Перелік питань, що виносяться на семінарське заняття


1. Які вимоги ставляться до організації робочого місця?

2. Які вимоги ставляться до установки стаціонарних підвісних машин, ввімкнення їх в електромережу, підвід повітря і води?

3. Як здійснюється атестація зварювальних машин, їх налагодження і експлуатація?

4. Як здійснюється налагодження збирально-зварювального пристосування, оснастки зварювальних машини?

5. Які засоби і заходи техніки безпеки використовуються при контактному зварюванні?

6. Назвіть особливості умов праці на контактних машинах.

7. Розкрийте сутність процесу і технології холодного зварювання, його преваги та недоліки, галузь застосування.

8. Назвіть особливості процесу і технології зварювання вибухом, преваги та недоліки, галузь застосування.

9. Назвіть особливості процесу і технології дифузійного зварювання, галузь його застосування.

10. Назвіть особливості процесу і технології зварювання тертям, галузь його застосування.


Література


1. Пєрфільєва К. А. Конспект лекцій.

2. А.С. Гельман. Технология и оборудование контактной електросварки. М.: Машгиз, 1960. – 367 с.: ил. Сторінки 356-359.

3. Н.С. Кабанов. Сварка на контактных машинах. М.: «Высшая школа», 1985.- 271 с.: ил. Сторінки 24-44, 256-267.

Схожі:

Технологія та устаткування контактного зварювання плани семінарських занять iconМетодичні вказівки до оформленя курсових та дипломних проектів для студентів спеціальностей 092301, 092303
...
Технологія та устаткування контактного зварювання плани семінарських занять iconСпеціальність 05050401 Технологія та устаткування зварювання

Технологія та устаткування контактного зварювання плани семінарських занять iconV. плани семінарських занять
Тема: Технологія створення привабливого іміджу педагога, організатора дошкільної освіти (2 год.)
Технологія та устаткування контактного зварювання плани семінарських занять iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Технологія та обладнання для наплавлення" для студентів бакалаврського напрямку
Зварювання” спеціальності 092303 – “Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій”
Технологія та устаткування контактного зварювання плани семінарських занять iconПлани семінарських (практичних) занять
Зміст семінарських (практичних) занять, обсяг годин та посилання на рекомендовану літературу
Технологія та устаткування контактного зварювання плани семінарських занять icon4. плани семінарських (практичних) занять
Зміст семінарських (практичних) занять, обсяг годин та посилання на рекомендовану літературу
Технологія та устаткування контактного зварювання плани семінарських занять iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки, програма І плани семінарських занять
Етичний кодекс: Методичні вказівки, програма І плани семінарських занять (для студентів I курсу спеціальностей денної І заочної форм...
Технологія та устаткування контактного зварювання плани семінарських занять iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
Технологія та устаткування контактного зварювання плани семінарських занять iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
Технологія та устаткування контактного зварювання плани семінарських занять iconПлани проведення семінарських занять з курсу «Основи маркетингу» для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму 100400 «Транспортні технології»
Плани проведення семінарських занять з курсу «Основи маркетингу» для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму 100400 «Транспортні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи