Інформація про кафедру к афедра політології заснована 1990 як загальноунів., з 1996 у складі філософського факультету. Зав каф. О. Семків (1990-97), М. Поліщук icon

Інформація про кафедру к афедра політології заснована 1990 як загальноунів., з 1996 у складі філософського факультету. Зав каф. О. Семків (1990-97), М. Поліщук
Скачати 38.45 Kb.
НазваІнформація про кафедру к афедра політології заснована 1990 як загальноунів., з 1996 у складі філософського факультету. Зав каф. О. Семків (1990-97), М. Поліщук
Дата08.10.2012
Розмір38.45 Kb.
ТипІнформація

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАфЕДРУ

Кафедра політології заснована 1990 як загальноунів., з 1996 у складі філософського факультету. Зав. каф. О. Семків (1990–97), М. Поліщук (з 1997). При каф. створено Асоціацію молодих політологів. Каф. готує фахівців зі спеціальності “політологія” за спеціалізацією: “політ. інститути та процеси”. Студенти регулярно беруть участь та виборюють призові місця на Всеукр. олімпіадах з політології, є активними учасниками наук. конф., семінарів різних рівнів. Нині на каф. працюють М. Поліщук, А. Романюк, О. Шурко, Ю. Шведа, Л. Скочиляс, Л. Мандзій, Л. Четверікова, В. Литвин, Ю. Сокирка, С. Була, Л. Балуцька, З. Свирид. Каф. забезпечує викладання курсів: політологія, історія зарубіжних політичних вчень, політична географія і геополітика, зовнішня політика зарубіжних країн та України, аналіз соціальних систем, загальна теорія політики, політична регіоналістика, історія та теорія політичних партій, політичні еліти і лідерство, політична соціологія, методика викладання соціально-політичних дисциплін, політична влада, псефологія, політична культура і психологія, політичний аналіз і прогнозування, місцеве самоврядування, політична ідеологія, соціологія громадської думки, соціальна політика, порівняльна політологія, політичні проблеми соціального управління, політичні конфлікти, політична іміджелогія, політична комунікація, технологія виборчої кампанії, ЗМІ і політика. Навч. л-ра: Політологія (За ред. О. Семківа. Львів, 1993; 1994); Політологія. Кінець ХІХ ст.–перша половина ХХ ст.: Хрестоматія (За ред. О. Семківа. Львів, 1996); Основи політичної науки. Ч. 1. З історії політичної думки: від стародавності до наших днів (За ред. Б. Кухти. Львів, 1996; 1997); Основи політології (За ред. Б. Кухти. Львів; К., 1991, 1992); Хто є хто в європейській та американській політології (Б. Кухта, А. Романюк, М. Поліщук. Львів, 1995); Короткий політологічний словник (Б. Кухта, А. Романюк, М. Поліщук та ін. Львів, 1994); Соціально-політичні проблеми сучасного суспільства (О. Семків, В. Денисенко, Б. Кухта та ін. К., 1991); Філософія політики (В. Денисенко. Львів, 1999); Теорія демократії (Г. Світа. Львів, 2001); Партії та партійна система України (Ю. Шведа. Львів, 2001); Теорія політичних партій та партійних систем (Ю. Шведа. Львів, 2004); Політичні партії: Енциклопедичний словник (Ю. Шведа. Львів, 2005); Історія західної політичної науки (Новий час) (В. Денисенко. Львів, 1999); Політична наука. Словник: категорії, поняття, терміни (Б. Кухта, А. Романюк, Л. Старецька та ін. Львів, 2003);Політологія: начальний практикум (І. Киянка, М. Поліщук. Львів, 2010); Історія політичних вчень: політичні доктрини ХХ – ХХI ст. (А. Романюк. Київ, 2011); Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні (Ю. Шведа. Львів, 2010);Партії та вибори: енциклопедичний словник (Ю. Шведа. Львів, 2010); Політична еліта: історія та теорія (Л.Мандзій, О. Дащаківська. Львів, 2009). Гол. напрями наук. досліджень: етнокультурні чинники політ. процесу в Україні (М. Поліщук); місцеве самоврядування, локальна демократія (С. Була); порівн. аналіз політ. систем країн Зах. Європи (А. Романюк); політ. культура, політ. іміджеологія (О. Шурко); партії та партійна система України (Ю. Шведа); дослідження діяльності парламент. фракцій, регіон. політика (Л. Скочиляс); дослідження процесу елітотворення в Україні (Л. Мандзій); політична ідеологія, соціальна політика (Л. Четверікова); порівняльна політологія, політичні партії, вибори та виборчі системи (В. Литвин); політична регіоналістика, дослідження політичних систем країн Центрально-Східної Європи (Ю. Сліпецька); громадська думка, політична відповідальність, демократія; політичні режими (Л. Балуцька). Каф. виконує наук. тему “Політичний процес в Україні у контексті світового досвіду ”. Опубл. бл. 500 наук. праць., зокр., Іван Франко: немарксистські погляди (О. Семків. Львів, 1996); Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу Європейської історії (В. Денисенко. Львів, 1997); Аксіологія динаміки політичних процесів (В. Денисенко, В. Климончук. Львів, 2005); Опозиційна особистість. Друга половина ХХ ст. (Т. Батенко. Львів, 1997); Прелюдія Путіна. Перебудова в Кремлі (Т. Батенко. Львів, 2001); Політико-правові засади фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна (А. Романюк, Ю. Шведа, О. Шумельда. Львів, 2003); Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи (А. Романюк. Львів, 2004), Партії та електоральна політика (А. Романюк, Ю. Шведа. Львів, 2005), Сучасна парадигма метасоціального інституту: історико-теоретичні виміри соціальної держави (Л. Четверікова, Ю. Привалов. Львів, 2007) та ін. При каф. діє аспірантура за спеціальностю “політ. інститути та процеси”. За роки існування каф. захищено 2 докт. та 32 канд. дис. Щорічно на каф. проводять звітні наук. конф., діє методол. семінар. Проведено дві міжнар. та одну всеукр. конф. (1998, 1999, 2003), видано їхні матеріали: Політичний процес в Україні: стан і перспективи розвитку (Львів, 1998); Україна і Центральна Європа: проблеми та перспективи інтеграції (Львів, 1999); Трансформація політичної системи України та Польщі в умовах Європейської інтеграції (Львів, 2004). Каф. співпрацює з ученими зарубіж. політол. центрів, ун-тів Альберти (Канада), Любліна (Польща), Вищою школою міжнар. відносин у Лодзі (Польща), а також Києво-Могилян. академією, Київ., Донец. ун-тами, МАУП, Ін-том політ. та етнонац. досліджень, Волин. ун-том.

Схожі:

Інформація про кафедру к афедра політології заснована 1990 як загальноунів., з 1996 у складі філософського факультету. Зав каф. О. Семків (1990-97), М. Поліщук iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет
Розробники: Поліщук М. В., завідувач кафедрою політології філософського факультету лну ім. І. Франка; Мельникова Н. В., аспірант...
Інформація про кафедру к афедра політології заснована 1990 як загальноунів., з 1996 у складі філософського факультету. Зав каф. О. Семків (1990-97), М. Поліщук iconЛьвівський національний університет
Розробники: Поліщук М. В., завідувач кафедрою політології філософського факультету лну ім. І. Франка; Мельникова Н. В., аспірант...
Інформація про кафедру к афедра політології заснована 1990 як загальноунів., з 1996 у складі філософського факультету. Зав каф. О. Семків (1990-97), М. Поліщук iconКонституційний процес та поділ влади в Україні в період з 16 липня 1990 р по 28 червня 1996 р
Конституційний процес та поділ влади в Україні в період з 16 липня 1990 р по 28 червня 1996 р. // Національний університет “Острозька...
Інформація про кафедру к афедра політології заснована 1990 як загальноунів., з 1996 у складі філософського факультету. Зав каф. О. Семків (1990-97), М. Поліщук iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет
Розробники: Поліщук М. В., завідувач кафедрою політології філософського факультету лну ім. І. Франка
Інформація про кафедру к афедра політології заснована 1990 як загальноунів., з 1996 у складі філософського факультету. Зав каф. О. Семків (1990-97), М. Поліщук iconПротокол №2 науково-методичного семінару кафедри політології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Присутні: завідувач кафедри політології, доцент Поліщук М. В.; доктор політичних наук, професор Романюк А. С. (науковий керівник);...
Інформація про кафедру к афедра політології заснована 1990 як загальноунів., з 1996 у складі філософського факультету. Зав каф. О. Семків (1990-97), М. Поліщук icon25. состав проблемных комиссий крымского государственного медицинского университета имени с. И. Георгиевского
Председатель: проф. Белоглазов В. А. – зав каф внутренней медицины №2. Зам председателя: проф. Ушаков А. В. – зав каф внутренней...
Інформація про кафедру к афедра політології заснована 1990 як загальноунів., з 1996 у складі філософського факультету. Зав каф. О. Семків (1990-97), М. Поліщук iconЗакон україни про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік
Конвенцію про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік, підписану від імені
Інформація про кафедру к афедра політології заснована 1990 як загальноунів., з 1996 у складі філософського факультету. Зав каф. О. Семків (1990-97), М. Поліщук iconПрактикум для вчителя (1990), Ґендерна проблематика у філософії: перспективи постмодерністичного підходу
Гапон надія Павлівна (02.ІІ. 1961, Жидачів, Львів обл.) – психолог, канд філос наук (Становлення гуманістичної ціннісної орієнтації...
Інформація про кафедру к афедра політології заснована 1990 як загальноунів., з 1996 у складі філософського факультету. Зав каф. О. Семків (1990-97), М. Поліщук iconСорокопуд Олександра Євгеніївна
Дівочий клуб «юнка» юна, незалежна, комунікабельна, авангардна. Протягом 2000 – 2005 була студенткою політології Філософського факультету...
Інформація про кафедру к афедра політології заснована 1990 як загальноунів., з 1996 у складі філософського факультету. Зав каф. О. Семків (1990-97), М. Поліщук iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка філософський факультет кафедра політології навчально-методичний комплекс
Розробник: Четверікова Л. О., асистент кафедри політології філософського факультету лну ім. І. Франка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи