Тема Теоретичні проблеми релігієзнавства План семінарського заняття icon

Тема Теоретичні проблеми релігієзнавства План семінарського заняття
Скачати 119.5 Kb.
НазваТема Теоретичні проблеми релігієзнавства План семінарського заняття
Дата26.09.2012
Розмір119.5 Kb.
ТипПротокол


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж


Затверджено

на засіданні Предметної (циклової) комісії

з допоміжних дисциплін

Протокол №____ від „___”________2005р.

Голова Ващук О.Л.____________________


Плани семінарських занять з курсу

„Релігієзнавство”


Львів – 2005

ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

 1. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – 6-те вид. — К.: Наукова думка, 2002. – 352 с.

 2. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій: Навчальний посібник для студентів географічних і філософських факультетів вищих навчальних закладів. — К.: „АртЕк”, 1999. – 503 c.

 3. Релігієзнавство: Навчальний посібник. / За ред. С.А. Бублика – стереотип. вид. — К.: Юрінком Інтер, 2001. – 495 с.

 4. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Навчальний посібник. — Львів: Афіша, 2000. – 308 с.

 5. Яроцький П.Л. Релігієзнавство. — Київ: Кондор, 2004. – 306 с.


Інтернет-джерела:

 1. Універсальний пошуковий сервер; www.google.com.ua

 2. Національна бібліотека України імені І.В.Вернадського: www.nbuv.gov.ua

 3. Національна парламентська бібліотека України: www.nplu.kiev.ua

 4. Електронна бібліотека Інституту філософії РАН http://ru.philosophy.kiev.ua/library/library.html

 5. Сайт „Політологія” http://st.zu.edu.ua

 6. Український центр політичного менеджменту — http://www.politik.org.ua


Тема 1.

Теоретичні проблеми релігієзнавства

План семінарського заняття (2 год.)

 1. Предмет курсу релігієзнавство. Релігія як духовний та суспільний феномен, її функції.

 2. Основні релігієзнавчі концепції та їхня загальна характеристика.

 3. Визначення основних понять: „релігія”, „віра”, „релігійний культ”, „конфесія”, „адепт” тощо.

 4. Характеристика елементів структури релігії. Види віри.

Теми для написання есе:

 1. Обґрунтування найоптимальнішої релігієзнавчої концепціії, яка найкраще розкриває поняття „релігія“.

 2. Релігія як сфера духовної культури.

 3. Власний варіант теми.

Спеціальна література до теми:

 1. Релігієзнавчий словник. / Під ред. А.М. Колодного. — Київ, 1996.

 2. Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990.

 3. Гегель. Философия религии. — М., 1975. - Т. І-ІІ.

 4. Джеймс В. Многообразие религиозного опыта. — Спб., 1993.

 5. Дулуман Є.К. Релігія як соціально-історичний феномен. — К., 1974.

 6. Кант И. Соч. в 6 т. — М., 1980. - Т.5

 7. Косуха П.І. Наука про походження релігії. — К., 1976.

 8. Лобовик Б.А. Религия как социальное явление. — К., 1982.

 9. Попова М.А. Фрейдизм и религия. — М., 1985.

 10. Скибицкий М.М. Мировоззрение, естествознание, теология. — М., 1986.

 11. Сорокин П. Социокультурная динамика и религия. Кризис нашего времени. // Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992.

 12. Сухов А.Д. Религия как общественный феномен. — М., 1973.

 13. Танчер В.К. Проблеми научного атеизма. — К., 1985.

 14. Фейербах Л. Избранние философские произведения. — М., 1990.

 15. Фрейд З. Будущее одной илюзии. // Фрейд З. Психоанализ. Религия, культура. — М., 1991.

 16. Фрейд З. Тотем и табу. — М., 1923.

 17. Фромм Э. Психоанализ и религия. // Фромм Э. Иметь или быть? — М., 1990.

 18. Юнг К.Г. Психология и религия // Юнг К.Г. Архетип и символ. — М., 1990.

Тема 3.

Буддизм

План семінарського заняття (2 год.)

1. Соціальні та історичні умови виникнення буддизму. Сіддхартха Гаутама або Шак’ямуні.

2. Віровчення буддизму або філософія просвітлення.

3. Священні тексти буддизму.

    1. Процес обожнення Будди та формування релігійного культу буддизму.

 1. Хінаяна і махаяна та інші релігійні течії, школи та секти буддизму.

Теми для написання есе:

1. Буддизм — релігія чи філософія?

 1. Сідгартха Гаутама, історична достовірність і легенди.

 2. Шлях до нірвани.

 3. Таємниця бодхисатв — святих сподвижників чи ідеальних людей.

 4. Причини поширення буддизму в сучасному світі.

Спеціальна література до теми:

 1. Буддизм и культурно-психологические традиции народов Востока. / Под. ред. Н.Абаева. — Новосибирск, 1990.

 2. Жизнь Будды, индийского учителя жизни. Пять лекций по буддизму. — Самара, 1998.

 3. Корнев В.И. Буддизм. — религии Востока. — М., 1990.

 4. Кочетов А.Н. Буддизм. — М., 1983.

 5. Кочетов А.Н. Ламаизм. — М., 1973.

 6. Рерих Н. Шамбала сияющая. — М., 1990.

 7. Тантрический буддизм. — М., 1999.

 8. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. — М., 1982.

 9. Хоуп Дж., Лоон Б.В. Будда. — Ростов-на-Дону, 1997.

 10. Щекин Г.В. Религии мира. — К., 1995.

 11. Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. — М., 1898.

Інтернет-джерела:

 1. "Буддизм в Україні" – sangha.org.ua

 2. Офіційний сайт Духовного управління буддистів України, Буддійський духовний Орден Лунг-Жонг-па – www.ningma.kiev.ua

 3. Українське об'єднання буддистів школи Школи Карма Каг'ю Діамантового Шляху Тибетського Буддизму — www.buddhism.org.ua

 4. Буддійський центр Києва — www.buddhism.kiev.ua

 5. Луганський буддійський центр Школи Карма Каг'ю Діамантового Шляху Тибетського Буддизму — www.buddhism.lg.ua

 6. Буддійський центр Дніпропетровська — www.buddhism.dp.ua

 7. Харківський буддійський центр — www.buddhism.kharkov.ua

 8. Центр медитації "Серединний шлях" — www.vinnica.ua/~middleway

 9. Офіційний сайт Асоціації центрів медитації Сергія Бугаєва "Серединний шлях" — www.sergey-bugaev.com

 10. Колесо Дхами – koleso.netherweb.com/dhamma

 11. Клуб "Одеса-дзен" – www.odessa-zen.org


Тема 4.

Християнство

План семінарського заняття (2 год.)

1. Зародження християнства. Релігійні розколи.

 1. Священні тексти християнства.

 2. Релігійне вчення християнства.

 3. Конфесійні особливості католицизму, православ’я, протестантизму.

Теми для написання рефератів та есе:

 1. Політичні та правові ідеї перших християн.

 2. Християнство — релігія свободи.

 3. Констянтин — державець чи святий?

 4. Літургія — діалог між особами в Бозі.

 5. Чернецтво — істинний розвиток чи відхилення в християнстві?

 6. Християнські свята як відродження язичницьких дат.

Спеціальна література до теми:

  1. Біблія.

  2. Гелей Г. Біблійний довідник. — Торонто, 1985.

  3. Дулуманг Є. Християнство (уроки релігієзнавства). // Людина і світ. – 1993. - №2-3.

  4. Мень А. Сын человеческий. — М., 1992.

  5. Свенцицкая В. Тайные писания первых христиан. — М., 1981.

  6. Поснов М. История христианской церкви. — К., 1991.

  7. Чобич С. Історія християнської церкви. — Львів, 1998.

  8. Історія Візантії. — М., 1981.

  9. Вселенське православ’я. // Людина і світ. — 1992. - №1-6.

  10. Мень А. Православное богослужение. — М., 1991.

  11. Христианство. // Энциклопедический словарь. — М., 1993.

  12. Хома О.І. Нарис історії Вселенської церкви. — Рим, 1990.

  13. Єленський В.Є. Сучасний протестантизм: динаміка, процеси, тенденції. — К., 1989.

  14. Мельник В. Історія протестантизму. Курс лекцій. — К., 1996.

Інтернет-джерела:

 1. Офіційний сайт прес-служби УПЦ "Україна православна" — www.pravoslavye.org.ua (укр, рос)

 2. Офіційний сервер УПЦ – orthodox.org.ua (укр, рос)

 3. Сайт "Православ'я в Україні" — www.orthodoxy.org.ua (укр, рос, eng )

 4. Офіційний сайт УГКЦ — www.ugcc.org.ua

 5. Офіційний сайт РКЦ — www.rkc.lviv.ua

 6. Офіційний сайт Апостольської нунціатури в Україні – www.nuntiatura.kiev.ua

 7. Офіційний сайт Всеукраїнського союзу об'єднань Євангельських християн баптистів – www.baptist-union.org.ua

 8. Всеукраїнський союз Церков християн віри євангельської п'ятидесятників — www.uupc.org

 9. Офіційний сайт Української Уніонної Конференції Адвентистів Сьомого дня — www.adventist.org.ua

 10. Посольство благословенного царства Божого для всіх народів, Християнська церква Повного Євангелія "Слово віри", м. Київ — www.godembassy.org, www.wof.org.ua

 11. Реєстр Церков Христа в Україні — www.church-of-christ.org.ua


Тема 5.

Іслам

План семінарського заняття

1. Витоки ісламу.

 1. Мекканський та мединський періоди становлення ісламу.

 2. Священні тексти.

 3. Особливості віровчення та релігійного культу ісламу.

 4. Релігійні течії ісламу. Секти.


Теми для написання есе та рефератів:

 1. Мухамед (Магомет) — політик чи пророк?

 2. Газават — священна війна мусульман.

 3. Іслам як державна ідеологія.

Спеціальна література до теми:

 1. Беляев Е. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье. — М., 1965.

 2. Біблія.

 3. Васильев Л. История народов Востока. — М., 1983.

 4. Ислам : Краткий справочник. — М., 1986.

 5. Ислам в истории народов Востока. — М., 1981.

 6. Ислам. Религия. Общество. Государство. — М., 1981.

 7. Коран. Научное издание. / Перевод и комментарий И.Ю. Крачковского. – Москва, 1990.

 8. Максуд Р. Ислам. — М., 1999.

 9. Массе А. Ислам. — М., 1982.

 10. Мец А. Мусульманский Ренессанс. — М., 1966.

 11. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. — М., 1982.

 12. Фон Грюненбаум Г.Э. Классический ислам. — М., 1988.

 13. Щекин Г.В. Религии мира. — К., 1995.

Інтернет-джерела:

 1. Духовне управління мусульман України — www.islamyat.org

 2. Сайт "Іслам для всіх" — www.islam.com.ua

 3. Незалежна міжобласна асоціація громадських організацій "Арраїд" — www.arraid.org

Тема 6.

Деструктивні секти

План семінарського заняття (2 год.)

 1. Визначення та розмежування понять „секта”, „деструктивна секта”, „тоталітарна секта”, „деструктивний культ”, „асоціальний культ” тощо.

 2. Ознаки деструктивних сект.

 3. Аналіз вчення та діяльності окремих деструктивних сект:

3.1. Церква сайєнтології;

3.2 АУМ Синрєкьо;

3.3. Сатанинські секти;

3.4.Будь-яка секта на вибір.

Запропонувати в письмовій формі (обсяг не менше 3 сторінок): Державно-правові заходи для попередження та усунення шкідливих наслідків для життя і здоров’я адептів деструктивних сект та інших осіб в демократичній державі.

^ Теми для написання есе та рефератів:

 1. Діти та молодь як „легкий матеріал” для опрацювання деструктивними сектами. (Причини і методи їх подолання)

 2. Право вибирати спосіб життя чи смерті для адептів деструктивних сект.

 3. Лідери сект — психічно хворі чи успішні підприємці? („якщо хочете заробити великі гроші придумате нову релігію” Р. Хаббард)

Спеціальна література до шостої теми:

 1. Андрусяк Т. Тоталітарні структури. // Поступ. – 16.09. 2003.

 2. Георгий Гарлиарди. Секты и дети. Изучение сатанинских или садомазохистских деяний в разных культах, обществах VIP и о путях продажи несовершеннолетних. // http://www.orthodox.org.ua

 3. Гуревич П.С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. — М., 1985 г.

 4. Рон Хаббард Л. Саентология. Основы мысли. — М, 1998 г.

 5. Нарыцин Н.Н. Секты. // http://www.comch.ru

 6. Новые религиозные организации Росии деструктивного и оккультного характера: Справочник. — Белгород, 1997.

 7. Проблема неорелігій в контексті становлення демократичних державно-церковних відносин: Аналітична записка. — Київ, грудень 1998.

 8. Релігієзнавчий словник. / За ред. А.Колодного і Б.Лобовика. — Київ: “Четверта хвиля”, 1996.

 9. Сатанистские и демонические секты. // http://www.geocities.com


Тема 8.

Релігійні права.

Законодавство України, яке регулює правовідносини

у сфері здійснення релігійних прав

План семінарського заняття (2 год.)

1. Релігійні права, визначення поняття та з’ясування змісту відповідно до національного та міжнародного законодавства.

2. Юридичні гарантії реалізації релігійних прав:

a. Акти;

b. Органи.

3. Межі здійснення релігійних прав. Взаємовідносини держави і церкви.

4. Релігійні права з точки зору віровчень різних релігій.


Теми для написання есе:

1. Чи потрібен інститут капеланства в Збройних Силах України і в яких формах?

2. Релігійні права дитини: недосконалість національного законодавства і проблеми реалізації.

3. Аналіз практики розгляду справ Європейським судом з прав людини за ст. 9 Європейської конвенції з захисту прав людини.

4. Нові форми співпраці церкви і держави.

5. Природні права людини у католицько-правовій думці.

Законодавство:

А) міжнародно-правові акти:

1. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. (ст. 18, 29)

2. Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи переконань від 25.11.1981.

3. Європейська конвенція з прав людини і основних свобод. ст. 9.

4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966. (ст.ст. 18, 19, 20, 27).

Б) законодавство України:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. - 1996. - №30. - С.141.

2. Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації” від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. - №25. - С.283.

3. Закон України „Про альтернативну (невійськову) службу” від 12 грудня 1991 року // Відомості Верховної Ради. – 1992. - №15.- С.188. (ст.ст. 1, 2, 5, 13, 28)

4. Закон України „Про освіту” від 23 травня 1991 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. – №34. – С.451. (ст. 8).

5. Закон України „Про загальний військовий обов’язок і військову службу” від 28 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради. – 1992. - №27. - С.385. (ст.ст. 17-18).

6. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний реєстр фізичних осіб — платників податку та інших обов’язкових платежів” від 16.07.1999 р. // Відомості Верховної Ради. – 1999. - №41. – С.374.

7. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1961. - №2. (п.1 ч.1 ст.69).

8. Кримінальний кодекс України від 05.09.2001 р. // К.: „Канон” „А.С.К.”, 2002. (ст.ст. 178-181)

9. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963 р. //

10. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України - 2004. - №40-42.

11.Указ Президента України „Про Положення про Державний комітет України у справах релігій” від 14.11.2000 року // Офіційний Вісник України. – 2000,46. - від 01.12.2000.

Спеціальна література:

 1. Арестов В., Арестова Н. От свободы вероисповедания к свободомыслию. // Вибір. - 1997. - № 3-4. - С. 143-150.

 2. Бакай І. Два напрями змін у свободі совісті: [Релігія в Україні]. // Веч. Київ. - 1996. - 20 груд. - С. 12.

 3. Баштега Р. Охорона таємниці сповіді у кримінальному судочинстві. // Право України. – 2004. - №6. – С. 86-87.

 4. Боцюрків Б. Теоретично-методологічні аспекти порівняльного аналізу стосунків між церквою та державою в Україні. // Укр. часопис прав людини. - 1995. - № 2. - С. 78-87.

 5. Лазор В. Конституційні основи морально-релігійної освіти в Україні. // Право України. – 2001. – №10. - С. 89-91.

 6. Гудзик К. Як можна поєднати демократію та безпеку в релігійній сфері? [Свобода віросповідання] // День. - 1998. - 15 груд. - С. 4.

 7. Дьюрэм Коул. Свобода религии: модель США. // Модели церковно-государственных отношений стран Западной Европы и США: Сб. науч. тр. - К., 1996. - С. 131-147.

 8. Марисюк К. Кримінально-правова відповідальність за порушення законодавства у сфері свободи віросповідання у державах пострадянського простору. // Право України. – 2003. – №9. – С. 31-34.

 9. Рабінович П. Право людини на свободу віровизнання та проблеми його державного забезпечення // Свобода віровизнання: Церква і держава в Україні: Матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 28-30 вересня 1994 р. - К., 1996. - С. 179-183.

 10. Рабінович П., Коваленко С. Свобода віросповідання і загальний військовий обов‘язок. // Драгоманівський збірник: "Вільна спілка" та сучас. укр. конституціоналізм. - Львів, 1996. - С. 221-226.

 11. Рабінович С. Права людини „першого покоління” і канонічні джерела християнства. // Право України. – 2001. - №3. – С.50-53.

 12. Релігійна свобода і права людини: Правничі аспекти. — Львів: Свічадо, 2000 - Т. 1-2.

 13. Рибачук М. Політико-правові аспекти державно-церковних відносин у сучасній Україні. // Право України. - 2000. - № 12. - С. 90-93.

 14. Уткін О. Принципи свободи совісті та питання їх реалізації в Збройних силах України. // Всеукраїнська міжнародна християнська асамблея: Наук.-практ. конф., Київ, 17-18 лют.: Доп., повідомл. - К., 1998. - С. 291-292.

 15. Ярмол Л. Законодавство України про свободу світогляду, віросповідання та релігійні організації: зміни, що назріли. // Право України. – 2001. - №2. – С. 73-76.

Тема 10.

Соціальна доктрина християнських церков.

Канонічне право

План семінарського заняття (2 год.)

 1. Поняття, джерела соціальної доктрини християнських церков.

 2. Вчення християнських церков про державу і право.

 3. Принципи соціальної доктрини християнських церков.

 4. Канонічне право як система соціальних норм.

 5. Канонічне право як система загальнообов’язкових норм для християн.

 6. Джерела канонічного права.

Теми для написання есе та рефератів:

 1. Канонічне право з точки зору християн: за і проти.

 2. Спільність принципів права і принципів соціальної доктрини церкви. Використання філософських напрацювань представників християнських церков.

 3. Принцип „віддайте Богові боже, а кесареві – кесареве” як обґрунтування бачення держави і права у соціальній доктрині християнських церков.

 4. Співіснування та взаємовплив правових та релігійних норм, зокрема канонічного права.

 5. Безумовна покора владі чи право не виконувати вимоги держави, які суперечать релігійних переконанням християн.

Інтернет-джерела:

1. Релігійно-інформаційна служба України — www.risu.org.uaСхожі:

Тема Теоретичні проблеми релігієзнавства План семінарського заняття iconТема Теоретичні проблеми релігієзнавства
Ознаки та види релігій. Компенсаторна (компенсаційна), терапевтична, світоглядна, регулятивна, інтегративно-дезінтегративна, комунікативна...
Тема Теоретичні проблеми релігієзнавства План семінарського заняття iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план курсу “Соціальна філософія”
Семінарські заняття спрямовані на всебічне вивчення магістрантами основних понять і категорій соціальної філософії, а також найбільш...
Тема Теоретичні проблеми релігієзнавства План семінарського заняття iconПоложення про організацію І методику проведення семінарського заняття з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказу ю
Затвердити “Положення про організацію І методику проведення семінарського заняття” (додаток 1)
Тема Теоретичні проблеми релігієзнавства План семінарського заняття iconЗмістовний модуль І. Теоретичні аспекти проблеми методики викладання психологічних дисциплін
Визначити самостійні форми роботи студентів у процесі учіння, скласти план заняття з частковим використанням самостійної роботи студентів...
Тема Теоретичні проблеми релігієзнавства План семінарського заняття iconПитання для вступник іспитів на у курс спеціальність «Релігієзнавство» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст» та «Магістр» на 2009 рік Блок І. Теоретичні проблеми релігієзнавства І його дисциплін
Релігієзнавство як автономна дисципліна гуманітарного знання: передумови появи та особливості становлення
Тема Теоретичні проблеми релігієзнавства План семінарського заняття iconМодуль 1 ЗМІСТОВНИЙ модуль 1 загальні питання травматології та ортопедії практичне заняття №1 Тема: Введення в спеціальність. Особливості обстеження травматологічних та ортопедичних хворих
Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення і обговорення до практичного заняття №1 – 2 год
Тема Теоретичні проблеми релігієзнавства План семінарського заняття iconПлан науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки за темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права»
...
Тема Теоретичні проблеми релігієзнавства План семінарського заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Тема Теоретичні проблеми релігієзнавства План семінарського заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Тема Теоретичні проблеми релігієзнавства План семінарського заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи