Показники наукової та науково-технічної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка за 2009-2010 рр icon

Показники наукової та науково-технічної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка за 2009-2010 рр
НазваПоказники наукової та науково-технічної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка за 2009-2010 рр
Дата22.09.2012
Розмір256 Kb.
ТипДокументи


Додаток №4 до наказу ректора № Н-561 від 07.10. 2010 р.
ПОКАЗНИКИ наукової та науково-технічної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка за 2009-2010 рр.


Код ВНЗ

(Назва підрозділу)

№ п/п Показники 2009 2010
1. Науково-педагогічні кадри

1.1. Чисельність науково-педагогічних працівників НПП (за штатним розписом), усього осіб

1.1.1. з них: - докторів наук

1.1.2. - кандидатів наук

1.2. Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконуюють НДДКР, усього осіб

1.2.1. з них: - докторів наук

1.2.2. - кандидатів наук

1.3. Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів ВНЗ, усього осіб:

1.3.1. з них: - докторів наук

1.3.2. - кандидатів наук

1.4. Кількість штатних одниць наукових установ, науково-дослідних частин, секторів, зайнятих штатними працівниками, усього

1.4.1. з них: - докторів наук

1.4.2. - кандидатів наук

1.5. Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, усього

1.5.1. з них: - докторів наук

1.5.2. - кандидатів наук

2. Підготовка наукових кадрів

2.1 Кількість спеціальностей в спеціалізованих вчених радах, всього, з них:

2.1.1. "- спеціальностей в докторських спеціалізованих вчених радах

2.2. Кількість докторантів, усього

2.3. Кількість аспірантів, усього

2.3.1. з них: з відривом від виробництва

2.4. Кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками ВНЗ, НУ, усього, в тому числі:

2.4.1. "- за межами ВНЗ

2.4.2. "- сторонніми працівниками у спеціалізованих радах ВНЗ

2.5. Кількість захищених докторських дисертацій працівниками ВНЗ, НУ усього, в тому числі:

2.5.1. "- за межами ВНЗ

2.5.2. "- сторонніми працівниками у спеціалізованих радах ВНЗ

3. Фінансування НДДКР

3.1. Обсяг фінансування із загального фонду, усього, тис. грн., з них:

3.1.1. - фундаментальних досліджень (за кодом КПКВ 2201020)

3.1.2. - прикладних досліджень і розробок ( за кодом КПКВ 2201040)

3.1.3. - збереження наукових об'єктів, що становлять НН (за кодом КПКВ 2201090)

3.2. Обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201040, тис.грн., усього, з них:

3.2.1. - обсяг фінансування НДР за державними цільовими програмами

3.2.2. -обсяг фінасування НДР за державним замовленням, тис.грн.

3.2.3. -обсяг фінансування НДР за проектами міжнародного співробітництва

3.3. -обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201020, з них:

3.3.1. • за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень

3.4. Обсяг надходжень до спеціального фонду за надання послуг у сфері науки, що акумулюються на рахунках КПКВ 2201160

4. Матеріально-технічне забезпечення наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ

4.1. Середньорічна вартість основних засобів (у фактичних цінах), тис. грн, в тому числі:

4.1.1. " - машин та устаткування

4.2. Капітальні витрати на придбання нового наукового обладнання, тис. грн

4.3. Загальна площа власних приміщень, на яких виконуються НДДКР, тис.кв.м

4.4. Кількість створених у ВНЗ наукових та науково-технічних інфраструктур ( лабораторій, міжвідомчих центрів, НДІ, центрів спільного користування обладнанням) усього, в тому числі:

4.4.1. "- створених спільно із науковими установами Національної та галузевих академій наук

4.4.2. "- створених спільно із науковими установами та ВНЗ інших відомств

4.4.3. "- створених спільно із закордонними науковими установами та ВНЗ

5. Результативні показники виконаних НДДКР

5.1. Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і техніки, всього

5.1.1. Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), всього

5.2. Кількість робіт, відзначених державними нагородами, преміями України в інших галузях, усього

5.2.1. Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього

5.3. Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами, усього

5.3.1. Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього

5.4. Кількість науковців, що отримують стипендії Кабміну України для молодих учених, усього

5.5. Кількість науковців, що отримують премії та гранти Президента для молодих учених, усього

5.6. Кількість науковців, що отримують премії Верховної Ради України для найталановітиших молодих учених, усього

5.7. Кількість науковців, що отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівня, усього

5.8. Кількість наукових та науково-технічних робіт (об'єктів), які виконувались у звітному періоді за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, всього, в тому числі:

5.8.1. " - фундаментальні дослідження (за кодом КПКВ 2201020)

5.8.2. "- прикладні дослідження і розробки (за кодом КПКВ 2201040)

5.8.3. - збереження наукових об'єктів, що становлять НН (за кодом КПКВ 2201090)

5.9. Кількість наукових та науково-технічних договорів, які виконувались за рахунок коштів замовників, що працюють у реальному секторі економіки, усього

5.10. Кількість завершених наукових та науково-технічних робіт у звітному періоді, усього, в тому числі:

5.10.1. " - фундаментальні дослідження (за кодом КПКВ 2201020)

5.10.2. "- прикладні дослідження і розробки (за кодом КПКВ 2201040)

5.11. Кількість завершених наукових та науково-технічних договорів, які виконувались за рахунок коштів замовників, що працюють у реальному секторі економіки, усього

5.12. Відсоток НДДКР, які відповідають світовому рівню

5.13. Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), усього, в тому числі:

5.13.1. " - нової техніки, з них:

5.13.1.1. • за кодом КПКВ 2201020

5.13.1.2. • за кодом КПКВ 2201040

5.13.2. " - нових технологій, з них:

5.13.2.1. • за кодом КПКВ 2201020

5.13.2.2. • за кодом КПКВ 2201040

5.13.3. " - нових матеріалів, з них:

5.13.3.1. • за кодом КПКВ 2201020

5.13.3.2. • за кодом КПКВ 2201040

5.13.4. " - сортів рослин та порід тварин, з них:

5.13.4.1. • за кодом КПКВ 2201020

5.13.4.2. • за кодом КПКВ 2201040

5.13.5. " - методів, теорій, з них:

5.13.5.1. • за кодом КПКВ 2201020

5.13.5.2. • за кодом КПКВ 2201040

5.13.6. " - інше*, з них:

5.13.6.1. • за кодом КПКВ 2201020

5.13.6.2. • за кодом КПКВ 2201040

5.14. Впроваджено НТП у виробництво, створеної у відповідні періоди, усього одиниць, в тому числі:

5.14.1. " - нової техніки, з них:

5.14.1.1. • за кодом КПКВ 2201020

5.14.1.2. • за кодом КПКВ 2201040

5.14.2. " - нових технологій, з них:

5.14.2.1. • за кодом КПКВ 2201020

5.14.2.2. • за кодом КПКВ 2201040

5.14.3. " - нових матеріалів, з них:

5.14.3.1. • за кодом КПКВ 2201020

5.14.3.2. • за кодом КПКВ 2201040

5.14.4. " - сортів рослин та порід тварин, з них:

5.14.4.1. • за кодом КПКВ 2201020

5.14.4.2. • за кодом КПКВ 2201040

5.14.5. " - методів, теорій, з них:

5.14.5.1. • за кодом КПКВ 2201020

5.14.5.2. • за кодом КПКВ 2201040

5.14.6. " - інше*, з них:

5.14.6.1. • за кодом КПКВ 2201020

5.14.6.2. • за кодом КПКВ 2201040

5.15. Впроваджено НТП у навчальний процес, створеної у відповідні періоди, усього одиниць, в тому числі:

5.15.1. " - нової техніки, з них:

5.15.1.1. • за кодом КПКВ 2201020

5.15.1.2. • за кодом КПКВ 2201040

5.15.2. " - нових технологій, з них:

5.15.2.1. • за кодом КПКВ 2201020

5.15.2.2. • за кодом КПКВ 2201040

5.15.3. " - нових матеріалів, з них:

5.15.3.1. • за кодом КПКВ 2201020

5.15.3.2. • за кодом КПКВ 2201040

5.15.4. " - сортів рослин та порід тварин, з них:

5.15.4.1. • за кодом КПКВ 2201020

5.15.4.2. • за кодом КПКВ 2201040

5.16.5. " - методів, теорій, з них:

5.15.5.1. • за кодом КПКВ 2201020

5.15.5.2. • за кодом КПКВ 2201040

5.15.6. " - інше*, з них:

5.15.6.1. • за кодом КПКВ 2201020

5.15.6.2. • за кодом КПКВ 2201040

6. Публікації, конференції, виставки

6.1. Опубліковано монографій, усього одиниць, в тому числі:

6.1.1. • за кодом КПКВ 2201020

6.1.2. • за кодом КПКВ 2201040

6.1.3. -"- друк. арк.:

6.1.4. з них, відповідно до вимог ВАК, усього одиниць:

6.1.4.1. • за кодом КПКВ 2201020

6.1.4.2. • за кодом КПКВ 2201040

6.1.4.3. -"- друк. арк.:

6.1.5. з них, відповідно за кордоном, усього одиниць:

6.1.5.1. • за кодом КПКВ 2201020

6.1.5.2. • за кодом КПКВ 2201040

6.1.5.3. -"- друк. арк.:

6.2. Опубліковано підручників , всього одиниць:

6.2.1. • за кодом КПКВ 2201020

6.2.2. • за кодом КПКВ 2201040

6.2.3. -"- друк. арк:

6.2.4. з них, з грифом МОН, усього одиниць:

6.2.4.1. • за кодом КПКВ 2201020

6.2.4.2. • за кодом КПКВ 2201040

6.2.4.3. -"- друк. арк.:

6.3. Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць:

6.3.1. • за кодом КПКВ 2201020

6.3.2. • за кодом КПКВ 2201040

6.3.3. -"- друк. арк.:

6.3.4. з них:. з грифом МОН, усього одиниць:

6.3.4.1. • за кодом КПКВ 2201020

6.3.4.2. • за кодом КПКВ 2201040

6.3.4.3. -"- друк. арк.:

6.4. Кількість публікацій (статей), усього одиниць:

6.3.1. • за кодом КПКВ 2201020

6.3.2. • за кодом КПКВ 2201040

6.3.3. -"- друк. арк.:

6.3.4. з них: статей у фахових виданнях України, усього одиниць:

6.3.4.1. • за кодом КПКВ 2201020

6.3.4.2. • за кодом КПКВ 2201040

6.3.4.3. -"- друк. арк.:

6.3.5. з них: статей у зарубіжних виданнях, усього одиниць:

6.3.5.1. • за кодом КПКВ 2201020

6.3.5.2. • за кодом КПКВ 2201040

6.3.5.3. -"- друк. арк.:

6.3.5.4. в тому числі, у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Webometrics та інші), усього одиниць:

6.3.5.4.1. • за кодом КПКВ 2201020

6.3.5.4.2. • за кодом КПКВ 2201040

6.5. Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

6.5.1. " - в Україні, з них:

6.5.1.1. • патенів на винаходи

6.5.2. " - за кордоном, з них:

6.5.2.1. • патенів на винаходи

6.6. Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

6.6.1. " - в Україні, з них:

6.6.1.1. • патенів на винаходи

6.6.2. " - за кордономі, з них:

5.6.2.1. • патенів на винаходи

6.7. Кількість проданих ліцензій, усього одиниць

6.8. Кількість проведених наукових семінарів і конференцій, всього

6.8.1. з них: міжнародних

6.8.2. в т.ч. які зареєстровані у МОН, всього

6.9. Кількість виступів у міжнародних наукових семінарах та конференціях за межами України, усього

6.10. Взято участь у виставках, всього : у національних

6.11. у міжнародних

6.12. Кількість експонатів

6.13. Кількість договорів, угод, контрактів про науково-технічне міжвузівське співробітництво із зарубіжними партнерами

7. Інноваційна спрямованість результатів

7.1. Кількість робіт прикладного спрямування (НДР), розпочатих за результами фундаментальних досліджень, усього одиниць

7.2. Кількість робіт прикладного спрямування (ДКР,ДТР), розпочатих відкритих за результами прикладних досліджень, усього одиниць

7.3. Кількість елементів інноваційної інфраструктури, створених на базі ВНЗ або за його участю (бізнес-інкубатори, технопарки, наукові парки), усього одиниць

8. Наукова робота студентів

8.1. Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб

8.2. Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб

8.2.1. з них: - з оплатою із загального фонду бюджету

8.2.2. - з оплатою із спеціального фонду

8.3. Кількість студентів- учасників 2 туру олімпіад, усього осіб

8.4. Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами 2 туру олімпіад, усього, в тому числі:

8.4.1. " - на міжнародних олімпіадах

8.5. Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

8.6. Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

8.7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

8.7.1. з них: самостійно

8.8. Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України

8.9. Кількість студентів, які отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівнів


Примітка: Показники наукової діяльності підрозділу за 2009 рік не змінюються; *


* що саме створено - надати інформацію у примітках до таблиці


Схожі:

Показники наукової та науково-технічної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка за 2009-2010 рр iconВчена рада університету рекомендує (протокол №38/4 від 18 квітня 2012 року)
Програми розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка на 2010-2013 р р. – “Львівський національний університет...
Показники наукової та науково-технічної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка за 2009-2010 рр iconПоложення про наукову премію імені Івана Франка для студентів та аспірантів Наукову премію імені Івана Франка присуджує Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка далі
Відзначення лауреатів наукової премії імені Івана Франка відбувається на урочистому засіданні Вченої Ради Університету
Показники наукової та науково-технічної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка за 2009-2010 рр iconПереклад з польської мови на українську мову
Божени Солтисек) та Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (в особі проректора з науково-педагогічної...
Показники наукової та науково-технічної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка за 2009-2010 рр iconНаказ №508 «2» 10 2008 р про контроль витрат по держбюджетних темах, які фінансуються мон україни
Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ” та на підставі...
Показники наукової та науково-технічної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка за 2009-2010 рр iconВісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. 2008. Випуск 14. 214 с
Яльність заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора фізико-математичних наук, завідувача...
Показники наукової та науково-технічної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка за 2009-2010 рр iconПрограма діяльності і розвитку факультету журналістики
Програми Ректора Університету проф. Вакарчука І. О. “Львівський національний університет імені Івана Франка – сучасний європейський...
Показники наукової та науково-технічної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка за 2009-2010 рр iconЛьвівського національного університету імені Івана Франка
Прошу перераховувати із моєї заробітної плати профспілкові внески на рахунок Первинної профспілкової організації викладачів і співробітників...
Показники наукової та науково-технічної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка за 2009-2010 рр iconЛьвівського національного університету імені Івана Франка
Зобов’язуюся дотримуватись правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку І своєчасно вносити оплату за проживання у студентському гуртожитку...
Показники наукової та науково-технічної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка за 2009-2010 рр iconКолективний договір львівського національного університету імені івана франка на 2011-2012 рр
Львівського національного університету імені Івана Франка університету імені Івана Франка
Показники наукової та науково-технічної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка за 2009-2010 рр iconВ м. Нікополь Дніпропетровської обл в 2007 р закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, І отримав диплом
В квітні 2010 р захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. З 2011 р асистент кафедри...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи