Технічне завдання на створення веб-порталу для Львівського національного університету імені Івана Франка Зміст icon

Технічне завдання на створення веб-порталу для Львівського національного університету імені Івана Франка Зміст
Скачати 220.29 Kb.
НазваТехнічне завдання на створення веб-порталу для Львівського національного університету імені Івана Франка Зміст
Дата11.10.2012
Розмір220.29 Kb.
ТипТехнічне завдання

Технічне завдання на створення веб-порталу
для Львівського національного університету імені Івана Франка

Зміст


Технічне завдання на створення веб-порталу
для Львівського національного університету імені Івана Франка 1

Зміст 2

1. Загальна інформація 2

1.1. Постановка завдання 2

1.2. Ціль створення 3

1.3. Призначення 3

1.4. Завдання порталу 3

1.5. Аудиторія порталу 3

1.6. Основні поняття 4

^ 2. Вимоги до порталу 5

2.1. Основні вимоги 5

2.2. Зовнішня частина веб-порталу (Інтернет-сайт) 5

2.2.1. Інформаційна структура інтернет-сайту 5

2.2.2. Обов’язковий перелік інформації для підрозділів університету 7

2.2.3. Багатомовність 9

2.2.4. Функціональна архітектура інтернет-сайту 9

2.2.5. Управління інформаційними масивами порталу 10

2.3. Внутрішня частина веб-порталу 10

2.3.1. Система користувачів 10

2.3.2. Особиста сторінка користувача 11

2.3.3. Інформаційні канали 11

2.3.4. Система обміну навчальними матеріалами 12

2.4. Вимоги до технічної частини порталу 12

2.4.1. Вимоги до архітектури порталу 12

2.4.2. Вимоги до програмної платформи та коду 12

2.4.3. Резервне копіювання 12

2.4.4. Вимоги до надійності та безпеки 12

2.4.5. Вимоги до формування адресного простору сайту 13

2.5. Вимоги до дизайну 13

3. Порядок виконання робіт 13^

1. Загальна інформація

1.1. Постановка завдання


В процесі науково-навчальної діяльності виникають типові потреби в швидкому зборі та розповсюджені інформації в електронному вигляді в межах визначених аудиторій. До таких потреб можна віднести: управління наповненням на сайтах, розповсюдження викладачем навчальних матеріалів серед студентів та інші випадки пов’язані з організацією навчального процесу і наукової роботи в Університеті. Дані потреби в проекції на організаційну структуру ЛНУ імені Івана Франка визначають необхідність організації ієрархічною системи внесення і використання різноманітної службової інформації необхідної для забезпечення навчального процесу і наукової роботи. В сферу діяльності цієї системи мають попасти всі підрозділи університету: факультети (від деканату і кафедри до викладача), інститути, коледжі, ліцеї, наукові підрозділи та інші підрозділи які є користувачами чи авторами матеріалів, які мають відношення до порталу.

Веб-портал ЛНУ імені Івана Франка повинен відповідати наступним нормативним документам:

•  Стандарту університету «Веб-сайт університету: Структура, дизайн та мінімальний перелік інформації» СТП 1.04-2005

•  Концепції веб-порталу Львівського національного університету ім. Івана Франка

•  Установчим документам ЛНУ імені Івана Франка
^

1.2. Ціль створення


Ціллю проекту є створення веб-порталу ЛНУ імені Івана Франка, який буде об’єднувати внутрішні інформаційні ресурси та забезпечувати на основі єдиних системних та технологічних рішень їх створення, підтримку та ефективне використання в науково-навчальному процесі та для презентаційних цілей і інформаційного обслуговування зовнішніх користувачів як в Україні та і закордоном.

1.3. Призначення


Створення порталу є практичним завданням підвищення ефективності науково-навчального процесу.

Портал призначений для заміни існуючого інтернет-сайту (lnu.edu.ua) з одночасним розширенням його інформаційних та функціональних можливостей, а особливо створення нового каналу комунікацій між одиницями університету, а також студентами.
^

1.4. Завдання порталу


•  формування єдиного інформаційного ресурсу ЛНУ імені Івана Франка;

•  забезпечення для всіх користувачів єдиного інформаційного простору, а також спільних стандартів розміщення інформаційних матеріалів;

•  забезпечення своєчасного розміщення повної та достовірної інформації про університет та його навчально-науковий процес;

•  розповсюдження інформації про події і заходи університету;

•  забезпечення оперативного адресованого розповсюдження інформації серед одиниць університету та студентів;

•  забезпечення взаємодії порталу з іншими інформаційними ресурсами університету;

•  забезпечення ефективних двохсторонніх комунікацій і каналів зворотного зв’язку;

•  забезпечення зручної навігації та пошуку по всьому інформаційному наповненні порталу та інших ресурсах університету;

•  забезпечення доступу до та пошук по навчальних матеріалах бібліотечних ресурсів університету;
^

1.5. Аудиторія порталу


Портал орієнтується на 7 основних цільових аудиторій:

Адміністративні одиниці університету

Група включає в себе: ректорат, деканати, керівництво кафедр університету, інститутів, коледжів, ліцеїв та інших навчальних підрозділів. Портал слугуватиме інструментом розповсюдження інформації про навчально-науковий процес та офіційну інформацію про дані одиниці.

^ Викладацький склад

Група складається з викладачів університету та інших навчальних підрозділів.

Портал виконуватиме для них функцію адресованого розповсюдження інформації про навчальний процес поміж студентами та аспірантами та отримання інформації від адміністративних одиниць університету

^ Студенти та аспіранти (в тому числі заочне та дистанційне навчання)

Група включає в себе студентів та аспірантів університету. Портал слугуватиме їм джерелом оперативного та своєчасного отримання офіційної та навчальної інформації від адміністративних одиниць та викладацького складу університету.

^ Абітурієнти та зацікавлені особи

Група складається з потенційних абітурієнтів та осіб, яких цікавить питання вступу та навчання в університеті.

Випускники

Група складається з випускників університету. Портал надаватиме їм інформацію про заходи, потреби та пропозиції університету для випускників.

Науковці

Група може включати в себе науковців як університету так і інших навчальних підрозділів чи закладів. Портал надаватиме інформацію про наукову діяльність в університеті.

^ ЗМІ та інші відвідувачі

Група орієнтована на засоби масової інформації та звичайних відвідувачів, які зацікавлені діяльністю та життям університету.

Задоволення інформаційних потреб цих цільових аудиторій є первинною метою розробки веб-порталу ЛНУ імені Івана Франка, та враховується у цьому документі.
^

1.6. Основні поняття


Одиниця університету – це група користувачів з певними правами доступу відносно ієрархічної структури університету, котру можна розбити на кілька основних одиниць:

•  університет (ректорат)

•  факультет

•  кафедра

•  викладач

•  аспірант

•  науковий працівник

•  ...

•  студентська група

•  студент

Інформаційний канал (надалі ІК) – це чітко адресований згідно ієрархії університету інтранет-сайт зі стрічкою новин, оголошень, подій , документів, доступ до якого обмежується рівнем прав доступу користувача. Користувач, який входить в певну одиницю університету автоматично отримує доступ до обов’язкових інформаційних каналів доступних для цієї одиниці.

Наприклад студент групи ПМ-31 отримує доступ до ІК університету, факультету ПМ, кафедри КТОП, студентської групи ПМ-31, а також до ІК навчальних курсів які він на даний момент проходить. Відповідно викладач кафедри КТОП має доступ до ІК університету, факультету ПМ, кафедри КТОП, навчальних курсів які він викладає та груп в яких має заняття.

^ Зовнішні інформаційні канали – це інформаційний канали розміщені на інтернет-сайті порталу і доступні всім відвідувачам (Наприклад новини, події, і т.п.)

Елементи ІК – елементами інформаційних каналів будуть:

•  новини та оголошення – повідомлення певного змісту, адресоване конкретним одиницям;

•  події – повідомлення про конкретні події з вказуванням часу їх початку з занесенням в календар (напр. «щотижнева консультація», «перенесення пари», «повідомлення про модуль»)

•  документи – публікація методичних матеріалів (наприклад «курс лекцій навчального курсу», «збірник задач», ...) або посилання на матеріали з електронних бібліотек

•  анкетування – опитування адресатів інформаційного каналу

•  статична інформація – описова інформація, яка стосується усього ІК, не входить в потік ІК, який транслюється користувачам, але доступна їм в будь який момент безпосередньо на інформаційному каналі (наприклад інформація про навчальний курс, рекомендована література, список телефонів, ...)

•  та інше.
^

2. Вимоги до порталу

2.1. Основні вимоги


Необхідно створити веб-портал університету, який повинен бути єдиною системою, яка складатиметься з двох частин:

1. зовнішньої (інформаційний інтернет-сайт), яка виконуватиме в першу чергу презентаційні цілі та інформаційне обслуговування зовнішніх користувачів ( Абітурієнтів та зацікавлених осіб, Випускників, Науковців, ЗМІ та інших відвідувачів)

2. внутрішньої (інтранет-сайти підрозділів, навчальних курсів, викладачів, студентських груп та інше), яка забезпечуватиме адресне поширення необхідної інформації серед усіх учасників науково-навчального процесу з урахуванням університетської ієрархії ( а саме: Адміністративних одиниць університету, Викладацького складу, Студентів та аспірантів, Науковців, Випускників) за допомогою ІК.

Зовнішня частина (або Інтернет-сайт) повинна забезпечити єдиний підхід до керування вмістом порталу і можливість виконання базових операцій по його підтримці людям, що не мають спеціальної підготовки в області програмування чи html-кодування за винятком загальних навиків роботи з комп’ютером та веб-браузером. Керування наповненням розділів інтернет-сайту здійснюється відповідальними авторизованими користувачами з особистої сторінки користувача (ОСК).

Внутрішня частина (Інтранет-сайти) реалізована як набір інформаційних каналів. Перегляд ІК здійснюється з ОСК з можливістю перегляду кожного ІК окремо або ж усіх разом єдиною стрічкою відсортованою по часу.

Наповнення ІК здійснюється в ОСК авторизованими користувачами з відповідними правами доступу.
^

2.2. Зовнішня частина веб-порталу (Інтернет-сайт)

2.2.1. Інформаційна структура інтернет-сайту


Основне меню:

•  Новини та події

•  новини науки

•  конференції та семінари

•  Абітурієнтові

•  Випускникам

•  Іноземному студентові

•  Структура

•  Факультети

•  Адміністрація

•  Наукові установи

•  Навчальні установи

•  Громадські організації

•  Студентські організації

•  культура, спорт, відпочинок

•  Інформація

•  Іван Франко

•  Історія

•  Вітальне слово

•  Працівники

•  Навчання

•  Бібліотеки

•  Дистанційне навчання

•  ^ Міжнародна співпраця

•  Контакти

•  Зворотній зв’язок

Службове меню:

•  Пошук

•  Мапа сайту

•  Авторизація користувача

•  Відновлення паролю

Розділ «Факультети» відображає алфавітний перелік факультетів і загальноуніверситетських кафедр.

Розділ «Навчальні установи» містить перелік інших навчальних підрозділів університету, таких як Інститут післядипломної освіти, коледжі, ліцеї, філії університету. До цього розділу належить також відділ аспірантури та докторантури. Розділ «Наукові установи» охоплює перелік таких установ, як науково-дослідна частина, спеціалізовані ради із захисту дисертацій, астрономічна обсерваторія, ботанічний сад, наукові інститути при університеті тощо. Розділ «Адміністрація» містить інформацію про ректора, проректорів, склад Вченої ради, господарські підрозділи та служби.

Розділ «Довідкова інформація» містить інформацію про територіальне розташування підрозділів, телефонний довідник тощо.

Розділ «Іван Франко» містить посилання на Веб-сайт, присвячений Іванові Франкові.

Розділ «Історія університету» пропонує нарис з історії університету. Розділ «Вітальне слово» описує роль та місце Львівського університету у системі освіти та в сучасному суспільному розвитку України та світу. Розділ «Абітурієнтові» містить інформацію про умови та правила вступу; перелік спеціальностей із зазначенням терміну навчання, освітнього рівня, кваліфікації та відповідного навчального підрозділу; зразки тестових завдань та іншу інформацію приймальної комісії.

Розділ «Міжнародна співпраця» містить інформацію про діяльність в університеті іноземних центрів, співпрацю з університетами світу, участь у міжнародних наукових проектах тощо.

Розділ «Новини науки» відображає інформацію про визначні здобутки вчених університету (публікації монографій, присудження вчених ступенів доктора наук, отримання патентів та свідоцтв про винаходи, отримання міжнародних та національних відзнак, успішне використання наукових результатів у практиці тощо). Розділ «Конференції, семінари» містить інформацію про наукові заходи, що відбувались, відбуваються або відбудуться в університеті. У цьому ж пункті подаються анонси лекцій та виступів видатних учених, громадських лідерів та діячів мистецтв.

Розділ «Наукові видання» подає інформацію про наукові публікації у Віснику, наукових журналах та збірниках наукових праць університету. Розділ «Бібліотеки» містить перелік бібліотечних ресурсів, електронних каталогів та електронних бібліотек університету, України та світу. Також Інформація про відкриті для студентів та працівників університету ресурси наукових видавництв світу.

Розділ «Працівники» надає можливість пошуку та відображення інформації про працівників університету.

Розділ «Громадські організації» являє собою перелік та відповідні Розділи тих громадських організацій, чия діяльність пов’язана з університетом. Розділ «Новини, події, оголошення» – це анонси та короткі повідомлення про події університетського життя, інформація прес-центру університету.

Розділ «Культура, спорт, відпочинок» містить інформацію про творчі колективи; спортивні споруди, секції та групи; бази відпочинку та профілакторії університету.
^

2.2.2. Обовязковий перелік інформації для підрозділів університету


Адміністрація університету

Ректорат

Інформація про склад ректорату подається у вигляді списку. Для кожної особи зазначається наступне:

•  посада;

•  прізвище, ім’я та по-батькові;

•  вчений ступінь;

•  вчене звання;

•  електронна пошта (за згодою);

•  адреса веб-сторінки.

^ Вчена рада

Інформація про склад Вченої ради подається у вигляді списку осіб аналогічно до попереднього пункту.

Навчальна частина

Інформацію про структурні підрозділи подають із зазначенням їхніх керівників, телефонів та місцезнаходження.

Окрім цього, інформація про перелік спеціальностей з поданням терміну навчання, освітнього рівня, кваліфікації та відповідного навчального підрозділу, який забезпечує підготовку за вказаною спеціальністю. Ця інформація є також частиною розділу «Абітурієнтові».

^ Науково-дослідна частина

•  Інформація про структурні підрозділи із зазначенням їхніх керівників, телефонів та місцезнаходження.

•  Інформація (у вигляді списку гіперпосилань на відповідні Розділи) про наукові установи університету.

•  Інформація (у вигляді списку гіперпосилань на відповідні Розділи) про наукові теми, що фінансуються з державного бюджету. Щодо кожної теми зазначено:

•  номер держреєстрації;

•  назву;

•  керівника (посада, вчений ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали, адреса Веб-сторінки);

•  терміни виконання;

•  коротку анотацію;

•  адресу Веб-сторінки теми (за наявності).

•  Інформація (у вигляді списку гіперпосилань на відповідні Розділи) про міжнародні проекти та гранти.

•  Новини науково-дослідної частини є частиною ЗІК «Новини науки».

Факультет

•  Інформація про структуру факультету (у вигляді списку гіперпосилань на відповідний Розділ): деканат, рада факультету, кафедри, лабораторії, інші підрозділи.

•  Інформація про деканат містить адресу, місцезнаходження, телефон, факс, адресу електронної пошти та перелік посадових осіб (декан, заступники декана, секретарі, лаборанти тощо) із зазначенням інформації про кожну особу.

•  Інформація про склад Ради факультету у вигляді списку із зазначенням інформації про кожну особу.

•  коротка історична довідка про факультет.

•  У рубриці «Вітальне слово» подають коротку інформацію, що має на меті зорієнтувати абітурієнта у специфіці та привабливості певного факультету.

•  Інформація про спеціальності (у вигляді списку гіперпосилань на відповідний Розділ), за якими здійснюється підготовка фахівців із зазначенням освітньо-кваліфікаційного рівня та терміну навчання.

•  Для кожної спеціальності перелік курсів де зазначено назву, коротку анотацію, навчальний семестр, форму та вид звітності.

•  Інформація про наукову роботу факультету, що містить перелік наукових тем, міжнародних проектів та грантів із вказівкою на відповідні Розділи.

^ Навчальна установа

•  Інформація про структуру навчальної установи (у вигляді списку гіперпосилань на відповідний Розділ): директор, інші керівні особи, підрозділи із зазначенням інформації про кожну особу.

•  Коротка історична довідка про установу

•  У рубриці «Вітальне слово» знаходиться коротка інформація, що має на меті зорієнтувати абітурієнта у специфіці та привабливості цієї навчальної установи.

•  Інформація про спеціальності (у вигляді списку гіперпосилань на відповідний Розділ), за якими здійснюється підготовка фахівців із зазначенням освітньо-кваліфікаційного рівня та терміну навчання.

•  Перелік курсів, де зазначено назву, коротку анотацію, навчальний семестр, форму та вид звітності.

•  Інформація про працівників.

^ Наукова установа

•  Інформація про керівників із зазначенням персональної інформації про кожну особу.

•  Коротка Історична довідка про установу.

•  Інформація (у вигляді списку гіперпосилань на відповідні Розділи) про наукові теми, що фінансуються з державного бюджету. Щодо кожної теми зазначають:

•  шифр;

•  номер держреєстрації;

•  назву;

•  керівника (посада, вчений ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали, адреса Веб-сторінки);

•  терміни виконання;

•  коротку анотацію;

•  адресу Веб-сторінки теми (за наявності).

•  Інформація (у вигляді списку гіперпосилань на відповідні Розділи) про міжнародні проекти та гранти.

•  Інформація про працівників.

^ Кафедра

Випускаюча кафедра

•  інформація про завідувача.

•  коротка історична довідка.

•  інформація про спеціальності (у вигляді списку гіперпосилань на відповідний Розділ), за якими здійснюється підготовка фахівців із зазначенням спеціалізацій.

•  коротка довідка щодо наукової діяльності кафедри

•  інформація про працівників.

^ Загальна кафедра

•  інформація про завідувача.

•  коротка історичну довідка.

•  інформація про курси (у вигляді списку гіперпосилань на відповідний Розділ), які читають викладачі кафедри.

•  коротка довідка щодо наукової діяльності кафедри.

•  інформація про працівників.

^ Персональна сторінка працівника

•  Прізвище, ім’я, по-батькові

•  Вчений ступінь

•  Вчене звання

•  Посада

•  Додаткова посада

•  Додаткові звання, членство в наукових товариствах, редколегіях наукових журналів тощо

•  Фото

•  Службовий телефон

•  Адреса електронної пошти

•  Адреса персональної Веб-сторінки

•  Дата народження

•  Коротка біографічна довідка

•  Сфера наукових інтересів

•  Вибрані наукові публікації

•  Перелік курсів, що читаються

2.2.3. Багатомовність


Офіційними мовами Веб-порталу є українська й англійська. Всі сторінки, що містять визначений попереднім розділом перелік інформації, створюються двома офіційними мовами.

Інформація, що не входить до визначеного цим розділом мінімального переліку, може подаватись лише українською мовою.
^

2.2.4. Функціональна архітектура інтернет-сайту


До складу зовнішньої частини порталу входять наступні підсистеми:

•  Система статичних сторінок

•  Пошук по інтернет-сайту

•  Система новин та подій

•  Система зворотного зв’язку

•  Мапа сайту

^ Система статичних сторінок

Більшість сторінок в загальній структурі інтернет-сайту складається із так званих «Статичних сторінок», які не мають жодного динамічного функціоналу і містять лише текстовий контент із деякими ілюстраціями, який редагується із адміністративної частини відповідальними авторизованими користувачами.

^ Пошук по сайту

За допомогою форми пошуку відвідувач сайту має можливість знайти інформацію яка міститься лише в зовнішній частині порталу чи окремих сайтах підрозділів університету. Індексація здійснюється один раз в день.

^ Система новин та подій

Є результуючим розділом, який містить інформацію з зовнішніх інформаційних каналів одиниць університету.

Система зворотного зв’язку

Кожна одиниця університету має власну форму зворотного зв’язку доступну на відповідній власній сторінці.

Типова форма містить наступні поля:

•  Ім’я

•  організація

•  телефон

•  електронна пошта

•  текст повідомлення

Окрім цього існує загальна форма зворотного зв’язку зі списком адресатів на вибір.

^ Мапа сайту

Мапа сайту динамічно формується згідно структури інтернет-сайту заданої в системі адміністрування та призначена покращити пошукову оптимізацію сайту та допомогти користувачам отримати детальнішу інформацію про структуру сайту.
^

2.2.5. Управління інформаційними масивами порталу


Багаторівнева адміністративна модель інтернет-сайту університету забезпечує координацію адміністраторів розділів зверху донизу згідно з організаційною ієрархією підрозділів університету.

Кожен розділ інтернет-сайту має свого оператора (відповідального редактора). До функцій оператора належить забезпечення актуальності та релевантності інформації відповідного розділу інтернет-сайту та підпорядкованих йому підрозділів. Керування зовнішніми інформаційними масивами порталу здійснюється з внутрішньої частини веб-порталу з ОСК та ЗІК відповідальних користувачів.
^

2.3. Внутрішня частина веб-порталу


Внутрішня частина веб-порталу реалізована як набір Особистих сторінок користувачів та Інформаційних каналів.

2.3.1. Система користувачів


Для управління доступом користувачів до внутрішньої частини веб-порталу використовується система розмежування доступу (Система користувачів). Система користувачів базується на ієрархічній структурі університету та містить наступні ролі користувачів:

•  Адміністратори – управління всією системою на найнижчому рівні, максимальні права доступу;

•  Модератори – управління користувачами та групами користувачів порталу та правами доступу

•  Оператори (відповідальні редактори) – користувачі порталу які мають можливість керувати визначеними інформаційними розділами та каналами відповідно до ієрархічної структури та прав наданих модераторами

•  Користувачі – зареєстровані відвідувачі порталу, які мають доступ до перегляду визначеної адресованої частини веб-порталу та визначених ІК. Користувачі належать до певних груп, які містять відповідні права доступу до перегляду чи редагування відповідних інформаційних розділів чи каналів. Групи користувачів поділяються на обов’язкові та додаткові та можуть наслідуватися згідно ієрархії університету.

Створення користувачів відбувається модераторами. Модератори мають можливість призупинити чи видалити користувача.

Користувач володіє наступними характеристиками:

•  Прізвище та ім’я

•  логін (для студентів номер студ. квитка)

•  тип

•  пароль

•  статус

•  час останнього входу

•  належність до груп

•  рік вступу

•  рік закінчення
^

2.3.2. Особиста сторінка користувача


Особиста – це захищена авторизацією сторінка, яка містить наступні елементи:

для користувачів:

•  перегляд ІК на які є підписаний користувач загальним списком чи кожного окремо;

•  перегляд календаря подій з ІК

•  перегляд документів з ІК

•  пошук навчальних матеріалів

для операторів:

теж що і в попередньому пункті, а також:

•  редагування певних інформаційних розділів за умови наявності необхідних прав доступу

•  редагування вмісту певних інформаційних каналів за умови наявності необхідних прав доступу для модераторів: теж що і в попередніх двох пунктах, а також в межах своїх повноважень згідно ієрархії університету:

•  створення користувачів

•  редагування прав доступу та належності користувача до певних груп

•  створення груп

•  редагування прав груп
^

2.3.3. Інформаційні канали


Перегляд ІК здійснюється з особистої сторінки користувача з можливістю перегляду кожного ІК окремо або ж усіх разом єдиною стрічкою відсортованою по часу.

Всі події окрім як в стрічці можна переглянути в календарі, куди крім подій інтегровано розклад занять (для студента чи викладача). Аналогічно, документи з стрічки попадають в розділ документи з можливістю їх переглянути і завантажити. Також в цьому розділі зберігаються посилання на документи знайдені та відібрані користувачем раніше в Системі обміну навчальними матеріалами, а також список своїх завантажених документів (для викладачів і вище)

Додавання елементу до ІК відбувається в два етапи:

•  створення повідомлення для ІК

•  вибору інформаційних каналів, де буде розміщене повідомлення Додавання даних в ЗІК відбувається аналогічно (користувач при виборі інформаційних каналів, де буде розміщене повідомлення може вказати, окрім внутрішніх ІК, зовнішні інформаційні канали де має бути розміщена інформація). Це дозволить одиницям університету отримати централізовану систему публікації новин, документів, подій (наприклад приймальна комісія університету може опублікувати рейтинг абітурієнтів як в межах внутрішньої частини веб-порталу так і на зовнішньому інтернет-сайті, факультет може створити подію «день відкритих дверей», асоціація випускників проводить зустріч)

Дані з зовнішніх інтернет-каналів можуть формувати загальну стрічку новин, документів та календаря університету (факультету, кафедри).

Архітектура об’єкту інформаційного каналу:

•  назва

•  тип

•  новина чи оголошення

•  подія

•  документ

•  анкета

•  статична інформація

•  ...

•  опис

•  дата

•  файли
^

2.3.4. Система обміну навчальними матеріалами


Сервіс, що служить для пошуку та доступу до документів за допомогою внутрішнього веб-порталу. Інтегрується з уже наявними університетськими бібліотечними сервісами.

^ Основні функції:

•  завантаження на веб-портал документів з супровідними анотаційними картками

•  індексація вмісту документів та анотаційних карток (на веб-порталі та бібліотечних сервісах)

•  інтеграція з базою даних бібліотеки

•  пошук та завантаження по індексованих документах з врахуванням рівнів доступу Будь-який користувач може здійснювати пошук по базі проіндексованих документів чи їх анотаційних карток, в тому числі імпортованих з бібліотечних сервісів університету. У випадку якщо користувач знаходить документ який є поза межами веб-порталу він отримує посилання на відповідний документ (чи на інформацію про нього) на відповідному сервісі. В разі якщо він має обмежений доступ до потрібного документу то отримує контакт людини чи організації, яка може надати доступ чи сам документ.
^

2.4. Вимоги до технічної частини порталу

2.4.1. Вимоги до архітектури порталу


Архітектура порталу повинна забезпечувати масштабованіть і розширення системи. Додавання додаткового функціоналу повинне відбуватися за рахунок додавання додаткових модулів без суттєвої модернізації вже існуючих модулів. Архітектура порталу має передбачати незалежність модулю системи відображення інформації від модулю зберігання та керування інформацією. Зміна структури і дизайну сторінок не повинна викликати зміну звертань та запитів до БД порталу. Архітектура порталу має передбачати незалежність реалізації системи від апаратної платформи і серверної операційної системи. Архітектура повинна відповідати ідеології відкритих систем. Побудова порталу повинна передбачати можливість реалізації архітектури розподілених систем.
^

2.4.2. Вимоги до програмної платформи та коду


Портал має бути розроблений на платформі LAMP (Linux+Apache+MySQL+PHP) Кодування тексту, що має використовуватись на усіх сторінках усіх мовних версій та в БД – UTF-8.

Система адміністрування порталу має бути і одна з систем із відкритим кодом:

TYPO3, Drupal, інші.
^

2.4.3. Резервне копіювання


Система повинна забезпечувати можливість резервного копіювання та відновлення інформаційних масивів через веб-інтерфейс адміністратора. Резервне копіювання здійснюється автоматично або за командою адміністратора. Адміністратор має змогу повернутись до одного з 7 останніх станів системи (backup), які робляться автоматично кожні 24 години та містять копії бази даних та файлів, завантажених на сервер разом із контентом, на які є посилання з бази даних.

При створенні нових резервних копій старі мають видалятися, якщо їх кількість перевищує 7.
^

2.4.4. Вимоги до надійності та безпеки


Програмні механізми порталу повинні забезпечувати функціонування в цілодобовому режимі з допустимими перервами на профілактику, з попереднім інформуванням користувачів.

Портал повинен бути захищений від MySQL-ін’єкцій, а також інших засобів втручання до безперервної роботи сайту з боку його програмної платформи.
^

2.4.5. Вимоги до формування адресного простору сайту


Формування адресного простору сайту має передбачати створення для кожного матеріалу сайту чи сторінки постійної унікальної адреси (permalink). Це необхідно для зрозумілого користувачеві поточного положення в ієрархії сайту та коректної індексації пошуковими системами, за допомогою дружніх URL-адрес (user-friendly URL’s).
^

2.5. Вимоги до дизайну


Загальний дизайн офіційних сторінок Веб-порталу має базуватися на стабільних стандартах та не повинен використовувати можливостей, доступних тільки в окремих браузерах.

Графічні матеріали (фотографії та малюнки) створюються у форматах JPEG (фотографії) та GIF (малюнки) з обов’язковою оптимізацією для відображення у Веб за розміром і кількістю кольорів. Графічні матеріали повинні коректно (без суттєвих спотворень) відображатись у Веб-безпечній палітрі: 256 кольорів. Дизайн порталу повинен відповідати усім сучасним нормам та напрямкам у веб-дизайні, бути простим та одночасно інформативним. Інтерфейс користувача повинен забезпечувати наглядне, інтуїтивно зрозуміле представлення структури розміщеної на ньому інформації та швидкий і логічний перехід між розділами та підрозділами порталу.

Навігаційні елементи повинні забезпечувати однозначне розуміння користувачами їх змісту: лінки на сторінки повинні містити заголовки, умовні позначення відповідати загальноприйнятим. Графічні елементи навігації повинні містити альтернативний підпис.

Всі лінки на власні сторінки порталу повинні відкриватися в цьому ж вікні браузеру. У випадку якщо на порталі міститься лінк на сторонній сайт, він повинен відкриватися у новому вікні.

Мінімальна роздільна здатність під яку розробляється дизайн – 1024х768 пікселів (ширина зони основного контенту – не більше 980 пікселів), дизайн масштабується в межах від 980 до 1200 пікселів. При вищих роздільних здатностях екрану користувачів дизайн повинен відцентровуватись до середини, а з боків з’являтись фонове зображення.
^

3. Порядок виконання робіт


Проект передбачає реалізацію веб-порталу в кілька етапів:

Етап І. Проектування

1. Узгодження технологій та рішень

2. Початок проектування дизайну веб-порталу

3. Узгодження наповнення розділів та відповідальних за них

Етап ІІ. Інтернет-сайт. Зовнішня частина веб-порталу

1. Створення дизайну веб-порталу

2. Встановлення, налаштування системи керування сайтом, інтеграція дизайну

3. Створення «Загальної пошукової системи»

4. Наповнення розділів інтернет-сайту

Етап ІІІ. Внутрішня частина веб-порталу

1. Створення системи інтранет-сайтів (інформаційних каналів)

2. Створення «Системи обміну навчальними матеріалами» (документообігу),

Етап ІV. Впровадження внутрішньої частини веб-порталу

Етап V. Інтеграція з іншими сервісами університету

Схожі:

Технічне завдання на створення веб-порталу для Львівського національного університету імені Івана Франка Зміст iconВісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. 2008. Випуск 14. 214 с
Яльність заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора фізико-математичних наук, завідувача...
Технічне завдання на створення веб-порталу для Львівського національного університету імені Івана Франка Зміст iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка на 2011 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Технічне завдання на створення веб-порталу для Львівського національного університету імені Івана Франка Зміст iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана франка на 2012 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Технічне завдання на створення веб-порталу для Львівського національного університету імені Івана Франка Зміст iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка на 2012 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Технічне завдання на створення веб-порталу для Львівського національного університету імені Івана Франка Зміст iconПоложення про наукову премію імені Івана Франка для студентів та аспірантів Наукову премію імені Івана Франка присуджує Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка далі
Відзначення лауреатів наукової премії імені Івана Франка відбувається на урочистому засіданні Вченої Ради Університету
Технічне завдання на створення веб-порталу для Львівського національного університету імені Івана Франка Зміст iconЛьвівського національного університету імені Івана Франка
Прошу перераховувати із моєї заробітної плати профспілкові внески на рахунок Первинної профспілкової організації викладачів і співробітників...
Технічне завдання на створення веб-порталу для Львівського національного університету імені Івана Франка Зміст iconПереклад з польської мови на українську мову
Божени Солтисек) та Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (в особі проректора з науково-педагогічної...
Технічне завдання на створення веб-порталу для Львівського національного університету імені Івана Франка Зміст iconЛьвівського національного університету імені Івана Франка
Зобов’язуюся дотримуватись правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку І своєчасно вносити оплату за проживання у студентському гуртожитку...
Технічне завдання на створення веб-порталу для Львівського національного університету імені Івана Франка Зміст iconКолективний договір львівського національного університету імені івана франка на 2011-2012 рр
Львівського національного університету імені Івана Франка університету імені Івана Франка
Технічне завдання на створення веб-порталу для Львівського національного університету імені Івана Франка Зміст iconНаказ № Проректор Декан Голова студ профкому 2005р
Про студентські гуртожитки Львівського національного університету імені Івана Франка” І наказу ректора №1200 від 26. 07. 2005 року...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи