Зразок завдань на модулі І модуль за результатами вивчення 1-5 тем icon

Зразок завдань на модулі І модуль за результатами вивчення 1-5 тем
Скачати 99.48 Kb.
НазваЗразок завдань на модулі І модуль за результатами вивчення 1-5 тем
Дата26.09.2012
Розмір99.48 Kb.
ТипПротокол

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж


Затверджено

на засіданні Предметної (циклової) комісії

з допоміжних дисциплін

Протокол №____ від „___”________2005р.

Голова Ващук О.Л.____________________


Пакет контрольних завдань для перевірки знань студентів

з курсу „Релігієзнавство”


Львів – 2005

Зразок завдань на модулі

І модуль за результатами вивчення 1-5 тем

(1.Теоретичні проблеми релігієзнавства. 2. Буддизм.

3.Християнство. 4.Іслам)

Варіант 1

 1. Що є предметом курсу релігієзнавство?

а. вчення про Бога. б. релігія.

в. церкви г. все вище перелічене.

 1. Хто є засновником буддизму?

а. – Сідгартха Гаутама

б. – Ісус Христос

в. –Магомет

г. – власний варіант

 1. Назвіть священні тексти християнства

а. – Біблія.

б. – Святе Письмо.

в. – Святе Передання

г. все вищеперелічене.

 1. Що таке Коран?

а. – книжка, де написано про Аллаха

б. – священна книга мусульман

в. – священна книга буддистів

г. власний варіант

 1. Назвіть ознаки релігії.

 2. Розкрийте чотири „святих істини” буддизму.

 3. Охарактеризуйте Старий Заповіт.

 4. Розкрийте мусульманське вчення про Аллаха.

 5. Обґрунтуйте яка з релігієзнавчих концепцій найкраще розкриває поняття „релігія“.

 6. Буддизм — релігія чи філософія?

 7. Політичні та правові ідеї перших християн.

 8. Мухамед (Магомет) — політик чи пророк?


Варіант 2

 1. Релігійна віра — це

а. віра у неіснуючі речі

б. віра в Бога

в. віра в надприроднє

г. все вище перелічене.

 1. Яке з перелічених джерел є священним текстом буддизму?

а. – Трипітака

б. – Біблія

в. – Сунна

г. – власний варіант

 1. Коли виникло християнство як релігія?

а. – з моменту народження Ісуса Христа

б. – 313 році

в. – після смерті імператора Констянтина

г. власний варіант.

 1. Яка світова релігія є наймолодшою?

а. – іслам

б. – християнство

в. – буддизм

г. власний варіант

 1. Розкрийте соціальний зміст релігії?

 2. Що таке восьмирічний шлях?

 3. Охарактеризуйте Новий Заповіт.

 4. Назвіть „п’ять стовпів” ісламу.

 5. Розкрийте зміст релігії як сфери духовної культури.

 6. Опишіть причини поширення буддизму в сучасному світі.

 7. Констянтин — державець чи святий?

 8. Іслам як державна ідеологія.


Варіант 3

 1. Терапевтична функція (утішальна, лікувальна)...?

а. релігія надає психологічну можливість нейтралізувати негативні емоції

б. полегшує емоційне сприйняття негативних життєвих обставин

в. дозволяє уникнути або полегшити стресовий стан людини

г. все вище перелічене.

 1. В якій з перелічених країн виник буддизм?

а. – в Китаї

б. – в Індії

в. – в Японії

г. – власний варіант

 1. Виберіть заповіді, дані Ісусом Христом?

а. – 2 заповіді любові

б. – 10 заповідей (декалог)

в. – Ісус Христос не лишив заповідей

г. власний варіант.

 1. Ким вважають мусульмани Мухамеда?

а. – намісником Бога на землі

б. – пророком

в. – Сином Бога

г. власний варіант

 1. Назвіть види релігій.

 2. Охарактеризуйте Трипітаку.

 3. Назвіть шість правд віри.

 4. Назвіть мусульманські свята.

 5. Феномен віри як каталізатора людських сил.

 6. Таємниця бодхисатв — святих сподвижників чи ідеальних людей.

 7. Чернецтво — істинний розвиток чи відхилення в християнстві?

 8. Газават: чи є загроза для світової спільноти?


Варіант 4

 1. Виберіть ознаки релігій...?

а. наявність бога або богів

б. наявність священників

в. молитва

г. все вище перелічене.

 1. Що означає термін «Будда»?

а. – просвітлений

б. – Бог

в. – дух

г. – власний варіант

 1. Як перекладається «Біблія» на українську мову?

а. – книги

б. – суперкнига

в. – Священне Письмо

г. власний варіант.

 1. Яка мова є священною для мусульман?

а. – українська

б. – гебрейська

в. – арабська

г. власний варіант

 1. Назвіть і охарактеризуйте функції релігії?

 2. Що таке махаона і хінаяна?

 3. Що таке Літургія? Назвіть основні види літургійної молитви.

 4. Хто такі шиїти і сунніти?

 5. Чому виникла релігія?

 6. Чи міг буддизм виникнути і поширюватись в будь-якій країні чи тільки в Індії і за саме таких соціально-історичних умов?

 7. Чому християнство вважається релігією свободи?

 8. Чому мусульмани нетерпимо ставляться до іновірців?


ІІ модуль за результатами вивчення 6-8 тем

(6. Деструктивні секти. 7.Релігії в Україні.

8. Релігійні права. Законодавство України,

яке регулює правовідносини у сфері здійснення релігійних прав.)

Варіант 1

 1. Що таке секта?

а. – це організація або група осіб, що замкнулися в своїх інтересах, які не співпадають з інтересами суспільства, байдужі до них або прямо суперечать їм.

б.- це небезпечне релігійне угруповання

в. – це бабтисти, п’ятидесятники тощо

г. все вище перелічене.

 1. В якому столітті князь Володимир запровадив християнство в Київській Русі?

а. – в Х

б. – в ІХ

в. – в ХХ

г. – власний варіант

 1. Що таке свобода совісті?

а. – це свобода віросповідання

б. – це свобода від переслідувань

в. – це свобода від моральної відповідальності

г. все вищеперелічене.

 1. Розкрийте релігійний синкретизм під час та задовго після впровадження християнства на Україні.

 2. Назвіть психологічні методики, які використовують для пригнічення свідомості членів деструктивних сект.

 3. Назвіть недоліки Закону України "Про свободу совісті і релігійні організації"

 4. Діти та молодь як „легкий матеріал” для опрацювання деструктивними сектами. (Причини і методи їх подолання)

 5. Причини та наслідки полірелігійності в Україні

 6. Чи потрібен інститут капеланства в Збройних Силах України і в яких формах?


Варіант 2

 1. Що таке гуруїзм як ознака деструктивної сект?

а. – вчення тибетських гуру

б.- абсолютна влада обожнених лідерів і їх прибічників

в. – це влада вчителів

г. власний варіант.

 1. Прихильників якої релігії є в Україні найбільше?

а. – християн

б. – буддистів

в. – іудеїв

г. – власний варіант

 1. Яким законом регулюється діяльність релігійних організацій в Україні?

а. – Конституцією України

б. – Законом України «Про свободу совісті і релігійні організації»

в. – Законом України «Про релігійні організації»

г. власний варіант.

 1. Чому Україна вважається полірелігійною країною. Назвіть причини полірелігійності.

 2. Деструктивна секта - це....

 3. Які органи державної влади України є гарантіями релігійних прав?

 4. Право вибирати спосіб життя чи смерті для адептів деструктивних сект

 5. Охарактеризуйте релігійну карту України.

 6. Релігійні права дитини: недосконалість національного законодавства і проблеми реалізації.


Варіант 3

 1. Які з названих релігійних організацій можна віднести до деструктивних сект?

а. – Свідків Єгови

б. - баптистів

в. – буддистів

г. власний варіант.

 1. Перун — це...?

а. – бог людей

б. – бог грому і блискавки

в. – бог давніх християн

г. – власний варіант

 1. В який орган має право звертатись особа за захистом релігійних прав?

а. – в суд

б. – в Державний комітет у справах релігій

в. – до Президента України

г. власний варіант.

 1. Що таке моральний релятивізм як ознака деструктивної секти?

 2. Назвіть релігійні конфесії України, які належать до католиків західного та східного обряду

 3. Які міжнародно-правові акти містять гарантії релігійних прав?

 4. Причини та шляхи подолання релігійної нетерпимості в Україні

 5. Лідери сект — психічно хворі чи успішні підприємці?

 6. Аналіз практики розгляду справ Європейським судом з прав людини за ст. 9 Європейської конвенції з захисту прав людини.


Варіант 4

 1. Специфіка людей, які стають жертвами деструктивних сект...?

а. – дуже багаті люди

б. - секта підбирає всіх принижених, слабких, безпомічних

в. – дуже бідні люди

г. власний варіант.

 1. Чи є в Україні релігійні організації мусульман?

а. – зареєстрованих в органах державної влади — немає

б. – є з центром в АРК Крим

в. – є з центром у Львові

г. – власний варіант

 1. Назвіть юридичні гарантії релігійних прав в Україні.

а. – акти і органи

б. – економіка країни

в. – право звернутись за захистом в Європейський суд

г. власний варіант.

 1. В чому полягають негативні наслідки діяльності сект для суспільства і тих людей, які в них попадають?

 2. Назвіть протестантські течії на Україні.

 3. Назвіть межі реалізації релігійних прав людини.

 4. Релігійний синкретизм українського християнства.

 5. Нові форми співпраці церкви і держави

Питання на залік:

 1. Предмет курсу релігієзнавство. Ознаки, види та функції релігій.

 2. Концепції релігії.

 3. Структура релігії.

 4. Види віри.

 5. Характерні риси первісних релігійних вірувань. Характерні риси етнічних (ранніх) національних релігій. Характерні риси розвинутих (пізніх) національно-державних релігій (на вибір).

 6. Історія життя Сіддхартхи Гаутами.

 7. Віровчення буддизму, зокрема вчення про дхарму, сансару, карму та нірвану.

 8. Віровчення буддизму, зокрема чотири „святих істини”.

 9. Віровчення буддизму, зокрема восьмирічний шлях.

 10. Тріпітака (написання, склад, зміст) та інші не канонічні тексти буддизму.

 11. Процес формування релігійного культу буддизму. Бодхисатви.

 12. Мистецтво буддизму.

 13. Хінаяна, махаяна як основні релігійні течії в буддизмі.

 14. Зародження християнства: легенди та історичні довідки про народження, життя і смерть Ісуса Христа.

 15. Становлення християнства як релігії.

 16. Розколи у християнстві.

 17. Берестейська унія як спроба об’єднання (1596 р.) християнських конфесій.

 18. Священні тексти християнства: Святе Письмо, Святе Передання.

 19. Символ віри як основа християнського вчення.

 20. Шість правд віри в християнстві.

 21. Основні заповіді християнства (з урахуванням конфесійних особливостей).

 22. Особливості католицизму.

 23. Особливості православ’я.

 24. Особливості протестантизму.

 25. Витоки ісламу. Іслам як синкретична релігія.

 26. Становлення ісламу. Політична та релігійна діяльність Мухамеда.

 27. Священні тексти ісламу (Коран, Сунна).

 28. Вчення про Аллаха.

 29. Креаціоністське (про створення світу) та есхатологічне (кінець світу) вчення ісламу.

 30. Мусульманські свята.

 31. Релігійні течії в ісламі (шиїти, суніти тощо).

 32. Ознаки деструктивних сект.

 33. Проаналізуйте вчення та діяльність будь-якої деструктивної секти.

 34. Державно-правові заходи для попередження та усунення шкідливих наслідків для життя і здоров’я адептів деструктивних сект та інших осіб в демократичній державі.

 35. Україна як полірелігійна країна. Дайте загальну характеристику релігійних організацій, які функціонують на території України.

 36. Релігійні права: визначення поняття та з’ясування змісту відповідно до національного законодавства та міжнародно-правових актів.

 37. Юридичні гарантії реалізації релігійних прав: акти, органи.

 38. Межі здійснення релігійних прав. Взаємовідносини держави і церкви.

 39. Релігійні права з точки зору віровчень різних релігій.

 40. Загальна характеристика релігійно-традиційних правових систем.

 41. Канонічне право як система соціальних норм.

 42. Взаємозв’язок релігійних і правових норм.

 43. Канонічне право як система загальнообов’язкових норм для християн.

 44. Джерела канонічного права.

 45. Поняття та джерела соціальної доктрини християнських церков.

 46. Вчення християнських церков про державу і право.

 47. Принципи соціальної доктрини християнських церков.

Схожі:

Зразок завдань на модулі І модуль за результатами вивчення 1-5 тем iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Зразок завдань на модулі І модуль за результатами вивчення 1-5 тем iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Зразок завдань на модулі І модуль за результатами вивчення 1-5 тем iconВ. М. Александровська, Е. Ф. Смеричевський
Політологія. Вони включають обгрунтування актуальності тем І цілей семінарських занять, теоретичні питання до них, перелік джерел...
Зразок завдань на модулі І модуль за результатами вивчення 1-5 тем iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Нормування праці” для студентів напряму 030601...
Зразок завдань на модулі І модуль за результатами вивчення 1-5 тем iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Кадровий менеджмент” для студентів напряму...
Зразок завдань на модулі І модуль за результатами вивчення 1-5 тем iconІндивідуальна робота
На індивідуальну роботу виносяться важливі І водночас нескладні для вивчення питання з основних тем І оформляються у вигляді реферата...
Зразок завдань на модулі І модуль за результатами вивчення 1-5 тем iconЗразок контрольного підсумкового завдання з «Історії держави та права України» для студентів Правничого коледжу
Адається із трьох рівнів складності. Запитання двох перших рівнів складності включають контрольні питання, подані як додаткові у...
Зразок завдань на модулі І модуль за результатами вивчення 1-5 тем iconДокументи
1. /модуль 2/загальн_ рекоменлдац_х.doc
2. /модуль...

Зразок завдань на модулі І модуль за результатами вивчення 1-5 тем iconДокументи
1. /модуль 2/загальн_ рекоменлдац_х.doc
2. /модуль...

Зразок завдань на модулі І модуль за результатами вивчення 1-5 тем iconДокументи
1. /модуль 2/загальн_ рекоменлдац_х.doc
2. /модуль...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи