Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології icon

Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології
Скачати 425.25 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології
Сторінка1/3
Дата09.05.2013
Розмір425.25 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

Львівський національний університет

імені Івана Франка


Кафедра політології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи


___________________________

“______”2012 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПолітична регіонал істика


галузі знань 0301 – соціально-політичні науки


напряму підготовки 6.030104- політологія


факультету філософського


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2012

Політична регіоналістика: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки напряму підготовки 6.030104– політологія. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.- 32 с.


Розробник: Сліпецька Юлія Миронівна, кандидат політичних наук, асистент кафедри політології


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри політології


Протокол № від “31” серпня 2012 р.


Завідувач кафедрою політології


_______________________ Поліщук М.В. (підпис) (прізвище та ініціали)


______________ 2012 р


На засіданні Вченої ради філософського факультету:


Протокол № від “ ” _________ 2012 р.


Голова Вченої ради:


_______________________ Мельник В. П. (підпис) (прізвище та ініціали)


_____________ 2012 р


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Політична регіоналістика”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 2

Галузь знань

Політологія

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)

^ Професійно орієнтована

Модулів – 2

Напрям

політологія 6.030104

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

Політологія

3-й

-

Курсова робота 0

Семестр

Загальна кількість годин – 72

5-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної та індивідуальної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

18 год.

- год.

^ Практичні, семінарські

18 год.

- год.

Лабораторні

- год.

- год.

^ Самостійна робота

30 год.

год.

ІНДЗ: 6год

Вид контролю:

залік
 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


”Політична регіоналістика” є нормативним курсом для студентів третього року навчання філософського факультету. Курс розрахований на 40 годин і вивчається в першому семестрі навчального року.

Курс складається з 13 тем, які вивчаються лекційно-семінарським методом. У програмі курсу вміщені основні проблеми, які необхідно з'ясувати у рамках кожної теми, у планах семінарських занять – питання, які розглядаються на семінарі, основні положення, які слід засвоїти, доповіді та повідомлення, які рекомендується підготувати, а також перелік літератури, яку слід опрацювати.


^ Мета курсу – формування у студентів знань та оволодіння ними аналітичними навичками в сфері сучасної політичної регіоналістики шляхом систематизованого вивчення концептуально-методологічних основ дослідження регіону та процесів регіоналізації, основних теорій організації просторово-територіальних систем, основ політичного районування та електоральної географії України.


^ Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з місцем політичної регіоналістики в системі суспільно-гуманітарних дисциплін;

 • сформувати у студентів знання про поняття регіону, регіоналізму, регіоналізації, децентралізації, федералізації, тощо;

 • простежити еволюцію розвитку основних концепцій регіоналізму в світовій політичній думці та політичній думці України;

 • виробити навики користуватися категорійно-понятійним апаратом з даного курсу, користуватися літературою та довідковим матеріалом з даної проблематики;

 • ознайомити студентів з основними підходами до політичного районування України;

 • формувати критичне мислення, вміння характеризувати політичні регіони України за різними індикаторами;

 • здійснювати порівняльний аналіз електоральної карти України під час виборчих кампаній 1991-2012 рр.  1   2   3

Схожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка філософський факультет кафедра політології навчально-методичний комплекс
Розробник: Четверікова Л. О., асистент кафедри політології філософського факультету лну ім. І. Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет
Микола Поліщук, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології
Громадянське суспільство І україна: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0303 – журналістика та інформація...
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології iconЛьвівський національний університет імені івана франка ivan franko LVIV national university
Кафедра історичної геології та палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка кафедра психології
Мельник В. П.,декан філософського факультету лну ім. Івана Франка, професор, доктор філософських наук
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів
Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний факультет, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів
Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний факультет, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0301...
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0301...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи