Перелік питань на підсумкове контрольне завдання, яке буде проводитись у третій декаді грудня І семестру icon

Перелік питань на підсумкове контрольне завдання, яке буде проводитись у третій декаді грудня І семестру
Скачати 50.74 Kb.
НазваПерелік питань на підсумкове контрольне завдання, яке буде проводитись у третій декаді грудня І семестру
Дата02.10.2012
Розмір50.74 Kb.
ТипДокументи

Перелік викладених нижче питань із курсу «Судові та інші правоохоронні органи» буде виноситись на підсумкові контрольні завдання ,які будуть проводитися в третій декаді жовтня, листопада та грудня І семестру. До переліку питань включені завдання трьох рівнів складності, а тому підсумкове завдання складатиметься із дев’яти питань по три із кожного рівня складності. Для зарахування контрольного завдання студент повинен вирішити не менше трьох завдань будь-якого рівня складності, які оцінюються в загальному у 20 кредитів. Кожне наступне правильно вирішене завдання додає 5 кредитів. Всі підсумкові контрольні завдання буде сформоване у восьми варіантах і включатимуть питання тем, що вивчалися протягом відповідного модульного періоду.


Перелік питань на підсумкове контрольне завдання, яке буде проводитись у третій декаді грудня І семестру

Завдання І рівня складності

 1. Які органи складають систему органів юстиції України?

 2. Сформулюйте основні завдання органів юстиції України?

 3. Міністерство юстиції України є….

 4. Як призначається на посаду і звільняється Міністр юстиції України?

 5. Назвіть повноваження Міністра юстиції України?

 6. Який орган утворено в структурі Міністерства юстиції України для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції?

 7. Назвіть завдання державної виконавчої служби.

 8. Які вимогам повинна відповідати особа, яка претендує на посаду державного службовця, а також начальника районного, міського (міста обласного значення), районного у місті відділу державної виконавчої служби?

 9. Адвокатура – це…

 10. Назвіть організаційні форми адвокатської діяльності.

 11. Перелічіть основні завдання адвокатури в Україні.

 12. Вкажіть види адвокатської діяльності.

 13. Адвокатом може бути…

 14. Які гарантії адвокатської діяльності ви знаєте?

 15. Види адвокатської діяльності, передбачені Законом України «Про адвокатуру».

 16. Назвіть види дисциплінарних стягнень, які застосовуються до адвокатів.

 17. Нотаріат В Україні – це…

 18. Систему нотаріальних органів становлять…

 19. Назвіть повноваження нотаріальних органів.

 20. Назвіть основні принципи нотаріальної діяльності,

 21. Перелічіть інші органи та посадові особи, які вправі вчиняти нотаріальні дії.

 22. Нотаріусом може бути…

 23. Хто не може бути нотаріусом згідно Закону України «Про нотаріат»

 24. Кваліфікаційна комісія нотаріату діє у складі…Завдання ІІ рівня складності

 1. Охарактеризуйте діяльність Міністерства юстиції України та його територіальних управлінь щодо реєстрації підзаконних нормативно-правових актів

 2. Назвіть територіальні органи юстиції

 3. Проаналізуйте діяльність Державної виконавчої служби.

 4. Розкрийте зміст такої гарантії адвокатської діяльності як адвокатська таємниця.

 5. Кримінальна справа проти адвоката може бути порушена тільки…

 6. Вкажіть професійні права та обв’язки адвоката.

 7. Розкрийте правовий статус кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

 8. Склад атестаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

 9. Склад дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

 10. До складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури входять…

 11. Назвіть повноваження Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

 12. Які підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката?

 13. Адвокатська діяльність може бути припинена рішенням КДК адвокатури, а видане свідоцтво анульоване у випадках…

 14. Які рішення приймає дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури.

 1. Які галузі правових знань включає кваліфікаційний іспит, який здає особа для отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю?

 2. Що становить предмет нотаріальної діяльності?

 3. Розкрийте зміст принципу додержання таємниці вчинюваних нотаріальних дій.

 4. Охарактеризуйте порядок видачі реєстраційного посвідчення приватної нотаріальної діяльності.

 5. Проведіть класифікацію нотаріальних дій, виходячи із їх змісту.

 6. Які нотаріальні дії вчиняються у державних нотаріальних конторах?

 7. Які нотаріальні дії вправі вчиняти приватні нотаріуси?

 8. Який орган створено в Україні для захисту професійних інтересів нотаріуса?

 9. Назвіть підстави для анулювання дії свідоцтва про право на здійснення нотаріальної діяльності.

 10. Який орган наділений правом відкривати і ліквідовувати нотаріальні контори?

Завдання ІІІ рівня складності

 1. Які гарантії адвокатської діяльності повинна забезпечити держава згідно Основних положень про роль адвоката, прийнятих VІІІ Конгресом ООН, який відбувся у серпні 1990 року?

 2. Охарактеризуйте Правила адвокатської етики, схвалені Вищої кваліфікаційною комісією адвокатури від 1.10.1999 р.

 3. У яких випадках адвокат притягується до дисциплінарної відповідальності за порушення правил адвокатської етики своїм помічником?

 4. Які права адвоката ( захисника у кримінальних справах чи представника у цивільних справах) передбачені процесуальним законодавством.

 5. Проаналізуйте порядок притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, в тому числі можливість оскарження такого рішення.

 6. Проаналізуйте порядок складання кваліфікаційного іспиту, особою, яка хоче отримати свідоцтво про зайняття адвокатською діяльністю.

 7. Повноваження захисника ( адвоката) на участь у справі стверджується

  • якщо адвокат є членом адвокатського об’єднання;

  • якщо адвокат не є членом адвокатського об’єднання

 8. Які завдання реалізуються Міністерством юстиції України у сфері міжнародно-правового співробітництва?

 9. Проаналізуйте чинне законодавство і розкрийте основні напрямки взаємодії органів юстиції із органами судової влади.

 10. Охарактеризуйте структуру та повноваження територіальних управлінь юстиції на підставі Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 5.02.1999р.

 11. Охарактеризуйте повноваження відділів реєстрації актів цивільного стану, що створені в структурі управлінь юстиції.

 12. Які ще державні підприємства, установи та організації ви можете назвати, що входять до системи органів юстиції?

 13. Які стадії нотаріального провадження виділяють при вчиненні нотаріальних дій?

 14. Проаналізуйте зв'язок законодавства, що регулює нотаріальну діяльність з іншими галузями права чи законодавства.

 15. Які підстави анулювання реєстраційного посвідчення і, в результаті припинення приватної нотаріальної діяльності?

 16. Окресліть коло нотаріальних дій, які можуть вчиняти посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад.

 17. Окресліть коло нотаріальних дій, які вправі вчиняти консульські установи та дипломатичні представництва України.

 18. До нотаріально засвідчених прирівнюються заповіти та доручення, засвідчені посадовими особами певних організацій за обставин, коли поблизу немає нотаріуса і разом з тим виникає потреба у вчиненні таких дій. Зазначте ці випадки і цих посадових осіб.

 19. Охарактеризуйте статус, завдання та функції кваліфікаційної комісії нотаріату.

 20. Розкрийте порядок розгляд заяв осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю.

 21. До складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату входять…

 22. Назвіть повноваження Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату.

 23. Який орган розглядає скарги на вчинені нотаріальні дії або відмову у їх вчиненні.

 24. Проаналізуйте процесуальний прядок оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні (Глава 39 ЦПК України).

Схожі:

Перелік питань на підсумкове контрольне завдання, яке буде проводитись у третій декаді грудня І семестру iconПерелік питань на підсумкове контрольне завдання, яке проводитиметься у третій декаді листопада І семестру
Кожне наступне правильно вирішене завдання додає 5 кредитів. Всі підсумкові контрольні завдання буде сформоване у восьми варіантах...
Перелік питань на підсумкове контрольне завдання, яке буде проводитись у третій декаді грудня І семестру iconПерелік питань на підсумкове контрольне завдання, що проводитиметься у третій декаді жовтня І семестру
Кожне наступне правильно вирішене завдання додає 5 кредитів. Всі підсумкові контрольні завдання буде сформоване у восьми варіантах...
Перелік питань на підсумкове контрольне завдання, яке буде проводитись у третій декаді грудня І семестру iconМодульна контрольна з Виборчого права буде проводитись на семінарських заняттях: 26. 03. 13

Перелік питань на підсумкове контрольне завдання, яке буде проводитись у третій декаді грудня І семестру iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Контрольне завдання складається з двох частин: теоретичної І практичної. Завдання виконується відповідно до наступної схеми
Перелік питань на підсумкове контрольне завдання, яке буде проводитись у третій декаді грудня І семестру iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Контрольне завдання складається з двох частин: теоретичної І практичної. Завдання виконується відповідно до наступної схеми
Перелік питань на підсумкове контрольне завдання, яке буде проводитись у третій декаді грудня І семестру iconПерелік питань, які виносяться на модуль (ІІ) з Історії держави І права України прк-11, прк-14 – 17 грудня прк-12, прк-13 – 20 грудня Форма здачі усна
Складення, джерела, структура Прав, за якими судиться малоросійський народ 1743 року
Перелік питань на підсумкове контрольне завдання, яке буде проводитись у третій декаді грудня І семестру iconІгсн політологічна теорія держави
Контрольна робота – це індивідуальне завдання, яке студент виконує самостійно під керівництвом викладача протягом семестру. Мета...
Перелік питань на підсумкове контрольне завдання, яке буде проводитись у третій декаді грудня І семестру iconІнформація про конкурс та умови участі в ньому можна отримати за тел./факс: (0642)502 111, по e-mail: greenwich@uclever com та на web-site: Адреса оргкомітету для надсилання заявок та бланків відповідей
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 11. 02. 2011 №777 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч»...
Перелік питань на підсумкове контрольне завдання, яке буде проводитись у третій декаді грудня І семестру iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Етика І психологія сімейного життя» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
На підставі отриманої впродовж семестру суми балів виставляється підсумкова оцінка за семестр. Якщо студент впродовж семестру набрав...
Перелік питань на підсумкове контрольне завдання, яке буде проводитись у третій декаді грудня І семестру iconПерелік теоретичних питань підсумкового контролю
У чому полягають основні завдання та напрями міжнародного регулювання на сучасному етапі?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи