Результати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2010 рік icon

Результати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2010 рік
Скачати 111.54 Kb.
НазваРезультати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2010 рік
Дата12.10.2012
Розмір111.54 Kb.
ТипДокументи

Результати наукової роботи

кафедри світової літератури

факультету іноземних мов

за 2010 рік


Кількість публікацій за звітний період


Перекладів – 2 (18,91 др. арк.)

Бібліографічних покажчиків (у співавторстві) – 1 (4 др. арк.)

Статей – 26 (14,4 др. арк.)


Тез доповідей – 11 (1,1 др. арк.)


Переклади


 1. Саган Франсуаза. Здраствуй, печаль / Саган Франсуаза ; пер. з франц. Кравець Я. І. [аудіокнига]. – Київ, 2007.

 2. Коротка франкомовна проза ХХ століття (Бельгія, Канада (Квебек), Франція) ; пер. з франц. Кравець Я. І. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 416 с.Бібліографічні покажчики


 1. Українсько-бельгійські літературні зв’язки. 1870-2008 : Бібліографічний покажчик / НАН України. Нац. б-ка ім. В. Вернадського; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка [укл. Т. Добко, Я. Кравець та ін.]. – К., 2010. – 246 с.


Статті


 1. Бандровська О. Поетика звуку в романі Джеймса Джойса „Фіннеганові помини” / О. Бандровська // Іноземна філологія : український наук. зб. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – Вип. 120. – С. 197–202.

 2. Бандровська О. Метаморфози тіла у романі Вірджинії Вулф „Орландо” / О. Бандровська // Іноземна філологія : український наук. зб. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – Вип. 121. – С. 267–273.

 3. Бандровська О. Моделі тілесності в англійському романі ХІХ століття / О. Бандровська // Від бароко до постмодернізму. Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : В во Дніпропетровського національного університету, 2009. – Вип. ХІII. – С. 22–30.

 4. Бандровська О. Наративи тіла в романі Джеймса Джойса „Улісс” (аналіз І епізоду) / О. Бандровська // Біблія і культура. Зб. наук. пр. – Чернівці, 2010. – Вип. 13. – С. 177–184.

 5. Бурмістрова В. Образ Міста в міфопоетичній системі Чарльза Вільямса (на основі роману “Напередодні Дня всіх святих”) / В. Бурмістрова // Наукові записки. Серія : Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 28. – С. 312–325.

 6. Бурмістрова В. Оксфордський гурток християнських романтиків: культурологічний аспект і творчі інтенції / В. Бурмістрова // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – Вип. 16. – С. 26–32.

 7. Кифор Г. “Позбавлення прав” у демократичному суспільстві за романом Ельфріди Єлінек “Піаністка” / Г. Кифор // // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – Вип. 16. – С. 190–194.

 8. Копистянська Н. Чичерінське слово живе і відкрите (до 110-річчя з дня народження О. Чичеріна) / Н. Копистянська // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2010. – Вип. 79. – С.329–335.

 9. Кравець Я. Декілька причинок до франкомовної Франкіани (Франція, Бельгія) / Я. Кравець // Іноземна філологія : український наук. зб. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – Вип. 121. – С. 316–321.

 10. Мацевко-Бекерська Л. Класика українського письменства: нове прочитання (рецензія: Ткачук М.П. Творчість Івана Котляревського: антропологічний та естетичний дискурси: Монографія – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 216 с.) / Л. Мацевко-Бекерська // Наукові записки. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 29. – С. 336–340.

 11. Мацевко-Бекерська Л. Підготовка вчителя та викладача світової літератури: принципи методологічної парадигми / Л. Мацевко-Бекерська // Викладання зарубіжної літератури: проблеми та досягнення. Султанівські читання: Збірник статей. – Івано-Франківськ, 2010. – Випуск 1. – С. 78–84.

 12. Мацевко-Бекерська Л. Наратив як форма антропологізації літературного твору / Л.Мацевко-Бекерська // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2010. – С. 199–211.

 13. Мацевко-Бекерська Л. Наративна модальність як спосіб регулювання художньої інформації / Л. Мацевко-Бекерська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 18. – 2010. – С. 31–39.

 14. Маценка С. Інтеркультуральні виміри їжі в німецькій літературі (на прикладі роману К. Петерса “Ресторан Міцуко”) / С. Маценка // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Рута, 2010. – С. 139–147.

 15. Мельник Д. Ре-конструювання історії як ре-конструювання Я. Роль спогадів у процесі ідентифікації у пізній прозі І. Бахман / Д. Мельник // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – Вип. 16. – С. 186–190.

 16. Пастушук Г. Сценічні прототипи блазня в англійській алегоричній драмі XIV-XVI ст. / Г. Пастушук // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009. – Вип. 14. – С. 153–160.

 17. Пастушук Г. Традиція середньовічного карнавалу у драматургії Вільяма Шекспіра / Г. Пастушук // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – Вип. 16. – С. 149–162.

 18. Поліщук Н. Міф про культурного героя: Франкова парадигма / Н. Поліщук // Іноземна філологія : український наук. зб. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – Вип. 121. – С. 293–305.

 19. Хабета І. Бінарність у романі-дистопії М. Етвуд “Орикс і Крейк” / І. Хабета // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 15. – 2010. – С. 284–293.

 20. Копыстянская Н. Русистика как фактор общей культуры. И. С. Свенцицкий, А. В. Чичерин / Н. Копыстянская // Информационный вестник форума русистов Украины. – Симферополь, 2010. – Вып. 13. – 227–236.

 21. Кравець Я. Українська література на сторінках дванадцятитомної бельгійської антології / Я. Кравець // Вісник НТШ. – Львів, 2010. – ч. 43 (весна-літо). – С. 17–19.

 22. Кравець Я. Ювілейний альманах 1945-2005 / Ред. Омелян Коваль. – Брюссель-Київ-Львів, 2009. – 608 с. / Я. Кравець // Вісник НТШ. – Львів, 2010. – ч. 43 (весна-літо). – С. 74–75.

 23. Кравець Я. Про VI Міжнародні Чичерінські читання / Я. Кравець // Вісник НТШ. – Львів, 2010. – ч. 43 (весна-літо). – С. 81.

 24. Кравець Я. Тарас Шевченко у письмовому доробку Розмарі Кіфер (Люксембург) та Ґабріель Руа (Квебек, Канада) / Я. Кравець // Зб. наук. пр. XXXVII Всеукраїнської наукової Шевченківської конференції (22-24 квітня 2009 р.). – Черкаси, 2009. – С. 490–501.

 25. Кравець Я. Україна і Бельгія: півторастолітній діалог красного письменства per translationen / Я. Кравець // Українсько-бельгійські літературні зв’язки. 1870-2008 : Бібліографічний покажчик / НАН України. Нац. б-ка ім. В. Вернадського; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка [укл. Т. Добко, Я. Кравець та ін.]. – К., 2010. – С. 7–32.

 26. Кравець Я. Від укладачів / Добко Т., Кравець Я. // Українсько-бельгійські літературні зв’язки. 1870-2008 : Бібліографічний покажчик / НАН України. Нац. б-ка ім. В. Вернадського; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка [укл. Т. Добко, Я. Кравець та ін.]. – К., 2010. – С. 37–42.


Тези доповідей на конференціях


 1. Kravets Y. Les Ukrainiens dans la prose de Gabrielle Roy / Y. Kravets // 38e Colloque annuel international de l’AFEC “Minorités culturelles au Canada: expressions, territoires”. Université d’Avignon, 9-12 juin 2010. – Avignon, 2010. – P. 12. – 0,1 др. арк.

 2. Бандровська О. “Метаморфози тілесності в романі Вірджинії Вулф “Орландо” / О. Бандровська // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка (4-5 лютого 2010 р.). До 100-річчя від дня народження професора Йосипа Устимовича Кобова / відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 10. – 0,1 др. арк.

 3. Бережанська Ю. В. Філософські основи німецького експресіонізму / Ю. Бережанська // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка (4-5 лютого 2010 р.). До 100-річчя від дня народження професора Йосипа Устимовича Кобова / відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 11. – 0,1 др. арк.

 4. Бурмістрова В. Еволюція жанру та мотиву видіння в англійській літературі від Вільяма Блейка до Чарльза Вільямса / В. Бурмістрова // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка (4-5 лютого 2010 р.). До 100-річчя від дня народження професора Йосипа Устимовича Кобова / відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 13. – 0,1 др. арк.

 5. Горлач М. Поетологічні особливості роману Доріс Лессінг “П’ята дитина” / М. Горлач // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка (4-5 лютого 2010 р.). До 100-річчя від дня народження професора Йосипа Устимовича Кобова / відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 18. – 0,1 др. арк.

 6. Кіт О. Інтерпретація образу Жанни д’Арк у романтичній трагедії Фрідріха Шиллера “Орлеанська діва” / О. Кіт // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка (4-5 лютого 2010 р.). До 100-річчя від дня народження професора Йосипа Устимовича Кобова / відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 30. – 0,1 др. арк.

 7. Кравець Я. Драма Якова Мамонтова “Коли народ визволяється” та “Зорі” Еміля Вергарна: типологічне зіставлення / Я. Кравець // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка (4-5 лютого 2010 р.). До 100-річчя від дня народження професора Йосипа Устимовича Кобова / відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 35. – 0,1 др. арк.

 8. Кушнір І. Типологічне зіставлення романів Шарля-Фердинанда Рамюза “Обставини життя” і Гюстава Флобера “Пані Боварі” / І. Кушнір // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка (4-5 лютого 2010 р.). До 100-річчя від дня народження професора Йосипа Устимовича Кобова / відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 38. – 0,1 др. арк.

 9. Мацевко-Бекерська Л. Стилістичні еквівалентності як засіб форматування художнього викладу / Л. Мацевко-Бекерська // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка (4-5 лютого 2010 р.). До 100-річчя від дня народження професора Йосипа Устимовича Кобова / відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 42. – 0,1 др. арк.

 10. Пастушук Г. Маркольф як прототип дурня в англійській середньовічній літературі дебатів (на основі тексту “Діалоги між Соломоном і Маркольфом”) / Г. Пастушук // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка (4-5 лютого 2010 р.). До 100-річчя від дня народження професора Йосипа Устимовича Кобова / відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 56. – 0,1 др. арк.

 11. Сенчук І. Теорія маски в театральній системі Вільяма Батлера Єйтса / І. Сенчук // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка (4-5 лютого 2010 р.). До 100-річчя від дня народження професора Йосипа Устимовича Кобова / відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 65. – 0,1 др. арк.


Участь у міжнародних конференціях

Міжнародний симпозіум “Інтернаціональний Шекспір: вектори рецепції”. Київ, 27-28 квітня 2010 р.:

 1. Пастушук Г. О. – асист. Доповідь: “Єлизаветинські блазні як рецептивний потенціал Шекспірової драми”.

Науково-практична конференція “Література для дітей та юнацтва як основа для еволюції національної соціокультурної політики України” (ІІ Міжнародний симпозіум “Література. Діти. Час”), м. Львів, 3-5 червня 2010 р.:

 1. Кравець Я. І. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Діалог поколінь у прозі квебекської письменниці Ґабріель Руа (добірка “Шлях до Альтаманти”)”.

 2. Кушнір І. Б. – асист. Доповідь: “Світ очима дитини. Аналіз добірки новел Леклезіо “Мондо та інші історії”.

 3. Мацевко-Бекерська Л. В. – д.ф.н., доц. Доповідь: “Дитяча література як форма діалогу культур: герменевтичний аспект”.

38 щорічний міжнародний колоквіум AFEC (ФАКС) “Культурні меншини в Канаді: вираження, території”. Авіньйон, Франція 9-12 червня 2010 р.:

 1. Кравець Я. І. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Українці у прозі Ґабріель Руа”.

ХІХ Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго. м. Київ, 21-25 червня 2010 р.:

 1. Бережанська Ю. В. – асп. Доповідь: “Філософські основи експресіонізму в малій прозі Густава Майрінка”.

 2. Мацевко-Бекерська Л. В. – д.ф.н., доц. Доповідь: “Гармонія чи конфлікт: деякі аспекти підготовки вчителя світової літератури”.

 3. Поліщук Н. Ю. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Міфопоетичний світ О. Кобилянської: архетип провини і покарання”.

ХІІІ Міжнародний сорабістичний семінар. Львів, 7-8 жовтня 2010 р.:

 1. Кравець Я. І. – к.ф.н., доц. Доповідь: “У країні вендів”: мандрівка до Лужиці французького письменника Віктора Тіссо (1845-1917)”.

Міжнародна конференція “Поетика містичного”, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівці, 7-8 жовтня 2010 р.:

 1. Бережанська Ю. В. – асп. Доповідь: “Лунарний культ в художній системі Густава Майрінка”.

 2. Маценка С. П. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Мона Ліза – “жінка без властивостей”: експресіоністська проекція містичного досвіду в новелі Георга Гайма “Злодій”.

 3. Мельник Д. М. – асист. Доповідь: “Біблійні образи мотиви та символи у романі І. Бахман “Маліна”.

 4. Пастушук Г. О. – асист. Доповідь: “Образ блазня в “Діалогах між Соломоном і Маркольфом”: профанація чи карнавалізація сакрального?”

 5. Сенчук І. А. – асист. Доповідь: “Міфологема смерті-воскресіння як “метафора” циклічної концепції історії в драмі В.Б. Єйтса “Воскресіння”.

 6. Яремчук В. В. – асист. Доповідь: “Антропософський дискурс в романах Чарльза Вільямса”.

Міжнародний науковий семінар іспаністів “Іспанія – Східна Європа: географічна віддаленість і культурна близькість”. Львів, 22 жовтня 2010 р.:

 1. Маєвська О. Т. – асист. Доповідь: “Міґель де Унамуно – погляд з української окраїни”.

П’ятий міжнародний теоретичний симпозіум “Зони контакту: література і масова культура”. Київ, 28-29 жовтня 2010 р.:

 1. Маценка С. П. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Джазовий дискурс в німецькомовній літературі”.

Міжнародна наукова конференція “Інгарденівські читання. Поетика літературного тексту ”. Люблін (Польща), 7-12 листопада 2010 р.:

 1. Бандровська О. Т. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Феномен перехідності і західноєвропейський художній досвід ХХ століття”.


Участь у вітчизняних конференціях

ХХI Наукова сесія Наукового товариства ім. Шевченка. Львів, 5-27 березня 2010 р.:

 1. Кравець Я. І. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Латиноамериканські літератури і Тарас Шевченко (окремі аспекти проблеми)”.

Всеукраїнська наукова конференція “Пріоритети сучасної іноземної філології: теорія та практика”. м. Бердянськ, 15-17 вересня 2010 р.:

 1. Бережанська Ю. В. – асп. Доповідь: “Магічна Прага Густава Майрінка”.

 2. Мацевко-Бекерська Л. В. – д.ф.н., доц. Доповідь: “Наратологічні аспекти образотворення в дискурсі сучасного літературознавства”.

ХХІV щорічна наукова франківська конференція “І кожна думка новий світ будує...”: науковий текст Івана Франка”. Львів, 7-8 жовтня 2010 р.:

 1. Кравець Я. І. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Французька поетична спадщина у критичних студіях Івана Франка (окремі аспекти)”.

Звітна наукова конференція ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 2-3 лютого 2009 р.:

 1. Бандровська О. Т. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Метаморфози тілесності в романі Вірджинії Вулф “Орландо”.

 2. Бережанська Ю. В. – асп. Доповідь: “Філософські основи німецького експресіонізму”.

 3. Бурмістрова В. В. – асист. Доповідь: “Еволюція жанру та мотиву видіння в англійській літературі від Вільяма Блейка до Чарльза Вільямса”.

 4. Варецька С. О. – асист. Доповідь: “Автобіографічний роман Ґюнтера Ґраса “Фотокамера. Історії темної кімнати” як поліжанрова структура”.

 5. Горлач М. В. – асп. Доповідь: “Поетологічні особливості роману Доріс Лессінг “П’ята дитина”.

 6. Кифор Г. М. – асп. Доповідь: “Деконструкція влади за романами Ельфріде Єлінек “Піаністка” і “Коханки”.

 7. Кіт О. І. – асп. Доповідь: “Інтерпретація образу Жанни д’Арк у романтичній трагедії Фрідріха Шиллера “Орлеанська діва”.

 8. Копистянська Н. Х. – д.ф.н., проф. Доповідь: “Авторський хронотоп в історико-літературознавчому розвитку”.

 9. Кравець Я. І. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Драма Якова Мамонтова “Коли народ визволяється” та “Зорі” Еміля Вергарна: типологічне зіставлення”.

 10. Кушнір І. Б. – асист. Доповідь: “Типологічне зіставлення романів Шарля-Фердинанда Рамюза “Обставини життя” і Гюстава Флобера “Пані Боварі”.

 11. Маєвська О. Т. – асист. Доповідь: “Гендерне питання в іспанському та українському літературознавстві”.

 12. Мацевко-Бекерська Л. В. – д.ф.н., доц. Доповідь: “Стилістичні еквівалентності як засіб форматування художнього викладу”.

 13. Мельник Д. М. – асист. Доповідь: “Консталяція персонажів у романі І. Бахман “Маліна”: спроба ідентифікації через іншого”.

 14. Пастушук Г. О. – асист. Доповідь: “Маркольф як прототип дурня в англійській середньовічній літературі дебатів (на основі тексту “Діалоги між Соломоном і Маркольфом”)”.

 15. Поліщук Н. Ю. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Множинність жіночого “я” в романі Доріс Лессінг “Золотий годинник”.

 16. Рубанова Г. Л. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Пісня про Нібелунгів” та німецька рицарська література у творчості Ріхарда Вагнера”.

 17. Сенчук І. А. – асист. Доповідь: “Теорія маски в театральній системі Вільяма Батлера Єйтса”.

 18. Тарасюк Я. П. – асист. Доповідь: “Оповідні стратегії в романі П’єра Ассуліна “Портрет”.

 19. Фіськова С. П. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Художній текст як фонографія: музикальні образи в німецькій літературі”.

 20. Хабета І. М. – асп. Доповідь: “Антиутопічний текст у романах Маргарет Етвуд”.
Схожі:

Результати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2010 рік iconРезультати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2007 рік
Фіськова С. П. Хронотопи свідомості. Про творчість Крісти Вольф. – Львів: паїс, 2007. – 236 с
Результати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2010 рік iconРезультати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2011 рік
Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія світової літератури Середньовіччя та Відродження : підручник [гриф мон україни]...
Результати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2010 рік iconРезультати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2009 рік
Мацевко-Бекерська Л. В. Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратології. – Львів: Сплайн, 2008. – 408...
Результати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2010 рік iconРезультати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2012 рік
Поліщук Н. Трансформація міфологеми Агасвера у європейській літературі ХІХ-ХХ століть : монографія / Надія Поліщук. – Львів : паіс,...
Результати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2010 рік iconРезультати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2006 рік
Гузь С. І., Кость Г. М., Кравець Я. І. та ін. (у співавторстві). Конкурсні тестові завдання з французької мови. – Львів: лну імені...
Результати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2010 рік icon11 вересня 2012 р. (вівторок) Методичний семінар кафедри світової літератури
Викладання історії світової літератури для студентів факультету іноземних мов, філософського факультету, факультету культури і мистецтв:...
Результати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2010 рік icon21 травня 2013 р. (вівторок) Науковий семінар кафедри світової літератури
Доповідач – аспірант кафедри світової літератури факультету іноземних мов Михайлюк Н. І
Результати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2010 рік icon4 вересня 2012 р. (вівторок) Науковий семінар кафедри світової літератури
Доповідач – аспірант кафедри світової літератури факультету іноземних мов Бережанська Ю. В
Результати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2010 рік icon6 листопада 2012 р. (вівторок) Науковий семінар кафедри світової літератури
Доповідач – пошукувач кафедри світової літератури факультету іноземних мов Панько О. І
Результати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2010 рік icon4 грудня 2012 р. (вівторок) Науковий семінар кафедри світової літератури
Доповідач – пошукувач кафедри світової літератури факультету іноземних мов Сидор А. О
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи