Тема держава І право західноукраїнських земель у складі австро-угорської імперії (1772-1918 рр.) icon

Тема держава І право західноукраїнських земель у складі австро-угорської імперії (1772-1918 рр.)
Скачати 67.59 Kb.
НазваТема держава І право західноукраїнських земель у складі австро-угорської імперії (1772-1918 рр.)
Дата02.10.2012
Розмір67.59 Kb.
ТипДокументи

Тема 9. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1772-1918 рр.) (4 год.)

Перше заняття – 2 год.

1. Загарбання західноукраїнських земель Австро-Угорською імперією і австро-угорська колоніальна політика.

2. Суспільний лад західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської монархії.

3. Державний устрій західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської монархії:

а) у дореволюційний період;

б) конституційні зміни внаслідок революції 1848 р.;

в) після створення дуалістичної Австро-Угорської імперії у 1867 р.;

г) органи крайового і місцевого самоврядування.


Контрольні запитання

1. Коли, як і які західноукраїнські землі увійшли до складу Австро-Угорської монархії.

2. У чому полягала колоніальна австро-угорська політика на західноукраїнських землях.

3. Які права були надані селянам патентами наприкінці 18 ст.

 1. У чому полягала урбаріальна реформа на Закарпатті.

 2. Коли і на яких умовах було скасовано кріпацтво.

 3. Види шляхти.

 4. Яким було становище єврейського населення.

 5. З яких країв складалась Австро-Угорська монархія.

 6. Які землі входили до Галицького коронного краю.

 7. Органи правління Галицького коронного краю.

 8. Склад Галицького станового сейму.

 9. Адміністративно-територіальний поділ Галицького коронного краю.

 10. Адміністративно-територіальний поділ Закарпаття.

 11. Органи управління циркулами.

 12. Органи управління жупами.

 13. Органи управління комітатами.

 14. Статус міст.

 15. Коли у Львові було ліквідовано магдебурзьке право.

 16. Що таке домінія.

 17. Органи управління домініями.

 18. Повноваження мандатора.

 19. Органи поліції.

 20. Види поліції.

 21. Види судів.

 22. Коли було створено адвокатуру, і який саме орган адвокатури.

 23. Коли і внаслідок чого була прийнята перша Австрійська конституція.

 24. Коли Буковина стала окремим коронним краєм.

 25. Що таке одкройована Конституція.

 26. Коли були прийняті крайові Конституції Галицького і Буковинського країв.

 27. Коли в Австро-Угорській монархії було відновлено самодержавство.

 28. Адміністративно-територіальний поділ Галицького коронного краю за крайовою Конституцією 1850 р.

 29. Органи управління Галицького і Буковинського коронного країв за крайовими Конституціями 1850 р.

 30. Коли і як була створена Австро-Угорська дуалістична монархія.

 31. У чому полягав дуалізм Австро-Угорської монархії.

 32. Вищі органи влади Австро-Угорської дуалістичної монархії.

 33. Органи управління Галицького і Буковинського коронного країв у складі Австро-Угорської дуалістичної монархії.

 34. Органи управління Закарпаття у складі Австро-Угорської дуалістичної монархії.

 35. Судові органи в Австро-Угорській дуалістичній монархії.

 36. Органи крайового і місцевого самоврядування.

 37. Порядок формування Галицького і Буковинського крайових сеймів.

 38. Компетенція крайових сеймів.

 39. Органи самоврядування повітової громади.


Додаткова література

1. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

2. Кульчицький В.С. Апарат управління міста Львова за Статутом 1870 року // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1969.

3. Кульчицький В.С. Галицький крайовий сейм – знаряддя соціального і національного пригнічення трудящих // Питання теорії і практики радянського права. Львів, 1958.

4. Кульчицький В.С. Галицьке намісництво та його антинародна діяльність // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1975.

5. Кульчицький В.С. Державний лад і право в Галичині (в другій половині XIX – на початку XX ст.). Львів, 1966.

6. Кульчицький В.С. Органи державного управління Галичиною за Конституцією 1867 року // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1966.

7. Кульчицький В.С. Утворення коронного краю Галичини у складі Австрії // Проблеми правознавства. К., 1969. Вип.13.

8. Настюк М.І. Буковинський крайовий сейм: структура, компетенція і діяльність // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1993.


Друге заняття – 2 год.

1. Характеристика джерел права.

2. Цивільне право (речове право, речові права; договори, право на відшкодування шкоди; шлюбне право, шлюбні договори).

3. Кримінальне право (поняття і види злочинів, система покарань).


Контрольні запитання

1. Особливості прийняття кодексів в Австро-Угорській монархії.

2. Хто був недієздатним і обмежено дієздатним.

3. З якого моменту наставала правоздатність.

4. Порядок оголошення особи померлою.

5. Види майна.

6. Види речей.

7. Що належало до нерухомих речей.

8. Види речових прав.

9. Види володільців.

10. Способи набуття власності.

11. Що таке набувна давність.

12. Що таке позовна давність.

13. Що не є предметом набувної давності.

14. Строки набувної давності.

15. Строки позовної давності.

16. Коли зупинялась і переривалась набувна і позовна давність.

17. Види застави.

18. Види сервітутів.

19. Будинкові сервітути.

20. Сільські сервітути.

21. Особисті сервітути.

22. Спадкуванян за законом.

23. Підстави недійсності договорів.

24. Види договорів.

25. Договір поклажі (взаємозобов`язання сторін).

26. Договір ссуди.

27. Предмет договору позики.

28. Порядок нарахування відсотків за договором позики.

29. Розмежування договору купівлі і міни.

30. Визначення купівельної ціни за договором купівлі.

31. Особливі умови договору купівлі.

32. Умови викупу продавцем проданої речі.

33. Право зворотнього продажу речі.

34. Право переважної купівлі проданої речі.

35. Купівля речі з правом випробування.

36. Право вибору кращого покупця.

37. Право продавця доручення продажу.

38. Взаємні права і зобов`язання сторін оплатного договору особистих послуг.

39. Види оплатних договорів особистих послуг.

40. Умови договору про видання твору.

41. Зміст договіру про спільність майна.

42. Частки і права учасників договору про спільність майна.

43. Розподіл прибутків і збитків учасників договору про спільність майна.

44. Припинення товариства за договором про спільність майна.

45. Види ризикових договорів.

46. Форми вини у заподіянні шкоди і відповідальність за неї.

47. Види відшкодування за заподіяну шкоду.

48. Припинення зобов`язань.

49. Обмеження при укладенні шлюбу.

50. Взаємні права і обов`язки подружжя.

51. Строки законнонародженості.

52. Обов`язки батьків щодо дітей.

53. Предмет шлюбного договору (види майна).

54. Правовий режим приданого.

55. Що таке зустрічне придане.

56. Що таке ранковий дарунок.

57. Спільність майна подружжя.

58. Порядок спадкування майна подружжя.

59. Дія кримінального закону.

60. Види злочинів.

61. Стадії злочину.

62. Учасники злочину.

63. Хто не притягався до відповідальності.

64. Види покарань.

65. Додаткові покарання.

66. Значення обтяжуючих і пом`якшуючих обставин.

67. Сукупність злочинів.


Додаткова література

1. Кульчицький В.С. Державний лад і право в Галичині (в другій половині XIX – на початку XX ст.). Львів, 1966.

2. Кульчицький В.С. Джерела права в Галичині за часів австрійського панування // Проблеми правознавства. К., 1971. Вип.19.

3. Кульчицький В.С. Застосування кодексів австрійського права на території Галичини // Стан кодифікаційного процесу в Україні: системність, пріоритети, уніфікація. К., 1995.

Схожі:

Тема держава І право західноукраїнських земель у складі австро-угорської імперії (1772-1918 рр.) iconДержава І право західноукраїнських земель у складі австро-угорської імперії (1772-1918 рр.)
Загарбання західноукраїнських земель Австрійською монархією І угорським королівством І австро-угорська колоніальна політика
Тема держава І право західноукраїнських земель у складі австро-угорської імперії (1772-1918 рр.) iconТема держава І право україни у період козацько-гетьманської доби (середина 17 – кінець 18 ст.)
Б суспільно-державний устрій західноукраїнських земель у середині 17 кінці 18 ст
Тема держава І право західноукраїнських земель у складі австро-угорської імперії (1772-1918 рр.) iconТема держава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої
Тема держава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої (4 год.)
Тема держава І право західноукраїнських земель у складі австро-угорської імперії (1772-1918 рр.) iconТема держава І право україни у складі російської імперії у першій половині 19 ст
Характеристика права (Джерела права. Кодифікація права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право (Види злочинів. Система...
Тема держава І право західноукраїнських земель у складі австро-угорської імперії (1772-1918 рр.) iconПитання для повторення та самоконтролю
Українське риторичне слово за часів панування Російської та Австро-Угорської імперії
Тема держава І право західноукраїнських земель у складі австро-угорської імперії (1772-1918 рр.) iconЗалікові вимоги з курсу „Професійна риторика”
Українське риторичне слово за часів панування Російської та Австро-Угорської імперії
Тема держава І право західноукраїнських земель у складі австро-угорської імперії (1772-1918 рр.) icon1. Витоки давньоукраїнського красномовства (Київська Русь). Українське красномовство у xiii-xviiст
Українське риторичне слово за часів панування Російської та Австро-Угорської імперії
Тема держава І право західноукраїнських земель у складі австро-угорської імперії (1772-1918 рр.) icon1. Витоки давньоукраїнського красномовства (Київська Русь). Українське красномовство у xiii-xviiст
Українське риторичне слово за часів панування Російської та Австро-Угорської імперії
Тема держава І право західноукраїнських земель у складі австро-угорської імперії (1772-1918 рр.) iconГайдамацький І опришківський рухи в Україні в першій половині ХVІІІ ст. Коліївщина
Входження західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ
Тема держава І право західноукраїнських земель у складі австро-угорської імперії (1772-1918 рр.) iconТема 13. Зміни у державному устрої І праві урср у період другої світової війни
А правове становище західноукраїнських земель у складі іноземних держав у період до другої світової війни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи