Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн icon

Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
НазваПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Сторінка4/5
Дата02.10.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5
^

2. Декларація прав людини і громадянина 1789 р. Конституція 1791 р.


3. Диктатура якобінців. Декларація прав людини і громадянина 1793 р. Якобінська Конституція 1793 р. Директорія і її Конституція 1795 р.

4. Консульство та імперія Наполеона Бонапарта.

5. Реставрація Бурбонів. Революція 1830 р. і Липнева монархія. Революція 1848 р.

6. Друга республіка і її Конституція 1848 р. Друга імперія.

7. Паризька Комуна 1871 р.

8. Третя республіка і її Конституція 1875 р. Політичний режим Франції напередодні першої світової війни.

9. Характеристика права.


Тема 12. Держава і право буржуазної Німеччини (2 год.)

1. Утворення Німецького союзу.

2. Революція 1848 р. і її вплив на розвиток німецьких держав. Конституція 1849 р.

3. Пруська монархія і її Конституція 1850 р.

4. Північнонімецький союз і його Конституція 1867 р.

5. Утворення Німецької імперії і її Конституція 1871 р.

6. Австрія і Австро-Угорщина (1814-1914 рр.)

7. Характеристика права.


Тема 13. Держава і право США у Новітній час (2 год.)

1. Економічно-політичне становище США у міжвоєнний період. “Новий курс” президента Ф.Рузвельта.

2. Антикомуністичне і антипрофспілкове законодавство.

3. Зміни у державному апараті і мілітаризація США у повоєнний період.

4. Громадянські права у США. Поправки до Конституції США.

5. Політично-соціальний режим США на сучасному етапі.


Тема 14. Держава і право Великобританії у Новітній час (2 год.)

1. Соціально-політичне становище у міжвоєнний період. Виборчі реформи 1918 і 1928 рр. Повноваження уряду.

2. Повоєнне соціально-політичне становище. Реформи конституційного права.

3. Британська Співдружність націй.

4. Державний апарат і політичний режим Великобританії на сучасному етапі. Політика уряду.


Тема 15. Держава і право Франції у Новітній час (2 год.)

1. Соціально-політичне становище у міжвоєнний період.

2. Четверта республіка і Конституція 1946 р.

3. П`ята республіка і Конституція 1958 р. Політичний режим Франції на сучасному етапі.


Тема 16. Держава і право Німеччини у Новітній час (2 год.)

1. Демократична революція 1918 р. у Німеччині. Утворення Веймарської республіки і Веймарська Конституція 1919 р.

2. Встановлення фашистської диктатури в Німеччині. Політичний режим і державний устрій фашистської Німеччини.

3. Боннська Конституція 1949 р. Політичний режим і державний устрій Федеративної республіки Німеччини (ФРН).

4. Політичний режим і державний устрій Німецької демократичної республіки (НДР). Воз`єднання ФРН і НДР.


2.6. Самостійна робота

Тема 1. РОЗКЛАД ПЕРВІСНООБЩИННОГО ЛАДУ ТА ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА (2 год.)

1. Первіснообщинне суспільство і додержавні форми соціального управління. Характерні риси дородового ладу. Характерні риси матріархально-родової організації. Характерні риси патріархально-родової організації.

2. Розклад первіснообщинного ладу та утворення держав і зародження права. Територіальна сільська (сусідська) община. Головні ознаки державної організації. Особливості і характерні риси первіснообщинного права.


Тема 2. ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ (2 год.)

1. Держава і право Стародавнього Єгипту. Періоди історії Стародавнього Єгипту. Суспільний лад. Державний устрій. Право (Загальна характеристика. Джерела права. Право власності. Зобов`язальне право. Сімейне і спадкове право. Кримінальне право. Судовий процес).

2. Держава і право Стародавньої Індії. Історія виникнення, розвитку і занепаду Стародавньої Індії. Суспільний лад. Державний устрій. Право (Джерела права. Право власності. Зобов`язальне право. Сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право. Судовий процес).

3. Держава і право Стародавнього Китаю. Історія виникнення, розвитку і занепаду Стародавнього Китаю. Суспільний лад. Державний устрій. Право (Джерела права. Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право. Судовий процес).


Тема 3. ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ (2 год.)

1. Суспільна організація Гомерівської Греціії. Розклад первіснообщинного ладу та утворення Афінської рабовласницької республіки. Реформи Тезея.

2. Криза Афінської держави (Перший олігархічний переворот 411 р. до н.е. Конституція Ферамена. Другий оліхархічний переворот 404 р. до н.е. Відновлення демократії). Занепад Афінської держави (Встановлення панування Македонської монархії у 338 р. до н.е. Входження Афін до складу Римської провінції у другій половині 2 ст. н.е.).

3. Держава і право Спарти. Історія виникнення, розвитку і занепаду Спарти. Суспільний лад. Державний устрій. Право.


Тема 4 . ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО РИМУ (6 год.)

1. Зародження Римської державності. Періоди історії Римської держави. Правове становище населення (патриції, клієнти, плебеї). Органи управління.

2. Криза і падіння Римської республіки. Реформи братів Гракхів (Аграрна реформа Тіберія. Аграрна і військова реформа Гая). Військова реформа Марія. Зрівнення жителів Італії у правах з римськими громадянами. Боротьба оптиматів і популярів. Диктатура Сулли. Триумвірати (Перший триумвірат. Імператорство Цезаря. Другий триумвірат. Імператорство Октавіана). Зміни у суспільному ладі і державному устрої.

3. Перехід до монархії. Суспільний лад і державний устрій. Принципат. Домінат.

4. Джерела римського права:

а) давнього періоду - звичаї, звичаєве право, закони рексів, сакральне право, Закони XII таблиць, закони Народних зборів, сенатус-консульти, едикти магістратів;

б) класичного періоду - преторські едикти, право народів, законодавча діяльність імператорів, діяльність римських юристів;

в) посткласичного періоду – кодифікації, кодифікація Юстиніана.

5. Характеристика основних галузей й інститутів римського права в архаїчний період (Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань)). Характеристика основних галузей й інститутів римського права у класичний і посткласичний періоди (Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань)).

6. Судовий процес в архаїчний період. Судовий процес у класичний і посткласичний періоди.

7. Загальноісторичне значення та рецепція римського права.


Тема 5. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФРАНКІВ (2 год.)

1. Виникнення і розвиток феодальної держави. Становлення феодалізму і зародження феодальної держави (Шляхи переходу до феодалізму. Класи феодального суспільства. Риси дофеодальних держав. Ознаки феодалізму. Етапи (форми) феодальної держави в Європі). Розвиток політичної системи феодального суспільства.

2. Виникнення, розвиток і занепад держави у франків.

3. Характеристика права франків (Джерела права. Право власності (Форми права власності на землю – феод, аллод (вотчина), бенефіцій і прекарій). Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судовий процес).


Тема 6. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ ФРАНЦІЇ (2 год.)

1. Франція у період сеньйоріальної монархії (9-13 ст.). Реформи Людовіка IX Святого.

2. Абсолютна монархія у Франції (16-18 ст.). Реформи Рішельє та Людвіка XIV.

3. Характеристика права (Джерела права. Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судовий процес).


Тема 7. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ АНГЛІЇ (2 год.)

1. Англосаксонська ранньофеодальна держава (5-11 ст.). Історія становлення феодальної держави в Англії. Суспільний лад. Державний устрій.

2. Нормандське завоювання і становлення сеньйоріальної монархії в Англії (11 - перша половина 13 ст.). Суспільний лад. Державний устрій.

3. Характеристика права (Джерела права. Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судовий процес).


Тема 8. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ НІМЕЧЧИНИ (2 год.)

1. Становлення і розвиток ранньофеодальної держави в Німеччині (10-13 ст.). Історія виникнення і розвитку феодальної Німеччини. Суспільний лад. Державний устрій.

2. Характеристика права (Джерела і система права. Загальноімперське законодавство. Земське право. Ленне право. Міське право).


Тема 9. ДЕРЖАВА І ПРАВО ВІЗАНТІЇ (4 год.)

1. Утворення держави. Особливості розвитку соціально-економічних та політичних відносин у Візантії у 5-7 ст. Суспільний лад. Державний устрій. Реформи Юстиніана.

2. Еволюція суспільно-політичного устрою у 8-11 ст.

3. Зміни у суспільному ладі та державному устрої у 12-15 ст.

4. Характеристика права (Джерела права. Характеристика основних галузей та інститутів права. Судовий процес).

5. Падіння та історичне значення Візантійської держави.


Тема 10. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ БОЛГАРІЇ (4 год.)

1. Виникнення розвиток і занепад феодальної держави.

2. Перше Болгарське царство. Суспільний лад. Державний устрій.

3. Друге Болгарське царство. Суспільний лад. Державний устрій.

4. Характеристика права (Джерела права (Закон судний людям). Характеристика основних галузей та інститутів права. Судовий процес).


Тема 11. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ СЕРБІЇ (4 год.)

1. Виникнення, розвиток і занепад феодальної держави.

2. Суспільний лад за Стефана Душана. Державний устій за Стефана Душана.

3. Характеристика права (Джерела права (Законник Стефана Душана 1349 р.). Характеристика основних галузей та інститутів права. Судовий процес).

Тема 12. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ ПОЛЬЩІ (4 год.)

1. Виникнення держави та її розвиток. Реформи Мєшка І. Суспільний лад. Державний устрій.

2. Станово-представницька монархія і її особливості. Діяльність Казимира ІІІ. Захоплення Галицько-Волинського князівства. Кревська унія 1385 р.

3. Утворення Речі Посполитої. Люблінська унія 1569 р. Суспільний лад. Державний устрій. Брестська церковна унія 1596 р.

4. Перехід від дворянської демократії до магнатської олігархії. Крах Речі Посполитої, її поділи.

5. Характеристика права (Джерела права (Польська правда. Кошицький привілей 1374 р., Нешавські статути 1454 р., Петраковський статут 1496 р. та ін.). Характеристика основних галузей та інститутів права. Судовий процес).

Тема 13. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ ЧЕХІЇ (4 год.)

1. Виникнення і розвиток держави. Суспільний лад. Організація державної влади.

2. Станово-представницька монархія та її особливості. Суспільний лад. Державний устрій.

3. Гуситські війни. Захоплення Чехії Австрією.

4. Характеристика права (Джерела права. Характеристика основних галузей та інститутів права. Судовий процес).


Тема 14. ДЕРЖАВА І ПРАВО БУРЖУАЗНОЇ АНГЛІЇ (2 год.)

1. Розвиток конституційної монархії і парламентаризму у 18 – на початку 20 ст. (Акт про престолоспадкування 1701 р. Акт про Парламент 1911 р.)

2. Виборчі реформи 1832, 1867 і 1884-1885 рр. Партійна система (Ліберали, консерватори, лейбористи).

3. Британська колоніальна імперія (Акт про Британську Північну Америку (Конституція Канади) 1867 р. Ірландія. Набуття колоніями статусу домініонів).

4. Характеристика права (Загальна характеристика. Цивільне право (Право власності. Зобов`язальне право. Господарське право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право). Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судочинство і судовий процес).


Тема 15. СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ У НОВИЙ ЧАС (2 год.)

1. Війна за незалежність у Північній Америці. Декларація незалежності США 1776 р. Конституції північноамериканських штатів.

2. Перехід до федерації США. Конституція США 1787 р. Законодавча влада. Виконавча влада. Судова влада. Система “стримувань і противаг”.

3. Розвиток США у 19 ст. Громадянська війна 1861-1864 рр. Білль про громадянські права негрів 1865 р. Чорні кодекси. Реконструкція Півдня 1865-1877 рр. Расистські організації. Політика джим-кроуїзму.

4. Політичний режим США на початку 20 ст. (Комітетська система Конгресу. Лоббі). Становлення двопартійної системи (Республіканська і Демократична партії).


Тема 16. ДЕРЖАВА І ПРАВО БУРЖУАЗНОЇ ФРАНЦІЇ (2 год.)

1. Буржуазно-демократична революція 1789-1794 рр. Утворення буржуазної французької держави.

2. Консульство Наполеона Бонапарта. Імперія Наполеона Бонапарта. Завоювання Наполеона Бонапарта.

3. Паризька Комуна 1871 р. Невід`ємні права комун.

4. Характеристика права (Загальна характеристика. Цивільне право. Зобов`язальне право. Господарське право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право. Судочинство і судовий процес).


Тема 17. ДЕРЖАВА І ПРАВО БУРЖУАЗНОЇ НІМЕЧЧИНИ (2 год.)

1. Австрія і Австро-Угорщина (1814-1914 рр.). Австрійські території. Австрійська Конституція 1848 р. Угорська Конституція 1849 р. Утворення Австро-Угорської дуалістичної монархії. Австрійська Конституція 1867 р.

2. Характеристика права (Джерела права. Цивільне право. Зобов`язальне право. Господарське право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право. Судочинство).


Тема 18. ДЕРЖАВА І ПРАВО БУРЖУАЗНИХ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ (4 год.)

1. Утворення Румунської держави.

2. Утворення Сербської держави.

3. Утворення Болгарської держави.

4. Сербська Конституція 1869 р. Сербська Конституція 1888 р.

5. Тирновська конституція 1879 р. в Болгарії.


Тема 19. ДЕРЖАВА І ПРАВО БУРЖУАЗНОЇ ЯПОНІЇ (4 год.)

1. Буржуазна революція 1868 р. Реформи 70-80 рр.

2. Конституція 1889 р. Державний устрій Японії.

3. Характеристика права.


Тема 20. ДЕРЖАВА І ПРАВО БУРЖУАЗНИХ КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ (4 год.)

1. Визвольні війни 1810 – 1826 рр. Утворення незалежних держав.

2. Розвиток латиноамериканських країн в 19 ст. – на початку 20ст. Їхні Конституції.

3. Мексиканська революція 1910-1917 рр. Конституція Мексики 1917 р.


Тема 21. ДЕРЖАВА І ПРАВО США У НОВІТНІЙ ЧАС (2 год.)

1. Економічно-політичне становище США у міжвоєнний період. Велика американська депресія 1929-1933 рр. “Новий курс” президента Ф.Рузвельта. Закон Вагнера 1935 р.

2. Зміни у державному апараті США у повоєнний період. Мілітаризація США у повоєнний період. Військово-політичні союзи і блоки США.

3. Політично-соціальний режим США на сучасному етапі. Президентство Д.Ф.Кеннеді, Л.Джонсона, Р.Ніксона, Дж.Картера, Р.Рейгана, Дж.Буша, Б.Клінтона, Дж.Буша-мол.


Тема 22. ДЕРЖАВА І ПРАВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ У НОВІТНІЙ ЧАС (2 год.)

1. Британська Співдружність націй. Вестмінстерський Статут 1931 р. і статус домініонів. Політико-правовий статус Ірландії. Співдружність націй і статус колишніх домініонів. Конституція Канади 1982 р. Підмандатний статус Палестини.

2. Державний апарат і політичний режим Великобританії на сучасному етапі. Політика уряду. Прем`єрство М.Тетчер, Дж.Мейджера, Т.Блера.


Тема 23. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФРАНЦІЇ У НОВІТНІЙ ЧАС (2 год.)

1. Соціально-політичне становище у міжвоєнний період. Паризька конференція 1919 р. Версальський мирний договір 1919 р. Антифашистський рух. Народний фронт 1935 р. Німецька окупація і припинення Третьої республіки 1940 р.

2. П`ята республіка і Конституція 1958 р. Президентство Ш. де Голля. Політичний режим Франції на сучасному етапі. Президентство Ж.Помпіду, Ж.д`Естена, Ф.Мітерана, Ж.Ширака.


Тема 24. ДЕРЖАВА І ПРАВО НІМЕЧЧИНИ У НОВІТНІЙ ЧАС (2 год.)

1. Встановлення фашистської диктатури в Німеччині. Політичний режим і державний устрій фашистської Німеччини.

2. Потсдамська конференція 1945 р. Боннська Конституція 1949 р. Політичний режим і державний устрій Федеративної республіки Німеччини (ФРН). Надзвичайне законодавство 1968 р. Канцлерство соціал-демократа В.Брандта. Канцлерство лідера ХДС-ХСС Г.Колля.

3. Політичний режим і державний устрій Німецької демократичної республіки (НДР). Конституція НДР 1948 р. Конституція НДР 1968 р. Воз`єднання ФРН і НДР 1990 р. Канцлерство Г.Шрьодера.


Тема 25. ДЕРЖАВА І ПРАВО ІТАЛІЇ У НОВІТНІЙ ЧАС (4 год.)

1. Економічне і політичне становище Італії після першої світової війни. Фашистський рух. Особливості італійського фашизму.

2. Встановлення фашистської диктатури. Державний устрій і політичний режим.

3. Італія після другої світової війни. Проголошення республіки. Конституція 1947 р. Державний устрій і політичний режим Італійської республіки на сучасному етапі.


Тема 26. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЯПОНІЇ У НОВІТНІЙ ЧАС (4 год.)

1. Особливості суспільно-політичного ладу Японії у період між світовими війнами. Воєнно-монархічний режим. Поразка у другій світовій війні.

2. Конституція 1946 р. Державний устрій та політичний режим Японії на сучасному етапі.


Тема 27. ДЕРЖАВА І ПРАВО ПОЛЬЩІ У НОВІТНІЙ ЧАС (4 год.)

1. Відновлення державності у 1918-1919 р. Конституція 1921 р. Державні реформи 1926 р.

2. Конституція 1935 р. Німецька окупація.

3. “Соціалістична революція”. Проголошення ПНР. Конституція 1947 р. Конституції 1952 р. Деформації економіки та суспільно-політичного ладу.

4. Демократична революція 1989-1991 рр. Зміни в державному ладі, політичному режимі, партійній системі.

5. Польська держава і право на сучасному етапі. Конституція 1997 р.


Тема 28. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ ТА ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНИ У НОВІТНІЙ ЧАС (4 год.)

1. Проголошення незалежності та розвиток Чехословацької держави у 1918-1919 рр. Конституція 1920 р. Державно-правова система та політичний режим в 1921-1938 рр.

2. Мюнхенська угода. Втрата незалежності.

3. Проголошення ЧНДР та Конституція 1948 р. Конституція 1960 р.

4. Революційні події 1968 р. Перетворення ЧССР у федерацію. Конституційний закон 1968 р.

5. Демократична революція 1989-1991 рр. Зміни в державному ладі, партійній ситемі, економіці і праві.

6. Утворення Чеської і Словацької незалежних держав.


Тема 29. ДЕРЖАВА І ПРАВО БОЛГАРІЇ У НОВІТНІЙ ЧАС (4 год.)

1. Характерні риси та особливості розвитку державно-політичної системи і права у період т.зв. “народної демократії”. Конституційний розвиток.

2. Здійснення антисоціалістичної демократичної революції у 1989-1991 рр.

3. Зміни в державному устрої, політичному режимі, праві, партійній системі.


Тема 30. ДЕРЖАВА І ПРАВО РУМУНІЇ У НОВІТНІЙ ЧАС (4 год.)

1. Характерні риси та особливості розвитку державно-політичної системи і права у період т.зв. “народної демократії”. Конституційний розвиток.

2. Здійснення антисоціалістичної демократичної революції у 1989-1991 рр.

3. Зміни в державному устрої, політичному режимі, праві, партійній системі.


Тема 31. ДЕРЖАВА І ПРАВО УГОРЩИНИ У НОВІТНІЙ ЧАС (4 год.)

1. Характерні риси та особливості розвитку державно-політичної системи і права у період т.зв. “народної демократії”. Конституційний розвиток.

2. Здійснення антисоціалістичної демократичної революції у 1989-1991 рр.

3. Зміни в державному устрої, політичному режимі, праві, партійній системі.


Тема 32. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЮГОСЛАВІЇ ТА ЇЇ ФЕДЕРАТИВНИХ УТВОРЕНЬ У НОВІТНІЙ ЧАС (4 год.)

1. Характерні риси та особливості розвитку державно-політичної системи і права у період т.зв. “народної демократії”. Конституційний розвиток.

2. Здійснення антисоціалістичної демократичної революції у 1989-1991 рр.

3. Зміни в державному устрої, політичному режимі, праві, партійній системі.

4. Війни федеративних утворень за незалежність. Розпад Югославської федерації.


2.7. Питання на іспит

1. Предмет і метод науки історії держави і права зарубіжних країн.

2. Завдання історії держави і права зарубіжних країн та її значення як науки.

3. Місце історії держави і права у системі юридичних дисциплін та взаємозв’язок з ними.

4. Періодизація історії держави і права зарубіжних країн.

5. Первіснообщинне суспільство і додержавні форми соціального управління.

6. Розклад первіснообщинного ладу та утворення держав і зародження права.

7. Виникнення та особливості розвитку держав і права країн Стародавнього Сходу.

8. Держава і право Стародавнього Єгипту.

9. Держава і право Стародавнього Вавилону.

10. Держава і право Стародавньої Індії.

11. Держава і право Стародавнього Китаю.

12. Гомерівська Греція. Розклад первіснообщинного ладу та утворення Афінської рабовласницької республіки. Реформи Тезея.

13. Реформи Солона, Клісфена, Ефіальта і Перікла.

14. Суспільний лад Афінської рабовласницької республіки.

15. Державний устрій Афінської рабовласницької республіки.

16. Криза і занепад Афінської держави.

17. Право Афінської рабовласницької республіки.

18. Держава і право Спарти.

19. Зародження Римської державності. Правове становище населення (патриції, клієнти, плебеї). Органи управління.

20. Реформи Сервія Тулія. Утворення аристократичної республіки, її суспільний лад і державний устрій.

21. Криза і падіння Римської республіки. Зміни у суспільному ладі і державному устрої. Реформи братів Гракхів, військова реформа Марія, диктатура Сулли, триумвірати.

22. Перехід до монархії. Суспільний лад і державний устрій. Принципат. Домінат.

23. Реформи Діоклетіана та законодавство Константина.

24. Поділ імперії на Західну і Східну. Падіння Західної Римської імперії.

25. Джерела римського права давнього періоду (звичаї, звичаєве право, закони рексів, сакральне право, Закони XII таблиць, закони Народних зборів, сенатус-консульти, едикти магістратів).

26. Джерела римського права класичного періоду (преторські едикти, право народів, законодавча діяльність імператорів, діяльність римських юристів).

27. Джерела римського права посткласичного періоду (кодифікації, кодифікація Юстиніана).

28. Характеристика основних галузей й інститутів римського права в архаїчний період.

29. Характеристика основних галузей й інститутів римського права у класичний і посткласичний періоди.

30. Римський судовий процес в архаїчний період.

31. Римський судовий процес у класичний і посткласичний періоди.

32. Загальноісторичне значення та рецепція римського права.

33. Виникнення і розвиток феодальної держави:

34. Виникнення держави у франків.

35. Суспільний лад держави франків.

36. Державний устрій держави франків.

37. Характеристика права франків.

38. Англосаксонська ранньофеодальна держава (5-11 ст.).

39. Нормандське завоювання і становлення сеньйоріальної монархії в Англії (11 - перша половина 13 ст.).

40. Зміни у суспільному ладі і державному устрої Англії у період станово-представницької монархії (друга половина 13 - 15 ст.).

41. Особливості англійського абсолютизму (кінець 15 – середина 17 ст.).

42. Характеристика англійського феодального права.

43. Франція у період сеньйоріальної монархії (9-13 ст.). Суспільний лад і державний устрій. Реформи Людовіка IX.

44. Станово-представницька монархія у Франції (14-15 ст.). Зміни у суспільному ладі і державному устрої.

45. Абсолютна монархія у Франції (16-18 ст.). Зміни у суспільному ладі і державному устрої.

46. Характеристика французького феодального права.

47. Становлення і розвиток ранньофеодальної держави в Німеччині (10-13 ст.).

48. Станово-представницька монархія в Німеччині (14-16 ст.).

49. Особливості князівського абсолютизму в Німеччині (17-18 ст.).

50. Характеристика німецького феодального права.

51. Утворення, суспільний лад, державний устрій та право Візантії.

52. Утворення, суспільний лад, державний устрій та право феодальної Болгарії.

53. Утворення, суспільний лад, державний устрій та право феодальної Сербії.

54. Утворення, суспільний лад, державний устрій та право феодальної Польщі.

55. Утворення, суспільний лад, державний устрій та право феодальної Чехії.

56. Передумови і особливості англійської буржуазної революції. Громадянська війна 1642-1648 рр.

57. Індепендентська республіка. Протекторат Кромвеля.

58. Реставрація англійської монархії та її конституційне оформлення (“Habeas Corpus Act” 1679 р.).

59. Розвиток конституційної монархії і парламентаризму в Англії у 18 – на початку 20 ст.

60. Виборчі реформи в Англії 1832, 1867 і 1884-1885 рр. Партійна система.

61. Британська колоніальна імперія.

62. Характеристика англійського буржуазного права.

63. Війна за незалежність у Північній Америці. Декларація незалежності США 1776 р. Конституції північноамериканських штатів.

64. Утворення конфедерації США. Статті конфедерації США 1781 р.

65. Перехід до федерації США. Конституція США 1787 р.

66. Американський Білль про права 1791 р.

67. Розвиток США у 19 ст. Громадянська війна 1861-1864 рр. Реконструкція Півдня 1865-1877 рр.

68. Політичний режим США на початку 20 ст. Становлення двопартійної системи.

69. Французька буржуазно-демократична революція 1789-1794 рр. та утворення буржуазної французької держави.
1   2   3   4   5

Схожі:

Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави І права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний І діахронний), системний...
Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconІсторія держави І права зарубіжних країн програма курсу
Курс Історія держави І права є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін
Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconІсторія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”)
Сходу. Причому, наукову значущість цього курсу створює та обставина, що на протязі його вивчення розкриваються питання виникнення,...
Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Предмет історії держави І права зарубіжних країн як науки І навчальної дисципліни. Місце історії держави І права зарубіжних країн...
Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави І права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави І права. Держава І право країн Стародавнього Сходу. Держава І право Стародавнього...
Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconВступна лекція поняття та предмет історії держави І права зарубіжних країн
Однією з суспільних наук, яка вивчає одну з сторін суспільного життя, є історія держави І права. Вона досліджує виникнення, розвиток...
Програма Курсу історія держави І права зарубіжних країн iconМодуль 1 Історія держави і права зарубіжних країн вивчає
Доповніть твердження : „Найвищим державним сановником у Стародавньому Вавилоні був ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи