Положення про навчально-практичну лабораторію Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Загальні засади icon

Положення про навчально-практичну лабораторію Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Загальні засади
НазваПоложення про навчально-практичну лабораторію Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Загальні засади
Дата10.10.2012
Розмір70.7 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО

ВЧЕНОЮ РАДОЮ

Львівського національного університету

імені Івана Франка

_____________Вакарчук І.О.

“___”_______________2004 року

Положення

про навчально-практичну лабораторію

Правничого коледжу

Львівського національного університету імені Івана Франка


Загальні засади

Навчально-практична лабораторія Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка (далі — лабораторія) — це експериментальна форма навчального процесу, де для студентів створені умови, максимально наближені до реальної роботи юриста з фізичними та юридичними особами.

Метою створення лабораторії є підвищення якісного рівня підготовки студентів, формування активної суспільної позиції, здобуття професійних навичок реалізації теоретичних знань, отримання досвіду практичної діяльності юриста, що дозволить усвідомити цінність і значення отриманих теоретичних знань, оволодіти технікою застосування цих знань на практиці, здобути навички спілкування, аналізу інформації, що необхідні кожному юристу в його повсякденній роботі.

^ Основними формами діяльності лабораторії є надання безкоштовних юридичних консультацій, проведення навчально-консультаційних нарад, спеціалізованих лекцій, науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

І. Члени лабораторії

1. Кадровий склад лабораторії затверджується Наказом Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка на поточний навчальний рік. До складу лабораторії входять: керівник лабораторії, координатор з питань навчально-методичної роботи лабораторії, куратор студентських груп, спеціаліст-консультант, черговий консультант.

ІІ. Права і обов’язки членів лабораторії

1. Керівник лабораторії:

  1. має право:

   1. пропонувати до затвердження Ректором кадровий склад лабораторії;

   2. видавати вказівки та розпорядження обов’язкові для виконання всіма членами лабораторії;

   3. представляти лабораторію у відносинах з фізичними та юридичними особами;

   4. за порушення цього Положення накладати стягнення на членів лабораторії (догана, виключення зі складу);

   5. використовувати матеріальні та технічні засоби лабораторії.

  2. зобов’язаний:

   1. організовувати ефективну роботу лабораторії;

   2. скеровувати роботу лабораторії в напрямку, поглиблення науково-практичної діяльності студентів та забезпечення прав людини;

   3. відповідати за роботу лабораторії та результати її діяльності;

   4. вживати заходів для покращення діяльності лабораторії, матеріальних умов та технічних засобів роботи.

^ 2. Координатор з питань навчально-методичної роботи лабораторії:

2.1. має право:

2.1.1. пропонувати нові форми та методи організації роботи лабораторії;

2.1.2. запрошувати практиків та науковців для вирішення складних справ;

2.1.3. пошуку партнерів для співпраці з лабораторією;

2.1.4. використовувати матеріальні та технічні засоби лабораторії.

2.2. зобов’язаний:

2.2.1. організовувати щотижневі навчально-консультаційні наради;

2.2.2. організовувати спеціалізовані лекції, семінари, обговорення, конференції;

2.2.3. вирішувати організаційні проблеми поточної роботи лабораторії.

^ 3. Куратор студентських груп:

3.1. має право:

3.1.1. надавати обов’язкові до виконання черговими консультантами вказівки в межах своїх повноважень;

3.1.2. вимагати від чергових консультантів письмових пояснень про виявлені порушення цього Положення;

3.1.3. використовувати матеріальні та технічні засоби лабораторії.

3.2. зобов’язаний:

3.2.1. організовувати роботу чергових консультантів по прийому та консультуванню осіб;

3.2.2. вести облік та статистику справ;

3.2.3. забезпечувати зберігання справ та інших документів, що стосуються діяльності лабораторії;

3.2.4. надавати на вимогу керівника лабораторії і консультантів-спеціалістів звіти про поточні та архівні справи;

3.2.5. підтримувати належний порядок в приміщенні лабораторії.

4. Консультант-спеціаліст

4.1. має право:

4.1.1. бути присутнім та надавати консультації під час прийому осіб, що звернулися по правову допомогу;

4.1.2. узагальнювати найбільш проблемні питання та пропонувати проведення навчально-консультаційних нарад, спеціалізованих лекцій, науково-практичних семінарів, конференцій семінарів по даній тематиці тощо;

4.1.3. використовувати матеріальні та технічні засоби лабораторії.

4.2. зобов’язаний:

   1. керувати роботою чергових консультантів у справах;

   2. бути присутнім на щотижневих навчально-консультаційних нарадах;

   3. кваліфіковано надавати відповіді на поставлені запитання;

   4. перевіряти правильність надання консультацій черговими консультантами;

   5. брати участь в спеціалізованих лекціях, науково-практичних семінарах, конференціях семінарах по даній тематиці тощо.

 1. Черговий консультант

^ 5.1. має право:

5.1.1. бути присутнім в поза встановлений для нього час на прийомі осіб, що звернулися по правову допомогу;

5.1.2. подавати запитання в усній чи письмовій формі консультанту-спеціалісту;

5.1.3. виступати як доповідач на спеціалізованих лекціях, науково-практичних семінарах, конференціях семінарах по даній тематиці тощо;

5.1.4. використовувати матеріальні та технічні засоби лабораторії.

5.2. зобов’язаний:

5.2.1. виконувати вказівки (розпорядження) керівника лабораторії, куратора студентських груп, консультантів-спеціалістів;

5.2.2. дотримуватись графіку надання консультацій;

5.2.3. фахово надавати консультації;

5.2.4. бути присутнім на навчально-консультаційних нарадах, спеціалізованих лекціях, науково-практичних семінарах, конференціях семінарах по даній тематиці тощо;

5.2.5. вчасно оформляти матеріали справи.

^ IV. Форми та режим роботи лабораторії

 1. Надання безкоштовних юридичних консультацій.

  1. надання консультацій здійснюється шляхом:

а) усного консультування осіб в приміщенні лабораторії;

б) надання консультації по телефону;

в) письмового консультування осіб (складання процесуальних документів тощо);

г) виїзного консультування осіб, які не мають можливості прибути в лабораторію.

  1. Прийом осіб відбувається відповідно до Графіку прийому осіб, затвердженого Розпорядженням керівника лабораторії.

  2. Консультації надаються чотири рази на тиждень протягом двох-п’яти годин в день.

^ 2. Проведення навчально-консультаційних нарад.

2.1. Для забезпечення високого професійного рівня надання консультації кожного останнього робочого дня тижня проводяться наради, на яких обов’язково мають бути присутні всі консультанти-спеціалісти і всі чергові консультанти.

^ 3. Проведення спеціалізованих лекцій, науково-практичних семінарів, конференцій.

3.1. З метою обміну досвідом та обговорення проблемних ситуацій проводяться спеціалізовані лекції, науково-практичні семінари, конференції, на які запрошуються висококваліфіковані в межах даної проблематики науковці та практики.

^ V. Звітна документація

1. Журнал реєстрації звернень осіб.

1.1. В Журналі реєстрації осіб реєструються всі звернення осіб по консультації, що надаються у будь-якій з вище зазначених форм.

1.2. В Журнал реєстрації вносяться наступні відомості: порядковий номер (1), прізвище, ім’я, по-батькові особи, що звертається по юридичну консультацію (2), домашня адреса (3), коротка вказівка на характер справи (4), дата прийому звернення (5), прізвище та ініціали чергового консультанта, що прийняв звернення (6), номер Картки прийому (7) або вказівка на неписьмову форму надання консультації (усну або по-телефону).

^ 2. Картка прийому осіб.

2.1. Картка прийому осіб оформляється на осіб, яким надаються консультації у письмовій формі.

2.2. Картка прийому осіб містить дату і номер справи, прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка звернулася, її контактний телефон, детальний опис суті звернення (1), куди звертались і які результати отримано (2), копії яких документів надано (3), звідки особа дізналась про лабораторію (4), юридичне формулювання проблеми (2), просування та кінцевий результат по справі (6), прізвище, ініціали та підпис чергового консультанта, який прийняв звернення і надає консультацію, дата закриття справи, підпис особи, що звернулась.

^ 3. Додаток до картки прийому.

3.1. Додаток до картки прийому оформляється в довільній формі і містить вичерпну інформацію про суть наданої консультації, номер, що збігається з номером Картки прийому осіб, перелік процесуальних документів, які додаються, прізвище та ініціали чергового консультанта, що надав консультацію.

^ 4. Оформлення справи.

4.1. Справа може містити: картку прийому осіб; копії документів наданих особами, що звернулися; копії додатків, які видані на руки особам; копії процесуальних документів, що були складені в процесі ведення справи; копії відповідей посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування на звернення, що були підготовлені черговими консультантами; копії судових рішень, де вказано результат по справі, та інші матеріли, які були використані в процесі роботи над справою.

^ VІ. Фінансування діяльності лабораторії

 1. Фінансування діяльності лабораторії здійснюється з коштів загального та спеціального фонду Правничого коледжу в межах кошторисних призначень.

 2. В період діяльності лабораторії за виконання її членами обов’язків, передбачених цим Положенням, Наказом Ректора встановлюється оплата праці в межах законодавства, яка закріплена у штатному розписі Правничого коледжу.

Заключні положення

 1. Зміни у складі та термінах діяльності лабораторії здійснюються шляхом видання Наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

 2. Зміни до цього Положення вносяться в тому ж порядку, який передбачений для його прийняття.

Схвалено на засіданні Педагогічної ради (Протокол №1 від 12.02.2004р.)
Схожі:

Положення про навчально-практичну лабораторію Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Загальні засади iconIii-го курсу заочного відділення Правничого коледжу Львівського національного університету ім.Івана Франка на 2008-2009н р
Правничого коледжу Львівського національного університету ім.Івана Франка на 2008-2009н р
Положення про навчально-практичну лабораторію Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Загальні засади iconIv-го курсу заочного відділення Правничого коледжу Львівського національного університету ім.Івана Франка на 2008-2009н р
Правничого коледжу Львівського національного університету ім.Івана Франка на 2008-2009н р
Положення про навчально-практичну лабораторію Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Загальні засади iconПоложення про навчально-наукову лабораторію кафедри психології посадова інструкція інженера навчально-наукової лабораторії р. № Затверджую ректор
Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – навчально-наукова лабораторія), порядок її кадрового забезпечення...
Положення про навчально-практичну лабораторію Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Загальні засади iconПереклад з польської мови на українську мову
Божени Солтисек) та Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (в особі проректора з науково-педагогічної...
Положення про навчально-практичну лабораторію Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Загальні засади iconПоложення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних І науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка І. Загальні положення
Франка (далі – Положення) визначає види, форми, зміст, порядок, тривалість, періодичність і результати підвищення кваліфікації та...
Положення про навчально-практичну лабораторію Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Загальні засади iconIi-го курсу заочного відділення Правничого коледжу Львівського національного університету ім.Івана Франка на 2008-2009н р

Положення про навчально-практичну лабораторію Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Загальні засади iconПоложення про наукову премію імені Івана Франка для студентів та аспірантів Наукову премію імені Івана Франка присуджує Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка далі
Відзначення лауреатів наукової премії імені Івана Франка відбувається на урочистому засіданні Вченої Ради Університету
Положення про навчально-практичну лабораторію Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Загальні засади iconГрафік навчального процесу для студентів IІІ курсу заочної форми навчання Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка на 2012/2013 навчальний рік Напрям підготовки 010105 “Корекційна освіта”
Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка на 2012/2013 навчальний рік
Положення про навчально-практичну лабораторію Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Загальні засади iconГрафік навчального процесу для студентів IІ курсу заочної форми навчання Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка у 2012/2013 навчальний рік Напрям підготовки – 010105 “Корекційна освіта”(логопедія)
Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка у 2012/2013 навчальний рік
Положення про навчально-практичну лабораторію Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Загальні засади iconГрафік навчального процесу для студентів IІІ курсу заочної форми навчання Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка у 2012/2013 навчальний рік Напрям підготовки – 010101 “Дошкільна освіта”
Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка у 2012/2013 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи