Підготовка кромок та їх складання під зварювання. Шви зварних з\

Підготовка кромок та їх складання під зварювання. Шви зварних з'єднань
Скачати 29.19 Kb.
НазваПідготовка кромок та їх складання під зварювання. Шви зварних з'єднань
Дата16.01.2013
Розмір29.19 Kb.
ТипДокументи
1. /Лекц_х/Вступ., Розд_л 1. Тема 1.1.doc
2. /Лекц_х/До теми 5.5..doc
3. /Лекц_х/До теми 5.5.Автоматиdoc.doc
4. /Лекц_х/Зварювання стикових з.doc
5. /Лекц_х/Р.4.doc
6. /Лекц_х/Розд_л 10.Тема 10.1.doc
7. /Лекц_х/Розд_л 2 2.1.doc
8. /Лекц_х/Розд_л 3. Тема 3.1.doc
9. /Лекц_х/Розд_л 4. Тема 4.1.doc
10. /Лекц_х/Розд_л 5. 5.1.doc
11. /Лекц_х/Розд_л 6. Тема 6.1..doc
12. /Лекц_х/Розд_л 7. Тема 7.1...doc
13. /Лекц_х/Розд_л 8. Тема 8.1. doc.doc
14. /Лекц_х/Розд_л 9. Тема 9.1. doc.doc
15. /Лекц_х/СПИСОК ВИКОРИСТАНОф Л_ТЕРАТУРИ.doc
16. /Лекц_х/Т.2.2.нова.docx
17. /Лекц_х/Тема 10.2. doc.doc
18. /Лекц_х/Тема 10.3. doc.doc
19. /Лекц_х/Тема 2.2 doc.doc
20. /Лекц_х/Тема 2.3.doc
21. /Лекц_х/Тема 3.2. doc.doc
22. /Лекц_х/Тема 3.3. doc.doc
23. /Лекц_х/Тема 3.4. doc.doc
24. /Лекц_х/Тема 4.4 doc.doc
25. /Лекц_х/Тема 4.5. doc.doc
26. /Лекц_х/Тема 5.2. doc.doc
27. /Лекц_х/Тема 5.3. doc.doc
28. /Лекц_х/Тема 5.3doc.doc
29. /Лекц_х/Тема 5.4..doc
30. /Лекц_х/Тема 5.5. doc.doc
31. /Лекц_х/Тема 6.3 doc.doc
32. /Лекц_х/Тема 7.2. doc.doc
33. /Лекц_х/Тема 7.3. doc.doc
34. /Лекц_х/Тема 7.4. doc.doc
35. /Лекц_х/Тема 7.4....doc
36. /Лекц_х/Тема 7.4.doc
37. /Лекц_х/Тема 8.2 doc.doc
38. /Лекц_х/Тема 9.2. doc.doc
39. /Лекц_х/Тема 9.3. doc.doc
Зварювання є одним із основних технологічних процесів виго­товлення та ремонту виробів у різних галузях промисловості, будівництва й транспорту
Підготовка кромок та їх складання під зварювання. Шви зварних з'єднань
Напівавтомати та автомати для зварювання в захисних газах
Зварювання стикових з'єднань на підкладках. Несучу здатність
Розділ Металургійні процеси при електродуговому та електрошлаковому процесах Тема Особливості металургійних процесів при зварюванні
Тема 10. 1
Тема 1
Розділ Зварювальні матеріали Тема Зварювальний та наплавочний дріт, призначення та вимоги до нього План
Тема 1
Тема 1
Тема Класифікація та умови виникнення зварювальних напружень і деформацій
Тема Групи легованих сталей по зварюваності
Тема 1
Тема 1
Список використаної літератури с. И. Думов. Технология электрической сварки плавлением «Машиностроение»
Тема Технологічні особливості та умови стійкого горіння дуги Умови надійного запалювання дуги
Тема 10 Дугове підводне зварювання і різання металів План
Тема 10 Плазмове, електронно-променеве та лазерне зварювання План
1. Характеристики зварювальної дуги. Вольт-амперна характеристика дуги
Тема Теплові процеси при електричному зварюванні плавленням План
1. Види електродних покриттів, їх склад та призначення. На самостійне опрацювання. В. С. Виноградов. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизированной сварки «Высшая школа»
Тема Флюси для дугового і електрошлакового зварювання План
Тема Гази, що застосовуються при електричному зварюванні плавленням
Тема кристалізація металу шва план процес кристалізації металу шва
3. пори в швах. – Корозія зварних з'єднань
Технологія ручного дугового зварювання металічними електродами план підготовка та складання деталей для зварювання
Тема Технологія автоматичного і напівавтоматичного зварювання під флюсом План
1. Суть зварювання під флюсом Переваги та недоліки автоматичного і напівавтоматичного зварювання під шаром флюсу
Тема Технологія електрошлакового зварювання План Технологічні та техніко-економічні переваги ешз. Галузь застосування
Тема Технологія зварювання в середовищі захисних газів План
Тема Засоби боротьби із зварювальними деформаціями і напруженнями План
Тема Технологія зварювання низько- і середньолегованих сталей План
Тема Технологія зварювання високолегованих сталей і сплавів План
Тема Технологія зварювання різнорідних та двошарових сталей План
1. Галузь застосування різнорідних і двошарових сталей. С. И. Думов. Технология электрической сварки плавлением «Машиностроение»
Тема Технологія зварювання різнорідних та двошарових сталей План
Тема Технологія зварювання чавуну План характеристики чавунів
Тема Зварювання міді, нікелю, та їх сплавів План зварювання міді
Тема Зварювання титану і його сплавів План Властивості титану і його сплавів

ПІДГОТОВКА КРОМОК ТА ЇХ СКЛАДАННЯ ПІД ЗВАРЮВАННЯ. ШВИ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ

Способи підготовки кромок під зварювання (механічні, газовим різанням тощо) такі ж, як і при інших методах зварювання.

Метал для виготовлення зварних конструкцій попередньо ви­прямляють, розмічають, розрізають на окремі деталі, при потребі ви­конують розробку кромок відповідно до ГОСТу. Підготовка кромок під зварювання включає очищення від іржі, окалини, пилу, масла. Очищення здійснюють стальними щітками, гідропіскоструминним і дробометними способами, абразивними кругами, полум'ям зварю­вального пальника, протравленням у розчинах кислот або лугів.

Основні типи й конструктивні елементи швів зварних з'єднань із сталей, сплавів на залізонікелевій і нікелевій основах, виконаних дуговим зварюванням у захисному газі, регламентовані ГОСТом 14771-76 «Дугове зварювання в захисному газі. З'єднання зварні». Цим стандартом передбачено чотири типи з'єднань: стикові при зва­рюванні металу товщиною від 0,5 до 120 мм; кутові при зварюванні металу товщиною від 0,5 до 100 мм; таврові при зварюванні металу товщиною від 0,5 до 100 мм; напусткові при зварюванні металу тов­щиною від 0,8 до 60 мм. Залежно від форми підготовки кромок і тов­щини зварних деталей шви бувають: із відбортуванням кромок, без скосу кромок, із прямим, ломаним, ступеневим або криволінійним скосом однієї або двох кромок з однієї або з двох сторін з'єднання. За характером виконання шва вони можуть бути одно- й двобічними. Однобічні можуть виконуватися «на вазі» та на різного роду підклад­ках — мідно-флюсовій, тимчасовій сталевій і такій, що залишається.

Стандартом встановлено такі позначення способів зварю­вання:

IHв інертних газах неплавким електродом без присаджуваль­ного металу;

ІНп — в інертних газах неплавким електродом із присаджуваль­ним металом;

ІПв інертних газах та їх сумішах із вуглекислим газом і кис­нем плавким електродом;

ВПу вуглекислому газі та його суміші з киснем плавким елек­тродом.

Конструктивні елементи підготовлених кромок і виконаних швів для деяких типів з'єднань наведено в табл. 9.2.
Вид розробки кромок та їхні геометричні розміри повинні від­повідати ГОСТу 14771-69 або технічним умовам щодо виготовлення виробу. При напівавтоматичному зварюванні плавким електродом можна отримати повний провар без розробки кромок і без зазору між ними при товщині металу до 8 мм. При зазорі або розробці кромок повний провар досягається при товщині металу до И мм при зварю­ванні у вуглекислому газі багатошарових швів. Перед накладанням наступного шару поверхню попереднього старанно зачищають від бризк і шлаку. Для зменшення забризкування поверхні деталі покри­вають спеціальними препаратами: UFO-1 спрей, «Захист-1». Деталі складають за допомогою струбцин, клинів, скоб або прихваток.


СПОСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДУГИ

Для стійкого горіння зварювальної електричної дуги необхідно забезпечити рівність швидкостей плавлення електроду Ue і подачі його в зону дуги Un, що досягається по одному з трьох варіантів:

  • саморегулювання дуги. Обов'язковою умовою цього варіанту регулювання є постійність швидкості подачі електроду (Un). Зміна швидкості подачі можлива при налагоджувані апарата перед робо­тою шляхом зміни шестерень приводу механізму подачі або за до­помогою механічного варіанту в процесі роботи;

  • регулювання напруги дуги або зварювального струму, а від­повідно й швидкості плавлення електрода, зміною швидкості його подачі або зміною електричних параметрів зварювальної мережі --напруга (ЕРС) джерела живлення дуги, або опору мережі;

  • регулювання відразу двох електричних параметрів - напруги дуги та зварювального струму при одночасній дії на них.

Два останні варіанти передбачають в обов'язковому порядку змінну швидкість подачі електрода U„ і використовують власти­вості статичних характеристик джерел живлення зварної мережі та характеристики електричної дуги.

Схожі:

Підготовка кромок та їх складання під зварювання. Шви зварних з\Об изменении состояния режущих кромок концевых фрез в процессе резания
Тому ресурс монолітних твердосплавних кінцевих фрез залежить від початкового радіуса округлення їх різальних кромок у значно більшому...
Підготовка кромок та їх складання під зварювання. Шви зварних з\Секція 11. Машинобудування
Розроблення розрахунково-експериментальних методів діагностування напруженого стану і оцінки запасу міцності зварних з'єднань магістральних...
Підготовка кромок та їх складання під зварювання. Шви зварних з\З'єднання металевих конструкцій
У будівництві використовують такі основні ви­ди з'єднань: за допомогою зварювання, болтові, на заклепках
Підготовка кромок та їх складання під зварювання. Шви зварних з\Іпт кі сумду л. Г. Білик
Мета: Ознайомитися з технологією точкового зварювання низьковуглецевих та низьколегованих сталей, алюмінієвих сплавів, режимами зварювання,...
Підготовка кромок та їх складання під зварювання. Шви зварних з\Програма використовується для оптимізації технології складання і дугового зварювання подовжніх і кільцевих швів товстостінних обичайок.
Назва розробки. Система проектування технології багатопрохідного зварювання подовжніх і кільцевих стиків товстостінних обичайок «Welding...
Підготовка кромок та їх складання під зварювання. Шви зварних з\Розділ 8 електрообладнання будівельних майданчиків, підприємств І будівель
Ключові поняття: зварювання, електродугове зварювання, автоматичне зварю­вання, зварювальний генератор, зварювальний апарат, контактне...
Підготовка кромок та їх складання під зварювання. Шви зварних з\Графік складання обов’язкових та вибіркових завдань
Вибірковими видами роботи є: 1) підготовка завдання за проблемними ситуаціями (кейсами) з подальшим захистом максимум 10 балів (з...
Підготовка кромок та їх складання під зварювання. Шви зварних з\Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Фізичне сутність та визначення зварювання як нероз'ємного монолітного з'єднання. Види елементарних зв'язків в твердих тілах І монолітних...
Підготовка кромок та їх складання під зварювання. Шви зварних з\Документи
1. /5 курс/Основи матер_алознавства зварних з'єднань.doc
2. /5...

Підготовка кромок та їх складання під зварювання. Шви зварних з\Перелік публікацій кафедри обробки металів тиском і зварювання (секція зварювання) за 2008 р

Підготовка кромок та їх складання під зварювання. Шви зварних з\Перелік публікацій кафедри обробки металів тиском І зварювання (секція зварювання) за 2008 р

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи