Тема держава І право україни у період козацько-гетьманської доби (середина 17 – кінець 18 ст.) icon

Тема держава І право україни у період козацько-гетьманської доби (середина 17 – кінець 18 ст.)
Скачати 74.62 Kb.
НазваТема держава І право україни у період козацько-гетьманської доби (середина 17 – кінець 18 ст.)
Дата02.10.2012
Розмір74.62 Kb.
ТипДокументи

Тема 6. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У ПЕРІОД

КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДОБИ (СЕРЕДИНА 17 – КІНЕЦЬ 18 СТ.) (4 год.)

Перше заняття – 2 год.

1. Політико-правове становище України під владою іноземних держав:

А) Перерозподіли території України між іноземними державами;

Б) Суспільно-державний устрій західноукраїнських земель у середині 17 - кінці 18 ст.

2. Входження Правобережної України до складу Росії та її державний устрій.

3. Суспільний лад Козацько-гетьманської держави. Суспільний лад за Березневими статтями 1654 р. Суспільний лад у період автономії у другій половині 17 ст. Суспільний лад у період обмеження автономії у 18 ст.

4. Державний устрій Козацько-гетьманської держави. Державний устрій за Березневими статтями 1654 р. Державний устрій у період автономії у другій половині 17 ст. за гетьманськими статтями.


Контрольні запитання

1. Коли відбувся поділ на Правобережну і Лівобережну Україну, і які землі до них входили.

2. Коли були обрані окремі гетьмани Правобережної і Лівобережної України, і які саме.

3. Коли поділ на Правобережну і Лівобережну Україну був юридично закріплений, і як саме.

4. До складу яких держав і які українські землі входили у середині 17 – наприкінці 18 ст.

5. Які українські землі і коли входили до складу Туреччини у період козацько-гетьманської доби.

6. До складу яких держав і коли входив Крим у період козацько-гетьманської доби.

7. До яких держав відійшли українські землі за трьома поділами Речі Посполитої.

8. Перерахуйте гетьманські статті.

9. Стани українського населення у період козацько-гетьманської доби.

10. Коли і як вперше українські феодали отримала статус дворян.

11. Хто належав до бунчукового товариства.

12. Хто належав до значкового товариства.

13. Етапи зрівнення українських феодалів у правах з російськими дворянами.

14. Зміна статусу реєстрового козацтва у 18 ст. (які права вони втратили).

15. Категорії реєстрових козаків і їх правове становище у 18 ст.

16. Правовий статус запорізького козацтва у 18 ст.

17. Етапи закріпачення селян у 18 ст.

18. Правове становище міщан у 18 ст.

19. Категорії міст і правове становище їх міщан у 18 ст.

20. Категорії міщан і їх правове становище у 18 ст.

21. Правовий статус ремісників у 18 ст.

22. Правовий статус купців у 18 ст.

23. Порядок обрання та усунення гетьмана за Березневими статтями 1654 р.

24. Управління на Слобожанщині за Березневими статтями 1654 р.

25. Правовий статус реєстрового війська за Березневими статтями 1654 р.

26. Зміни у судовій системі за Березневими статтями 1654 р.

27. Коли і як з`явились російські воєводи на території України.

28. Перерахуйте усіх гетьманів Лівобережної України періоду козацько-гетьманської доби.

29. Зміст Гадяцького договору 1658 р., і хто його уклав.

30. Порядок прийняття Нових Переяславських статтей Юрія Хмельницького 1659 р., і їх зміст.

31. Порядок обрання гетьмана у другій половині 17 ст.

32. Порядок усунення гетьмана у другій половині 17 ст.

33. Обмеження повноважень гетьмана у другій половині 17 ст.

34. Порядок формування і діяльності органів влади у другій половині 17 ст.

35. Види судів у другій половині 17 ст.

36. Які органи регулювали відносини між Україною і Росією у 2-ій половині 17 ст.

37. Перебування російських воєвод в Україні у другій половині 17 ст.


Додаткова література

1. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. К., 1996.

2. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. К., 1959.

3. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. К., 1996.

4. Кульчицький В.С. Українська держава часів Гетьманщини // Український історичний журнал. 1992. N7-8.

5. Падох Я. Грунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половіни XVII-XVIII ст. Львів, 1994.

6. Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні. Львів, 1967.


Друге заняття – 2 год.

1. Ліквідація автономного устрою України.

2. Характеристика права Козацько-гетьманської держави (Джерела права. Кодифікація права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Процесуальне право).


Контрольні запитання

1. Решетилівські статті Івана Скоропадського 1709 р.

2. "Рішительні пункти" Данила Апостола 1727 р.

3. Етапи обмеження автономії України у 18 ст. (які органи створювала Росія для цього).

4. Етапи ліквідації автономії України.

5. Зміни у системі і статусі органів влади України у 18 ст.

6. Коли була уведена посада резидента при гетьмані і які він мав повноваження.

7. Коли діяла і які мала повноваження і склад І Малоросійська колегія.

8. Коли діяло і які мало повноваження і склад Правління гетьманського уряду.

9. Коли діяла і які мала повноваження і склад ІІ Малоросійська колегія.

10. Назвіть гетьманів України у 18 ст.

11. Коли було ліквідовано посаду гетьмана (гетьманат) в Україні і хто був останнім гетьманом.

12. Коли і внаслідок чого Україна остаточно втратила автономію.

13. Коли було ліквідовано полково-сотенний устрій і полково-сотенну систему органів влади України.

14. Судова система у 18 ст.

15. Судова реформа у 18 ст., і які її причини.

16. Реорганізація реєстрового війська у 18 ст.

17. Ліквідація реєстрового війська у 18 ст.

18. Самоврядна організація управління Запорізької Січі у 18 ст.

19. Обмеження автономії Запорізької Січі у 18 ст.

20. Ліквідація Запорізької Січі, і її наслідки.

21. Які нові Січі були утворені після ліквідації Запорізької Січі.

22. Джерела права козацько-гетьманської доби.

23. Конституція Пилипа Орлика 1710 р.

24. Кодифікація права у період козацько-гетьманської доби.

25. "Права, за якими судиться малоросійський народ" 1743 р., їх зміст і значення.

26. Джерела права власності на землю.

27. Види феодальної власності на землю і їх правовий режим.

28. Правовий режим рангових земель, та коли і як вони були зрівнені у режимі з вотчинами.

29. Займанщина.

30. Землекористування на Запорізькій Січі.

31. Умови укладення шлюбу.

32. Зміст шлюбного договору.

33. Правовий режим заряду за шлюбним договором.

34. Коли шлюб вважався укладеним.

35. Спадкування за законом.

36. Обмеження спадкування за заповітом.

37. Обмеження спадкових прав.

38. Форми вини та пом`якшуючі і обтяжуючі обставини.

39. Види злочинів.

40. Нові склади злочинів.

41. Мета покарання.

42. Система покарань.

43. Види смертної кари.

44. Види тілесних покарань.

45. Майнові покарання.

46. Умови звільнення від покарання чи його пом`якшення.

47. Форми судового процесу.

48. Недієздатні, що не могли бути учасниками судового процесу.

49. Сторони судового процесу.

50. Стадіїї судового процесу.

51. Попереднє слідство.

52. Запобіжні заходи щодо злочинця.

53. Судові докази.

54. Види свідків.

55. Хто звільнявся від тортур.

56. Підстави і порядок скасування рішення суду.


Додаткова література

1. Бабій Б., Кульчицький В. Ліквідація царизмом автономного устрою України // Український календар. 1964 (Варшава).

2. Горобець В.М. До питання про еволюцію гетьманської влади в Україні у першій третині XVIII ст. // Український історичний журнал. 1993. N2-3.

3. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. К., 1996.

4. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. К., 1959.

5. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. К., 1996.

6. Кульчицький В.С. Кодифікація права на Україні у XVIII ст. Львів, 1958.

7. Кульчицький В.С. Суд і розправа в правах малоросійських 1750 року Ф.Чуйкевича // Український календар. 1970 (Варшава).

8. Кульчицький В.С. Українська держава часів Гетьманщини // Український історичний журнал. 1992. N7-8.

9. Месяц В.Д. История кодификации права на Украине в первой половине XVIII в. К., 1963.

10. Олійник О.Л. Ще раз про причини ліквідації Запорізької Січі // Український історичний журнал. 1992. N2.

11. Падох Я. Грунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половіни XVII-XVIII ст. Львів, 1994.

12. Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні. Львів, 1967.

13. Петрів М. Конституція України 1710 року. К., 1997.

14. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. К., 1997.

15. Пріцак О. Пилип Орлик, його Конституція і бачення проблем сучасної України // Дзвін. 1990. N2.

16. Софроненко К.А. Малороссийский приказ Русского государства второй половины XVII – начала XVIII ст. М., 1960.

17. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. К., 1993.

18. Струкевич О.К. Про остаточне знищення гетьманства на Україні та заснування Другої Малоросійської колегії // Український історичний журнал. 1993. N7-8.

19. Тищик Б.Й., Лешкович Н.О. Олександр Безбородько як теоретик і практик українського права і політики // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1996.

20. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. К., 1968.

21. Яковлів А. Українській кодекс 1743 року – “Права, по которым судится малороссийский народ”. Мюнхен, 1949.

Схожі:

Тема держава І право україни у період козацько-гетьманської доби (середина 17 – кінець 18 ст.) iconДержава І право україни у період козацько-гетьманської доби (середина 17 – кінець 18 ст.)
України визначала Російська держава, гетьман І козацька старшина перебували на службі у царя, проте Україна зберігала самостійність...
Тема держава І право україни у період козацько-гетьманської доби (середина 17 – кінець 18 ст.) icon14. Держава І право урср у період "відлиги" М. Хрущова (друга половина 1950-х перша половина 1960-х рр.), У період "застою" Л. Брежнєва (середина 1960-х середина 1980-х рр.) Та у період перебудови (1986-1991 рр.)
Політичний режим у період “застою” Л. Брежнєва у середині 1960-х – середині 1980-х рр. Українська Гельсинська Група (угг). Державний...
Тема держава І право україни у період козацько-гетьманської доби (середина 17 – кінець 18 ст.) iconТема держава І право галицько-волинського князівства (друга половина 11 – середина 15 ст.)
Тема держава І право галицько-волинського князівства (друга половина 11 – середина 15 ст.) (2 год.)
Тема держава І право україни у період козацько-гетьманської доби (середина 17 – кінець 18 ст.) iconТема держава І право україни у період народно-визвольної війни 1648-1654 рр
Характеристика права України періоду народно-визвольної війни (Джерела права. Цивільне право. Кримінальне право. Судочинство)
Тема держава І право україни у період козацько-гетьманської доби (середина 17 – кінець 18 ст.) iconМіністерство охороні здоров’я україни
Тема Правознавство як наука. Право: сутність, ознаки і форма. Правова держава. Конституційне право України
Тема держава І право україни у період козацько-гетьманської доби (середина 17 – кінець 18 ст.) iconМіністерство охороні здоров’я україни
Тема Правознавство як наука. Право: сутність, ознаки і форма. Правова держава. Конституційне право України
Тема держава І право україни у період козацько-гетьманської доби (середина 17 – кінець 18 ст.) iconТема держава І право україни у складі російської імперії у першій половині 19 ст
Характеристика права (Джерела права. Кодифікація права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право (Види злочинів. Система...
Тема держава І право україни у період козацько-гетьманської доби (середина 17 – кінець 18 ст.) iconТема 10. Держава І право у період відродження української державності (1917-1920 рр.) (4 год.)
Лютнева революція 1917 р у Росії. Розпад Російської імперії І встановлення влади Тимчасового уряду
Тема держава І право україни у період козацько-гетьманської доби (середина 17 – кінець 18 ст.) iconПісля затяжного І хворобливого періоду ринкової трансформації планової еко­номіки уряді пострадянських країн намітилися тенденції до відродження промис­ловості та до загального економічного зростання
Особливо актуальною така проблема є для старопромислових регіонів (Донбасу, Уралу, Кузбасу та ін.), у яких нинішню структуру економіки...
Тема держава І право україни у період козацько-гетьманської доби (середина 17 – кінець 18 ст.) iconРозподіл навчального часу за модулями, темами І видами занять
Держава І право. Конституційне законодавство України Тема Основи держави І права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи