Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) icon

Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
НазваРобоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
Сторінка4/4
Дата09.10.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4
^ ТЕМА: ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТИПОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ.

 1. Особливості регіонального підходу до типологізації культури.

 2. Поняття «геграфічний регіон»; «географічна культура»; «культурний регіон», «регіональна культура», «ментальний простір»

 3. Проблема етносу в регіональній типології культури; етнічна культура.

 4. Особливості національної культури; «поняття нація».

 5. Поняття «менталітет», «етнокультурні стереотипи» і «національний характер».

 6. Типи міжкультурної взаємодії.


^ ТЕМИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ


1. Проблема культурно-історичних типів у праці М.Я. Данилевського «Росія і Європа».

2. Проблеми регіональної типології культури О. Шпенглера «Присмерки Європи» (Закат Европы»).

3. Теорія етногенезу Л.М. Гумільова.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник. – К., 2003. – С.14-24.

 2. Максаковский В.П. Географическая культура: Учеб пособие для студентов вузов. – М., 1998. – 416 с.

 3. Арбєніна В.Л. Етносоціологія. Навчальний посібник. Ч.1. Теоретико-методологічні проблеми дослідження етнонаціональних феноменів. – Х., 2004. – С. 23-30.

 4. Ярошенко Т.М. Регіональна типологія світової культури. // Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. // За ред. проф. А.Яртися та проф.. В.Мельника. – Львів, 2005. – С.21-71.

 5. Данилевський Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991. – С. 85-90, 91-106, 471-472, 477-492, 500, 508-509.

 6. Шпенглер О. Закат Европы: В 2 т. Новосибирск, 1993. Т.1. С. 37-49, 69-70, 169-174, 198, 231-236, 248-255, 289-292, 397-398.

 7. Гумилев Л.Н. Етногенез и биосфера Земли. №-е изд. – Л, 1990. С.14-16, 22, 48-75.

 8. Итс Р.Ф. Несколько слов о книге Л.Н. Гумилева «Этногегез и биосфера Земли».// Гумилев Л.Н. Етногенез и биосфера Земли. №-е изд. – С.3-13.

 9. Національні культури. Етнокультурні стереотипи. // Кармин А.С. Основі культурологи: морфология культуры. – СПб, 1997. – С.135-153.


Тема. Східний та Західний типи світової культури


Література

 1. Хамітов Н. Прояснення специфіки східного і західного шляхів людського буття у світі. // Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж. – К, 2000. – С.5-17; 192-193.

 2. Региональные культуры.// Кармин А.С. Основы культурологи: морфология культуры.- СПб, 1997- С.328-344.

 3. Бичко І. Біля початків філософії: східна і західна парадигми //Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії:Підручник. – К., 2001. – С.18-31.

 4. Ярошенко Т. Регіональна типологія світової культури. //Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге перероб. і доп./ За ред.. проф..А.Яртися та проф.. В.Мельника. – Львів: Світ, 2005. – С.24-26.

 5. Запад и Восток.// Культурология. ХХ век. Словарь. Санкт-Петербург. – Университетская книга, 1997. – С.118-124.Проблеми для самостійного дослідження; аналітична робота


 1. Проблеми регіональної типології культури у творчому доробку А.Кребера.

 2. Регіоналізм як метод історичної типології культури.

 3. Межовість як філософська проблема “Регіональної типології культури”.

 4. Проблема національного характеру в регіональній культурології.

 5. Етнокультурні стереотипи як явище регіональної культури.

 6. Проблема співвідношення етнічного та національного чинників в регіональній культурі.

 7. Проблема національних і етнічних ідентичностей в регіональній культурології.

 8. Регіональний діалог культур; сучасні особливості.

 9. Культурний регіоналізм в контексті сучасних глобалізаційних процесів.

 10. Проблема пограниччя в культурному житті регіонів.

 11. Американська своєрідність Західного типу культури; ментальні ідентичності.

 12. Вестернізація як явище сучасної світової культури.

 13. Адміністративно-територіальна своєрідність китайського регіону.

 14. Індійські культурні впливи в китайській культурі.

 15. Китай в міжнародних і міжрегіональних культурних контактах.

 16. Китайці в історії культури Японії.

 17. Садово-паркове мистецтво в Японії і Китаї: порівняльний аналіз.

 18. Культ імператора в історії китайської і японської культури; порівняльний аналіз.

 19. Особливості китайського і японського буддизму.

 20. Буддизм в історії японської культури.

 21. Закон карми і реінкарнації як визначальні світоглядні принципи індійської духовності.

 22. Касти як феномен індійського культурного регіону.

 23. Мова символів індійської культури.

 24. Індуська система життєвих цінностей.

 25. Вегетаріанство як феномен індійської моральної культури.

 26. Європейці в історії індійського культурного регіону.

 27. Ісламський фундаменталізм в історії арабо-мусульманського Сходу.

 28. Любов як моральний принцип арабо-мусульманського містицизму.

 29. Арабески як феномен арабо-мусульманської культурної самобутності.

 30. Морально-правові аспекти арабо-мусульманської культури.

 31. Особливості естетичної культури арабо-мусульманського регіону.

 32. Особливості американського національного характеру.

 33. Слов”яно-православна модель європейського культурного світу.

 34. Римо-католицька форма буття європейської культури.

 35. Германо-протестантська своєрідність європейського культурного регіону.

 36. Прагматизм як філософія життя американців.

 37. Особливості східноєвропейського культурного розвитку.

 38. Проблема української ментальності в культурологічній думці України.

 39. Проблеми регіональної культурології у праці Івана Рибчина “Геопсихічні реакції і вдача українця”

 40. Культ землі в історії української культури.

 41. Процес християнізації в культурно- регіональному визначенні України.

 42. Політико-правова своєрідність українського культурного регіону.

 43. Козацтво як український феномен європейської лицарської культури.

 44. Роль і значення Києво-Могилянської академії в історії європейського оформлення української культури.

 45. Регіональні особливості сучасного розвитку української культури.

 46. Українське бароко як феномен європейської культури.

 47. Роль і значення УГКЦ в регіональній історії української культури.

 48. Проблема культурної самобутності африканського регіону; традиція і новація.

 49. Арабо-мусульманські культурні впливи в африканському регіоні.

 50. Культура Заходу в тропічноафриканському культурному регіоні.

 51. Метисація як феномен латиноамериканського культурного регіону.

 52. Західні впливи в латиноамериканському культурному регіоні.Модуль-контроль1.


  1. Розкрийте сутнісне значення поняття «культура».

  2. Дайте визначення поняттям «тип» і «типологія» культури.

  3. Що таке ментальність?

  4. Поняття «національний характер».

  5. Що таке регіональна культура?

  6. Що таке культурний регіон?

  7. Назвіть і коротко охарактеризуйте основні чинники формування регіональної культури.

  8. Визначте предмет і окресліть коло основних питань «Регіональної типології культури».
 1. У чому полягає антропологічний підхід до вивчення регіональної культурології?

 2. Що таке раса? Які раси Ви знаєте і у чому проявляється їх своєрідність?

 3. Що таке «етнос»?

 4. Розкрийте особливості етнічної моделі культури.

 5. Поняття «нація» в регіональній культурології.

 6. Типологічні особливості національної культури.

 7. Визначте процес культурної спадкоємності.

 8. Поняття суб»єкт в регіональній культурології.

 9. Основні типи між культурної взаємодії.

 10. Поняття культурний синкретизм.

 11. Поняття культурний синтез.

 12. Культурна асиміляція як поняття і проблема.1. Основні підходи до регіоналізації світової культури.

2. Північ як регіональний тип світової культури.

3. Південна модель світової культури; типологічні особливості.

4. Поняття «Схід» в регіональній типології культури.

5. Західна модель світової культури; типологічна своєрідність.

6. Порівняльний аналіз західного і східного культурних світів за поглядами М. Вебера.

7. Цивілізаційна своєрідність Західного культурного регіону.

8. Поясніть терміни: вестернізація, орієнталізація, глобалізація.

9. Поясніть терміни: кордоцентризм, сцієнтизм, патерналізм. В яких регіональних моделях культури вони виступають у якості типологічних рис. 1. Європа як культурологічне поняття.

 2. Історична класифікація європейського культурного розвитку.

 3. Соціальні ідентичності європейської моделі культури.

 4. Етно-конфесійна своєрідність європейської культури.

 5. Національне портретування європейців ( І. Кант, С. Мадаріага).1. Типологічні особливості грецької моделі античної культури.

 1. Розкрийте особливість міфологізму, як типологічну рису Грецької античної культури.

 2. Типологічна своєрідність римської моделі античної культури.

 3. Порівняльний аналіз типологічних рис грецької і римської моделей культур ( праці О. Шпенглера і Й. Гейзінга).

 4. Назвіть регіональні суб»єкти античної культури.

 5. Визначте регіональні суб»єкти культури Європейського середньовіччя.
 1. Етимологія терміну «Україна».

 2. Проблема етногенезу українців.

 3. Особливості української ментальності.

 4. Проблема українського національного характеру.

 5. Типологічні особливості української моделі культури.

 6. Українська культура в контексті типології «Схід-Захід».

 7. Теорія культурних хвиль в українській історії (Дм. Чижевський «Культурно-історичні епохи»).

 8. Типологія соціальних характерів українців за твором М. Шлемкевича «Загублена українська людина».

 9. Питання Регіональної типології культури у творі М. Шлемкевича «Галичанство».

 10. Візантійський складник в українській моделі культури ( І. Огієнко «Візантійська культура і Україна»).

 11. Мова як фактор культури за працею О. Потебні «Філософія мови».

 12. Поняття «етнос» в концепції Л. Гумільова («Етногенез і біосфера Землі»).


МОДУЛЬ-КОНТРОЛЬ 2


1. Поясніть терміни:

- вестернізація;

- орієнталізація;

- глобалізація.


2. Назвіть типологічні риси:

- Європейської

- Східної;

- Західної;

- Української……. моделей культури


3. Поясніть терміни:

   • кордоцентризм;

   • сцієнтизм;

   • патерналізм.


4. З якими духовними вченнями ідентифікується модель культури:

   • Індії;

   • Китаю;

   • Японії.

   • Арабського Сходу


5. Вкажіть топонімічні назви стародавніх:

   • Китаю;

   • Індії;

   • Японії.

   • Україна


6. Назвіть основне літературне джерело:

   • синтоїзму;

   • даосизму;

   • буддизму

   • індуїзму.


7. Поясніть, що таке:

   • шруті;

   • смріті;

   • мусейон….. Які структурні компоненти вони включають?


8. Назвіть основні сакральні архітектурні форми

   • індійського культурного регіону

   • далекосхідного культурного

   • античної культури


9. Назвіть історичні етапи культурного становлення; виділіть хронологію

   • Європи;

   • Античної Греції;

   • Стародавнього Риму.10. Назвіть міфологічних засновників

   • Афін;

   • Риму;

   • Японії


11. Що таке Варни? Перечисліть їх; до якого культурного регіону вони відносяться?


12. Назвіть основних богів:

   • олімпійської релігії;

   • індуїзму;

   • римської міфології.13. Вкажіть основні історичні суб»єкти культури

   • Європи;

   • Індійського регіону;

   • Стародавнього Риму


14. Назвіть основні епічні твори

   • Індії;

   • Античної культури

   • Середньовічної культури.


15. Назвіть основні символи культур

- індуїзму;

- християнства;

- буддизму.


16. Перечисліть структурні компоненти

- Декалогу;

- 7 смертних гріхів;

- архітектурного комплексу «Афінський акрополь».


Контрольні питання (друга частина)


 1. Тропічно-африканський культурний регіон: географічна своєрідність.

 2. Особливості регіональної історії Африканського континенту.

 3. Антропологічна характеристика Тропічноафриканського культурного регіону.

 4. Культурні субрегіону Африки.

 5. Концепція негритюду Л.Сенгора.

 6. Особливості художньої культури тропічноафриканського регіону.

 7. Релігійна своєрідність Африканського континенту.

 8. Особливості мовної і звичаєвої культури африканського регіону.

 9. Регіональні особливості історичних та міжнародних культурних контактів Африканського континенту.

 10. Латиноамериканський культурний регіон; географічна характеристика.

 11. Своєрідність регіональної історії Латинської Америки.

 12. Антропологічна характеристика латиноамериканського культурного регоіну.

 13. Лінгвістичні особливості латиноамериканської культури.

 14. Історичні складники культури латиноамериканського регіону.

 15. Стародавні цивілізації Латинської Америки.

 16. Типи міжсуб»єктної міжкультурної взаємодії латиноамериканського регіону.

 17. Релігійна своєрідність Латиноамериканського культурного регіону.

 18. Особливості естетичної і художньої культури латиноамериканського регіону.

 19. Цивілізаційні здобутки латиноамериканського регіону.

 20. Феномен української культурної особливості.

 21. Проблема етноніму «Україна».

 22. Лінгвістична своєрідність української культури.

 23. Українська культура крізь призму регіональної типології Схід-Захід.

 24. Українська культура як системний елемент європейського культурного регіону.

 25. Регіональні особливості української історії культури (за працею Дм. Чижевського «Культурно-історичні епохи»).

 26. Автохтони української культурної території

 27. Проблеми етно- і націо-генезу українців.

 28. Особливості української ментальності.

 29. Проблема національного характеру українців.

 30. Головні складники української культурної самобутності.

 31. Геопсихічні та расові чинники у формування характеру культури за працею Кульчицького О. ”Основи філософії і філософічних наук”.

 32. Особливості соціальних характерів українців за творчістю М.Шлемкевича.

 33. Своєрідність української ментальності та історії за науковими дослідженнями Дм.Чижевського.

 34. Проблеми української культурної компаративістики за працею М. Костомарова “Дві руські народності”.

 35. Проблеми регіональної типології культури у праці М.Данилевського «Росія і Європа»; поняття «культурно-історичний тип».

 36. Проблеми регіональної типології культури за працею О.Шпенглера «Присмерки Європи».

 37. Поняття «етнос» за працею Л.Гумільова «Етногенез і біосфера Землі».^ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ

“ РЕГІОНАЛЬНА ТИПОЛОГІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ”


 1. Поняття типологія і тип культури.

 2. Основні підходи до типологізації культури.

 3. Особливості регіонального підходу до типології світової культури.

 4. Поняття “географічний простір”, “ментальний простір”.

 5. Поняття “культурний регіон” і “регіональна культура”.

 6. Основні підходи до регіоналізації світової культури.

 7. Особливості формування регіональної культури.

 8. Роль і значення географічного чинника у формуванні регіональної культури: клімат і ландшафт.

 9. Регіональні суб»єкти культури.

 10. Регіональні типи міжсуб»єктної взаємодії; метис.

 11. Типи міжкультурної регіональної взаємодії.

 12. Міграція як феномен регіонального буття культури.

 13. Розкрийте зміст і роль етнопсихологічного чинника у формуванні регіональної культури.

 14. Поняття “ментальність”.

 15. Особливості етнічного типу культури.

 16. Етнічні стереотипи в національній і регіональній культурі..

 17. Особливості національного типу культури.

 18. «Національний характер» як поняття і проблема.

 19. Розкрийте питання єдності і багатоманітності світової культури під кутом зору

регіонального підходу.

 1. Глобалізація як сучасний культурний феномен; сутність та регіональні різновиди.

 2. Поняття “Схід” і “Захід” в регіональній географії культури.

 3. Основні характеристики Східного типу регіональної культури.

 4. Внутрішньо-регіональні складники культури Сходу.

 5. Західний тип регіональної культури світу.

 6. Аксіологічні відмінності Східного і Західного культурного регіонів.

 7. Релігійна своєрідність Східного і Західного культурних регіонів.

 8. Художня своєрідність Східного і Західного культурних регіонів.

 9. Визначте місце і роль європейського регіону в контексті Західного типу культури.

 10. Розкрийте північно-американську аксіологічну специфіку в понятті Західного типу

культури.

 1. Порівняйте ціннісні установки американського і китайського типів культур.

 2. Компаративний аналіз Західного і Східного типу культури.

 3. Полярна типологія регіональної культури.

 4. Загальна характеристика Південного типу культури.

 5. Північний культурний регіон.

 6. Європа як географічний регіон.

 7. Внутрішньорегіональна своєрідність Європи.

 8. Особливості західноєвропейського культурного регіону.

 9. Європа як культурологічне поняття і культурний регіон.

 10. Культурний код і культурні ідентичності Європи.

 11. Історична класифікація європейського культурного розвитку.

 12. Національний поліморфізм європейської культури за С. Мадаріагою (французи, англійці, іспанці).

 13. Національно-культурні особливості європейського регіону за І.Кантом.

 14. Античний складник в культурі європейського регіону.

 15. Християнство як ідейний складник європейської культурної самобутності.

 16. Типологічні особливості культури європейського середньовіччя.

 17. Національні різновиди культури Ренесансу.

 18. Етно-конфесійна своєрідність європейського культурного регіону.

 19. Особливості романо-католицької форми європейської культури.

 20. Слов”яно-православна модель європейського культурного світу.

 21. Германо-протестантська своєрідність європейського культурного регіону.

 22. Соціальна ідентифікація європейського культурного регіону.

 23. Етно-національна та регіональна своєрідність Європейської історії культури.

 24. Особливості грецького типу Античної культури.

 25. Римська своєрідність Античної моделі культури.

 26. Етнонаціональна та регіональна своєрідність європейської культури доби

Середньовіччя.

 1. Феномен української культурної особливості.

 2. Проблема етноніму «Україна».

 3. Лінгвістична своєрідність української культури.

 4. Українська культура крізь призму регіональної типології Схід-Захід.

 5. Українська культура як системний елемент європейського культурного регіону.

 6. Регіональні особливості української історії культури (за працею Дм. Чижевського «Культурно-історичні епохи»).

 7. Автохтони української культурної території

 8. Проблеми етно- і націо-генезу українців.

 9. Особливості української ментальності.

 10. Проблема національного характеру українців.

 11. Головні складники української культурної самобутності.

 12. Геопсихічні та расові чинники у формування характеру культури за працею Кульчицького О. ”Основи філософії і філософічних наук”.

 13. Особливості соціальних характерів українців за творчістю М.Шлемкевича.

 14. Своєрідність української ментальності та історії за науковими дослідженнями Дм.Чижевського.

 15. Проблеми української культурної компаративістики за працею М. Костомарова “Дві руські народності”.

 16. Проблеми регіональної типології культури у праці М.Данилевського «Росія і Європа»; поняття «культурно-історичний тип».

 17. Проблеми регіональної типології культури за працею О.Шпенглера «Присмерки Європи».

 18. Поняття «етнос» за працею Л. Гумильова «Етногенез і біосфера Землі».

 19. Географічні особливості далекосхідного культурного регіону.

 20. Регіональні суб»єкти далекосхідної культури.

 21. Внутрішньо-регіональна своєрідність культури Далекого Сходу.

 22. Типологічні особливості китайської історії культури.

 23. Конфуціанство і особливості китайського національного характеру.

 24. Даосизм в культурі далекосхідного регіону.

 25. Феномени китайської художньої культури.

 26. Китайський календар.

 27. Нумерологія і символізм в китайській культурі.

 28. Китайський гороскоп.

 29. Цивілізаційні особливості далекосхідного культурного регіону.

 30. Релігійна своєрідність далекосхідного регіону.

 31. Основи і специфіка моральної культури далекосхідного регіону.

 32. Японський компонент в культурі далекосхідного регіону.

 33. Японський національний характер.

 34. Історичні міфологеми японської культурної самобутності.

 35. Особливості японського культурного становлення.

 36. Традиційні феномени японського мистецтва.

 37. Китайські культурні впливи на японському грунті.

 38. Далекосхідний регіон як територія міжнародних культурних контактів.

 39. Індійський компонент в культурі далекосхідного регіону.

 40. Буддизм в культурі народів Східного регіону.

 41. Природно-географічна своєрідність Індії.

 42. Індійський культурний регіон; загальна характеристика.

 43. Літературні джерела індійської культурної самобутності.

 44. Буддизм в культурі індійського регіону.

 45. Джайнізм як складник культури індійського регіону.

 46. Індуїзм як основа індійської культурної самобутності.

 47. Іслам в культурі індійського регіону; сикхізм.

 48. Особливості культової архітектури індійського регіону.

 49. Цивілізаційна своєрідність індійського регіону; касти.

 50. Арабо-мусульманський культурний регіон.

 51. Аравія як природня територія арабо-мусульманської культури.

 52. Система культурних ідентичностей арабо-мусульманського регіону.

 53. Іслам як основа арабо-мусульманської культурної самобутності.

 54. Особливості морально-правової культури арабо-мусульманського світу.

 55. Типові архітектурні форми арабо-мусульманського регіону.

 56. Художня своєрідность арабо-мусульманського культурного регіону.

 57. Концепція негритюду Л.Сенгора.
1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconРобоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
Морфологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconРобоча програма навчальної дисципліни «Етика» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
Етика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю «Культурологія»,...
Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconРобоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101)
...
Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0201- «Культура», для спеціальності
...
Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія культурології» напряму підготовки культура для спеціальності(тей)
...
Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Культурологія», спеціальності «Культурологія» (магістр, спеціаліст)
Розробники: Лазарович Н. В., канд філос н., асистент кафедри теорії та історії культури філософського факультету
Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства м. В. Яцюк Програма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів І курсу денної І заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Для спеціальності 020101 – "Культурологія" напряму підготовки 0201 – "Культура"
Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки бакалавра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи