План заняття icon

План заняття
Скачати 62.14 Kb.
НазваПлан заняття
Дата11.10.2012
Розмір62.14 Kb.
ТипДокументи
1. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/1-понят, суть завд.doc
2. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/2-крим_нал-проц зак-во.doc
3. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/3-принципи кр.пр..doc
4. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/4-Субєкти.doc
5. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/5-Докази (загал).doc
6. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/6-процес доказ-ня.doc
7. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/7-покзання ос_б.doc
8. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/8-Речов_ докази.doc
9. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/9-ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА.doc
10. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/91-Протоколи _ документи.doc
11. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/92-План сем_нару ЗАПОБ_ЖН_ ЗАХОДИ.doc
12. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/1-Порушення крм сп.doc
13. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/2-Загальн_ положення досудового розсл_дування.doc
14. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/3-СЛ_ДЧ_ Д_ф-1.doc
15. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/4-методичка_ Пред. обвинувачення.doc
16. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/5-Метод зупинення _ закриття 3.doc
17. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/6-Зак_нчення дос.сл_дства..doc
18. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/7-П_дсудн_сть.doc
19. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/8-загальн_ поллження суд розгл.doc
20. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/9-Судовий розгляд.doc
21. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/91-Метод вирок 1.doc
22. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/92-АПЕЛЯЦ_Я-1.doc
23. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/93-КАСАЦ_Я-1.doc
24. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/94-ВИКЛЮЧНЕ-1.doc
25. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/95-Виконання вироку.doc
26. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/96-Метод неповн н.doc
27. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/97-спрощен_ форми провадження.doc
План заняття
Закон України від 07. 02. 2002 р. „Про судоустрій України (Ст. 47, ч. 2, п. 2; ст. 55, ч. 2, п. 6)
Принципи кримінального процесу україни план заняття Заняття перше
Закон України про статус суддів від 15 грудня 1992 із змінами й доповненнями. Закон України Про прокуратуру від 5 листопада 1991 р. із змінами й доповненнями. Закон України Про адвокатуру від 19 грудня 1992 р. із змінами й доповненнями
Правила користування непрямими доказами. Нормативний матеріал та судова практика
План заняття
План заняття
План заняття
Закон України про судову експертизу від 25 лютого 1994р Із змінами І доповненнями. Додаткова спеціальна література Башматов Б. М. Эксперт и специалист в уголовном судопоризводстве. М.,2003
Протоколи слідчих І судових дій та інші документи як джерело доказів план заняття Поняття та види протоколів слідчих дій як джерел доказів
Закон України„ Про попереднє ув'язнення від 30 червня 1993р
Закон України про статус народного депутата України від 21 листопада 1992р. (ст. 7). // Відомості Верховної Ради України, 1993, №3, ст. 17
Закон України „Про прокуратуру від 5 листопада 1991 p. (ст ст. 30-32) // Відомості Верховної Ради України, 1991, №53, ст. 793 (зі змінами)
Закон України "Про адвокатуру" від 19 грудня 1992 р. №2887-хіі (стаття 10). Закон України "Про розвідувальні органи України" від 22 березня 2001 р. №2331-ііі (стаття 20)
Закон України „Про адвокатуру від 19 грудня 1992 р. №2887 -ІІХ (ст. 10). Закон України „Про статус народного депутата України від 17 листопада 1992 р. №2862-ііх
Зупинення досудового слідства та його закінчення шляхом закриття кримінальної справи або направлення її до суду для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності план заняття
Оголошення учасникам про­цесу про закінчення попереднього слідства та пред'явлення їм матеріалів справи. Розв'язання клопотань, заявлених при ознайомленні з матеріалами справи. Б. Обвинувальний висновок
Закон України „Про статус суддів від 15 грудня 1992р., ст. 13, частини п’ята (в редакції закону від 21. 06. 2001р.) І шоста (з наст змінами І доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. 1993. №8. Ст. 56
Загальні положення судового розгляду План заняття
Судовий розгляд кримінальної справи план заняття
Оголошення вироку та роз’яснення його змісту. Піклування суду про особисті та майнові інтереси засудженого або виправданого. Нормативний матеріал І судова практика Кримінально-процесуальний кодекс України.
Повідомлення про апеляцію. Внесення заперечень на апеляційні скарги І подання. Доповнення, зміна та відкликання апеляції. Направлення справи до суду апеляційної інстанції та призначення справи до апеляційного розгляду
Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р з наступними змінами (ст ст. 37, 40). Закон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 р з наступними змінами (ч. 2 ст. 6, 12, ч. 3 ст. 13)
Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" від 17 квітня 1991 р. Закон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 р з наступними змінами (ч. 3 ст. 13, п. 1 ч. 2 ст. 47)
Закон України від 7 березня 2002 р. „Про Військову службу правопорядку в Збройних Силах України (п. 8 с. 8) // Відомості Верховної Ради України 2002 №32 ст
Закон України від 24 січня 1995 р. "Про органи І служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх". Із змінами І доповненнями
Спрощені форми провадження у кримінальних справах


ПОКАЗАННЯ ОСІБ ЯК ДОКАЗИ

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

План заняття

 1. Поняття показань свідка, потерпілого, підозрюваного і обвинуваченого та їх предмет.

 2. Процесуальне становище свідка і потерпілого за КПК України: права, обов'язки, відповідальність.

 3. Свідоцький імунітет: сучасний стан і перспектива законодавчого врегулювання.

 4. Особливості показань неповнолітнього свідка. Процесуальні гарантії одержання правдивої інформації від нього.

 5. Особливості оцінки показань потерпілого від злочину.

 6. Види показань підозрюваного і обвинуваченого. Зміцнення процесуальних гарантій їх прав.

 7. Показання експерта за КПК України.


Нормативний матеріал та судова практика


 1. КПК України. Глава 5, ст. ст. 43, 43-1, 49, 61, 143: Глава 14.

 2. Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів Постанова Пленуму Верховного Суду України від 02.07.2004 N 13

 3. Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985 р. (п.п. 4,5). Із змінами і доповненнями.


Додаткова спеціальна література


 1. Бекешко С. П., Матвиенко В. А. Подозреваемый в советском уголовном процессе. М., 1969.

 2. Волкотруб С.Г. Імунітет у кримінальному процесі України. Харків, 2005. (Розділ 4).

 3. Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі: Науково-практичний посібник . – К., 2006 – 272с.

 4. Калашникова Н. И. Гарантии прав свидетеля, эксперта, переводчика, понятого в советском уголовном процессе. М., 1966.

 1. Карнеева Л. М. Значение показаний обвиняемого (подсудимого). Советская юстиция, 1971, N 23, с. 16.

 2. Нор В.Т. Свідок у кримінальному процесі України: коло осіб, предмет показань та свідоцький імунітет // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2002. – Вип.37. – С.491 – 498

 3. Соловьев А. В. Допрос свидетеля и потерпевшего. М., 1974.

 4. Смислов В. И. Свидетель в советском уголовном процессе. М., 1975.

 5. Стахівський С.М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі. – К.:Олан, 2001.

 6. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування. – К. 2005. – 272с.

 7. Якуб М. Л. Показания свидетелей и потерпевших. М.,1968.

 8. Якуб М. Л. Показания обвиняемого как источник доказательств в советском уголовном процессе. М., І963.

 9. Стахівський С. Проблеми імунітету свідків у кримінально-процесуальному законодавстві // Право України. – 1996. - №9

 10. Стахівський С. Відповідальність свідка у кримінальному процесі// Право України. – 1997.- №2. – с.39-42

 11. Казаренко М. Право свідка на імунітет та підстави його застосування // Право України.- 1998. - №2. с.50-52

 12. Стахівський С. Особливості формування окремих процесуальних джерел // Право України. – 1998. №7. - 57-59


Питання для самоконтролю


 1. Який процес формування показань осіб (одержання, сприйняття), фіксація, збереження, відтворення і передача ін формації).

 2. Які фактори впливають на повноту і достовірність показань свідка і потерпілого?

 3. Які особи можуть бути допитані в якості свідка?

 4. Які особи не можуть бути допитані в якості свідків? .

 5. Який предмет свідоцьких показань?

 6. Які особливості формування показань неповнолітніх свідків.

 7. Які права має свідок в кримінальному процесі?

 8. Які обов'язки несе свідок за КПК України?

 9. За що і яку саме несе відповідальність свідок за законодавством України?

 10. Які процесуальні гарантії проти лжесвідчень передбачені КПК України?

 11. Чим відрізняється процесуальний порядок одержання показань від свідка і від потерпілого?

 12. Який предмет показань потерпілого?

 13. Які особливості оцінки показань потерпілого?

 14. Який предмет показань підозрюваного і обвинуваченого?

 15. Які існують види показань обвинуваченого і підозрюваного?

 16. Чи має яку-небудь перевагу зізнання обвинуваченого у вчиненні злочину над іншими доказами?

 17. За яких обставин визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні злочину може бути покладене в основу обвинувачення?

 18. Чи має право захисник приймати участь у допиті підозрюваного чи обвинуваченого за КПК України?

 19. Які особливості оцінки показань обвинуваченого та підозрюваного?

 20. В яких випадках і з приводу яких обставин може бути допитаний експерт?


Завдання і задачі


1. В справі про обвинувачення Чайки у нанесенні тяжких тілесних пошкоджень Кривці останній повідомив слідчому, що очевидцями події злочину були 5-ти річний Юрко Горобець, перестарілий Шорман, глухонімий Силенко і сестра обвинуваченого Чайка. Він просив викликати і допитати їх як свідків. Слідчий клопотання потерпілого задоволив лише частково, відмовивши у допиті малолітнього і сестри обвинуваченого.

 1. Чи правильне рішення слідчого?

 2. В якості кого і з приводу яких обставин можуть бути допитані названі потерпілим Кривкою особи?

 3. Які процесуальні обов'язки та права названих осіб у випадку, коли вони будуть допитані як свідки?

 4. Чи допитуватимуться вони як свідки в однаковому процесуальному порядку?


2. Обвинувачений Карбовник, співучасник злочину передбаченого ч. 2 ст. 142 КК України, ухилився від слідства. Справа про нього була виділена в окреме провадження і після проведення всіх необхідних і можливих у відсутності обвинуваченого слідчих дій була зупинена (зупинене провадження в справі). Після розшуку Карбовника і відновлення провадження слідчий викликав на допит засудженого співучасника цього злочину Михальського.

 1. В якості кого і з приводу яких обставин може бути допитаний останній?

 2. Які роз'яснення з цього приводу дав Пленум Верховного Суду України?


3. Адвокат Березюк - сусід Злобіна, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 157 КК України, був викликаний на допит як свідок. З'явившись на виклик, він заявив, що показань давати не буде, оскільки до нього звертався за порадою Злобін і він дав свою згоду бути його захисником після пред'явлення обвинувачення.

 1. Чи підставна заява адвоката?

 2. З приводу яких обставин справи захисник обвинуваченого не може допитуватись в якості свідка?


4. Адвокат Гикавка, який представляв інтереси потерпілого в справі про обвинувачення Зюзака в злочині, передбаченому ч. 3 ст. 296 КК України, був викликаний як свідок. З'явившись на виклик слідчого, він заявив, що свідком в даній справі бути не може, оскільки про обставини справи йому стало відомо в зв'язку з виконанням функцій представника потерпілого.

 1. Чи підставна заява адвоката?

 2. Чи можуть бути допитані як свідки представники потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача і за яких обставин?

 3. В яких випадках допускається суміщення представника (кого?) і свідка?


5. Підозрювані Варава і Микулик на допитах, визнаючи свою участь у бійці, розповіли за яких обставин вона виникла, а також про особисту участь у нанесенні тілесних пошкоджень Скибіцькому. Проте, кожний з них стверджував, що удар ножем наніс потерпілому не він, а його співучасник.

 1. Які обставини враховуються при оцінці показань?

 2. З допомогою яких процесуальних заходів можуть бути перевірені ці показання?

 3. Визначіть предмет показань підозрюваного.


6. Абраменко обвинувачувався в тому, що він, знаходячись в неприязних відносинах з Охріменком, в ніч на 5 травня зробив замах на умисне знищення його майна шляхом підпалу. Не визнаючи себе винним у підпалі, Абраменко на допиті як обвинуваченого заявив, що в ніч на 5 травня кін чергував на фермі і нікуди з неї не відлучався. Про те, що хтось намагався в ту ніч підпалити будинок Охріменка він довідався лише ранком 5 травня від завідуючого фермою, коли той прийшов на роботу.

 1. Визначте предмет показань обвинуваченого?

 2. Які є види показань обвинуваченого?

3. Визначте можливі способи і процесуальні засоби для перевірки показань Абраменка.


7. Вироком Завадського районного суду м. Миколаєва Бондаренка М. було засуджено за ч. 3 ст. 296, ст. 116 і ч. 2 ст. 126 КК України до 13-ти років позбавлення волі. Постановою судді для участі в судовому засіданні в цій справі були допущені як захисники Бондаренко 3. і Бондаренко К. батько і брат засудженого.

Як видно з матеріалів справи останні під час досудового слідства допитувались як свідки щодо обставин злочину та обставин, що характеризують особу засудженого.

За апеляцією прокурора України постанову судді та вирок суду було скасовано.

Чи правильно вчинив апеляційний суд, скасувавши названі рішення суду?Схожі:

План заняття iconТематичний план занять: Фармацевтичний факультет спеціальність – «фармація» Заняття 1 «Патофізіологія системи травлення. Недостатність травлення.»
Заняття 1 «Патофізіологія системи травлення. Порушення травлення в ротовій порожнині»
План заняття iconРозклад практичних занять 5-го курсу в 2010/2011 навчальному році
Рекомендований початок заняття о 900, закінчення заняття о 1400 (5,83 акад годин), в тому числі перерва 30 хв. (Інтервал навчального...
План заняття iconРозклад практичних занять 5-го курсу в 2010/2011 навчальному році
Рекомендований початок заняття о 900, закінчення заняття о 1400 (5,83 акад годин), в тому числі перерва 30 хв. (Інтервал навчального...
План заняття iconТематичний план лекцій та практичних занять
Контрольне заняття "Лiкарськi засоби, що впливають на функції виконавчих органів"
План заняття iconЗаняття
Тематичний план практичних занять (тематичних розборів хворих) зі спеціальності «ортопедія та травматологія» на базі стажування
План заняття iconЗаняття 1 Вид заняття – групове заняття Кількість годин 2 год
Здоров'я людини як медико-біологічна та соціальна категорія. Духовний, психічний, фізичний, соціальний аспекти здоров'я людини
План заняття iconТема Теоретичні проблеми релігієзнавства План семінарського заняття
Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство: Підручник. – 6-те вид. — К.: Наукова думка, 2002. – 352 с
План заняття iconПлан заняття
Кримінальний процесуальний кодекс України (кпк україни) від 13 квітня 2012 року: статті 2,3 (п п. 5, 6, 19,24)
План заняття iconЗаняття 2 «Загальна нозологія: загальне вчення про хворобу, етіологію, патогенез» Заняття 3 «Патогенна дія факторів зовнішнього середовища: іонізуюче випромінювання, механічний фактор, барометричний тиск»
Заняття Предмет і завдання патофізіології. Методи патофізіологічних досліджень.Історичні етапи формування патофізіології
План заняття iconПлан І. Опитування студентів
Мета заняття: Навчити студентів тактичних прийомів організації проведення та фіксації результатів слідчого експерименту
План заняття iconРегламент прийому відпрацювань пропущених практичних занять у студентів 6 курсу медичного факультету №2 на кафедрі внутрішньої медицини №2 у 2012-2013 навчальному році. Пропущені практичні заняття
Пропущені практичні заняття відпрацьовуються впродовж двох днів (тривалість практичного заняття 7 академічних годин)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи