Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
Скачати 126.1 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
Дата12.10.2012
Розмір126.1 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Факультет іноземних мов

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів


Програма

вступних випробувань з німецької мови

для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на природничих факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

21.02.2011р. (протокол № 13)


Львів - 2011


Знання іноземних мов як засобу соціального спілкування є невід’ємною частиною суспільного розвитку нашого часу. Геополітичне положення та сучасний економічний стан України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з усіма країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають знання іноземних мов, зокрема німецької мови, як обов’язкового компонента у галузі вищої освіти.

В Україні якість освіти сучасного студента як майбутнього фахівця пов’язана з необхідністю оволодіння іноземними мовами, що сприятиме мобільності українських студентів і має відповідати міжнародним уявленням щодо основних компетенцій справжнього фахівця.

Роль німецької мови у сучасному глобалізованому світі ставить перед вищими навчальними закладами завдання підготувати випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з таким рівнем знань німецької мови, який відповідав би загальновизнаним стандартам та який давав би можливість вільно застосовувати її у подальшій фаховій діяльності, зокрема і з використанням новітніх технологій, а також для встановлення контактів та розвитку співпраці з фахівцями інших країн відповідної сфери діяльності. Такий підхід до розуміння ролі німецької мови відповідає основним засадам Болонської декларації щодо уніфікації системи вищої освіти в Європі та максимального наближення навчальних програм до єдиних міжнародних стандартів.


^ Програма вступних випробувань з німецької мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на природничих факультетах укладено з основними положеннями Програми курсу іноземної мови на природничих факультетах.

Програма з німецької мови укладена для вступників у магістратуру всіх природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка: біологічного, географічного, геологічного, економічного, електроніки,


механіко-математичного, прикладної математики та інформатики, фізичного, хімічного.

Програма створена з урахуванням базових вимог та завдань другого, завершального етапу навчальних програм усіх перерахованих факультетів для освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) бакалавр. Метою цього етапу є завершення створення у фахівців даного рівня мовної та мовленнєвої компетенції, достатньої для користування німецькою мовою у професійній діяльності.

З метою успішного складання тестових випробувань вступникам необхідно повторити навчальний матеріал за наступними розділами:


^ I. Лінгвокраїнознавча та культурологічна тематика:

1. Україна: географічне положення, клімат, загальні відомості, столиця, основні міста та пам’ятки культури, українські свята і традиції, визначні постаті, система освіти, ЛНУ імені Івана Франка, природничі факультети, відомі вчені та педагоги;

2. Німеччина: географічне положення, клімат, загальні відомості, основні міста Німеччини (Берлін, Гамбург та ін.), традиції та звичаї народу, визначні постаті, система освіти.

3. Австрія, Швейцарія: основні міста (Відень та ін.), традиції та звичаї народу, система освіти.

4. Визначні особистості у різних сферах життя.

5. Розвиток природничих наук в ЛНУ імені Івана франка.

^ II. Ситуативне мовлення:

1. Захист довкілля та природні катаклізми.

2. Подорож як спосіб збагачення знань.

3. Роль професії у формуванні особистості та розбудові суспільства.

4. Україна в ООН.


ІІІ. Граматика:

1. Іменник: його функції в реченні; відмінювання артикля.

2. Займенники: їхня класифікація і переклад; присвійні і вказівні займенники

3. Дієслово: сильні, слабкі, неправильні дієслова; три основні форми дієслова; зворотні дієслова і дієслова з префіксами; наказовий спосіб самостійні, допоміжні, модальні дієслова; часові форми дієслів в активі та пасиві: утворення, вживання, переклад на рідну мову; інфінітив, інфінітивні групи: функції, вживання, переклад на рідну мову; партиціпи: утворення, функції в реченні, переклад на рідну мову; відокремлені партиціпіальні групи; поширене озна­чення.

4. Просте речення: розповідні, питальні речення; порядок слів у простому поширеному реченні; спонукальні речення; заперечення у реченні.

5. Складне речення: складносурядне і складнопідрядне речення; порядок слів; типи підрядних речень; сполучники в сурядному реченні; складнопідрядні речення мети, місця, способу дії, допустові.


Список основної рекомендованої літератури

для всіх факультетів

Німецька мова

для всіх факультетів

Євгененко Д., Білоус О., Гуменюк О. та ін. Практична грама­тика німецької мови: навчальний посібник для студентів та учнів. – Вінниця, 2004.

Задорожний В., Зайферт Т. Комунікативна німецька мова. – Львів: Видавничий центр “Львівська політехніка”, 1998.

Смолій М.С. Німецька мова. Граматичний довідник. – Тернопіль: Навчальна книга “Богдан”, 2004.

Jung W. Grammatik der deutschen Sprache. – Leipzig, 2003.

Reimann M. Grundstufen. Grammatik. – Hueber Verlag, 2005.


Біологічний факультет

Денисенко С.Н., Микитка І.С. Німецька мова для студентів біологічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008 (з грифом МОН України).

Жовківський А.М. Німецька мова. – Чернівці, 2003.

^ Задорожний В., Зайферт Т. Комунікативна німецька мова. – Львів: Видавничий центр “Львівська політехніка”, 1998.

Євгененко Д., Білоус О., Гуменюк О. та ін. Практична грама­тика німецької мови: Навчальний посібник для студентів та учнів. – Вінниця, 2004.

Смолій М.С. Німецька мова. Граматичний довідник. – Тернопіль: Навчальна книга “Богдан”, 2004.

Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer. Biologie. – Leipzig: Herder Institut, 1975.

Reimann M. Grundstufen. Grammatik.


Географічний факультет

Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. – Київ: “ВП Логос”, 2004.

Бочко Г., Кудіна О. З німецькою мовою по світу. Українсько-німецький розмовник. – Київ: Видавничий центр “Просвіта”, 2001.

Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Німецька мова для студентів-географів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008.

Єрмакова Г., Тимчишин Л. Німецька мова для студентів зі спеціальності “туризм” (І частина). Методичні вказівки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005.

Ратич М., Жовнірук З., Тимчишин Л. Німецька мова для студентів географічного факультету (3 частини). – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2001.

Allbrecht U., Fandrych Ch., Grushaber G. Passwort Deutsch. Підручник 2. Курс для вивчення німецької мови. Навчальний посібник. – Київ: Методика, 2007.

Colen U. Herzlich willkommen. Deutsch in Restaurant und Tourismus. – München: Langenscheidt, 2004.

Dallapiazza R. M., Jan E., Schönherr T. Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag, 2005.

Griesbach Н., Schulz D. Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grundstufe in einem Band. – Hueber Verlag, 2004.


Геологічний факультет

Денисенко С.Н., Микитка І.С. Німецька мова для геологів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2010.

Жовківський А.М. Німецька мова. – Чернівці, 2003.

Reimann M. Grundstufen. Grammatik. – Hueber Verlag, 2005.

Schmid G.F. Keine Deutschlandkunde. Ein erdkundlicher Überblick. – Stuttgart: Ernst Klett GmbH, 1990.


Економічний факультет

Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. – Київ: “ВП Логос”, 2004.

Allbrecht U., Fandrych Ch., Grushaber G. Passwort Deutsch. Підручник 2. Курс для вивчення німецької мови: Навчальний посібник. – Київ: Методика, 2007.

Freyhoft D., Beketova O., Yzermann N. Wirtschaftssprache Deutsch. – Verlag Nowa Knyha, 2002.

Reimann M. Grundstufen. Grammatik. – Hueber Verlag, 2005.

Факультет електроніки

Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів І та ІІ курсів факультетів електроніки та фізики (тексти лекцій). – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.

Reimann M. Grundstufen. Grammatik. – Hueber Verlag, 2005.

Vorderwülbecke. Stufen International 1, 2, 3. – München, 1999.

Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer. Physik. – Leipzig: Herder Institut, 1975.


Механіко-математичний факультет

Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів І та ІІ курсів факультетів механіко-математичного i прикладної математики та інформатики. – Львів: Видав­ничий центр ЛНУ, 2004.

^ Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Збірник фахових текстів з німецької мови для студентів математичних факультетів університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007.

Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Німецька мова: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005.

Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer. Mathematik. – Leipzig: Herder Institut, 1975.

Reimann M. Grundstufen. Grammatik. – Hueber Verlag, 2005.


Факультет прикладної математики та інформатики

Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів І та ІІ курсів факультетів механіко-матема­тичного і прикладної математики та інформатики.– Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.

^ Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Німецька мова: Нав­чальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005.

Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Збірник фахових текстів з німецької мови для студентів математичних факуль­тетів університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007.

Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer. Mathematik. – Leipzig: Herder Institut. VEB Verlag. 1975.


Фізичний факультет

Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів І та ІІ курсів факультетів електроніки та фізики (тексти лекцій). – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.

Jung W. Grammatik der deutschen Sprache. – Leipzig, 2003.

Vorderwülbecke. Stufen International 1,2,3. – München, 1999.

Reimann M. Grundstufen. Grammatik. – Hueber Verlag, 2005.

Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer. Physik. – Leipzig: Herder Institut, 1975.


Хімічний факультет

Денисенко С.Н., Микитка І.С., Качмар В.Ю. Методичні рекомендації з німецької мови для студентів 1 курсу хімічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.

Денисенко С.Н., Микитка І.С., Качмар В.Ю. Методичні рекомендації з німецької мови для студентів 2 курсу хімічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005.

Калениченко А.С. Buch für Chemiestudenten. – Київ, 1976.

Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer. Chemie. – Leipzig: Herder Institut, 1973.

Reimann M. Grundstufen. Grammatik. – Hueber Verlag, 2005.


Типи тестових завдань:

1.1. Якій частині тексту відповідає кожне з тверджень?

1.2. Завершіть речення.


2.1. Заповніть пропуски відповідною граматичною формою.

2.2. Заповніть пропуски відповідними прийменниками або сполучниками.


3.1. Заповніть пропуски відповідним словом.

3.1. Виберіть український еквівалент підкресленого слова.


Примітка:

1.1. Невеликий текст німецькою мовою обсягом приблизно 1600 друкованих знаків буде розділено на 10 пунктів / абзаців. На основі цього тексту буде сформовано 5 тверджень. Завдання – вибрати абзац, який відповідає значенню кожного з п’яти тверджень. Жанрова тематика текстів – науково-популярного, країнознавчого, культурологічного, суспільно-політичного характеру.

1.2. Запропоновано 5 початків речень; вступник повинен завершити речення одним із запропонованих варіантів.


2.1. Запропоновано 5 речень, у яких пропущено певну граматичну форму; вступник повинен заповнити пропуск одним із 3 запропонованих варіантів.

2.2. Запропоновано 5 речень, у яких пропущено прийменники та сполучники; вступник повинен заповнити пропуск одним із 3 запропонованих варіантів.


3.1. Запропоновано 5 речень, у яких пропущено слово; вступник повинен заповнити пропуск одним із 5 запропонованих варіантів.

3.2. Завдання містить 5 речень, в яких підкреслено слово; вступник повинен вибрати 1 український еквівалент із 5 запропонованих варіантів.


Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов.


Протокол № ___4___ від ________21 січня_______ 2011 р.


Голова Вченої ради В.Т. Сулим


ЗРАЗКИ

^ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

у вступ у магістратуру на природничі факультети

ЗРАЗКИ

ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

у вступ у магістратуру на природничі факультети


Test 1

I.

1.1. Welchem Punkt im Text entspricht jede der Behauptungen:

#1. Die industriellen Betriebe verursachen die Umweltverschmutzung. (…)

#2. Von der Natur bekommen wir die Nahrung, ohne die das Leben nicht möglich ist. (…)

#3. Es ist unsere Aufgabe, die Umwelt zu schützen. (…)

#4. In unserer Zeit entwickelt sich die Industrie sehr schnell. (…)

#5. Pflanzen- und Tierwelt werden verunreinigt. (…)


Umweltschutz in der Ukraine

1. Wir leben im Zeitalter des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, der stürmischen Industrieentwicklung.

2. Die Bedürfnisse unserer Gesellschaft sind groß und nehmen ständig zu. Das machte die Errichtung von Großbetrieben erforderlich.

3. Aber die Abwässer, Abfälle und verschiedene Chemikalien der Werke und Fabriken erhalten gewöhnlich äußerst giftige Bestandteile.

4. Die Belastung der Luft durch schädliche Stoffe sind die Ursache des Schadens, den die Industriebetriebe der Umwelt zufügen.

5. Die Ukraine ist ein Industrieland, aber es erlebt jetzt eine tiefe Wirtschaftskrise. Darum gibt es nicht immer genug Finanzen für die Errichtung der Reinigungsanlagen, wo es nötig ist.

6. Die Gewässer der Flüsse und Seen sind verschmutzt und verlieren ihre Schönheit. Die Flora und Fauna werden durch die Verunreinigung gefährdet.

7. Die Tschernobyl-Katastrophe machte die fruchtbaren Böden unseres Landes radioaktiv und für die längere Zeit nicht nutzbar.

8. Die Natur ist die Quelle unserer Existenz auf der Erde. Sie ernährt uns, gibt Rohstoffe für die Industrie, in der Natur erholen wir uns.

9. Aber leider werden jetzt die Naturschätze durch die Nachlässigkeit der Menschen schonungslos vernichtet.

10. Nicht nur die Regierung, sondern auch jeder von uns soll für die Erhaltung der Umwelt sorgen. Das wird uns gesund, arbeitsfähig und lebensfreudig machen.


^ 1.2. Wählen Sie die richtige Variante der Satzfortsetzung:

#1. Die Studenten gehen in die Bibliothek, (…)

1). ob jeder Mensch seine Heimat hat.

2). um einige Bücher zu leihen.

3). dass dieses Buch besonders interessant war.


#2.) Meine Schwester geht heute Abend nicht aus, (…)

1). denn sie hat viel zu tun.

2). er konnte weiter reisen.

3). weil sie hat viel zu tun.


#3.) Ich habe alle Vorprüfungen schon abgelegt, (…)

1). aber drei Prüfungen stehen mir noch bevor.

2). deshalb habe ich es gekauft.

3). sie braucht jetzt Zeit zum Schlafen.


#4.) Es ist wichtig, (…)

1). der Zug verspätet sich.

2). mindestens eine Fremdsprache kennen.

3). mindestens eine Fremdsprache zu kennen.

#5.) Deutschland besteht (…)

1). nicht so viel Zeit.

2). aus sechzehn Bundesländern.

3). mit der ganzen Welt.


II.

^ 2.1. Setzen Sie in die Lücken die richtigen grammatischen Formen ein:


#1. Wie spät ist (...) jetzt?

1) er; 2) man; 3) es.

#2. Anna, (...) doch nicht so traurig!

1) sei; 2) seid; 3) seist.

#3. Er (...) Deutsch, wie ein echter Deutscher.

1) sprecht; 2) spricht; 3) sprichst.

#4. Gestern (...) mein Bruder etwas später aufgestanden.

1) ist; 2) hat; 3) wird.

#5. Der Kranke wurde (...) dem Arzt untersucht.

1) mit; 2) durch; 3) von.


^ 2.2. Füllen Sie die Lücken aus:

#1. Klaus und Gabi sind jetzt (...) der Straße.

1) zwischen; 2) auf; 3) bei.

#2. (...) eines Buches schenkte er seiner Schwester Parfüm.

1) von; 2) hinter; 3) statt

#3. Ich fahre (...) dem Auto.

1) mit; 2) wegen; 3) für.

#4. Die Freunde spazierten lange (...) die Stadt.

1) aus; 2) durch; 3) trotz.

#5. Sage ihm, (...) er morgen alle Papiere bringen soll.

1) wenn; 2) aber; 3) dass.

III.

^ 3.1. Setzen Sie in die Satzlücken das passende Wort ein:


#1 Die Studentin hat sich auf die (...) fleißig vorbereitet.

1) Freund; 2) Prüfung; 3)Zeit; 4) Monat; 5) Interesse.

#2. Wir (...) Dir viel Erfolg!

1) wünschen; 2) gratulieren; 3) antworten; 4) grüßen; 5) malen.

#3. Die (...) der BRD ist vielseitig entwickelt.

1) Jahr; 2) Wirtschaft; 3) Telefon; 4) Tafel; 5) Fehler.

#4. Ich komme zum Unterricht immer (...).

1) rechtzeitig; 2) fleißig; 3) breit; 4) falsch; 5) lang.

#5. Mein Freund (..) ein staatliches Stipendium.

1) erhält; 2) geht; 3) singt; 4) stellt; 5) öffnet.


^ 3.2. Welche ukrainische Entsprechung passt zu dem unterstrichenen Wort:

#1. Die Universität verfügt über 5 Museen und ein geologisches Zentrum.

1) мати в розпорядженні; 2) продавати; 3) здавати в оренду; 4) привласнювати; 5) відмовлятись.

#2. Für die Ausbildung der Studenten sorgen Dozenten und Professoren der Universität.

1) виховання; 2) знання; 3) освіта; 4) ввічливість; 5) майбутнє.

#3. Wir hoffen, Sie bald wieder zu sehen.

1) сподіватись; 2) мріяти; 3) забувати; 4) хотіти; 5) вважати.

#4. Das Kastanienblatt wurde zum Wappen Kyjiws.

1) прапор; 2) герб; 3) символ; 4) зразок; 5) малюнок.

#5. Im Zimmer war es so dunkel, dass ich nichts sehen konnte.

1) щось; 2) зовсім; 3) не; 4) ніхто; 5) ніщо.

Test 2

I.

1.1. Welchem Punkt im Text entspricht jede der Behauptungen:

#1. Mehr als die Hälfte der Schweizer spricht Deutsch. (…)

#2. In der Schweiz wird die englische Sprache als eine der Fremdsprachen erlernt. (…)

#3. Die Sprachräume des Landes werden nicht festgesetzt. (…)

#4. Fast alle Leute, die Rätoromanisch sprechen, können auch Deutsch. (…)

#5. Zu den Landessprachen der Schweiz zählen vier Sprachen. (…)


Mehrsprachigkeit in der Schweiz

1. Laut Verfassung der Schweiz sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch die Landessprachen.

 1. Die Bundesverfassung legt die Sprachgebiete des Landes nicht fest. Die Kantonen können selbst ihre Amtssprachen bestimmen.

 2. Dabei müssen sprachliche Minderheiten und die herkömmliche Zusammensetzung der Sprachräume beachtet werden.

4. Mit einem Anteil von 63,5 Prozent der Gesamtbevölkerung ist Deutsch die meistverbreitete Sprache in der Schweiz.

5. Im deutschsprachigen Teil der Schweiz spricht man schweizerdeutsche Dialekte, Standartdeutsch dagegen wird meistens geschrieben.

6. Französisch wird von 20,5 Prozent der Bevölkerung gesprochen. Dieser Teil des Landes wird häufig als Romandie oder Welschland bezeichnet.

7. In den Kantonen Tessin und Graubünden (teilweise) ist Italienisch (6,5 Prozent) die Verkehrssprache.

8. Die vierte Landessprache, Rätoromanisch, hat einen Anteil von etwa 1 Prozent und wird in Graubünden gesprochen, wobei praktisch alle Rätoromanischsprachigen auch die deutsche Sprache beherrschen.

9. 8,5 Prozent der Einwohner sprechen andere Sprachen als die Landessprachen. Von diesen ist das Serbisch-Bosnisch-Kroatische mit 1,5 Prozent am weitesten verbreitet.

10. Als Fremdsprache erlernen die Schweizer eine zweite Landessprache und Englisch.


^ 1.2. Wählen Sie die richtige Variante der Satzfortsetzung:

#1.) Es regnete (…)

1).und die Kinder durften in den Garten nicht gehen.

2). und die Übersetzung ist nicht richtig.

3). denn der Fernseher ist kaputt.


#2.) Soll ich die Eintrittskarten kaufen (…)

1). es war nicht besonders gut.

2). aber das Hotel ist zu teuer.

3). oder machen Sie es?


#3.) Es ist leicht, (…)

1). diesen Text aus dem Deutschen ins Ukrainische zu übersetzen.

2). im See schwimmen.

3). aber ich bin nicht von hier.


#4.) Meine Freunde können (…)

1). gut Deutsch zu sprechen.

2). zwei Fremdsprachen fließend sprechen.

3). ist spannend.


#5.) Bei sorgfältigem Suchen wirst du (…)

1). deinen Schlüssel wieder finden.

2). eine Möglichkeit zu haben.

3). deinen Kugelschreiber gefunden.


II.

^ 2.1. Setzen Sie in die Lücken die richtigen grammatischen Formen ein:

#1. Der Zug (...) vom Bahnhof pünktlich ab.

1) fahrt; 2) fährt; 3) fuhrt.

#2. Der Junge (...) in diesem Jahr die Universität absolvieren.

1) hat; 2) ist; 3) wird.

#3. Frau Meier kann (...) Brille nicht finden.

1) seine; 2) ihre; 3) keine.

#4. Das Kind wird bald seinen Geburtstag (...).

1) feiern; 2) gefeiert; 3) zu feiern.

#5.Wir haben leider (...) Kleingeld, um zu bezahlen.

1) nicht; 2) nichts; 3) kein.


^ 2.2. Füllen Sie die Lücken aus:

#1. Meine Freundin liest dieses Buch (...) großem Interesse.

1) statt; 2) um; 3) mit.

#2. Der Sänger sitzt (…) mir.

1) seit; 2) neben; 3) entlang.

#3. Warum bist du (…) Lehrbuch gekommen?

1) ohne; 2) aus; 3) unter.

#4. (…) des Regens können wir nicht spazieren gehen.

1) bis; 2) zwischen; 3) wegen.

#5. Das ist das Kleid, (…) ich gern trage.

1) weil; 2) das; 3) und.


III.

^ 3.1. Setzen Sie in die Satzlücken das passende Wort ein:


#1. Der Lehrer (...) die Fehler.

1) beginnt; 2) korrigiert; 3) wartet; 4) läuft; 5) kommt.

#2. Wenn jemand nicht verheiratet ist, nennt man ihn (...).

1) ledig; 2) jung; 3) kurz; 4) gut; 5) rot.

#3. Ich wohne ziemlich (...) von der Universität.

1) krank ; 2) kalt; 3) weit; 4) früh; 5) dunkel.

#4. Das (...) an der Universität dauert meist fünf Jahre lang.

1) Inhalt; 2) Klasse; 3) Studium; 4) Name; 5) Teller.

#5.Heute (...) zwei Studenten in unserer Gruppe.

1) helfen; 2) bitten; 3) waschen; 4) kochen; 5) fehlen.


^ 3.2. Welche ukrainische Entsprechung passt zu dem unterstrichenen Wort:

#1. In der Ukraine werden staatliche Feiertage begangen.

1) державний; 2) церковний; 3) місцевий; 4) офіційний; 5) міський.

#2. Das Thema, an dem zur Zeit unser Laboratorium arbeitet, ist für die Wirtschaft sehr wichtig.

1) сільське господарство; 2) економіка; 3) підприємство; 4) власник;

5) промисловість.

#3. Die meisten Denkmäler stammen aus den 16. Und 17. Jahrhunderten.

1) монастир; 2) замок; 3) фортеця; 4) пам´ятник; 5) вежа.

#4. Die BRD ist ein Bundesstaat, der sich in 16 Bundesländer gliedert.

1) поділятись; 2) обєднуватись; 3) складатись; 4) розпадатись;

5) засновувати.

#5. An der nächsten Bushaltestelle steigen wir aus.

1) пересідати; 2) виходити; 3) заходити; 4) опускатись; 5) зупинятись.


Примітка: завдання частини І оцінюються в 1 бал, ІІ – 2 бали, ІІІ – 3 бали.


Відповіді

до зразків тестових завдань з німецької мови

для вступників у магістратуру на природничі факультети


TEST 1

1.1. – 4 8 10 1 6

1.2. – 2 1 1 3 2


2.1. – 3 1 2 1 3

2.2. – 2 3 1 2 3


3.1. – 2 1 2 1 1

3.2. – 1 3 1 2 5


TEST 2

1.1. – 4 10 2 8 1

1.2. – 1 3 1 2 1


2.1. – 2 3 2 1 3

2.2. – 3 2 1 3 2


3.1. – 2 1 3 3 5

3.2. – 1 2 4 1 2

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
«Магістр» на природничих факультетах Львівського національного університету імені
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з усіма країнами,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші наукові, політичні, економічні та культурні контакти з усіма іншими країнами,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з усіма країнами,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші наукові, політичні, економічні та культурні контакти з усіма іншими країнами,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
Такий підхід до розуміння ролі англійської мови відповідає основним засадам Болонської декларації щодо уніфікації системи вищої освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
Такий підхід до розуміння ролі англійської мови відповідає основним засадам Болонської декларації щодо уніфікації системи вищої освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
Такий підхід до розуміння ролі англійської мови відповідає основним засадам Болонської декларації щодо уніфікації системи вищої освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
Такий підхід до розуміння ролі німецької мови відповідає основним засадам Болонської декларації щодо уніфікації системи вищої освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
Такий підхід до розуміння ролі німецької мови відповідає основним засадам Болонської декларації щодо уніфікації системи вищої освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи