Наукові видання філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за 5 років Монографії icon

Наукові видання філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за 5 років Монографії
Скачати 169.78 Kb.
НазваНаукові видання філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за 5 років Монографії
Дата08.10.2012
Розмір169.78 Kb.
ТипДокументи

Наукові видання філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за 5 років


Монографії:

Учені підрозділу видали 15 монографій загальним обсягом 236,7 друк.арк.


Бібліографічний опис

Обсяг

друк. арк.

Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров’я: теорія і практика / І. Галецька, Т. Сосновський. –Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – 338 с.

30,7

(у тому числі автора ун-ту 16 д. а.)

Пашук А. Філософський світогляд Івана Франка / А. Пашук. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 432 с.

38,7

Денисенко В. Дискурс свободи : утопія та реальність вибору / В. Денисенко. – Львів : Астролябія, 2007. – 212 с. (у співавт.)

13,25

(у тому числі автора ун-ту 4 д. а.)

Скочиляс Л. Стан громадянського суспільства в Україні: Міжрегіональний зріз та Львівщина / Л. Скочиляс. – Львів : ЦПД, 2007. – 96 с.

7, 5

Галецька І., Влох І. Психологічні аспекти стигматизації та реабілітації / І. Галецька, І. Влох. – Львів : Видавництво Романа Романка, 2007. – 225 с.

14,06

(у тому числі автора ун-ту 10 д. а.)

Філософія. Пізнання. Наука / Відп. ред. Мельник В.П., Лисий В.П. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 252 с.

13,1

Романюк А.С. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Європи / А.С. Романюк. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2007. – 391 с.

16

Штепа О. С. Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг / О. С. Штепа. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с.

13,5

Четверікова Л.О. Сучасна парадигма метасоціального інституту: історико-теоретичні виміри соціальної держави / Л. О. Четверікова. – Львів : Астролябія, 2007. – 152 с. (у співавт.)

9,5

(у тому числі автора ун-ту 5 д. а.)

Філософські проблеми науки. – Львів-Warszawa : Wydawnictwo Naukowe “Semper”, 2008. – 592 с. (у співавт.).

37

(у тому числі авторів ун-ту 6 д. а.)

Гапон Н. Ґендер. Суб’єктивність. Ідентичність: філософські дискусії другої половини ХХ сторіччя / Н. Гапон. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 378 с.

23,6


Католик Г. Дитяча та юнацька психотерапія: теорія та практика / Г. Католик. – Львів : Астролябія, 2009. – 203 с.

12,8

Романюк А., Скочиляс Л. Аналіз ефективності державної політики / А. Романюк, Л. Скочиляс, Ю. Сокирка, О. Шиманова. – Львів : ЦПД, 2009. – 144 с.

7,6


Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні / Ю. Р. Шведа – Львів, 2010. – 462 с.


28,5


Мельник В. П. Філософія. Наука. Техніка: методолого-світоглядний аналіз / В. П. Мельник . – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2010. – 592 с.


34,4Підручники:

Учені підрозділу видали 5 підручників загальним обсягом 157,4д.а.


Бібліографічний опис

(вказати наявність грифу МОН України)

Обсяг друк. арк.

Пашук А.І. Нариси з історії філософії Середніх віків / А. І. Пашук. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 646с.

59,1

Денисенко В.М. Політологія. Вступ до спеціальності / В.М. Денисенко. – Львів : Астролябія, 2007. – 359 с. (у співав.).

22,4

(у тому числі автора ун-ту 16,7 д. а.)

Баклицький І.О. Психологія праці  / І.О. Баклицький. – К. : Знання, 2008. – 655 с.

48

Партико Т. Б. Загальна психологія  / Т.Б. Партико. – К. : Видавничий Дім „Ін Юре”, 2008. – 416 с.

18,6

Сінькевич О. Б. Основи культурології  / О. Б.Сінькевич. – К. : Дім “Ін Юре”; Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 312 с.

15,0


^ Навчальні посібники:

Учені підрозділу видали 29 навчальних посібників загальним обсягом 446,3 д.а.


Бібліографічний опис

(вказати наявність грифу МОН України)

Обсяг

(друк. арк.)


Романюк А.С., Скочиляс Л.С. Політичні партії на Львівщині напередодні виборів 2006 / А.С. Романюк, Л.С. Скочиляс. – Львів, 2005. – 192 с.

8,7

Шведа Ю.Р. Партологія: навчальний посібник / За ред. Обушного М.І. – К.: Арістея, 2006. – 432 с.

27

(у тому числі автора ун-ту – 12,5 д. а.)

Семенюк Е.П., Мельник В.П. Філософія сучасної науки і техніки / Е. П. Семенюк, ^ В.П. Мельник. – Львів : Світ, 2006. – 152 с.

9,8

(у тому числі автора ун-ту 7 д.а.)

Стеценко В.І. Культура в термінах від “а” до “я”. Культурологічна абетка / В. І. Стеценко. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – 208 с.

12,6

Стеценко В., Пітусь Л. Культурологія / В. Стеценко, Л. Пітусь. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – 282 с.

17,8

Ярошенко Т.Регіональна типологія світової культури / Т. Ярошенко. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 236 с.

11

Мар’єнко Б.С. Основи психопатології / Б. С. Мар’єнко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 120 с.

6

Шамлян К., Рижак Л. Психологічний портрет особистості / К. Шамлян, Л. Рижак. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2006. – 84 с.

5

Гапон Н.П. Соціальна психологія / Н. П. Гапон. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 366 с.

22,9

Хамар У. Історія філософії: Курс лекцій / У. Хамар. – Львів : Ініціатива, 2008. – 360 с.

20,9

Хамар У., Кондзьолка В. Світ філософії: Практикум з історії філософії для студентів ВНЗ / У. Хамар, В. Кондзьолка. – Львів : Ініціатива, 2008. – 472 с.

29,5

Шамлян К. М. Психологія творчості / К. М. Шамлян. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2007. – 64 с.

3,8

Поліщук М. Читанка. Громадянська освіта / М. Поліщук, І. Кіянка, М. Буник. – Львів, 2009. – 98 с.

11,4

(у тому числі автора ун-ту – 3,8 д. а.)

Шведа Ю. Аналіз соціальних систем / Шведа Ю.Р. – Львів: ЦПД, 2009. − 100 с.


6,2

Островська К. Аутизм: проблеми психологічної допомоги  / К. Островська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 114 с.6,6

Кондзьолка В. Філософія: духовні витоки / В. Кондзьолка.– Чернівці : Букрек, 2009. – 104 с.

6,0

Мельник В, Кашуба М., Яртись А., Васьків А., Дарморіз О., Ліщинська-Милян О., Мадей Н., Пітусь Л., Сінькевич О., Стеценко В., Ярошенко Т., Лазарович Н., Мальчевський О. Культурологія: навчально-методичний комплекс: напрям підготовки 0201 – культура, спеціальність культурологія (6.020101; 7.020101; 8.020101). – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 498 с.40,2


Гупаловська В. А. Психологія реклами. / В. А. Гупаловська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 384 с.

30,9

Дідковська Л. І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії  / Л. І. Дідковська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010 – 264 с.

21,2

Католик Г. Практикум з психології : психологія конфлікту, агресії та любові  / Г. Католик, Г. Михальчишин – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 128 с.

8

Волошок О. В. Практикум із психології / О. В. Волошок, М. Б. Кліманська, О. С. Штепа. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 96 с.


5,6

Соціальний супровід дитини з аутизмом під час навчання / За ред. Островської. К. О. – Львів : Тріада плюс, 2009. – 177 с.


9,0

Мандзій Л. С. Політична еліта: історія та теорія / Л. С. Мандзій, О. Ю. Дащаківська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 365 с.


22,8


Поліщук М. В. Політологія : навчальний практикум / М. В. Поліщук, І. Б. Кіянка. – Львів, 2010. – 194 с.

10,5 (у тому числі автора ун-ту 2 д. а.)

Рижак Л. Філософія як рефлексія духу / Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 640 с.

37, 2

Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія / Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 538 с.

31,3

Яртись А.В. Релігієзнавство / А. Яртись, А. Васьків. – К. : Знання, 2010. – 423 с.

21,5

Стеценко В. Філософія релігії. Тексти для самостійної роботи студентів: Навч. посібник для студентів університету: У 2-х ч. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Ч. 1. – 308 с. – Електронний ресурс. Режим доступу : http: // www.Lnu. edu.ua/faculty/ Phil/ PUBLIKACII – CULT / STECENKO/ chytanka _stecenko _ 1.dok


19,2

Стеценко В. Філософія релігії. Тексти для самостійної роботи студентів: Навч. посібник для студентів університету: У 2-х ч. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Ч. 2. – 274 с. – Електронний ресурс. Режим доступу : http: // www.Lnu. edu.ua/faculty/ Phil/ PUBLIKACII – CULT / STECENKO/ chytanka _ stecenko _ 2.dok


17,1


Вісники:

Видано 9 серій вісників загальним обсягом 178,4 друк. арк.


Серія, випуск

Обсяг, друк. арк.

Вісник. Львівського університету. Серія: філософські науки. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – Вип. 9. – 286 с.

25,8

Вісник. Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів: Поліграфічний центр видавництва Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – № 2. – 209 с.

19,9

Вісник. Львівського університету. Серія: філософські науки, 2007. –Вип.10. – 375 с.

31,4

Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. –Вип.11. – 288 с.

18

Вісник ЛНУ. Серія: філософські науки, 2009. – Випуск 12. – 268 с.

21,2

Вісник. Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів, 2008. – № 3. – 160 с.

13

Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки. Вип. 13. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – 233 с.


15,1

Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. Вип. 1. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 285 с. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/visnyk_fil_pol_1.doc


18

Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – Електронний ресурс. Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/homeUkr.htm


16^ Збірники наукових праць:

За звітний період науковці підрозділу видали 7 збірників наукових праць загальним обсягом 81,9 друк. арк.


Бібліографічний опис

Обсяг

друк. арк.

Збірник наукових праць (третій випуск)», підготовлених за дослідницькою програмою кафедри філософії "Громадянське суспільство як здійснення свободи" – Львів, 2006. – 281 с.

17

Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 147 с.

9,6

Релігієзнавчі студії. Зб. наук. статей. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 2. – 98 с.

6,1

Духовність. Культура. Нація. Зб. наук. статей. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – 87 с.

5,4

Духовність. Культура. Нація. Зб. Наукових статей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 4. – 291 с.

23,5

Романюк А., Скочиляс Л. Від соборності до незалежності: стан та динаміка інтеграції українського суспільства / А. Романюк, Л. Лиманова О., Ю. Сокирка, Л. Скочиляс, О. Шиманова. – Львів: ЦПД, 2009. – 124 с.


14,3

Філософія науки. Збірник наукових праць Львівсько-Варшавського семінару “Філософія науки”. 14–21 листопада 2004 р. – Львів, 2010. – 216 с.

17,4

(у тому числі авторів ун-ту – 6)


Інші видання:

Видано 40 інших видань


Серія, випуск

Обсяг, друк. арк.

Карась А.Ф. Лосик О.М. Коментована бібліографія // Іван Мірчук. Вступ до філософії. – Мюнхен : Український вільний університет, 2006. – С. 347–373.

авторів ун-ту –

1,6 д.а.

Кондзьолка В.В. Філософія – дорога, що веде до храму мудрості. Чернівці, 2006. – 112 с.

7

Романюк А.С., Скочиляс Л.С. Виборчий процес 2006 : політико-правові аспекти та регіональні особливості. – Львів : ЦПД, 2006.– 210 с.

28,1

Романюк А.С., Скочиляс Л.С. Суспільно-політична ситуація на Львівщині у період виборчої кампанії 2006. – Львів : ЦПД, 2006. – 124 с.

7,6

Психологічні проблеми сучасності // Тези ІІ-ої Міжн. наук.-практ. конференції студентів та молодих вчених, м. Львів, 8–9 квітня 2005 р. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 80 с.

5

Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи. Збірник тез Міжнародної конференції з дитячої та юнацької психотерапії, м. Львів, 26–27 травня 2006 р. – Львів, 2006. – 81 с.

5,5

Проблема психологічного здоров’я у сучасній психотерапії // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 3–4 листопада 2006 р. – Львів, 2006. – 52 с.

2

Формування органів влади як результат виборчого процесу // Матеріали міжрегіональної наук.-практ. конф. – Львів : ЦПД, 2006. – 107 с.

7,1

Дотримання політичних стандартів виборчого процесу в Україні у 2006 році // Матеріали міжрегіональної наук.-практ. конф. – Львів : ЦПД, 2006. – 131 с.

7,8

Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – Вип. 3. – 215 c.

14

Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип. 4. – 157 с.

11,2

Психологічні проблеми сучасності: Тези 3-ої науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів, 12 травня 2006 року. – 42с.

2,1

Психологічні проблеми сучасності: Тези 4-ої науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів, 12 квітня 2007 року. – 52с.

2,6

Дідковська Л. Гінгер С. Психотерапія: 100 хибних уявлень або як зробити свій вибір. – Львів: Каменяр, 2007. – 150 с. (наукова редакція перекладу, у співав.)

4

Скочиляс Л. Суспільно-політична ситуація на Львівщині у квітні 2006 – березні 2007 рр. – Львів: ЦПД, 2007. – 116 с.

7,5

Тези міждисциплінарної конференції “Трансформація парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних викликів у загальній, соціальній, практичній і прикладній філософії”. – Львів, 2007. – 160 с.

10

Романюк А., Скочиляс Л. Дострокові парламентські вибори 2007: аналітичний звіт. – Львів: ЦПД, 2007. – 136 с.

6,5

Тези V науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Психологічні проблеми сучасності. – Львів, 2008. – 100 с.

6,25

Збірник тез Міжнародної конференція з дитячої та юнацької психотерапії “Дитина в мені: психотерапія мого дитинства”. – Львів, 2008. – 72 с.

4,5

Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – Вип. 5. – 190 с.

11,8

Матеріали Всеукраїнської студентської політологічної конференції “Держава та особистість. Внесок В’ячеслава Чорновола у формування української державності”. – Львів, 2008. – 50 с.

3,1

Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І. Підкови, Р. Шуста – Львів: Літопис, 2008. – 580 с. (у співавт., словникові статті до видання підготували Романюк А.С., Скочиляс Л.С., Шведа Ю.Р., Денисенко В.М.).

36,25

(у тому числі авторів ун-ту – 6,5)

Тези звітної конференції філософського факультету. – Львів, 2009. – Вип. 6. –290 с.

15,2

Ідейні основи соціально-політичних систем. Політичні ідеології: трансформація уявлень в контексті сучасності. – Львів : Філософський факультет ЛНУ ім.. І. Франка, 2009. – 112 с.

5,1

Політична криза чи криза громадянськості в Україні // Матеріали круглого столу. Львів, 2009. – 56 с.

2,1

Україна–НАТО. Регіональний вимір // Матеріали конференції. Львів, 2008. – 231 с.

15, 1

Допомога дитині з аутизмом // Міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю. Львів, 2009. –70 с.

4,2

Психологічні проблеми сучасності // Тези VI науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. – Львів, 2009. – 61 с.

3,9

Шведа Ю. Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії. Енциклопедичний словник. – Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2009. –500 с.

31,2

Тези звітної наукової конференції філософського факультету / відп. за випуск проф. В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2010. – Вип. 7. – 325 с.


17,2

Практикум із психології: навч.-метод. посібник / Волошок О. В., Кліманська М. Б., Штепа О. С. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 96 с.


5,6

Матеріали ІІ Науково-практичної студентської конференції: Трансформації політичної системи України в контексті світових глобалізацій них змін. – Львів : Філософський факультет ЛНУ імені Івана Франка : ЦПД, 2010. – 124 с.


6,2

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції : Роль політичних партій у становленні та розвитку державності / за ред. В. Зінчука Б. Ониська. – Львів, 2010. – 116 с.


5,4

Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. : Глобалізація та ідентичність : психотерапевтичні аспекти. – К., 2010. – 88 с.


5,5

Психологічні проблеми сучасності : тези VII науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Львів, 2010. – 97 с.


6,0

Справочник религиоведа. Вып. І: Религиоведческие образова-тельные, научные и общественные институты современной России и Украины. [Текст] / ННИЦ, МАР / Отв. ред. Т. А. Фолиева, О. Я. Муха и др. – Волгоград, 2009. – 240 с.


15

Романюк А. Перспективи політичної реформи в Україні у контексті президентських виборів 2010 року / А. Балуцька, Н. Мельникова, А. Романюк, Ю. Сокирка, Л. Скочиляс, Ю. Шведа, О. Шиманова. – Львів : ЦПД, 2010. – 132 с.


14,3

Романюк А. Електоральна карта Львівщини у міжрегіональному зрізі / ^ А. Романюк, В. Зінчук, Н. Мельникова, Л. Скочиляс, Ю. Сліпецька, О. Шиманова. – Львів : ЦПД, 2010. – 168 с.

8,2

Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність: Матеріали міжнародної конференції / за ред. С. Максименка, І. Галецької та ін. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 188 с.


11,1

Васьків А. Виклики та здобутки Української Греко-Католицької Церкви в еміграції Історико-соціологічний нарис / Оксана Іванкова-Стецюк, Леся Васьків, Андрій Васьків та ін. – Львів, 2010. – 96 с.

6

(у тому числі автора ун-ту 1,5 д.а.)


Переклади:


Бібліографічний опис

Обсяг, друк. арк.

Кашуба М.В. Сковорода Григорій. Твори у двох томах (переклад, примітки). – К.: Обереги, 2005. – Т.1. – 528 с., Т.2. – 479 с. (у співавт.).

29,9

Дахній А.Й. Юрген Габермас. Залучення іншого. Студії з політичної теорії (переклад, післяслово). Львів : Астролябія, 2006. – 416 с.

16,85

Лосик О. Здислав Чернецький. Виявлення історичної дійсності: теоретичні та культурні передумови ідей епохи Просвітництва (переклад) // Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії “Громадянське суспільство як здійснення свободи”. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 145–154.

автора ун-ту –

0,5 д. а.

Лосик О. Лєх Здибель. Теорія змови у політичній міфології сучасності (переклад) // Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії “Громадянське суспільство як здійснення свободи”. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 170–184.

автора ун-ту –

0,8 д. а.

Лосик О. Ядвіга Мізіньська. Каїнове плем’я: наративи вини, помсти і вибачення (переклад) // Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії “Громадянське суспільство як здійснення свободи”. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 194–202.

автора ун-ту –

0,5 д. а.

Лосик О. Лєшек Гавор. Філософія катастрофізму (переклад) // Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії “Громадянське суспільство як здійснення свободи”. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 202–217.

автора ун-ту –

0,75 д. а.

Лосик О. Станіслав Єдинак. Аксіологічні роздоріжжя демографії та демографічний імператив (переклад) // Збірник наукових праць (третій випуск), підготовлений за дослідницькою програмою кафедри філософії “Громадянське суспільство як здійснення свободи”. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 240–249.

автора ун-ту –

0,5 д. а.

Григорій Сковорода. Повна академічна збірка творів / За ред. проф. Леоніда Ушкалова / Г. Сковорода; наук. ред. латиномовних листів Г. Сковороди М. Кашуби. – Х. : Майдан, 2010. – 1398 c. (авторських – С. 1060 – 1327)

87,5

(у тому числі автора ун-ту 16,6)

О. Муха переклад з польської статті Borowik I. Religijne oblicze Europy i jego sociologiczne interpretacje. – С. 309 – 326 // Католицизм : традиція і сучасність. Матеріали VIII міжнарождної молодіжної релігієзнавчої літньої школи / Наук. ред. Л. Д. Владиченко, В. Л. Хромець. – К., 2010. – 354 с.

21,4

(у тому числі автора ун-ту 1 д.а.)
 гриф МОНУ

 гриф МОНУ

Схожі:

Наукові видання філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за 5 років Монографії iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету. Львів. 2008. 48с
Рекомендовано до дурку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Наукові видання філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за 5 років Монографії iconВісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. 2008. Випуск 14. 214 с
Яльність заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора фізико-математичних наук, завідувача...
Наукові видання філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за 5 років Монографії iconЛьвівський національний університет імені івана франка романюк анатолій Семенович порівняльний аналіз політичних систем країн західної європи
Рекомендовано до друку Вченою Радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Наукові видання філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за 5 років Монографії iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка
«Психологічні проблеми сучасності», яка відбудеться у Львові 29-31 березня 2012 року. Організаторами конференції є кафедра психології...
Наукові видання філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за 5 років Монографії iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки
Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Наукові видання філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за 5 років Монографії iconВ. о завідувача кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка професор Гапон Надія Павлівна

Наукові видання філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за 5 років Монографії iconВ м. Нікополь Дніпропетровської обл в 2007 р закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, І отримав диплом
В квітні 2010 р захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. З 2011 р асистент кафедри...
Наукові видання філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за 5 років Монографії iconЛьвівського національного університету імені Івана Франка
Прошу перераховувати із моєї заробітної плати профспілкові внески на рахунок Первинної профспілкової організації викладачів і співробітників...
Наукові видання філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за 5 років Монографії iconПрограма та методичнi рекомендацiї до педагогiчної практики для студентів філософського факультету
Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка 79000 Львів, вул. Дорошенка, 41
Наукові видання філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за 5 років Монографії iconКонференції, проведені у 2010 році кафедрою психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Всеукраїнська науково-практична конференція «Глобалізація та ідентичність: психотерапевтичні аспекти»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи