Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) icon

Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Скачати 64.33 Kb.
НазваТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Дата07.01.2013
Розмір64.33 Kb.
ТипДокументи

Львівський національний університет імені Івана Франка

“Затверджую”

Ректор проф. І.О. Вакарчук

№ особової справи____________________________ Варіант ____1____


ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ


Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках (.....) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в талоні не допускається.


Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали):


1.(........)

Що не належить до оборотних засобів підприємства:

1) сировина й основні матеріали;

2) витрати майбутніх періодів;

3) незавершена продукція;

4) паливо й енергія;

5) готова продукція на складі.

2.(........)

Які із потреб не належать до матеріальних:

1) ремонт автомобіля;

2) відвідання концерту у філармонії;

3) житло;

4) потреби фірми у автотранспорті.

3.(........)

Економічне зростання графічно можна проілюструвати:

1) рухом від однієї точки до іншої по кривій виробничих можливостей;

2) рухом від однієї точки до іншої за межами кривої виробничих можливостей;

3) переміщенням уліво кривої виробничих можливостей;

4) переміщенням управо кривої виробничих можливостей;

5) усі твердження неправильні.

4.(........)

Який спосіб закріплення прав власності за певними суб’єктами є головним у сучасних умовах:

1) звичаями і традиціями;

2) релігійними переконаннями;

3) силою;

4) юридичними нормами.

5.(........)

Яке із тверджень не характеризує натуральне господарство:

1) все, що потрібно людині для життя, вона виробляє сама;

2) виникає тісна залежність виробників один від одного;

3) унаслідок відсутності поділу продуктивність праці низька;

4) застосовують традиційні методи виробництва, техніку та технології.

6.(........)

До основних факторних доходів належать:

1) заробітна плата, трансферні платежі, процент і рента;

2) заробітна плата, процент, рента, прибуток;

3) пенсії, процент, рента, заробітна плата;

4) пенсії, трансферні платежі, дивіденди і заробітна плата;

5) усі відповіді неправильні.

7.(........)

Державний борг не може призвести до банкрутства держави, бо вона:

1) може друкувати гроші, щоб розраховуватися за борг;

2) може рефінансувати борг;

3) має право підвищувати податки;

4) правильні відповіді 1, 2 і 3;

5) правильні відповіді 1 і 2.

8.(........)

Якщо в національній економіці обсяг виробничих ресурсів збільшився, то:

1) економіка здатна виробляти більше товарів і послуг;

2) буде вироблено більше товарів і послуг;

3) підвищився життєвий рівень населення;

4) крива трансформації економіки перемістилася вліво.

9.(........)

Що не належить до головних видів активів, у яких заощаджують домогосподарства:

1) готівка, гроші на рахунках у банках, облігації;

2) земля, ліси, житлові будинки;

3) твори мистецтва, дорогоцінності;

4) національні парки, заповідники;

5) виробничі будівлі, устаткування тощо.

10.(........)

Що не є напрямом видатків державного бюджету:

1) проценти за державний борг;

2) соціальні видатки;

3) утримання державного апарату;

4) накладні видатки;

5) національна оборона.

11.(........)

Нормативна економічна наука вивчає:

1) сучасний стан економіки країни;

2) позитивні тенденції в економічному розвитку;

3) закономірності розвитку економіки сьогодні і в майбутньому;

4) оцінні міркування з приводу того, як повинна розвиватися економіка.

12.(........)

Що не є істотною ознакою фірми:

1) відособлене майно;

2) майнова відповідальність;

3) наявність ідентифікаційних ознак;

4) оперативно-господарська й економічна ефективність;

5) соціальна ефективність.

13.(........)

У командній економіці ставки заробітної плати визначають:

1) на ринку в процесі взаємодії попиту на працю й пропозиції праці;

2) на підставі особистих зв’язків;

3) державні інституції;

4) у процесі переговорів між адміністрацією підприємств і профспілками;

5) усі відповіді неправильні.

14.(........)

Збільшення сукупних видатків індукує інфляцію, якщо національна економіка:

1) перебуває у стані повної зайнятості;

2) функціонує за неповної зайнятості;

3) перебуває у фазі тривалого і глибокого спаду;

4) правильні пункти 2 і 3;

5) усі твердження неправильні.

15.(........)

Що не належить до засобів обігу:

1) готова продукція на складі;

2) авансовані підприємством кошти на сировину, матеріали та напів­фабрикати;

3) вільні грошові кошти фірми на її розрахунковому рахунку;

4) товари відвантажені споживачеві, але ним не оплачені;

5) готівка.

16.(........)

Яка економічна мета суспільства має точну кількісну міру:

1) економічна захищеність;

2) економічна свобода;

3) справедливий розподіл доходів;

4) економічне зростання;

5) жодна.

17.(........)

Що не може бути нині об’єктом власності у ринковій економіці:

1) земля;

2) устаткування;

3) людина;

4) продукт інтелектуальної праці;

5) футбольний клуб.

18.(........)

Чого не містять бухгалтерські витрати (за економічними елементами):

1) матеріальні витрати;

2) витрати на оплату праці;

3) відрахування на соціальні заходи;

4) граничні витрати;

5) інші операційні витрати.

19.(........)

Коли ціна на певний товар збільшується, попит на товар-замінник:

1) зменшуватиметься;

2) збільшуватиметься;

3) не змінюватиметься;

4) усі відповіді неправильні.

20.(........)

Які операції не здійснює комерційний банк:

1) надання кредитів фізичним та юридичним особам;

2) купівля-продаж акцій та облігацій;

3) залучення коштів на депозит;

4) емісія грошей;

5) купівля-продаж іноземної валюти.

21.(........)

Яке положення стосується мікроекономіки:

1) вплив грошей на інфляцію;

2) вплив науково-технічного прогресу на економічне зростання;

3) вплив дефіциту державного бюджету на заощадження;

4) вплив ціни нафти на виробництво авто­мобілів;

5) жодне.

22.(........)

Що не належить до чинників економічного зростання інтенсивного типу:

1) підвищення кваліфікації працівників;

2) збільшення кількості працівників;

3) удосконалення організації виробництва;

4) застосування продуктивніших машин і механізмів;

5) поліпшення використання фізичного капіталу.

23.(........)

Від чого прямо не залежить купівельна спроможність грошей:

1) від інфляції;

2) від дефляції;

3) від кількості грошей в обігу;

4) від кількості банків у країні.

24.(........)

Яке з тверджень не є ознакою товарного виробництва:

1) поділ праці;

2) виготовлення продуктів для споживання самим вироб­ником;

3) задоволення потреб людей через обмін продуктів своєї праці;

4) передбачає виготовлення продуктів, яких потребують споживачі.

25.(........)

Що не належить до податкової системи:

1) ввізне мито;

2) платежі за комунальні послуги;

3) акцизний збір;

4) місцеві збори;

5) обов’язкові платежі у державні цільові фонди.


Декан факультету С.М. Панчишин

Схожі:

Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconІ. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Виберіть правильну відповідь І розв’яжіть завдання, запишіть в дужках ( ). Ваші відповіді також запишіть у відповідних...
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь по 2 бали)
Вказівки: Виберіть правильну відповідь і розв’яжіть завдання, запишіть в дужках ( ). Ваші відповіді також запишіть у відповідних...
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Виберіть правильний варіант відповіді (1, 2, 3, 4 або 5) та вкажіть його в дужках (…) та у відповідних клітинках талону...
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconІ. Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв’яжіть завдання І в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали) iconТести (за кожну правильну відповідь 2 бали)
Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках ( ) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках талону відповідей....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи