Книга перша. Загальні положення icon

Книга перша. Загальні положення
НазваКнига перша. Загальні положення
Сторінка2/3
Дата19.10.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипКнига
1   2   3
^

СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ


 • У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “____________ - це певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення”?

 • У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “____________ - це певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення”?

 • У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “____________ - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу?

 • Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у __________ роки.

 • Строк, що визначений у півмісяця, дорівнює ___________дням.

 • Позовна давність у _____ років застосовується до вимог про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману.

 • Позовна давність у ______ років застосовується до вимог про застосування наслідків нікчемного правочину.

 • Договір про збільшення позовної давності укладається у _________ формі.

 • У якому із перелічених варіанті неправило зазначено випадок коли перебіг позовної давності зупиняється:  Поняття зобов’язання. Сторони у зобов’язанні.  1. У зобов’язанні на стороні боржника або кредитора можуть бути:

  2. Зобов’язання має ґрунтуватися на засадах:

  3. Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється:

  4. Заміна кредитора не допускається у зобов’язаннях:

  5. Зобов’язання має бути виражене у грошовій одиниці ...

  6. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов:

  7. “Боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою(переведення боргу) лише за згодою...” .

  8. Заміна кредитора у зобов’язанні здійснюється:

  9. Застава, встановлена первісним боржником, після заміни боржника:

  10. У випадках, встановлених договором, зобов'язання може породжувати для третьої особи:

  11. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:

  12. У відповіді під котрим номером правильно вказано на яких засадах має грунтуватися зобов’язання:

  13. “До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент (...) , якщо інше не встановлено договором або законом”.

  14. У зобов’язанні на стороні боржника або кредитора можуть бути:

  15. Заміна кредитора не допускається у зобов’язаннях:

  16. Заміна кредитора у зобов’язанні здійснюється:

  17. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Боржник має право висувати проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент (...):

  18. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, він має право висунути проти вимоги нового кредитора заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент:

  19. Заміна кредитора не допускається у зобов’язаннях:

  20. У випадках, встановлених договором, зобов'язання може породжувати для третьої особи:

  21. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:

  22. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні і виконав свій обов'язок до пред'явлення йому вимоги новим кредитором, то він має право висунути проти вимоги нового кредитора заперечення, які він мав проти первісного кредитора - на момент (...):

  23. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент (...), якщо інше не встановлено договором або законом.

  24. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “ Боржник має право не виконувати свого обов’язку новому кредиторові до (...)”:

  25. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Первісний кредитор у зобов’язанні відповідає перед новим кредитором за (...)”:

  26. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Первісний кредитор у зобов’язанні не відповідає перед новим кредитором за (...)”:

  27. Правочин щодо заміни боржника у зобов'язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути:

  28. Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові:


  Виконання зобов’язання.


  1. Грошове зобов’язання має бути виконане:

  2. Солідарний обов’язок виникає у випадках:

  3. Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню:

  4. Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню:

  5. Місце виконання зобов’язання:

  6. Використання іноземної валюти при здійсненні розрахунків на території України за зобов'язаннями допускається:

  7. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Виконання свого обов’язку однією із сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов’язку, є (...) виконанням зобов’язання”:

  8. За зобов’язаннями про передання нерухомого майна, якщо місце виконання зобов’язання не встановлено договором, то ним є:

  9. Зобов’язання, в якому боржник зобов’язаний вчинити одну з двох або кількох дій, називається:

  10. Прийнявши виконання зобов'язання, кредитор повинен на вимогу боржника видати йому:

  11. У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості, якщо інше не встановлено договором:

  12. Якщо місце виконання зобов'язання не встановлено у договорі, виконання провадиться:

  13. Боржник має право виконати свій обов'язок шляхом внесення належних з нього кредиторові грошей або цінних паперів у депозит нотаріуса в разі:

  14. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “У разі відмови кредитора повернути борговий документ або видати розписку боржник має право”:

  15. У разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право:

  16. У разі збільшення встановленого законом неоподатковуваного мінімуму доходів громадян сума, що виплачується за грошовим зобов'язанням фізичній особі пропорційно збільшується у таких випадках:

  17. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Якщо один із солідарних боржників не сплатив частку, належну солідарному боржникові, який у повному обсязі виконав солідарний обов'язок”:

  18. За користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється:

  19. У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості, якщо інше не встановлено договором:

  20. Якщо місце виконання зобов'язання не встановлено у договорі, виконання провадиться:

  21. Боржник має право виконати свій обов'язок шляхом внесення належних з нього кредиторові грошей або цінних паперів у депозит нотаріуса в разі:

  22. У разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право:

  23. У разі збільшення встановленого законом неоподатковуваного мінімуму доходів громадян сума, що виплачується за грошовим зобов'язанням фізичній особі пропорційно збільшується у таких випадках:

  24. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Якщо один із солідарних боржників не сплатив частку, належну солідарному боржникові, який у повному обсязі виконав солідарний обов'язок”:

  25. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “У разі відмови кредитора повернути борговий документ або видати розписку боржник має право”:

  26. У разі невиконання однією із сторін у зобов'язанні свого обов'язку або за наявності очевидних підстав вважати, що вона не виконає свого обов'язку у встановлений строк (термін) або виконає його не в повному обсязі, друга сторона має право:

  27. Боржник, який виконав солідарний обов'язок, має право на зворотну вимогу (регрес):

  28. Виконання обов'язку може бути покладено боржником на іншу особу, якщо обов'язок особистого виконання не випливає:


  Забезпечення виконання зобов’язання.  1. Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється:

  2. Виконання зобов’язання не може забезпечуватися:

  3. Предметом неустойки можуть бути:

  4. Гарантом може бути:

  5. Поручителем може бути:

  6. Предметом іпотеки може бути:

  7. Договір застави нерухомого майна укладається:

  8. Кредитор, який притримує річ у себе має право:

  9. Застава виникає на підставі:

  10. Предметом застави може бути:

  11. Зобов'язання гаранта перед кредитором припиняється у разі:

  12. Порука припиняється:

  13. Предметом застави може бути:

  14. Заставодержатель має право вимагати дострокового виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, у разі:

  15. Заставодержатель має право вимагати дострокового виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, а якщо його вимога не буде задоволена, - звернути стягнення на предмет застави:

  16. Право застави припиняється у разі:

  17. Заставодавцем може бути:

  18. 8 Неустойкою (штрафом, пенею) можуть бути:

  19. Гарантія була видана 1 березня 2006 року на строк до 1 вересня 2006 року. В гарантії було вказано, що вона набирає чинності з 5 березня 2006 року. Який строк дії гарантії:

  20. Зобов'язання гаранта перед кредитором припиняється у разі:

  21. Порука припиняється:

  22. Предметом застави може бути:

  23. Заставодержатель має право вимагати дострокового виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, у разі:

  24. Заставодержатель має право вимагати дострокового виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, а якщо його вимога не буде задоволена, - звернути стягнення на предмет застави:

  25. Право застави припиняється у разі:

  26. Заставодавцем може бути:


  Припинення зобов’язання.  1. Зобов’язання припиняється виконанням, проведеним:

  2. Припинення зобов’язання на вимогу однієї із сторін допускається:

  3. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися:

  4. Припинення зобов’язання за домовленістю сторін про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням між тими ж сторонами, називається:

  5. Припинення зобов’язання прощенням боргу допускається, якщо:

  6. Зобов’язання припиняється неможливістю його виконання у зв’язку:

  7. Зобов’язання припиняється смертю кредитора:

  8. Зобовязання припиняється смертю боржника:

  9. Зобов’язання припиняється зарахуванням зустрічних вимог, якщо такі вимоги:

  10. Зарахування зустрічних вимог допускається:

  11. Умовами припинення зобов’язання зарахуванням зустрічних вимог є:

  12. Не допускається зарахування зустрічних вимог:

  13. Новація не допускається щодо зобов’язань:

  14. Які серед названих підстав припинення зобов’язання не залежать від волі сторін:

  15. Ліквідація юридичної особи – боржника не припиняє зобов’язання у випадках:

  16. Які серед названих підстав припинення зобов’язання залежать від волі сторін:

  17. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Смерть фізичної особи – боржника”:

  18. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Припинення зобов’язання прощенням боргу допускається, якщо”:

  19. Не допускається зарахування зустрічних вимог:

  20. Новація не допускається щодо зобов’язань:

  21. Які серед названих підстав припинення зобов’язання не залежать від волі сторін:

  22. Ліквідація юридичної особи – боржника не припиняє зобов’язання у випадках:

  23. Які серед названих підстав припинення зобов’язання залежать від волі сторін:

  24. Право інтелектуальної власності.

  25. Вкажіть правильну відповідь, що визначає строк чинності особистих немайнових прав інтелектуальної власності.:

  26. Вкажіть відповідь, яка не містить об’єкта авторського права:

  27. Вкажіть відповідь, в якій вказано первинний суб’єкт авторського права:

  28. Вкажіть правильну відповідь із визначенням поняття „автор”.:

  29. Вкажіть правильну відповідь, де вказано юридичний факт, на підставі якого виникає авторське право:

  30. Вкажіть правильну відповідь, в якій вказано акт, де визначено мінімальні ставки авторської винагороди та порядок їх застосування:

  31. Вкажіть правильну відповідь, де вказані форми плати за використання твору:

  32. Вкажіть відповідь, яка містить строк охорони майнових прав на твір:

  33. Вкажіть відповідь, де вказаний строк чинності майнових прав на твір у випадку створення його у співавторстві:

  34. Вкажіть відповідь, в якій вказано строк дії авторського права, коли твір вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора:

  35. Вкажіть правильну відповідь з продовженням положення: будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони авторського права стосовно не оприлюдненого твору вперше його оприлюднює, користується захистом протягом :

  36. Вкажіть відповідь, в якій вказано строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання:

  37. Вкажіть пропущений в положенні строк. Майнові права на фонограму,

  відеограму охороняються протягом _______ років, що підліковуються з 1 січня

  року , наступного за роком їх опублікування, а за відсутності опублікування

  роком виготовлення.

  1. Вкажіть правильну відповідь з продовженням положення: строк чинності

  2. інтелектуальної власності на передачу організації мовлення спливає через

  3. п’ятдесят років, що підліковуються:

  4. Вкажіть відповіді із спеціальними законами, що стосуються окремих об’єктів права інтелектуальної власності:

  5. Вкажіть правильні відповіді, в яких вказані особисті немайнові права суб’єкта права інтелектуальної власності:

  6. Вкажіть правильні відповіді, в яких вказані майнові права інтелектуальної власності:

  7. Вкажіть правильні відповіді, де вказані об’єкти права інтелектуальної власності:

  8. Вкажіть правильні відповіді із підставами виникнення права інтелектуальної власності:

  9. Вкажіть правильні відповіді, де вказані умовні групи об’єктів авторського права:

  10. Вкажіть відповіді, де вказані особисті немайнові права автора:

  11. Вкажіть відповіді, де вказані майнові авторські права:

  12. Вкажіть правильні відповіді, в яких розкривається зміст особистого немайнового права:

  13. Вкажіть відповіді, в яких розкривається зміст права на опублікування твору:

  14. Вкажіть правильні відповіді, в яких передбачені випадки правомірного безоплатного використання твору без згоди автора, але із зазначенням його імені:

  15. Вкажіть правильні відповіді, де вказані критерії охороноздатності встановленої закономірності, властивості, явища матеріального світу для визнання науковим відкриттям:

  16. Вкажіть правильні відповіді, в яких вказані суб’єкти права інтелектуальної власності:

  17. Вкажіть суму правильних відповідей із спеціальними заходами, що спрямовані на захист прав на об’єкти інтелектуальної власності:

  18. Вкажіть відповіді, в яких вказані джерела авторського права в Україні:

  19. Вкажіть суму правильних відповідей, які містять об’єкти, що становлять першу групу об’єктів авторського права-літературні та художні твори:

  20. Вкажіть правильні відповіді, в яких вказані об’єкти, що не підлягають правовій охороні:

  21. Вкажіть правильні відповіді, в яких вказані ознаки права слідування (на одержання грошової суми у розмірі п’яти відсотків від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору, наступного за відчуженням, здійсненням автором:

  22. Вкажіть суму номерів правильних відповідей, в яких вказані об’єкти, що охороняються інститутом суміжних прав:

  23. Вкажіть правильні відповіді з первинними суб’єктами суміжних прав:

  24. виконавець;

  25. Вкажіть правильні відповіді із правилами визначення моменту виникнення прав на об’єкти суміжних прав :


  Право власності


  1. Про що вправі пред’явити позов співвласник у випадку продажу частки у праві спільної часткової власності з порушенням його переважного права на купівлю цієї частки?

  2. Хто є суб’єктом права приватної власності (власником):

  3. У разі відмови від права власності на майно, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на нього припиняється:

  4. Майно, що є у власності двох або більше осіб:

  5. Вкажіть, з якого моменту виникає право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню:

  6. У яких із запропонованих відповідей правильно вказані правові підстави припинення права власності:

  7. Сервітут може бути встановлений:

  8. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови виникає на підставі :

  9. У яких випадках власник має право звернутися з позовом про визнання його права власності на майно?

  10. Вкажіть правильні положення, що стосуються розрахунків при поверненні майна з чужого незаконного володіння:

  11. Вкажіть, які речові права на чуже нерухоме майно (згідно ст.4 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”) підлягають обов’язковій державній реєстрації

  12. Вкажіть правильні положення, що стосуються поділу майна, що є у праві спільної сумісної власності:

  13. Кому передається у власність безхазяйне нерухоме майно за рішенням суду?

  14. Протягом якого строку інші співвласники можуть реалізувати своє переважне право купівлі частки у спільній власності, якщо продавець такої частки їх письмово повідомив про свій намір продати частку? Вкажіть правильні відповіді

  15. У разі знищення майна, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на це майно припиняється:

  16. Співвласники мають право розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності:

  17. Спільна власність вважається _____________, якщо договором або законом не встановлена спільна ____________ власність на майно.

  18. У яких із наведених ситуацій власник має право витребувати майно у добросовісного набувача, який придбав майно у особи, яка не мала права його відчужувати, за відплатним договором:

  19. Сервітут може бути встановлений:

  20. Право користування земельною ділянкою для забудови припиняється у разі :

  21. Вкажіть правильні положення, що стосуються плодів, продукції та доходів від використання майна, що є спільній частковій власності:

  22. У яких із запропонованих відповідей правильно вказані правові підстави припинення права власності:

  23. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб припиняється у разі:

  24. Вкажіть умови пред’явлення віндикаційного позову:

  25. У яких із запропонованих відповідей правильно вказані правові підстави припинення права власності:

  26. Протягом якого строку співвласник вправі звернутися до суду з позовом у разі продажу частки у праві спільної часткової власності з порушенням його переважного права на купівлю цієї частки? (Вкажіть строк позовної давності)

  27. Плата за земельну ділянку, що викуповується у зв’язку з суспільною необхідністю:

  28. Спільною сумісною власністю є:

  29. У яких із запропонованих відповідей правильно вказані правові підстави припинення права власності:

  30. У яких відповідях вказані необхідні передумови, при наявності яких суд на підставі позову інших співвласників має право прийняти рішення про припинення права особи на частку у спільному майні?

  31. Речовими правами на чуже майно є :

  32. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови може бути встановлено:

  33. Скарбом відповідно до Цивільного кодексу України є:

  34. У яких випадках особа, яка знайшла загублену річ, набуває права власності на неї після спливу шести місяців з моменту заявлення про знахідку в міліцію (чи орган місцевого самоврядування):

  35. У яких із наведених ситуацій власник має право витребувати майно у добросовісного набувача, який безоплатно придбав майно у особи, яка не мала права його відчужувати:

  36. Вкажіть правильні положення, що стосуються набувальної давності:

  37. Хто стає власником скарбу, що є пам’яткою історії та культури?

  38. Хто є суб’єктом права комунальної власності (власником):

  39. У випадку припинення права власності особи на нерухоме майно у зв’язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене, особа має право:

  40. Позивачем за віндикаційним позовом може бути:

  41. Вкажіть, які з наведених підстав є необхідними передумовами для того, щоб особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном, набула права власності на це майно за давністю володіння:

  42. Зазначте умови викупу земельної ділянки у зв’язку з суспільною необхідністю, встановлені ЦКУ:

  43. Речовими правами на чуже майно є :

  44. Сервітут (право користування чужим майном) може бути встановлений щодо

  45. У яких випадках особа, яка знайшла загублену річ, набуває права власності на неї після спливу шести місяців з моменту заявлення про знахідку в міліцію (чи орган місцевого самоврядування):

  46. Які з вказаних речей не можуть бути витребувані від добросовісного набувача шляхом віндикації у жодному разі:

  47. Співвласник має право на відповідне збільшення своєї частки у праві спільної часткової власності:

  48. Вкажіть правильні положення, що стосуються знахідки:

  49. Яка з цих речей є скарбом:

  50. Добросовісним набувачем є особа, яка:

  51. Рішення про викуп пам’ятки історії та культури, власник якої не вживає заходів щодо її збереження, може винести:

  52. Реквізоване майно переходить:

  53. Хто є суб’єктом права приватної власності (власником):

  54. У яких випадках власник має право звернутися з позовом про визнання його права власності на майно?

  55. Сервітут припиняється у разі:

  56. Зазначте умови припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене:

  57. Які з вказаних речей не можуть бути витребувані від добросовісного набувача шляхом віндикації у жодному разі:

  58. Право власності за договором виникає з моменту:

  59. У разі продажу частки у праві спільної часткової власності:

  60. Вкажіть правильні положення, що стосуються набуття права власності на скарб:

  61. Хто є суб’єктом права державної власності (власником):

  62. Хто стає власником конфіскованого майна?

  63. Частки у праві спільної часткової власності вважаються ______________, якщо інше не встановлено за домовленістю співвласників або законом.

  64. Плата за земельну ділянку, що викуповується у зв’язку з суспільною необхідністю:

  65. Яка з цих речей може бути предметом віндикації?

  66. Безхазяйною є річ:

  67. Строк права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб :

  68. Вкажіть майно, що не може перебувати у власності громадян:

  69. Майно, набуте в результаті _____________________ та ___________________ членів сім’ї, є їхньою спільною ___________ власністю, якщо інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі:

  70. У яких випадках власник має право звернутися з позовом про визнання його права власності на майно?

  71. У разі продажу частки у праві спільної часткової власності з порушенням переважного права купівлі:

  72. Вкажіть правильні положення, що стосуються віндикаційного позову:

  73. У яких випадках власник має право звернутися з позовом про визнання його права власності на майно?

  74. Хто з перелічених нижче суб’єктів є власником допоміжних приміщень у багатоквартирному будинку (підвалів, горища, сходових площадок):

  75. Вкажіть види спільної власності:

  76. Право власності на частку у праві спільної часткової власності переходить до набувача за договором:

  77. Власник майна має право вимагати від особи, яка знала або могла знати, що вона володіє цим майном незаконно:

  78. Право власності вважається набутим ______________, якщо інше прямо не випливає із закону або ____________ набуття права власності не встановлена судом

  79. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб :

  80. Зазначте умови припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене:

  81. У яких із наведених ситуацій власник має право витребувати майно у добросовісного набувача, який безоплатно придбав майно у особи, яка не мала права його відчужувати:

  82. У яких, із запропонованих відповідей правильно вказані правові підстави припинення права власності:

  83. Вкажіть правильні положення, які стосуються утримання майна, що є у праві спільної часткової власності:

  84. Вкажіть правильні положення, що стосуються розрахунків при поверненні майна з чужого незаконного володіння:

  85. Хто з перелічених нижче суб’єктів є власником горища у багатоквартирному будинку:

  86. Якщо договір про відчуження майна підлягає державній реєстрації, право власності у набувача виникає:

  87. Підставами виникнення права спільної сумісної власності є:

  88. При продажі частки у праві спільної часткової власності продавець:

  89. Які з вказаних речей не можуть бути витребувані від добросовісного набувача шляхом віндикації у жодному разі:

  90. Вкажіть, яка з речей може бути визнана безхазяйною:

  91. У разі відчуження права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб переважне перед іншими особами право на його придбання має

  92. Зазначте умови, за яких майно може бути реквізоване у власника:

  93. Скарбом відповідно до Цивільного кодексу України є:

  94. На які з перерахованих нижче об’єктів право власності за набувальною давністю набувається за рішенням суду:

  95. Вкажіть правильні положення, що стосуються здійснення права спільної часткової власності:

  96. Право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників, якщо:


  Право інтелектуальної власності.


  1. У відповіді під яким номером правильно визначено строк чинності особистих немайнових прав інтелектуальної власності....

  2. У відповіді під яким номером неправильно визначено об’єкт авторського права.....

  3. У відповіді під яким номером правильно визначено первинний суб’єкт авторського права....

  4. У відповіді під яким номером правильно визначено поняття „автор”.....

  5. У відповіді під яким номером правильно визначено юридичний факт, на підставі якого виникає авторське право....

  6. У відповіді під яким номером правильно визначено акт, в якому визначено мінімальні ставки авторської винагороди та порядок їх застосування.....

  7. У відповіді під яким номером правильно визначено форми плати за використання твору....

  8. У відповіді під яким номером правильно визначено строк охорони майнових прав на твір.....

  9. У відповіді під яким номером правильно визначено строк чинності майнових прав на твір у випадку створення його у співавторстві.....

  10. У відповіді під яким номером правильно визначено строк дії авторського права, коли твір вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора....

  11. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони авторського права стосовно не оприлюдненого твору вперше його оприлюднює, користується захистом протягом .......

  12. У відповіді під яким номером правильно визначено строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання......

  13. Вкажіть пропущений в положенні строк. Майнові права на фонограму, відеограму охороняються протягом .... років, що підліковуються з 1 січня року наступного за роком їх опублікування, а за відсутності опублікування роком виготовлення.

  14. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: строк чинності інтелектуальної власності на передачу організації мовлення спливає через п’ятдесят років, що підліковуються.....

  15. У відповіді під яким номером правильно визначено спеціальні закони, що стосуються окремих об’єктів права інтелектуальної власності......

  16. У відповіді під яким номером правильно визначено особисті немайнові права суб’єкта права інтелектуальної власності......

  17. У відповіді під яким номером правильно визначено майнові права інтелектуальної власності.....

  18. У відповіді під яким номером правильно визначено об’єкти права інтелектуальної власності.....

  19. У відповіді під яким номером правильно визначено підстави виникнення права інтелектуальної власності......

  20. У відповіді під яким номером правильно визначено умовні групи об’єктів авторського права.....

  21. У відповіді під яким номером правильно визначено особисті немайнові права автора.....

  22. У відповіді під яким номером правильно визначено майнові авторські права....

  23. У відповіді під яким номером правильно визначено зміст особистого немайнового права......

  24. У відповіді під яким номером правильно визначено зміст права на опублікування твору......

  25. У відповіді під яким номером правильно визначено випадки правомірного безоплатного використання твору без згоди автора, але із зазначенням його імені......

  26. У відповіді під яким номером правильно визначено критерії охороноздатності встановленої закономірності, властивості, явища матеріального світу для визнання науковим відкриттям.....

  27. У відповіді під яким номером правильно визначено суб’єкти права інтелектуальної власності.....

  28. Знайдіть суму правильних відповідей в яких передбачено спеціальні заходи, що спрямовані на захист прав на об’єкти інтелектуальної власності......

  29. У відповіді під яким номером правильно визначено джерела авторського права в Україні.....

  30. Знайдіть суму правильних відповідей, в яких перелічено об’єкти, що становлять першу групу об’єктів авторського права-літературні та художні твори......

  31. У відповіді під яким номером правильно визначено об’єкти авторського права, що не підлягають правовій охороні....

  32. У відповіді під яким номером правильно визначено ознаки права слідування (на одержання грошової суми у розмірі п’яти відсотків від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору, наступного за відчуженням, здійсненням автором..........

  33. Знайдіть суму номерів правильних відповідей, в яких вказані об’єкти, що охороняються інститутом суміжних прав........

  34. У відповіді під яким номером правильно визначено первинні суб’єкти суміжних прав....

  35. У відповіді під яким номером правильно визначено момент виникнення прав на об’єкти суміжних прав .....

  36. Визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності – це:

  37. Вставте пропущені слова у потрібній послідовності:

  38. „Раціоналізаторською пропозицією є визнана _________________ пропозиція, яка містить _________________ або _________________ у будь-якій сфері її діяльності”:

  39. Об’єкт раціоналізаторської пропозиції – це:

  40. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції визначається:

  41. Суб'єктами права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є:

  42. Вставте пропущені слова у потрібній послідовності: „Автор раціоналізаторської пропозиції має право на _________________ від _________________”:

  43. Юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, має право на:

  44. Вимоги до раціоналізаторської пропозиції:

  45. Рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською або про її відхилення повинно бути прийняте:

  46. Порядок розгляду заяви про раціоналізаторську пропозицію, а також прийняття щодо неї рішення встановлюється:

  47. Право інтелектуальної власності на сорт рослин становлять:

  48. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин становлять:

  49. Суб’єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин є:

  50. Суб’єктами права інтелектуальної власності на породу тварин є:

  51. Майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослин, засвідченими патентом, є:

  52. Майновими правами інтелектуальної власності на породу тварин, засвідченими патентом, є:

  53. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, якщо інше не встановлено договором чи законом, належать:

  54. Майнові права інтелектуальної власності на породу тварин, якщо інше не встановлено договором чи законом, належать:

  55. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин спливає через:

  56. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на породу тварин спливає через:

  57. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності щодо дерев та винограду спливає через:

  58. Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно:

  59. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування охороняється:

  60. Яким законом регулюються відносини щодо охорони прав інтелектуальної власності на сорти рослин:

  61. Сорт вважається охороноздатним - придатним для набуття права на нього як на об'єкт інтелектуальної власності, якщо за проявом ознак, породжених певним генотипом чи певною комбінацією генотипів, він є:

  62. Сорт вважається ____________, якщо до дати, на яку заявка вважається поданою, заявник (селекціонер) чи інша особа за його дозволом не продавали чи будь-яким іншим способом не передавали матеріал сорту для комерційного використання:

  63. Сорт є ____________, якщо за проявом його ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою:

  64. Сорт є ____________, якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини цього сорту залишаються достатньо схожими за своїми основними ознаками, відзначеними в описі сорту:

  65. Сорт є ____________, якщо його основні ознаки, відзначені в описі сорту, залишаються незмінними після неодноразового розмноження чи, у разі особливого циклу розмноження, в кінці кожного такого циклу.

  66. Умови державної реєстрації сорту рослин:

  67. Власна назва сорту рослин може бути представлена:

  68. Назва сорту рослин не повинна:

  69. Автор сорту рослин (селекціонер) це - людина, яка безпосередньо

  70. Власник сорту рослин – це особа:


  Право спільної власності


  1. Майно, що є у власності двох або більше осіб:

  2. Вкажіть види спільної власності:

  3. Вкажіть види спільної власності:

  4. Частки у праві спільної часткової власності вважаються:

  5. Поліпшення спільного майна є:

  6. Співвласники мають право розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності:

  7. Якщо бажання придбати частку у праві спільної часткової власності виявили кілька співвласників, продавець:

  8. У разі переведення на позивача прав і обов’язків покупця при порушенні права переважної купівлі частки у праві спільної часткової власності:

  9. Право власності на частку у праві спільної часткової власності переходить до набувача за договором:

  10. Негаторний позов належить до:

  11. При продажі частки у праві спільної часткової власності продавець:

  12. Позивачем за віндикаційним позовом може бути:

  13. Стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності, може бути звернене:

  14. Спільною сумісною власністю є:

  15. Підставами виникнення права спільної сумісної власності є:

  16. Підставами виникнення права спільної сумісної власності є:

  17. До вимог про переведення на співвласника прав і обов’язків покупця застосовується позовна давність в:

  18. Співвласники майна, що є у спільній сумісній власності:

  19. Іноземні громадяни не можуть набувати на праві власності:

  20. Добросовісним набувачем є особа, яка:

  21. Спільна власність виникає на підставі:

  22. Спільна власність виникає на підставі:

  23. Спільна власність вважається частковою, якщо:

  24. Спільною частковою власністю є власність:

  25. Співвласник, який бажає виділу частки із майна, що є у спільній частковій власності, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки, якщо:

  26. Власник має право витребувати майно, набуте добросовісним набувачем за відплатним договором, якщо:

  27. До речово-правових способів захисту права власності належать:

  28. Кредитор має право вимагати продажу боржником своєї частки у праві спільної часткової власності з направленням суми виторгу на погашення боргу:

  29. Вкажіть правильні положення, що стосуються віндикаційного позову:

  30. Вкажіть майно, що не може перебувати у власності громадян:

  31. Вкажіть майно, що не може перебувати у власності громадян:

  32. Вкажіть майно, що не може перебувати у власності громадян:

  33. Вкажіть майно, що не може перебувати у власності міжнародних організацій на території України:

  34. Вкажіть майно, що не може перебувати у власності громадських об’єднань:

  35. Вкажіть майно, щодо якого встановлений спеціальний порядок набуття права власності:

  36. Вкажіть майно, щодо якого встановлений спеціальний порядок набуття права власності:

  37. Вкажіть майно, щодо якого встановлений спеціальний порядок набуття права власності:

  38. Вкажіть способи приватизації:

  39. Вкажіть правильні положення, що стосуються часток співвласників житлового будинку, іншої будівлі, споруди, що перебувають у спільній частковій власності:

  40. Вкажіть правильні положення, що стосуються плодів, продукції та доходів від використання майна, що є спільній частковій власності:

  41. Співвласник має право на відповідне збільшення своєї частки у праві спільної часткової власності:

  42. У разі продажу частки у праві спільної часткової власності:

  43. У разі продажу частки у праві спільної часткової власності з порушенням переважного права купівлі:

  44. У разі відмови співвласника-боржника від продажу своєї частки у праві спільної часткової власності або відмови інших співвласників від придбання частки боржника кредитор має право:

  45. Правочин щодо розпорядження спільним майном, вчинений одним із співвласників:

  46. Вкажіть правильні положення, що стосуються здійснення права спільної часткової власності:

  47. Вкажіть правильні положення, які стосуються утримання майна, що є у праві спільної часткової власності:

  48. Вкажіть правильні положення, що стосуються здійснення права спільної сумісної власності:

  49. Вкажіть правильні положення, що стосуються поділу майна, що є у праві спільної сумісної власності:

  50. Вкажіть правильні положення, що стосуються знахідки:

  51. Вкажіть правильні положення, що стосуються набуття права власності на скарб:

  52. Вкажіть правильні положення, що стосуються набувальної давності:

  53. Вкажіть умови пред’явлення віндикаційного позову:

  54. Вкажіть правильні положення, що стосуються віндикаційного позову:

  55. Вкажіть правильні положення, що стосуються розрахунків при поверненні майна з чужого незаконного володіння:

  56. Вкажіть правильні положення, що стосуються негаторного позову:

  57. Право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників, якщо:

  58. Відповідно до книги четвертої Цивільного кодексу України та інших законів створюють цивільні права та обов’язки:

  59. Матеріалізований результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення інформаційних потреб громадян, державних органів, підприємств, установ і організацій є:
  1. Здійснення у визначеній законом формі інформаційної діяльності по доведенню інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їх інформаційних потреб є:

  2. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати:

  3. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за датою:

  4. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення охороняється:

  5. Просте зазначення походження товару:

  6. Свідоцтво, що посвідчує реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару діє:

  7. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю:

  8. Застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи називається:

  9. Застава рухомого майна, що передається у володіння заставодавця або за його наказом – у володіння третій особі називається:

  10. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави несе:

  11. За загальним правилом право застави виникає з моменту:

  12. Заставодержатель має право користуватися переданим йому предметом застави лише у випадках:

  13. У разі невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право:

  14. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі:

  15. Застава майна, що вже заставлене називається:

  16. За загальним правилом звернення стягнення на предмет застави здійснюється:

  17. У разі часткового виконання боржником зобов’язання, забезпеченого заставою, право звернення на предмет застави:

  18. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження притриманої речі несе:

  19. Відомості про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі вважаються інформацією, якщо вони є:

  20. Суб’єкт відносин у сфері інформації у разі порушень його прав може вимагати:

  21. Інформацією є документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що мали або мають місце:

  22. Об’єктами інформаційних товарних відносин , що регулюються чинним цивільним законодавством можуть бути:

  23. Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається:

  24. Зазначення походження товару – термін, що охоплює (об’єднує) такі терміни:

  25. Кваліфіковане зазначення походження товару – термін, що охоплює (об’єднує) такі терміни:

  26. Майновими правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю є:

  27. У правовідношенні застави сторони називаються:

  28. Застава виникає на підставі:

  29. Заставодержатель має право вимагати дострокового виконання зобов’язання, забезпеченого заставою, у разі:

  30. Заставодержатель має право вимагати дострокового виконання зобов’язання, забезпеченого заставою, а якщо його вимога не буде задоволена, - звернути стягнення на предмет застави у разі:

  31. Кредитор, який притримує у себе річ відповідає, якщо це сталося з його вини, за:

  32. Боржник, річ якого кредитор притримує, має право розпорядитися нею, повідомивши набувача про:

  33. У разі порушення іпотекодавцем обов’язків, встановлених іпотечним договором, іпотекодержатель має право:

  34. Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі:

  35. Одночасно з рішенням про звернення стягнення на предмет іпотеки суд за заявою іпотекодержателя вправі винести рішення про виселення мешканців, якщо предметом іпотеки є:

  36. Позасудове врегулювання питання про звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється згідно із:

  37. Іпотека виникає на підставі:

  38. Предметом іпотеки можуть бути:

  39. Особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством, є:

  40. Підставами виникнення права власності на інформацію є:

  41. Правова охорона надається назві місця походження товару, щодо якої виконуються такі умови:

  42. Правова охорона надається географічному зазначенню походження товару, щодо якого виконуються такі умови:

  43. Законом не надається правова охорона кваліфікованому зазначенню походження товару, що:

  44. Власник свідоцтва на кваліфіковане зазначення походження товару має право:

  45. Власник свідоцтва на кваліфіковане зазначення походження товару має право:

  46. Право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару може бути припинено:

  47. Не становлять комерційної таємниці:

  48. Не становлять комерційної таємниці:

  49. Ознаками комерційної таємниці є:

  50. Предметом застави не можуть бути:

  51. У договорі застави визначаються:

  52. Особа, яка володіє предметом застави, зобов’язана, якщо інше не встановлено договором:

  53. За рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи:

  54. Право застави припиняється у разі:

  55. Кредитор, який правомірно володіє річчю, що підлягає передачі боржникові або особі, вказаній боржником, має право притримати її у себе до виконання боржником зобов’язання, у разі:

  56. За предметом застави вона поділяється на такі види:

  57. Предметом застави товарів в обороті або у переробці можуть бути:

  58. Іпотекодавець має право виключно на підставі згоди іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі або у внесених до нього змінах чи доповненнях:

  59. Ощадний сертифікат – письмове свідоцтво..................про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку............

  60. Вексель – цінний папір, який засвідчує .......векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей..............

  61. Назвіть види цінних паперів передбачених Законом України “Про цінні папери і фондову біржу”:

  62. Зазначте словосполучення, пропущене у наведених законодавчому визначенні.

  63. Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує............у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує............ в акціонерному товаристві та право на .........., дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді........., а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства:

  64. Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення її власником ........... і підтверджує ............... відшкодувати йому вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого.................

  65. Казначейські зобов’язання України – вид цінних паперів на пред’явника, що розміщуються виключно на .......... серед населення і засвідчують внесення їх власником грошових коштів до ............ і дають право на ...........

  66. Виберіть і вставте ............

  67. Цінним паперам є документ встановленої форми ...., що посвідчує........... і визначає ..........та передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам:

  68. Виберіть і вставте потрібне слово (словосполучення) у наведеному законодавчому положенні:

  69. Тварини є ....цивільних прав. На них поширюється правовий режим ............, крім випадків, встановлених законом:

  70. Режим нерухомої речі може бути поширений законом на:

  71. Зазначте умови викупу земельної ділянки у зв’язку з суспільною необхідністю, встановлені ЦКУ:

  72. Зазначте умови припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене:

  73. Зазначте умови, за яких майно може бути реквізоване у власника:

  74. Права за ордерним цінним папером передаються шляхом вчинення:

  75. Цінні папери можуть випускатися в:

  76. Які групи цінних закріплені у Цивільному кодексі України:

  77. Які групи цінних закріплені у Цивільному кодексі України:

  78. При переході права на річ її складові частини:

  79. Річ є визначеною індивідуальними ознаками:

  80. Підприємство як єдиний майновий комплекс є:
 • 1   2   3

  Схожі:

  Книга перша. Загальні положення iconКнига перша. Загальні положення
  У відповіді під котрим номером правильно вказано зміст предмета цивільного права
  Книга перша. Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
  Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
  Книга перша. Загальні положення iconКнига перша син рабині розділ перший 1
  Після загибелі князя Святослава воїн Микула добирався до Києва й рідного Любеча дуже довго
  Книга перша. Загальні положення iconПерша наукова конференція «Динаміка біорізноманіття 2012»
  «Червона книга Чорного моря як концептуальна альтернатива Чорній книзі Червоного моря»
  Книга перша. Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
  move to 0-7904032
  Книга перша. Загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
  move to 213-17656
  Книга перша. Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
  move to 0-16837736
  Книга перша. Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
  move to 0-16837736
  Книга перша. Загальні положення iconКнига первая (элегии 1-5, 10) Книга третья (элегии 2, 3, 7, 9-13) Книга четвертая (элегия 1) Книга пятая (элегии 5, 7, 8, 10, 13)

  Книга перша. Загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
  move to 0-16985172
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Документи


  База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
  звернутися до адміністрації
  Документи