Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" icon

Львівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую"
Скачати 140.53 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую"
Дата19.10.2012
Розмір140.53 Kb.
ТипДокументи

Львівський національний університет імені Івана Франка


"Затверджую"


Ректор проф. І. О. Вакарчук


N особової справи ___________________Варіант 1


НАПРЯМ “ФІЛОЛОГІЯ” (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА)


Вказівки: Виконайте завдання і запишіть номер правильної відповіді. Усі відповіді оцінюються в 2 бали.


1. Вкажіть твір Тараса Шевченка, в основі сюжету якого народна балада «Гей, їхали козаки з залога» («Тройзілля»).

Виберіть варіант правильної відповіді.

Варіанти відповідей:

1) «Варнак».

2) «Причинна».

3) «І небо невмите, і заспані хвилі».

4) «У тієї Катерини».

5) «Невольник».


2. Вкажіть твори, що належать до жанру народної думи:

1) “Ой та зажурились стрільці січовії”.

2) “Бондарівна”.

3) “Втеча трьох братів з города Азова”.

4) “Тройзілля”.

5) “Повернення Удовиченка до матері”.

6) “Ой Морозе, Морозенку”.

6) “Хмельницький та Барабаш”.

7) “Іван Богуславець, гетьман запорозький”.

8) “Віє вітер на долину”.

9) “В Цариграді на риночку”. 1

10) “Утиски орендарів”.


3. Вкажіть жанрові риси, характерні для народної думи:

1) Відсутність строф. 2) Вживання 14-складового вірша. 3) Переважне використання білого вірша. 4) Наявність періодів чи уступів. 5) Нерівноскладовість вірша. 6) Основний вид строфи – децима. 7) Виконання у супроводі кобзи чи бандури. 8) Використання ретардацій. 9) Паралелізм. 10) Застосування гекзаметра.

Виберіть варіант правильної відповіді.


Варіанти відповідей:

1) 2, 3, 7, 9; 2) 1, 5, 6, 10; 3) 3, 6, 8, 10; 4) 1, 4, 5, 8; 5) 2, 6, 7, 9.


4. Якої історичної події в житті українського народу стосується значна частина народних переказів, поміщених у першому томі «Записок о Южной Руси»?

Виберіть варіант правильної відповіді.

Варіанти відповідей:

1) Запровадження кріпосного права в Україні.

2) Коліївщини 1768 року.

3) Полтавської битви 1709 року.

4) Знищення Запорозької Січі 1775 року.

5) Визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття.


5. Компонентом якої категорії змістоформи є вставний епізод?

 1. ідеї

 2. фабули

 3. сюжету

 4. композиції


6. Визначте, до якого виду тропів належить назва збірки Василя Стуса – «Веселий цвинтар»

 1. оксюморон

 2. синекдоха

 3. гіпербола

 4. парафраз7. Визначити віршовий розмір:


В’ється стежка між кущами,

Що чар-зілля заросла,

Мліють трави під ногами

Від незримого весла

(Юрій Липа)


 1. чотиристопний хорей з пірихієм

 2. чотиристопний ямб з пірихієм

 3. тристопний дактиль

 4. тристопний анапест


8. Літопис – це

1) літературно, ідеологічно зумовлена форма викладу історичних подій, стрижнем яких є хронотоп, який розгортається відповідно до середньовічних уявлень про світ і давні спільноти;

2) повість;

3) збірник оповідань;

4) хроніка.


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.


9. Автор книг «Руно орошенноє», «Житія святих»

1) Лазар Баранович;

2) Іван Величковський;

3) Димитрій Туптало;

4) Григорій Сковорода.


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.


10. Хто є зачинателем жанру байки в новій українській літературі?

1) П.Білецький-Носенко;

2) П.Гулак-Артемовський;

3) Є.Гребінка;

4) Л.Боровиковський;

5) М.Шашкевич.


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.


11. Про кого писав М.Зеров: «Сивіє розум і холоне кров; Літа минулі – мов бліда примара. Та він працює. Феніксом з пожару Мотронівка народжується знов; Завзяттям віє від його промов, І в очах – відблиск молодого жару»?

1) Панас Мирний;

2) П. Куліш;

3) Б. Грінченко;

4) І. Франко.


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.


12. У якому творі І.Франко створив алегоричний образ громади працівників, що спільною важкою працею ламають скелю для того, щоб вимостити дорогу у щасливе майбутнє людства?

1) «Гімн»;

2) «Рубач»;

3) «Каменярі»;

4) «Терен на шляху».


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.


13. Автор п’єс «Про що тирса шелестіла», «Казка старого млина»:

1) В. Самійленко;

2) С. Черкасенко;

3) Т. Бордуляк;

4) І. Франко.


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.


14. Вкажіть жанрове означення творів О. Кобилянської «Рожі», «Мої лілеї», «Весняний акорд»:

1) білий вірш;

2) новела;

3) поезія в прозі;

4) нарис.


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.


15. Вкажіть жанр роману В.Підмогильного «Місто»

1) Кінороман;

2) роман-хроніка;

3) Роман-антиутопія;

4) Урбаністичний роман.


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.


16. Хто обґрунтував ідею «великої літератури»?

1) Є. Маланюк;

2) У. Самчук;

3) І. Багряний;

4) Ю. Шевельов;

5) В. Державин.


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.


17. Вкажіть представника Київської школи поетів:

1) Василь Голобородько;

2) Ірина Жиленко;

3) Дмитро Павличко;

4) Ігор Калинець;

5) Роман Кудлик.


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.


18. Функція спілкування, яку виконує мова, називається функцією:

1) репрезентативною;

2) волюнтативною;

3) прагматичною;

4) комунікативною.


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.


19. Яка диференційна ознака реалізована у голосних звуках слів:

англ. sit [sit] «сидіти» – seat [si:t] «місце для сидіння»,

mitt [mit] «рукавичка» – meat [mi:t] «м’ясо»;

нім. im [im] «в» – ihm [i:m] «йому»;

Riff [rif] «риф» – rief [ri:f] «кликав»:

1) участь голосу та шуму;

2) місце творення;

3) спосіб творення;

4) короткість / довгота;

5) відкритість / закритість


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.


20. У котрому рядку всі терміни позначають синтетичні способи вираження граматичних значень?

1) афіксація, наголос, порядок слів, інтонація, редуплікація, чергування;

2) суплетивізм, словоскладання, чергування, службові слова, інтонація, наголос;

3) афіксація, чергування, наголос, редуплікація, словоскладання, суплетивізм.


1); 2); 3) 3.


21. У котрому слові відбувається асиміляція за дзвінкістю? Виберіть варіант правильної відповіді.

1. Ворітця. 2. Область. 3. Якнайшвидше. 4. Бейсбол. 5. Кігті. 6. Вокзал. 7. Зцілити. 8. Цвях. 9. Боротьба. 10. Кинджал.


1) 1, 5, 8 2) 3, 6, 7 3) 4, 5, 6 4) 4, 6, 9 5) у жодному


22. У котрих реченнях виділені слова є омографами? Виберіть варіант правильної відповіді.

1. Кругом поле, як те море широке, синіє (Шевченко).

2. Стрічкою сріблястою шлях у далину. Біля нього дівчина поле ярину (Павличко).

3. От тепер уже одкрита всім у рідний край дорога (Українка).

4. Дорога моя країно, як я скучив за тобою.

5. Брязне клинок об залізо кайданів (Українка).

6. Круто повернувши на розі біля скверу, машина зачепила молодий кленок (Журахович).

1) 1, 2 2) 3, 4 3) 5, 6


23. Котрі з поданих слів утворилися чистим основоскладанням? Виберіть варіант правильної відповіді.

1. Госпрозрахунковий. 2. Шлакоблоковий. 3. Довгостроковий. 4. Багатоквітковий. 5. Електросиловий. 6. Шестигранний. 7. Сивоголовий. 8. Дворогий. 9. Чорноокий. 10. Босоногий. 11. Червоноголовець. 12. Блідо-рожевий. 13. Дев’ятирічний. 14. Милосердний. 15.Жовтогарячий.


1) 1,12 2) 1,15 3) 1,12,15 4) 2,4 5) 12,15


24. У котрому рядку всі іменники є збірними? Виберіть варіант правильної відповіді.

1. Городина, малеча, молодь, начиння, інструментарій.

2. Кіннота, вишняк, дітвора, табун, листя.

3. Гілля, юнь, картоплиння, мурашня, садовина.

4. Студентство, соняшничиння, синоніміка, вороння, волосся.

5. Офіцерня, дітвора, маковиння, батальйон, голота.


1) 1, 2 2) 2, 3 3) 1, 3 4) 1, 3, 4 5) у кожному


25. У котрому реченні виділене слово є прислівником? Виберіть варіант правильної відповіді.

1. Не було, мабуть, кращої людини в світі, як дідусь (Гончар).

2. Послужи ж, моя ти зброє, молодій ще силі! Послужи йому так щиро – як мені служила (Шевченко).

3. Як хороше, як весело на білім світі жить! (Глібов).

4. Співці, не вгадуйте ви, вчені, не шукайте, хто був той цар і як йому наймення (Українка).

5. Як виріс Василь за останнє літо! (Довженко).


1) 2, 4 2) 3, 4 3) 3, 4, 5 4) 1, 3, 5 5) 4, 5


26. У котрому з поданих речень компонентом граматичної основи є дієслівний складений присудок? Виберіть варіант правильної відповіді.

1. Венера, як правдива мати, для сина рада все оддати (Котляревський).

2. Я вірші став писать під вечір золотий (Сосюра).

3. Я на гору круту крем’яную буду камінь важкий підіймать (Українка).

4. Та я повинен сказати правду (Павличко).

5. В бентежнім серці буде биться повік нескінчена весна (Маланюк).


1) 1, 3 2) 1, 3, 5 3) 3, 4, 5 4) 1, 2, 4 5) 2, 3, 4, 5


27. У котрому з поданих речень підрядні частини поєднані з головною способом неоднорідної супідрядності? Виберіть варіант правильної відповіді.

1. Мова народу – кращий, що ніколи не в’яне й вічно знову розпускається, цвіт усього його духовного життя, яке починається за межами історії (Ушинський).

2. У кожної людини буває такий день, коли вперше радієш сонцю, коли вперше деревами тішишся (Павличко).

3. Соняшники високо попіднімали свої жовті голови, мов становилися навспинячки, щоб мерщій погрітися на сонці (Мирний).

4. Тоді я бігаю в поле й годинами слухаю, як в небі співають хори, грають цілі оркестри (Коцюбинський).

5. Щоб до душі душею промовляти, то треба, щоб ті душі поріднились (Українка).


1) 1 2) 2, 3 3) 4, 5 4) 2, 4 5) 1, 5


28. У котрому рядку в усіх словах відбулася перша палаталізація приголосних? Виберіть варіант правильної відповіді.

1. жьгу, мѣшу, чьрница, кънижька

2. ручька, рожькъ, стеречи, ручька

3. къняже, личьныи, можеши, вълчица

4. дружити, страшьнъ, лъжа,чьто


1) 1 2) 2 3) 2, 3 4) 3 5) 4


29. Який зміст вкладено в поняття другий південнослов’янський вплив? Виберіть варіант правильної відповіді.

1. Із введенням християнства в Київській Русі запровадження старослов’янської книжної мови.

2. Реформи, які стосувалися головним чином церковнослов’янського правопису і які поширилися у XVст. в Україні.

3. Запозичення із старослов’янської мови.

4. Українсько-болгарські мовні зв’язки.


1) 1 2) 2 3) 2, 3 4) 3 5) 4


30. Стилістичні норми – це ... Виберіть варіант правильної відповіді.

а) правила вживання розділових знаків;

б) правила наголошування слів;

в) правила написання слів;

г) правила уживання граматичних форм різних частин мови;

ґ) правила побудови словосполучень і речень;

д) правила вживання слів, граматичних форм і синтаксичних конструкцій у текстах різних стилів.


1) 1 2) 2 3) 2, 3 4) 3 5) 4


Декан факультету Я.І. Гарасим


Львівський національний університет імені Івана Франка


"Затверджую"


Ректор проф. І. О. Вакарчук


N особової справи ___________________Варіант 2

^ НАПРЯМ “УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА”


Вказівки: Виконайте завдання і запишіть номер правильної відповіді .


1. За словами М. Костомарова, «тілесний предмет, входячи у твір народної поезії, набуває в ній духовного значення» – це

Виберіть варіант правильної відповіді.

Варіанти відповідей:

1) Метафора.

2) Символ.

3) Метонімія.

4) Алегорія.

5) Перифраз.


2. Вкажіть прізвище визначного українського фольклориста, котрий одним із перших при записуванні народнопоетичних текстів використав фонограф.

Виберіть варіант правильної відповіді.

Варіанти відповідей:

1) М. Драгоманов.

2) І. Франко.

3) В. Гнатюк.

4) Ф. Колесса.

5) О. Роздольський.


3. Назвіть прізвище іноземного фольклориста, котрий так писав про поетичність українських народних дум та пісень: «У жодній країні дерево народної поезії не зродило таких величавих плодів, ніде душа народу не виявила себе у піснях так живо і правдиво, як в українців».

Виберіть варіант правильної відповіді.

Варіанти відповідей:

1) Ф. Боденштедт.

2) Й. Гердер.

3) В. Морфіл.

4) А. Рамбо.

5) В. Ральстон.


4. Встановіть відповідність між творами та їх жанровою приналежністю:

а) Хмельницький і Барабаш;

б) Бондарівна;

в) Котигорошко;

г) Ой, Морозе, Морозенку!


1) історична пісня;

2) балада;

3) дума;

4) казка.

5) билина


5. Який із названих жанрів належать до типу змішаних, «гібридних»?

 1. роман

 2. сонет

 3. новела

 4. балада


6. Який прийом поетичного твору об’єднує 1,2,і 4 рядок поезії Миколи Вінграновського:


У синьому морі я висіяв сни,

У синьому морі на синьому глеї

Я висіяв сни із твоєї весни,

У синьому морі з весни із твоєї.


 1. анадиплосис

 2. анастрофа

 3. епіфора

 4. анафора


7. Визначте особливості рими і римування у поезії Дмитра Павличка


Розплелись, розсипались, розпались.

Наче коси, вересневі дні.

Ми з тобою ще не накупались,

а вже грає осінь у вікні


 1. чоловіча рима (1,3), жіноча рима (2,4), перехресне римування

 2. жіноча рима (1,3), чоловіча рима (2,4), суміжне римування

 3. дактилічна рима (1,3), гіпердактилічна(2,4),суміжне римування

 4. жіноча рима (1,3), чоловіча рима (2,4), перехресне римування


8. До якого стилю належить Літопис Самійла Величка?

1) до бароко;

2) до класицизму;

3) до реалізму;

4) до монументального стилю.


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.


9. Назвіть твори преподобного Нестора

1). Житіє Теодосія Печерського

2).Житіє Сави Освяченого

3). Житіє святої Катерини

4).Житіє Олексія, чоловіка Божого


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.


10. Хто з письменників мав псевдонім Руслан?

1) М.Шашкевич;

2) І.Вагилевич;

3) Я.Головацький;

4) М.Устиянович;

5) А.Могильницький.


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.


11. З якого твору Т.Шевченка ці рядки: «І не пом’яне батько з сином, Не скаже синові: «Молись! Молися, сину, за Вкраїну Його замучили колись»?

1) «Мені однаково...»;

2) «Думи мої, думи мої...»;

3) «І мертвим, і живим...»;

4) «Перебендя»;

5) «Чи не покинуть нам, небого...».


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.


12. Який роман І.Франка має автобіографічний характер?

1) «Борислав сміється»;

2) «Не спитавши броду»;

3) «Перехресні стежки»;

4) «Для домашнього огнища».


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.


13. Який твір М. Коцюбинського написаний під враженням від його роботи в філоксерній комісії?

1) «На віру»;

2) «Під мінаретами»;

3) «Він іде»;

4) «Для загального добра».

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.


14. Степан Радченко – герой твору…

1) «Місто» В. Підмогильного;

2) «Я(романтика)» М. Хвильового;

3) «Арабески» М. Хвильового;

4) «Політика» Г. Косинки.


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.


15. До якого жанрового різновиду належить поема «Попіл імперій» Ю. Клена?

1) Поема-містерія;

2) Історична поема;

3) Героїчна поема;

4) Сатирична поема;

5) Бурлескна поема.


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.


16. Хто розробив концепцію «національно-органічного стилю»?

1) Є. Маланюк;

2) У. Самчук;

3) І. Багряний;

4) Ю. Шевельов;

5) В. Державин.


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.


17. Визначте приклад українського інтелектуального роману 60-90-х рр. ХХ ст.

1) «Собор» О. Гончара;

2) «Три листки за вікном» В. Шевчука;

3)«Диво» П. Загребельного;

4) «Сад гетсиманський» І. Багряного;

5) «Сестри Річинські» І. Вільде.


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.


18. За теорією полігенезу:

1) всі мови походять від однієї мови;

2) різні мови походять від різних прамов;

3) всі мови походять від однієї мови, але різних її діалектів.


1) 1; 2) 2; 3) 3.


19. Двобічність знака означає, що він:

1) має інформу та ексформу;

2) співвідноситься з іншими знаками;

3) протиставляється іншому знаку;

4) має два і більше значень.


1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.


20. У котрому рядку наведене правильне визначення модальності?

1) зв’язки, які виформовуються між змістом речення і об’єктивною дійсністю;

2) вираження мовцем свого ставлення до змісту висловлювання;

3) співвідношення між головними і другорядними членами речення.


1) 1; 2) 2; 3) 3.


21. У котрому рядку є слово з комбінаторним звуковим виявом фонеми? Виберіть варіант правильної відповіді.

1. Призовий, мірошник, серенада, приз, столик.

2. Просьба, канадець, мораль, зшито, звір.

3. Чіпляється, порохнявий, хвіст, перший, син.


1) 2 2) 2, 3 3) 3 4) у жодному 5) у кожному.


22. У котрому реченні виділене слово є лексичним архаїзмом? Виберіть варіант правильної відповіді.

1. Молодії ланіти, очі і уста марніють зримо (Шевченко).

2. Йшли лучники, сховавши в колчани рій бистрих стріл – разючий дощ війни (Бажан).

3. Створити образ видатної людини в кінофільмі... не може простий лицедій, а лише артист-громадянин, справжній художник (Довженко).

4. Вдяг ясен-князь кирею золоту (Українка).

5. Не нам на прю з тобою стати, не нам діла твої судить (Шевченко).


1) 1,2 2) 3, 4 3) 1, 3, 5 4) 3, 5 5) 4, 5


23. Котрі з поданих слів мають нульове закінчення? Виберіть варіант правильної відповіді.

1. Увись. 2. Мільйон. 3. Молодь. 4. Впритул. 5. Тінь. 6. Далечінь. 7. Сорок. 8. Мити. 9. Сидівши. 10. Літо. 11. Миколин. 12. Гай. 13. Півтора. 14. Віче. 15. Сімей.


1) 1,2,3,5,6,11,12,14 2) 2,3,6,12 3) 2,3,5,6,12,13

4) 2,3,5,6,7,11,12,15 5) 2,3,5,6,11,12,14.


24. У котрому реченні виділені слова є числівниками? Виберіть варіант правильної відповіді.

1. Тарас дав знак п’ятірці запорожців (Довженко).

2. Після батька ми зосталися невеличкими; а нас було п’ятірко (Мирний).

3. Ми тоді вперше одержали п’ятисотенні врожаї.

4. Був земляк огрядним чолов’ягою, вже, мабуть, за п’ятдесятку (Загребельний).

5. У кімнаті залишилося п’ятеро хлоп’ят.


1) 1, 2, 5 2) 1, 4, 5 3) 2, 5 4) 1, 3 5) у всіх


25. Хто автор монографії „Структура українського дієслова” (К.,1971)? Виберіть варіант правильної відповіді.

1) Жовтобрюх М.А. 2) Русанівський В.М. 3) Кучеренко І.К.

4) Горпинич В.О. 5) Матвіяс І.Г.


26. Котре з поданих речень є поширеним? Виберіть варіант правильної відповіді.


1. Ранок був свіжий, майже літній (Яцків).

2. Сипле, сипле, сипле сніг (Франко).

3.Кожен із нас ладен був накивати п’ятами.

4. Раптом почало смеркатися.

5. Була холодна, тиха і темна ніч (Франко).


1) 1, 2 2) 3, 4 3) 1, 3 4) 1, 5 5) 4, 5


27. У котрому з поданих речень підрядна частина є обставинною допустовою? Виберіть варіант правильної відповіді.


1. Які слова не були б хороші, а без діла вони полова (Цюпа).

2. Дарма що разом із клунками насіння вона кинула в порох свої колишні надії, вони тепер знову прохались до її серця (Коцюбинський).

3. Як не буде птахів, то й людське серце стане черствим (Стельмах).

4. Хоч не одного там калічили ті скали, ми далі йшли (Франко).

5. Скільки не дивись на море, воно ніколи не набридне (Козаченко).


1) 1, 2 2) 3, 4 3) 1, 2, 4, 5 4) 2, 4 5) 4, 5


28. У котрому рядку в усіх словах розвинувся голосний на місці колишнього зредукованого в сильній позиції? Виберіть варіант правильної відповіді.


1. повний, сотня, швець, верх

2. верба, мох, корабель, пес

3. замок, жрець, берег, женцем

4. весь, зерна глитати, торгувати


1) 1, 2 2) 3, 4 3) 1, 2, 4, 5 4) 2, 4 5) 4, 5


29. У якому із наведених говорів спостерігаємо давню м’якість шиплячих звуків у різних позиціях (ч’ого, ш’ос, ш’е)? Виберіть варіант правильної відповіді.


1) подільському 2) надсянському 3) волинсько-поліському

4) гуцульському 5) слобожанському


30. У котрому варіанті використання займенника призводить до двозначності? Виберіть варіант правильної відповіді.

1. Степан попросив Марію налити собі води.

2. Директор наказав бухгалтерові виписати на свій рахунок 15 кілограмів м’яса.

3. Люби і знай свій рідний край.

.

1) 1, 2 2) 3, 4 3) 1, 2, 4, 5 4) 2, 4 5) 4, 5


Декан філологічного факультету Я.І. Гарасим

Схожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0301...
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0301...
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую"

Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет»
Реформа діяльності Університету, підпорядкована головній меті: перетворенню нашого Університету в сучасний європейський університет...
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую"
move to 0-16186514
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Затверджую 2011 рік
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую"
move to 0-16186508
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 19. 07. 2011 р
move to 0-16186511
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 15. 07. 2011 р
move to 0-16186509
Львівський національний університет імені Івана Франка \"Затверджую\" iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 19. 07. 2011 р
move to 0-16186512
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи