Екзаменаційні питання з курсу історія держави І права України icon

Екзаменаційні питання з курсу історія держави І права України
Скачати 57.23 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання з курсу історія держави І права України
Дата02.10.2012
Розмір57.23 Kb.
ТипДокументи

Екзаменаційні питання з курсу історія держави і права України

1. Виникнення стародавніх держав.

2. Держава і право скіфів.

3. Держава і право античних міст-держав.

4. Держава і право Боспорського царства.

5. Держава і право стародавніх східних слов`ян.

6. Утворення, розвиток і занепад Київської Русі.

7. Суть норманської теорії походження Київської Русі.

8. Суспільний лад Київської Русі.

9. Правове становище феодально залежного населення Київської Русі.

10. Державний устрій Київської Русі.

11. Системи правління Київської Русі.

12. Характеристика джерел права Київської Русі.

13. Характеристика цивільного права Київської Русі.

14. Характеристика кримінального права Київської Русі.

15. Характеристика судочинства Київської Русі.

16. Утворення, розвиток і занепад Галицько-Волинського князівства.

17. Суспільний лад Галицько-Волинського князівства.

18. Державний устрій Галицько-Волинського князівства.

19. Характеристика права Галицько-Волинського князівства.

20. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.

21. Виникнення і загальна характеристика українського козацтва, Запорізької Січі та реєстрового козацтва.

22. Система органів самоуправління Запорізької Січі.

23. Суспільний лад українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.

24. Державний устрій українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.

25. Характеристика джерел права українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.

26. Характеристика цивільного права українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої

27. Характеристика кримінального і процесуального права українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.

28. Антикріпосницький і національно-визвольний характер народної війни.

29. Суспільний лад України у період народно-визвольної війни.

30. Державний устрій України періоду народно-визвольної війни.

31. Характеристика права України періоду народно-визвольної.
^

32. Входження України до складу Росії та його політико-правові наслідки.


33. Історичні передумови і правове оформлення переходу України під протекторат Росії.

34. Правовий статус України і форма її державно-правових зв`язків з Росією за Березневими статтями 1654 р.

35. Перерозподіли території України між іноземними державами та політико-правове становище України під їх владою у середині 17 - кінці 18 ст.

36. Суспільний лад Козацько-гетьманської держави.

37. Державний устрій Козацько-гетьманської держави.

38. Ліквідація автономного устрою України.

39. Характеристика джерел права Козацько-гетьманської держави.

40. Характеристика цивільного права Козацько-гетьманської держави.

41. Характеристика кримінального права Козацько-гетьманської держави.

42. Характеристика процесуального права Козацько-гетьманської держави.

43. Криза і розпад феодально-кріпосницького ладу в Україні у складі Російської імперії.

44. Суспільний лад України у складі Російської імперії у першій половині 19 ст.

45. Декабристський рух в Україні.

46. Державний устрій України у складі Російської імперії у першій половині 19 ст.

47. Характеристика джерел права України у складі Російської імперії у першій половині 19 ст.

48. Характеристика галузей права України у складі Російської імперії у першій половині 19 ст.

49. Скасування кріпосного права в Україні у складі Російської імперії.

50. Суспільний лад України у складі Російської імперії у другій половині 19 ст..

51. Правове становище селянства України у складі Російської імперії у другій половині 19 ст.

52. Державний устрій України у складі Російської імперії у другій половині 19 ст..

53. Судова реформа України у складі Російської імперії у другій половині 19 ст.

54. Земська, міська і військова реформи України у складі Російської імперії у другій половині 19 ст.

55. Характеристика права України у складі Російської імперії у другій половині 19 ст..

56. Загарбання західноукраїнських земель Австрійською монархією і Угорським королівством і австро-угорська колоніальна політика.

57. Суспільний лад західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської монархії.

58. Державний устрій західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської монархії.

59. Характеристика джерел права західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської монархії.

60. Характеристика цивільного права західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської монархії.

61. Характеристика кримінального права західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської монархії.

62. Лютнева революція 1917 р. у Росії. Розпад Російської імперії і встановлення влади Тимчасового уряду.

63. Утворення Української Центральної Ради.

64. Державний устрій Української Народної Республіки.

65. Законодавча діяльність Української Народної Республіки.

66. Українська держава за гетьманування Павла Скоропадського.

67. Українська Народна Республіка за правління Директорії.

68. Падіння Директорії. Варшавський і Ризький договори.

69. Розпад Австро-Угорщини і проголошення ЗУНР.

70. Державний устрій ЗУНР.

71. Законодавча діяльність ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР.

72. Дипломатична діяльність ЗУНР у ході війни. Падіння ЗУНР.

73. Передумови утворення і юридичне оформлення СРСР. Конституція УРСР 1919 р.

74. Перебудова державного апарату УРСР і розвиток конституційного законодавства УРСР. Конституція УРСР 1929 р. і Конституція УРСР 1937 р.

75. Адміністративно-територіальна реформа УРСР.

76. Кодифікації і характеристика права УРСР.

77. Правове становище західноукраїнських земель у складі іноземних держав у період до другої світової війни.

78. Юридичне оформлення входження Західної України і Північної Буковини до складу УРСР.

79. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Розчленування території України і характеристика окупаційного режиму.

80. Державний устрій УРСР у період німецько-радянської війни.

81. Правове становище Закарпаття у складі Чехословаччини.

82. Створення і діяльність органів народної влади у Закарпатті та його входження до складу УРСР.
^

83. Український націоналістичний і повстанський рух у 30-50-ті рр.

84. Політичний режим у період “відлиги” М.Хрущова у другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр.


85. Політичний режим у період “застою” Л.Брежнєва у середині 1960-х – середині 1980-х рр.

86. Державний устрій УРСР за Конституцією УРСР 1978 р.
^

87. Український дисидентський рух (“шестидесятники”). Українська Гельсинська Група (УГГ).


88. Соціально-економічний і політичний стан УРСР у період перебудови 1986-1991 рр.

89. Політика гласності у період перебудови 1986-1991 рр.

90. Реформа державного апарату у період перебудови 1986-1991 рр.

91. Зміни у законодавстві у період перебудови.

92. Зміни у статусі УРСР як союзної республіки у період перебудови. Розпад СРСР і проголошення незалежності України.

93. Державний устрій, політичний режим і правова система України на сучасному етапі (1991-2005 рр.).

Схожі:

Екзаменаційні питання з курсу історія держави І права України iconПитання підсумкового контролю з дисципліни Історія держави і права України
Періодизація курсу. Місце та роль історії держави і права України в системі юридичних дисциплін
Екзаменаційні питання з курсу історія держави І права України iconЗ дисципліни: «Історія держави І права України»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу: “Історія держави І права України” для студентів спеціальності 060101...
Екзаменаційні питання з курсу історія держави І права України iconІсторія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”)
Сходу. Причому, наукову значущість цього курсу створює та обставина, що на протязі його вивчення розкриваються питання виникнення,...
Екзаменаційні питання з курсу історія держави І права України iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з курсу "історія держави І права україни та історія україни" для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Екзаменаційні питання з курсу історія держави І права України iconІсторія держави І права зарубіжних країн програма курсу
Курс Історія держави І права є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін
Екзаменаційні питання з курсу історія держави І права України iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Екзаменаційні питання з курсу історія держави І права України iconЗ дисципліни: «Історія держави І права України»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни: “Історія держави І права України” для студентів спеціальності 060101...
Екзаменаційні питання з курсу історія держави І права України iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави І права. Держава І право країн Стародавнього Сходу. Держава І право Стародавнього...
Екзаменаційні питання з курсу історія держави І права України iconЗ дисципліни: «Історія держави І права України»
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни: “Історія держави І права України” для студентів спеціальності 060101...
Екзаменаційні питання з курсу історія держави І права України iconІсторичний факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
України, соціально-історична антропологія, історичне краєзнавство, історія України, етнографія України, історіографія історії України,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи