Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання англійської мови» для студентів V курсу англійської філології (спеціалісти) icon

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання англійської мови» для студентів V курсу англійської філології (спеціалісти)
Скачати 71.75 Kb.
НазваМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання англійської мови» для студентів V курсу англійської філології (спеціалісти)
Дата12.10.2012
Розмір71.75 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМетодичні вказівки

до організації і проведення

самостійної роботи з курсу

«Методика викладання англійської мови»

для студентів V курсу англійської філології (спеціалісти)


Самостійна робота студентів

(денна форма навчання)

Самостійна робота студентів передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу курсу, що вивчається у рамках підготовки до занять (макс. 25 балів). Вона включає опрацювання рекомендованої теоретичної літератури до лекційних тем курсу та виконання практичних завдань із методичної розробки О.І. Федоренко та С.М. Сухорольської “Практичні завдання з методики викладання англійської мови” (Львів, 2005) (36 год.).
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Змістовий модуль 1

Тема 1. Як успішно вивчати іноземну мову?

4

2

Тема 2. Як стати хорошим вчителем іноземної мови?

4

3

Змістовий модуль 2

Тема 3. Організація процесу навчання та управління класом

8

4

Тема 4. Організація навчання у групах

6

5

Тема 5. Використання навчальних матеріалів та допоміжних засобів

6

6

Змістовий модуль 3

Тема 6. Музика та пісні на уроках іноземної мови

4

7

Тема 7. Ігри на уроках іноземної мови

4
Разом

36


^ Завдання для самостійної роботи

із методичної розробки

Практичні завдання з методики викладання англійської мови (для студентів 5-го курсу англійського відділення) / О.І. Федоренко, С.М. Сухорольська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 140 с.

Години


1

Practical Class 1

Discussion Tasks (pp. 3-4) (pp. 10-23)

Writing Tasks (1-6 pp. 4-6)

Investigation Tasks (pp. 7-8)

Classroom Action Tasks (pp. 8-9)

4

2

Practical Class 2

Discussion Tasks (pp. 24-25) (pp. 27-37)

Writing Tasks (1-4 pp. 25-26)

Investigation Tasks (p. 26)

Classroom Action Tasks (pp. 26-27)

4

3

Practical Class 3

Discussion Tasks (pp. 38-39) (pp. 45-61)

Writing Tasks (1-12 pp. 39-43)

Investigation Tasks (p. 43)

Classroom Action Tasks (pp. 43-45)

8

4

Practical Class 4

Discussion Tasks (pp. 62-63) (pp. 65-78)

Writing Tasks (1-4 pp. 63-64)

Investigation Tasks (p. 64)

Classroom Action Tasks (pp. 64-65)

6

5

Practical Class 5

Discussion Tasks (pp. 79-80) (pp. 83-98)

Writing Tasks (1-2 p. 80)

Investigation Tasks (p. 81)

Classroom Action Tasks (pp. 81-82)

6

6

Practical Class 6

Discussion Tasks (pp. 99-100, 121-122)

Writing Tasks (1 p. 100)

Investigation Tasks (p. 100)

Classroom Action Tasks (p. 101)

4

7

Practical Class 7

Discussion Tasks (pp. 102-120, 123-138)

Writing Tasks (1 p. 122)

Investigation Tasks (p. 122)

Classroom Action Tasks (p. 123)

4
Разом

36^
Самостійна робота студентів

(заочна форма навчання)

Самостійна робота студентів передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу курсу, що вивчається (макс. 25 балів). Вона включає опрацювання рекомендованої теоретичної літератури до лекційних тем курсу та виконання практичних завдань із методичної розробки О.І. Федоренко та С.М. Сухорольської “Практичні завдання з методики викладання англійської мови” (Львів, 2005) (28 год.).
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Змістовий модуль 1

Тема 1. Як успішно вивчати іноземну мову?

2

2

Тема 2. Як стати хорошим вчителем іноземної мови?

2

3

Змістовий модуль 2

Тема 3. Організація процесу навчання та управління класом

8

4

Тема 4. Організація навчання у групах

4

5

Тема 5. Використання навчальних матеріалів та допоміжних засобів

4

6

Змістовий модуль 3

Тема 6. Музика та пісні на уроках іноземної мови

4

7

Тема 7. Ігри на уроках іноземної мови

4
Разом

28


^ Завдання для самостійної роботи

із методичної розробки

Практичні завдання з методики викладання англійської мови (для студентів 5-го курсу англійського відділення) / О.І. Федоренко, С.М. Сухорольська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 140 с.

Години


1

Practical Class 1

Writing Tasks (1-6 pp. 4-6)

Classroom Action Tasks (pp. 8-9)

2

2

Practical Class 2

Writing Tasks (1-4 pp. 25-26)

Classroom Action Tasks (pp. 26-27)

2

3

Practical Class 3

Discussion Tasks (pp. 38-39) (pp. 45-61)

Writing Tasks (1-12 pp. 39-43)

Investigation Tasks (p. 43)

Classroom Action Tasks (pp. 43-45)

8

4

Practical Class 4

Discussion Tasks (pp. 62-63) (pp. 65-78)

Writing Tasks (1-4 pp. 63-64)

Investigation Tasks (p. 64)

Classroom Action Tasks (pp. 64-65)

4

5

Practical Class 5

Discussion Tasks (pp. 79-80) (pp. 83-98)

Writing Tasks (1-2 p. 80)

Investigation Tasks (p. 81)

Classroom Action Tasks (pp. 81-82)

4

6

Practical Class 6

Discussion Tasks (pp. 79-80) (pp. 83-98)

Writing Tasks (1-2 p. 80)

Investigation Tasks (p. 81)

Classroom Action Tasks (pp. 81-82)

4

7

Practical Class 7

Discussion Tasks (pp. 102-120, 123-138)

Writing Tasks (1 p. 122)

Investigation Tasks (p. 122)

Classroom Action Tasks (p. 123)

4
Разом

28


Матеріали методичного забезпечення

1. Методична розробка

Практичні завдання з методики викладання англійської мови (для студентів 5-го курсу англійського відділення) / О.І. Федоренко, С.М. Сухорольська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 140 с.


10. Рекомендована література

Базова

 1. Практичні завдання з методики викладання англійської мови (для студентів 5-го курсу англійського відділення) / О.І. Федоренко, С.М. Сухорольська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 140 с.

 2. Harmer J. How to Teach English / J. Harmer. – London: Longman, 1998.

 3. Harmer J. The Practice of English Language Teaching / J. Harmer. – London: Longman, 1991.

Допоміжна

 1. Baker J. The English Language Teacher’s Handbook. How to Teach Large Classes with Few Resources / J. Baker, H. Westrup. – London and New York: VSO Continuum, 2000.

 2. Hadfield J. Сlassroom Dynamics / J. Hadfield. – Oxford: OUP, 2000.

 3. Murphey T. Music and Songs / T. Murphey. – Oxford: OUP, 1992.

 4. Nunan D. The Self-Directed Teacher. Managing the Learning Process / D. Nunan, C. Lamb. – Cambridge: Cambridge UP, 1996.

 5. Ur P. A Course in Language Teaching / P. Ur. – Cambridge: CUP, 1999.

 6. Wong A. Classroom Management / A. Wong, Y.C. Au-Yeng, J. McClelland. – Hong Kong: Longman, 1992.

 7. Wright A. Games for Language Learning / A. Wright, D. Betteridge, M. Buckby. – Cambridge: CUP, 1997.


Інформаційні ресурси

1. Advanced Book Search – Google Books [Electronic resource]. – Mode of access: books.google.com/advanced_book_search

2. The Online Book Page [Electronic resource]. – Mode of access: onlinebooks.library.upenn.edu

3. Teachers TV [Electronic resource]. – Mode of access: www.teachers.tv

^
Зразки модульних тестів


MODULE TEST 1 V1 ELT

I. Complete the following sentences:

1. Advantages to whole-class teaching of language classes are …

2. Classroom management can be defined as …

3. Instrumental motivation is defined as …

4. Learners perform different roles in the classroom, namely, …

5. Open-ended cues (way of arousing interest in tasks) involve …


II. To what extent and in what ways can the teacher accommodate the variety of learning styles which are present among the members of a class?


^ MODULE TEST 2 V1 ELT

I. Complete the following sentences.

1. Teachers can use real objects as resources to … A length of cloth can be used as …

2. The main uses for computers in the language classroom are …

3. The use of concordancing in language learning involves …

4. Gap-filling (song-based listening activity) involves …

5. Matching-up games involve …


II. Video is richer than audio tape. Explain and exemplify this statement. What reasons can you think of for using video in the classroom?


Перелік питань для контрольного опитування


^ STUDY QUESTIONS

 1. What makes a good language learner?

 2. Learner motivation and interest

 3. Ways of arousing learner interest

 4. Differences between the age groups in learning styles, abilities and motivation

 5. Teaching children, adolescents and adults

 6. Basic distinctions of learner proficiency levels

 7. How the different proficiency levels should be taught

 8. Learning styles and strategies

 9. Learners’ roles in the classroom

 10. What makes a good teacher?

 11. Language learners’ views about effective teaching

 12. General teaching styles and teacher’s qualities

 13. Teacher’s roles and functions

 14. Autonomy and learning

 15. Self-directed learning. Ways of promoting self-directed learning

 16. The nature and importance of teacher development

 17. Aspects of classroom management

 18. Lesson preparation and planning

 19. Classroom talk (language use in the classroom)

 20. Giving instructions and explanations

 21. Questioning students

 22. Giving feedback

 23. Different approaches to error correction

 24. Seating arrangements

 25. Managing student behaviour

 26. Dealing with discipline problems

 27. Ways of grouping students for instruction

 28. Relations and atmosphere within the group

 29. Practical ways of developing a cohesive and supportive group atmosphere

 30. Dealing with group problems

 31. Grouping arrangements: whole-class teaching and individual work (seatwork or solowork)

 32. Grouping arrangements: pair work and group work

 33. Using resources to improve motivation and participation

 34. Finding, making and collecting resources.

 35. Using the most common classroom resource – the blackboard

 36. Using commercial teaching materials

 37. Using overhead projectors

 38. Using tape recorders

 39. Using video

 40. Using computers in the classroom

 41. Music and songs in English language teaching

 42. Methodological aspects of teaching English through songs

 43. The use of songs for teaching different aspects of English

 44. The role of games in language teaching

 45. Types of language games

Схожі:

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання англійської мови» для студентів V курсу англійської філології (спеціалісти) iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Історія англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання англійської мови» для студентів V курсу англійської філології (спеціалісти) iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Стилістика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології

Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання англійської мови» для студентів V курсу англійської філології (спеціалісти) iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична граматика англійської мови» для студентів ІV курсу англійської філології
«Теоретична граматика англійської мови» для студентів ІV курсу англійської філології
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання англійської мови» для студентів V курсу англійської філології (спеціалісти) iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “ Теоретична фонетика англійської мови ” передбачає самостійне опрацювання студентами...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання англійської мови» для студентів V курсу англійської філології (спеціалісти) iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання іноземної мови» для студентів 4 курсу класичної філології
Т. Комарницька. Методика викладання німецької мови (конспект лекцій німецькою мовою, 1991)
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання англійської мови» для студентів V курсу англійської філології (спеціалісти) iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Лексикологія англійської мови» для студентів ІІ курсу англійської філології
Мовна варіативність. Національна літературна мова, розмовна мова, територіальні діалекти. Класифікація діалектів
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання англійської мови» для студентів V курсу англійської філології (спеціалісти) iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання іноземної мови» для студентів 5 курсу (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст)
Т. Комарницька. Методика викладання німецької мови (конспект лекцій німецькою мовою, 1991)
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання англійської мови» для студентів V курсу англійської філології (спеціалісти) iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Вступ до германської філології» для студентів 1 курсу англійської філології
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання англійської мови» для студентів V курсу англійської філології (спеціалісти) iconМетодичні вказівки з англійської мови для самостійної роботи студентів 1-го курсу спеціальності 110101 «Лікувальна справа» денної форми навчання
Методичні вказівки з англійської мови для самостійної роботи студентів 1-го курсу спеціальності 110101 «Лікувальна справа» / Укладач...
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання англійської мови» для студентів V курсу англійської філології (спеціалісти) iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Методика викладання іноземної мови» для студентів 5 курсу (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр)
«Методика викладання іноземної мови» для студентів 5 курсу (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи