Звіт про наукову роботу у 2009 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого icon

Звіт про наукову роботу у 2009 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого
Скачати 38.38 Kb.
НазваЗвіт про наукову роботу у 2009 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого
Дата10.10.2012
Розмір38.38 Kb.
ТипЗвіт
Індивідуальний звіт про наукову роботу у 2009 році

Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича

(посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові)

Відомості про вченого:

Рік народження - 1937……………………………………………………..

Рік закінчення ВНЗ - 1959………………………………………………….

Науковий ступінь, рік захисту - кандидат геол-мін. наук, 1968

Вчене звання, рік присвоєння - доцент кафедри петрографії, 1973

Перебування в аспірантурі: 1962 – 1965 р.р.……………………

1 Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу- шифр теми, категорія (держбюджетна, госпдоговірна, в межах робочого часу), назва, стисло зміст виконаної роботи (до семи рядків).

Продовжував дослідження карбонатних залізо-манганових рудопроявів серед флішових відкладів бистрицької світи Покутських Карпат, зокрема геохімії мікроелементів у них. Вивчено мінеральний склад теригенної частини цих утво-рень. Також продовжував вивчення літології сучасних озерних відкладів північ-но-західного Полісся. Проведено дослідження геохімії малих елементів у менілітових сланцях Українських Карпат. Розроблена нова методика розчинення органічних речовин у цих сланцях. Підготована до друку 1 стаття.

Робота виконувалася у вільний від основної роботи час.

4. Керую аспірантом В’ялим А.Б. з 1-го листопада 2006р.

5 Керівництво студентською науковою роботою, а також спільні публікації, керівництво студентськими гуртками, підготовка студентів для участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях. Продовжував наукове керівництво геологічним загоном СНДГ “Шельф”. Згідно з Ухвалою науково-технічної ради ЛНУ імені Івана Франка «Про підсумки наукової діяльності університету у 2007 році» від 27.12. 2007 р. поновив експедиційні роботи загону. У серпні ц.р. проведено експедицію на Шацьких озе-рах, у якій прийняли участь 7 студентів та аспірант В’ялий А.Б. Були відібрані проби пісків і шліхи озер Пулемецьке, Кримне та Велике Чорне. Ці матеріали бу-дуть використані для написання курсових і дипломних робіт.

6.


Загальна кількість наукових публікацій:


Разом
За звітний період

Монографій (друкованих)

(депонованих)

Підручників, навчальних посібників

4

11 

1

-

Словників

 

 

Перекладів наукових праць

 4Статей

  130Тез доповідей на конференціях

32

1.

  6.1 Праці, що вийшли з друку (бібліографічний опис згідно з вимогами ВАКу):

6.1.3. Статті:

1. Павлунь М.М. Володимир Степанович Соболев – фундатор Львівської петрографічної школи / Павлунь М.М., Хмелівський В.О., Матковський О.І. // Вісник ЛНУ. – сер геол. – 2008. – Вип. 22. – С.3-11.

2. Хмелівський В.О. Геохімічні особливості донних відкладів Шацьких озер / Хмелівський В.О., Костюк О.В. Полубічко О.М. // Вісник ЛНУ. – сер геол. – 2008. – Вип. 22. – С.72-88.

3. Хмелівський В.О., Теригенні мінерали у відкладах бистрицької світи / Хмелівський В.О., В’ялий А.Б., Петруняк М.Д. // Вісник ЛНУ. – сер геол. – 2008. – Вип. 22. – С.3-11.

6.1.5. Тези доповідей

1. Хмелевский В.А., Вялый А.Б. Карбомикситы – поликомпонентные карбонатные породы из месторождений марганца / Хмелевский В.А., Вялый А.Б. // Междунар. конф. «Онтогения минералов и ее значение для решения прикладных и научных задач»: тезисы докл 11 – 12 сентября 2009 г. – Санктпетербург: Недра, 2009. - С. 147 – 149

6.2 Праці, подані до друку ( автори, назва праці, обсяг, дата подачі, куди подана):

6.2.2. Підручники, навчальні посібники;

1. Хмелівський В.О, Дяків В.О. «Рентгенометричний визначник мінералів для студентів». Навчальний посібник. 150 с. Підготовано до друку.

2. Хмелівський В.О., Хмелевська О.В. « Початки вчення про екзогенні утворення». Підручник. 450 ст. Комп’ютерний варіант. Підготовано до друку.

3. Хмелівський В.О. «Рентгенографія мінералів». 100 ст. Цикл лекцій. Ком-п’ютерний варіант. Підготовано до друку.

6.2.3. Статті:

1. Петруняк М.Д., Хмелівський В.О. Сліди невідомої істоти (примата?) у міоценових відкладах Покуття. // Вісн. Львів ун-ту. Сер геол.

2. Хмелівський В.О., Гірний Й.В. Парагенезис мікроелементів у меніліто-вих сланцях околиць с.Кричка. // Вісн. Львів ун-ту. Сер геол.

3. Мацкевый Л., Хмелевский В., Панахид Г. «Каменное сырье в мезолите запада Украины»// Acta Archaeologika Carpatica. Варшава.

6.2.4. Переклади наукових праць:

1 .Н.В.Логвиненко, Э.И.Сергеева «Методы определения осадочных по-род» Учебн. пособие для вузов. – Л.: Недра. 1986. 240 ст. Авторизований переклад з російської В.О.Хмелівського. І.В.Попової, О.М.Полубічка

9 Членство у спеціалізованих вчених, експертних радах, редколегіях наукових журналів тощо.

Член редколегії «Мінералогічного збірника»

Підпис дата_______________


 Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри петрографії_від ___ жовтня 2009 р._протокол № ____

 

Зав.кафедри ___________________ доц. Сеньковський А.Ю.

Схожі:

Звіт про наукову роботу у 2009 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого iconЗвіт про наукову роботу у 2008 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого
Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу- шифр теми, категорія (держбюджетна, госпдоговірна, в межах робочого часу), назва,...
Звіт про наукову роботу у 2009 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого iconЗвіт про наукову роботу у 2010 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
...
Звіт про наукову роботу у 2009 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого iconЗвіт про наукову роботу у 2012 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Звіт про наукову роботу у 2009 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого iconЗвіт про наукову роботу у 2011 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Звіт про наукову роботу у 2009 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого iconЗвіт про наукову роботу у 2011 році аспірантки кафедри петрографії Войтович Світлани Петрівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого
Червоноградського гірничопромислового району.// Стан І перспективи сучасної геологічної освіти І науки. Тези доповідей наукової конференції,...
Звіт про наукову роботу у 2009 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого iconЗвіт про наукову роботу у 2009 році доцента кафедри петрографії Побережської Ірини Володимирівни Відомості про вченого: Рік народження 1968 Рік закінчення внз 1990
Вивчення речовинного складу природного каменю історичної частини м. Львова” (Державний реєстраційний номер 01070002068). Проведені...
Звіт про наукову роботу у 2009 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого iconЗвіт про наукову роботу у 2009 році доцента кафедри петрографії Степанова Володимира Борисовича Відомості про вченого: Рік народження 1951 Рік закінчення внз 1974
Виконавець теми „Вивчення речовинного складу природного каменю історичної частини м. Львова” (Державний реєстраційний номер 01070002068)....
Звіт про наукову роботу у 2009 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого iconЗвіт про наукову роботу у 2009 році доцента кафедри петрографії Сеньковського Андрія Юрійовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978
Вивчення речовинного складу природного каменю історичної частини м. Львова” (Державний реєстраційний номер 01070002068). Проведені...
Звіт про наукову роботу у 2009 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого iconЗвіт про наукову роботу у 2010 році доцента кафедри петрографії Побережської Ірини Володимирівни Відомості про вченого: Рік народження рік закінчення внз
Вивчення речовинного складу природного каменю історичної частини м. Львова” (Державний реєстраційний номер 01070002068). Проведені...
Звіт про наукову роботу у 2009 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого iconЗвіт про наукову роботу у 2011 році доцента кафедри петрографії Побережської Ірини Володимирівни Відомості про вченого: Рік народження рік закінчення внз
Вивчення речовинного складу природного каменю історичної частини м. Львова” (Державний реєстраційний номер 01070002068). Проведені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи