Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р icon

Львівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 19. 07. 2011 р
Скачати 44.96 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 19. 07. 2011 р
терміну "екологія"?
Дата19.10.2012
Розмір44.96 Kb.
ТипДокументи

Львівський національний університет імені Івана Франка

“Затверджую” 19.07.2011 р.


Ректор проф. І. О. Вакарчук


№ особової справи ______________________ Варіант ______________


Напрям “Екологія, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА

ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ”


1. Хто автор терміну “екологія”?

1. В. Вернадський. 2. Е. Зюсс. 3. Е. Геккель. 4. Ю. Одум.


2. Що таке екосистема?

1. угрупування організмів близьких за умовами проживання. 2. угрупування живих організмів, що пов’язані характером живлення. 3. об’єднання абіотичного середовища та живих організмів, що мешкають у ньому. 4. система екологічного впливу на людину.


3. Основні джерела забруднення атмосфери:

1. будівництво атомних електростанцій, вирубування лісів, застосування пестицидів і гербіцидів, запуск космічних кораблів. 2. накопичення промислових відходів, використання ядерної зброї, розвиток ерозійних процесів. 3. накопичення побутових відходів, скидання забруднюючих поверхневих вод, будівництво транспортних магістралей. 4. автотранспорт, промислові підприємства, теплоелектростанції, видобуток корисних копалин відкритим способом.


4. Під екологічною кризою розуміють таке взаємовідношення між суспільством і природним середовищем, за якого:

1. розвиток виробничих сил і виробничих відношень не відповідає можливостям ресурсного потенціалу природи. 2. поширюються забруднення по усіх важливих сферах життєдіяльності людини. 3. не вистачає тих чи інших видів природних ресурсів та їх доводиться купувати за кордоном. 4. навантаження на природне середовище викликає спротив природоохоронних організацій.


5. Порушення озонового шару призводить до збільшення захворювань:

1. шлунково-кишкового тракту. 2. серцево-судинної системи. 3. шкіри. 4. органів дихання.


6. За допомогою якого органа кісткові риби можуть змінювати глибину занурення?

1. зябрових тичинок. 2. плавального міхура. 3. спинного плавця. 4. бічної лінії.


7. Назвіть сполуку з йонним зв’язком:

1. H2. 2. HF. 3. NaF. 4. H2O.


8. Правильно продовжте твердження: під час незатухаючих електромагнітних коливань, у момент, коли конденсатор має максимальний заряд, максимального значення досягає …

1. Повна енергія електромагнітних коливань. 2. Енергія магнітного поля. 3. Енергія електричного поля. 4. Частота коливань.


9. Частина дна річкової долини, яка заливається високими річковими водами (під час повеней, паводків) називається:

1. річище. 2. тераса. 3. заплава. 4. стариця.

10. Як називають кількість завислих наносів, яку річка переносить через живий переріз русла за одиницю часу?

1. Cтоком завислих наносів. 2. Витратою завислих наносів. 3. Твердим стоком. 4. Модулем стоку наносів.


11. Шугою на озері називається:

1. Лід біля берега озера. 2. Тонка льодяна плівка, яка складається з прозорих льодових кристалів у вигляді дрібних голок. 3. Тонка льодяна плівка, яка складається з прозорих льодових кристалів у вигляді дрібних голок разом частинками донного льоду і битої криги. 4. Загальна маса кристалів льоду губчастої будови на дні озера.


12. Який океан є найбільшим за площею?

1. Тихий. 2. Атлантичний. 3. Індійський. 4. Північний Льодовитий.


13. В якій частині випуклого схилу виникає небезпека розвитку ерозійних процесів?

1. в нижній частині схилу. 2. у верхній частині схилу. 3. небезпека розвитку ерозії зменшується. 4. у привододільній частині схилу.


14. Колоїди набувають заряд завдяки:

1. дифузному шару. 2. ядру. 3. потенціал визначаючого шару. 4. нерухомого шару іонів.


15. Як нейтралізувати кислотність ґрунту?

1. внести вапно. 2. внести гіпс. 3. провести глибоку оранку. 4. інтенсивно поливати ґрунт.


16. Вкажіть, за якою формулою обчислюють горизонтальне прокладення лінії за даними координатами її початкової точки А (ХА, YА) і кінцевої В (ХВ, YВ)?

1. S = 2. S =

3. S = 4. S =


17. Вкажіть, як називають координатну сітку, лінії якої проведені на карті через інтервали, які відповідають певній кількості кілометрів?

1. Картографічна сітка. 2. Градусна сітка. 3. Кілометрова сітка. 4. Прямокутна сітка.


18. Вкажіть, за якою формулою обчислюють перевищення між двома точками під час барометричного нівелювання?

1. h = (P1 + P2) Δh. 2. h = (P1 – P2) : Δh. 3. h = (P1 – P2) Δh. 4. h = (P1 – P2) + Δh.


19. Яке іонізуюче випромінювання представляє собою потік частинок, які мають ненульове значення маси спокою?

1. Корпускулярне. 2. Нейтронне. 3. Електромагнітне. 4. Протонне.


20. Як називається шлях транспортування радіонуклідів від абіотичних компонентів екосистем ланцюгами живлення аж до консументів?

1. Фізичний експозиційний шлях. 2. Фізіологічний експозиційний шлях. 3. Екологічний експозиційний шлях. 4. Хімічний експозиційний шлях.


21. Який метод дозволяє вимірювати вологість ґрунту чи відкладів та ґрунтується на розсіянні та уповільненні швидких нейтронів ядрами водню як основної складової води?

1. Спектроскопія. 2. Реєстрації флюоресценції і хемілюлінесценції. 3. Еманаційний. 4. Нейтронний. 5. Гаммаскопічний.


22. Сукупність радіаційно-гігієнічних, проектно-конструкторських, технічних та організаційних заходів, спрямованих на збереження радіаційної безпеки називається:

1. Радіаційним захистом. 2. Радіаційним ризиком. 3. Радіаційною безпекою. 4. Радіаційним чинником.

23. Який метод ґрунтується на вимірювані потенціалів електродів при відсутності електричного струму на основі рівняння Нернста?

1. Атомно-абсорбційна спектроскопія. 2. Потенціометрія. 3. Кондуктометрія. 4. Вольтамперометрія. 5. Рефрактометрія.


24. Оцінювання міжнародного договору на предмет готовності країни до виконання фінансових зобов’язань провадить:

1. Міністерство охорони навколишнього природного середовища, 2. Міністерство фінансів, 3. Міністерство юстиції, 4. Міністерство закордонних справ.


25. Базельська конвенція регламентує питання:

1. транскордонного переносу атмосферних забруднювачів, 2. зміни клімату, 3. охорони культурної спадщини, 4. контролю за транскордонним перевезенням небезпечних відходів.


26. Штучний відповідник реального об’єкту, явища чи процесу, який відтворює певні їхні властивості називається:

1. план. 2. модель. 3. система. 4. комплекс.


27. Глобальна система визначення координат називається:

1. MapInfo. 2. GIS. 3. GPS. 4. GPRS.


28. У систему стандартів ІSО 14000 входять:

1. ІSО 14001 “Системи управління охороною навколишнього середовища”. 2. ГОСТ 17…. 3. ГОСТ (ДСТУ. 17.1.21-89). 4. ДСТУ 4069-2002.


29. При визначенні якого компонента слід консервувати пробу?

1. БСК. 2. завислі речовини. 3. аміак. 4. кальцій.


30. Назвіть соціальні спільноти, які формує людина?

1. вікові, статеві, групові. 2. групові, соціально-родинні, етнічні. 3. економічні, соціальні, культурні. 4. індивідуальні, групові, державні.

Схожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Затверджую 2011 рік
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 15. 07. 2011 р
move to 0-16186509
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 19. 07. 2011 р
move to 0-16186512
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 19. 07. 2011 р
move to 0-16186511
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0301...
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0301...
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconЛьвівський національний університет
Укл. С. О. Гнатуш, І. О. Добропас – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 36 с
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую"

Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" 19. 07. 2011 р iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет»
Реформа діяльності Університету, підпорядкована головній меті: перетворенню нашого Університету в сучасний європейський університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи