Протокол №19 програма фахових випробувань для вступників на магістерську програму icon

Протокол №19 програма фахових випробувань для вступників на магістерську програму
Скачати 224.17 Kb.
НазваПротокол №19 програма фахових випробувань для вступників на магістерську програму
Дата07.01.2013
Розмір224.17 Kb.
ТипДокументи


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

для вступників на магістерську програму

факультету міжнародних відносин

Львівського національного університету імені Івана Франка

2012 року


Спеціальності:

8.03020101 Міжнародні відносини

8.03020201 Міжнародне право

8.03020301 Міжнародні економічні відносини

8.03020401 Міжнародна інформація

8.03020501 Країнознавство


Розділ 1. Міжнародні відносини і світова політика


Тема 1. Вестфальська система міжнародних відносин

Тридцятилітня війна та її політичні наслідки. Становлення принципу верховенства державного інтересу у зовнішній політиці. Вестфальський мир та принцип суверенітету держав. Принцип рівноваги сил у європейській політиці та спроби його порушення. Наполеонівська імперія та її крах.

^ Тема 2. Віденська система

Віденський конгрес та його рішення. Принцип легітимізму. Священний союз та його роль у європейській політиці. Великі держави та система європейської рівноваги. “Концерт держав” та механізми його функціонування. “Східне питання” у європейській політиці і криза Віденської системи.

Утворення Німецької імперії. Нова розстановка сил у Європі. Загострення колоніальних протиріч. Розкол Європи на два блоки.

^ Тема 3. Версальська система

Перша світова війна та її політичні наслідки. Формування Версальської системи договорів. Створення Ліги Націй як ключового елементу системи колективної безпеки. Зміни політичної карти світу. Мандатна система.

Наростання воєнної загрози і криза Версальської системи. Акти агресії 30-х років і Ліга Націй. Спроби організації колективної безпеки у Європі та їх невдача.

Початок Другої світової війни.

^ Тема 4. Міжнародні відносини в умовах біполярної системи

Початок “холодної війни” та становлення біполярної системи. Гонка озброєнь та посилення міжблокової конфронтації. Ядерний фактор у між блоковому протистоянні. Принцип рівноваги сил у світовій політиці в епоху “холодної війни”. Ідеологічна складова світової політики. Політичні кризи та конфлікти в умовах біполярності. Спроби розрядки міжнародної напруженості. Припинення міжблокового протистояння.

^ Тема 5. Сучасна світова політика

Формування сучасної системи міжнародних відносин. Зростання ролі США у світовій політиці. Проблема моно/мультиполярності світу в політиці та політичній науці. Вплив глобалізаційних процесів на міжнародні відносини. Сучасні тенденції розвитку взаємовідносин по лінії Північ – Південь.

Нові виклики та загрози міжнародній безпеці і реакція на них світового співтовариства. Міжнародний тероризм та пошуки шляхів його подолання. Політичні кризи та конфлікти в сучасному світі. Міжнародні організації та їх роль у зміцненні міжнародної безпеки. Інтеграційні процеси в сучасному світі.

^ Тема 6. Особливості наукового дослідження міжнародних відносин

Складність та комплементарність об’єкту дослідження. Етапи становлення та специфіка науки про міжнародні відносини. Взаємозв’язок між теорією міжнародних відносин та прикладними науками. Конкретний (прикладний) та теоретичний рівні дослідження міжнародних відносин. Предметна диференціація вивчення міжнародних відносин. Суспільна значимість та проблематика дослідження міжнародних відносин. Поняття та категорії в науці про міжнародних відносин.

^ Тема 7. Поняття та найважливіші особливості міжнародних відносин

Проблеми наукового дефініювання поняття міжнародні відносини. Суб’єктивістський та об’єктивістський підходи до їх трактування. Проблема ірреального розуміння явищ та процесів у сфері міжнародних відносин. Позиція Р. Арона. Зміст географічного парадоксу міжнароднихвідносин та основні підходи до його вирішення.

Формулювання поняття міжнародні відносини та його еволюція у ХVІІІ-ХХІ ст. Основні дефініції міжнародних відносин. Критерій Н. Спайкмена. Широке визначення та його використання у наукових дослідженнях. Класичне визначення та його інтерпретація у працях Ґ. Морґентау і Г. Кісінджера. Визначення міжнародних відносин у працях К.Дойча, Р.Шнайдера, Х. Брука, Б. Сапіна

Сучасне наукове трактування найважливіших особливостей міжнародних відносин: поліцентризму, складності, системності, глобальності, економічної детермінованості, культурного плюралізму, інформаційної залежності. Дилема пріоритету міжнародного середовища та її розв’язання в концепції К. Холсті, В. Хандрієдера, Г. Кісінджера.

^ Тема 8. Учасники міжнародних відносин

Критерії та особливості участі в міжнародних відносинах. Поняття учасництва. Найпоширеніші означення суспільних одиниць, що приймають участь в міжнародних відносинах: суб’єкт міжнародного права, суб’єкт міжнародних відносин, учасник, сторона, фактор, актор, об’єкт.

Суб’єкти міжнародного права та міжнародних відносин. Критерії міжнародної правосуб’єктності. Основні і похідні суб’єкти міжнародного права. Суб’єкти міжнародного приватного права.

Дилема суб’єктності. Етатична теорія суб’єктності в міжнародних відносинах. Ідея біфуркації міжнародних відносин у концепції Дж. Розенау. Виникнення і розвиток теорії транснаціоналізму.

^

Найважливіші ознаки учасника міжнародних відносин. Типи учасників: особи, суспільні групи, держави, міжнародні організації.

Особливості участі в міжнародних відносинах осіб. Поняття та теорії політичної і фізичної особи. Поняття децидент та його наукові інтерпретації.

^

Співвідношення понять суспільна група і юридична особа. Різновиди суспільних груп.


Поняття держави та особливості її функціональної активності у сфері міжнародних відносин. Різновиди сучасних держав. Класифікаційні підходи.
^

Поняття міжнародних організацій. Міждержавні та недержавні організації.


Тема 9. Інтереси учасників міжнародних відносин

Поняття інтересу як найважливішої мотивації дій учасників міжнародних відносин. Потреби та їх артикуляція у політиці держави. Агрегація інтересів та їх реалізація у цілях зовнішньої політики. Співвідношення інтересів і цілей. Позиції Ґ. Морґентау та Р. Арона.

Психологічний та операційний підходи до розуміння інтересів учасників міжнародних відносин.

Типологія інтересів. Національні та універсальні інтереси у міжнародних відносинах. Декларативні та реальні інтереси держав. Концептуальні схеми А. Волферса, Т. Робінсона та Ю. Кукулки. Типологія інтересів за критеріями: типу учасника, значимості, функціонального виду, часових меж. Реінтерпретація інтересів. Концепція Я. П’єтрася.

^ Тема 10. Види та форми міжнародних відносин

Видова структура міжнародних відносин. Проблеми ієрархічного рангування видів. Моделі видової структури міжнародних відносин. Позиції Я. П’єтрася та Ґ. Морґентау.

Поняття зовнішньої політики. Інтерпретації. Зовнішньополітичні відносини. Типи зовнішньої політики держави. Концептуальні схеми Й. Беллерса та Дж. Розенау.

Доктринальні основи зовнішньої політики. Дилема безпеки. Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Засоби здійснення політики в міжнародному середовищі. Моделі зовнішньої політики. Математична інтерпретація П. Мак-Гоуена. Фактори зовнішньої політики.

Поняття дипломатичних відносин. Зміст та функції дипломатії. Форми дипломатичної діяльності: спеціальні місії, постійні представництва, конференції, міжнародні організації.

Поняття військових відносин, їх роль і місце в міжнародних відносинах. Класичне розуміння війни у концепціях К. фон Клаузевіца та А. Мехена. Типи військових відносин: партнерські, конфронтаційні, домінаційні.

Поняття міжнародних економічних відносин. Особливості суб’єктності у міжнародних економічних відносинах. Світова економіка. Типи міжнародних економічних відносин: виробнича кооперація, торгівля, валютно-фінансові операції.

Специфічні особливості міжнародних культурних, інформаційних, етнічних, релігійних та харитативних відносин.

Міжнародне співробітництво у сферах боротьби із злочинністю та тероризмом, рятувальних операцій, дослідження Антарктиди та космосу.

Поняття та форми міжнародних відносин. Специфічні особливості інтеракцій в міжнародному середовищі. Форми міжнародних відносин: двостороння (білатеральна), багатостороння (полілатеральна) та колективна.
^ Тема 11. Україна у Версальській системі міжнародних відносин

Українське питання в роки Першої світової війни. Міжнародне становище в Європі після завершення Першої світової війни. Українське питання на Паризькій мирній конференції 1919р. Діяльність делегацій УНР та ЗУНР в Парижі.

Україна у Версальській системі мирних договорів. Встановлення більшовицької влади на українських землях. Врегулювання відносин Радянської України з Польщею, Румунією, Німеччиною, Австрією, Італією, Чехословаччиною, Францією, Туреччиною.

Утворення НКЗС УСРР та «українська закордонна політика». Міжнародна діяльність керівництва УСРР на початку 20-х років. Скорочення міжнародних зв'язків України, їх підпорядкування центральним органам влади. Ліквідація Народного Комісаріату закордонних справ УРСР.


^ Тема 12. Україна в період Другої світової війни

Загострення міжнародних суперечностей напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі переговори й Пакт про ненапад 23 серпня 1939 р. Перерозподіл сфер впливу у Центрально-Східній Європі. Таємний протокол. Приєднання західноукраїнських земель до складу СРСР. Окупація України Німеччиною. Зовнішньополітичне значення возз'єднання українських земель. Входження Бессарабії й Північної Буковини до складу УРСР. Українське питання на міжнародних конференціях антигітлерівської коаліції.


^ Тема 13. Українська РСР у повоєнних міжнародних відносинах

УРСР в розв'язанні проблем повоєнного устрою Європи. Укладення мирних договорів із союзниками Німеччини. УРСР і розв'язання дунайської проблеми. Белградська міжнародна конференція. Укладання Конвенції про режим судноплавства на Дунай 18 серпня 1948 р.

Участь УРСР в процесі мирного врегулювання німецького питання. Діяльність ЮНРРА в Україні у 1945-1948 pp. Врегулювання територіальних питань та зміни українських кордонів.

Відновлення зовнішньополітичних функцій УРСР після другої світової війни. Участь УРСР в установчій конференції ООН у Сан-Франциско. Вихід УРСР на міжнародну арену. УРСР в міжурядових організаціях.

Міжнародні договори, конвенції, угоди та інші документи, які складені за участю України або до яких вона приєдналася. Резолюція про принципи, що визначають регулювання та скорочення озброєнь (1946р.) Московський договір (1963р.) про заборону ядерних випробувань в атмосфері, космічному просторі і під водою. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (1968 p.). Договір про заборону виведення на орбіту зброї масового знищення. Декларація про застосування ядерної і термоядерної зброї.


^ Тема 14. Основні принципи зовнішньої політики України (1991-2000 pp.)

Особливості становлення зовнішньої політики України, її характерні риси. Теоретичні засади зовнішньої політики України. Основні конституційні засади зовнішньополітичної концепції України. “Декларація про державний суверенітет України”, “Основні напрямки зовнішньої політики України” та Конституція України - правова основа зовнішньої політики України. Мета та основні завдання зовнішньополітичних інституцій України. Напрямки діяльності української зовнішньої політики. Міжнародне становище Встановлення дипломатичних відносин та обмін дипломатичними представництвами з країнами світу.

Питання правонаступництва та власності за кордоном. Проблема ядерного роззброєння та незалежність України. Проблема визнання державних кордонів України. Розширення участі України у багатосторонньому та двосторонньому співробітництві. Активізація співпраці України з міжнародними організаціями.


^ Тема 15. Проблеми реалізації зовнішньополітичного курсу України

Забезпечення національних інтересів та зовнішньополітичні пріоритети. Національна безпека України. Принципи позаблокового та без’ядерного статусу і. Проблеми та перспективи інтеграційних, дезінтеграційних процесів та участь в них України. Стратегічне партнерство: зміст та перспективи розширення.

Диверсифікація зовнішніх зв'язків. Активізація участі України у багатосторонньому співробітництві.

Участь України в діяльності ООН у 90-ті роки. Проблема реформування ООН і Україна. Участь України у миротворчих акціях ООН. Україна і МАГАТЕ. Участь України в діяльності ЮНЕСКО.

Участь України у програмах НАТО. “Партнерство заради миру”. Основні напрямки співпраці України з регіональними міжнародними організаціями. Україна й ОБСЄ. Україна в Раді Європи.

Участь Україні у розв’язанні міжнаціональних та міжетнічних конфліктів .


^ Розділ 2. Міжнародне право


Тема 1. Поняття, зміст та особливості міжнародного права

Поняття та особливості міжнародного права. Функції міжнародного права. Природа юридично обов'язкової сили міжнародного права. Співвідношення міжнародного і національного права


^ Тема 2. Джерела та принципи міжнародного права

Поняття і види джерел міжнародного права. Міжнародний договір. Міжнародний звичай. Загальні принципи права. Судові рішення і доктрина міжнародного права. Інші можливі джерела міжнародного права. Поняття, класифікація та нормативний зміст основних принципів міжнародного права.


^ Тема 3. Суб’єкти міжнародного права

Поняття суб’єкта міжнародного права. Держава – основний суб’єкт міжнародного права. Міжнародна правосуб’єктність народів та націй, що борються за незалежність. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій. Міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень. Визнання в міжнародному праві.


^ Тема 4. Право міжнародної відповідальності

Право міжнародної відповідальності. Загальна характеристика міжнародно-правової відповідальності. Міжнародне протиправне діяння як фактична підстава міжнародно-правової відповідальності. Види міжнародних правопорушень. Обставини, що виключають міжнародну протиправність. Реалізація міжнародно-правової відповідальності. Особливості відповідальності міжнародних організацій. Санкції та контрзаходи. Відповідальність суб’єктів міжнародного права за шкідливі наслідки дій, не заборонених міжнародним правом.


^ Тема 5. Населення і міжнародне право

Поняття населення в міжнародному права. Міжнародно-правові питання громадянства. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та осіб, що володіють множинним громадянством. Міжнародно-правовий статус прав біженців.


^ Тема 6. Мирне вирішення спорів

Поняття та види міжнародного спору. Система мирних засобів вирішення спорів.


Тема 7. Право міжнародних договорів

Поняття права міжнародних договорів. Сторони в міжнародних договорах. Укладення міжнародних договорів. Дія міжнародного договору. Умови дійсності і недійсності міжнародного договору. Припинення договорів і призупинення їх дії.


^ Тема 8. Міжнародне право прав людини

Становлення системи міжнародного захисту прав людини. Поняття та зміст міжнародно-правового захисту прав людини. Класифікація основних прав і свобод людини. Механізми міжнародного контролю в сфері забезпечення прав і свобод людини.


^ Тема 9. Право зовнішніх зносин

Поняття і система права зовнішніх зносин. Поняття, джерела та основні інститути дипломатичного, консульського права, права спеціальних місій та дипломатичного права міжнародних організацій.


^ Тема 10. Територія і міжнародне право

Поняття і види територій у міжнародному праві. Юридична природа і склад державної території. Державні кордони. Правові підстави зміни державної території. Правовий режим використання міжнародних рік. Міжнародно-правовий режим Арктики і Антарктики.


^ Тема 11. Міжнародне морське право

Поняття, джерела та основні інститути міжнародного морського права. Міжнародний район морського дна. Міжнародний інституційний механізм у галузі мореплавства й експлуатації морських просторів Світового океану. Міжнародна морська організація. Міжнародний орган з морського дна. Міжнародний трибунал ООН з морського права.


^ Тема 12. Міжнародне повітряне право

Поняття, джерела і принципи міжнародного повітряного права. Правовий режим повітряного простору. Безпека цивільної авіації і відповідальність в міжнародному повітряному праві. Міжнародні організації в галузі цивільної авіації.


^ Тема 13. Міжнародне космічне право

Поняття, джерела, суб’єкти, принципи та основні інститути міжнародного космічного права.


Тема 14. Право міжнародних організацій

Поняття права міжнародних організацій та його джерела. Поняття, ознаки та класифікація міжнародної міждержавної організації. Внутрішньоорганізаційний механізм. Класифікація органів міжнародної організації. Акти міжнародних організацій. Організація Об’єднаних Націй. Рада Європи.


^ Тема 15. Міжнародне кримінальне право

Поняття, джерела та основні інститути міжнародного кримінального права. Поняття та види міжнародних злочинів. Міжнародні кримінальні суди і трибунали та їх юрисдикція. Міжнародний організаційно-правовий механізм боротьби зі злочинністю. Екстрадиція у міжнародному кримінальному праві.


^ Тема 16. Право міжнародної безпеки

Поняття, джерела та основні інститути права міжнародної безпеки. Системи колективної безпеки та системи колективної самооборони. Універсальна та регіональні системи колективної безпеки. Правове регулювання індивідуального застосування сили. Правове регулювання роззброєння та обмеження озброєнь.


^ Тема 17. Міжнародне гуманітарне право

Поняття міжнародного гуманітарного права, його принципи та джерела. Поняття війни та збройного конфлікту. Сторони та учасники збройного конфлікту. Міжнародно-правовий захист жертв війни. Засоби та методи ведення війни. Нейтралітет під час війни.


Тема 18. Міжнародне право навколишнього середовища

Поняття, джерела та основні інститути міжнародного права навколишнього середовища.


Розділ 3. Міжнародні економічні відносини


Тема 1. Поняття, основні визначення та історія виникнення міжнародних економічних відносин

Актуальність, предмет, об'єкт та завдання вивчення курсу. Методи та методики вивчення курсу. Структура курсу. Характеристика літератури, рекомендованої для вивчення курсу.

Взаємозв'язок між міжнародними економічними відносинами, міжнародною політикою та міжнародною економікою. Сучасний світовий порядок. Основні інститути і сили впливу. Основні концепції та закономірності які вивчає міжнародна економіка.

Міжнародні економічні відносини в античності. Міжнародна торгівля в Середньовіччі. Міжнародні економічні відносини Київської Русі та Запорізької Січі. Міжнародні економічні відносини країн Сходу.


^ Тема 2. Меркантилізм та теорія абсолютних переваг А. Сміта

Умови виникнення меркантилізму. Ранній меркантилізм і політика грошового балансу. Боротьба між прихильниками політики грошового балансу і політики торгового балансу. Основні постулати меркантилістичної політики. Джерела багатства держави при меркантилізмі. Причини занепаду меркантилістичних ідей. Неомеркантилізм.

Основні елементи економічної системи А. Сміта. Теорія вільної торгівлі в інтерпретації А. Сміта та критика меркантилізму. Принцип абсолютної переваги в міжнародній торгівлі, приклади, кількісна інтерпретація.


^ Тема 3. Д. Рікардо та теорія порівняльних переваг у міжнародній торгівлі. Теорема Гекшера-Оліна

Основні положення економічної системи Д. Рікардо. Трудова вартість в інтерпретації Д. Рікардо. Зовнішня торгівля та її вплив на багатство держав у роботі Д. Рікардо "Початки політичної економії". Закон порівняльної переваги Д. Рікардо і його кількісна інтерпретація. Недоліки теорії міжнародної торгівлі Д. Рікардо.

Основні засади теорії відносної забезпеченості чинниками виробництва (теорія Гекшера-Оліна). Тестування теорії Гекшера-Оліна. Парадокс Леонтьєва.


^ Тема 4. Торговельна політика держави. Теорія тарифів. Нетарифні торгові бар'єри у міжнародній торгівлі

Види митних тарифів, їх визначення і застосування у зовнішньоекономічній політиці держави. Поняття норми ефективного захисту вітчизняного виробництва (ефективний тариф), схема визначення, досвід застосування розвинутими країнами. Визначення рівня забороняючого тарифу. Оптимальний тариф, визначення, неокласичний аналіз впливу оптимального тарифу на економіку держави. Аналіз ситуації тарифної війни.

Поняття квоти, неокласичний аналіз впливу квоти на економіку держави. Порівняльний аналіз митного тарифу і квоти в умовах конкуренції та монополії. Види інших нетарифних обмежень. Санітарні та екологічні норми у регулюванні експортно-імпортних операцій. Компенсаційні мита. Досвід застосування нетарифних обмежень у світовій економіці. Сучасна теорія протекціонізму.


^ Тема 5. Міжнародна торгівля товарами

Поняття зовнішньоторговельних операцій, порядку оформлення та основного змісту контракту. Структура міжнародної торгівлі за товарними формами. Міжнародні правила по тлумаченню термінів „Інкотермс”. Зміст та види бартерних угод. Методи непрямої зовнішньої торгівлі. Суть міжнародної товарної біржі.


^ Тема 6. Міжнародний ринок послуг

Міжнародний ринок послуг та умови його формування. Економічний зміст франчайзингу та основні його види.

Міжнародний ринок інжинірингових та ре інжинірингових послуг. Основні чинники, які впливають на розвиток міжнародного ринку інжинірингових послуг.

Міжнародна торгівля ліцензіями та її особливості. Об’єкти ліцензій та форми ліцензійних платежів. «Ноу-хау». Особливості міжнародного регулювання ринку технологій.

Економічна суть та зміст туризму. Поняття і зміст туристичного імпорту, експорту, туристичного ринку. Форми та види туризму. Система показників розвитку туризму. Організація туристичної діяльності в Україні.


^ Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили

Характеристика трудової міграції як характерної особливості сучасних міжнародних економічних відносин. Позитивні та негативні наслідки міграції населення для країн донорів та країн-реципієнтів. Основні міжнародні регіони, які приваблюють мігрантів. Економічні наслідки міграції робочої сили. Методи державного регулювання зовнішньої трудової міграції. Проблема нелегальної трудової міграції. Регулювання міграційних процесів на міжнародному рівні.


^ Тема 8. Офшорні центри у системі міжнародного бізнесу

Суть та класифікація офшорних центрів. Суть та види офшорних операцій. Поняття податкової гавані. Основні ознаки та поняття „сприятливого прапора”. Особливості діяльності офшорних компаній та їх види.


^ Тема 9. Міжнародний рух капіталу

Поняття, зміст, види та форми іноземних інвестицій. Суть та причини прямих іноземних інвестицій. Наслідки прямих іноземних інвестицій для економіки країни. Основні тенденції розвитку ринку прямих іноземних інвестицій.

Міжнародний кредит, його форми та види. Сучасні форми міжнародного кредитування. Інституціональна структура міжнародного кредиту. Зовнішній борг та проблеми його обслуговування.

Особливості та економічний зміст лізингу. Види лізингу. Міжнародний фінансовий лізинг.


^ Тема 10. Світова валютна система і міжнародні валютні відносини

Національна та світова валютна система. Еволюція світової валютно-фінансової системи: система золотомонетного та золотодевізного стандарту, Бреттон-Вудська та Ямайська валютно-фінансові системи. Регіональні валютно-фінансові угрупування. „Валюта” та економічні функції валютного курсу. Фіксований та плаваючий валютний курс. Попит та пропозиція валюти. Конвертованість валют. Міжнародний валютний ринок. Сутність та види валютного ринку. Спекулятивні валютні операції.

Міжнародні організації з регулювання валютних відносин. Міжнародна банківська діяльність: основні поняття. Провідні міжнародні та європейські фінансові організації, характеристика основних засад їх діяльності. Система SWIFT: суть та функції. Інформація про роботу інших систем здійснення платежів розвинутих країн світу.


^ Тема 11. Страхування зовнішньоекономічної діяльності

Економічний зміст страхування в зовнішньоекономічній діяльності. Суб’єкти страхових операцій у зовнішньоекономічній діяльності. Перелік основних умов страхового поліса. Основні види страхування в зовнішньоекономічній діяльності. Зміст окремих видів страхування. Міжнародне страхування та його інститути.


^ Розділ 4. Міжнародна інформація


Тема 1. Роль та значення інформації в сучасному суспільстві

Поняття “інформація”, визначення “інформації”, підходи до тлумачення даного поняття: дві концепції розуміння явища інформації. Інформаційне підґрунтя сучасної цивілізації і суспільних процесів. Філософія інформаційного суспільства: закони відображення, трансформації, реалізації інформації. Коди і апарат інтерпретації кодів. Комунікативні процеси у міжнародних відносинах. Типи і форми інформаційного впливу. Модель обігу інформації в суспільстві К. Дейча, проблеми забезпечення інформацією суспільства. Схема передачі інформації Шеннона і Вівера. Фільтри і перешкоди в процесі передачі інформації. Поняття інформаційного ресурсу. Класи інформаційних ресурсів (персонал, організаційна одиниця, матеріальні зразки, документ).


^ Тема 2. Джерела інформації

Характеристики джерел інформації. Головні носії перспективної інформації (експерти, зафіксовані матеріали, технічні засоби передачі та обробки інформації). Інформаційні класифікатори. Принципи оцінки й аналізу інформації: надійність джерела, вірогідність правдивості інформації, шляхи отримання інформації самим джерелом. Проблема перекручування і дезінформації. Проблеми забезпечення інформацією суспільно-політичних процесів. Поняття та особливості документу як інформаційного ресурсу.


^ Тема 3. Інформаційні технології

Виникнення та розвиток технологій. Роль технології як науки. Прогнозування розвитку технологій. Структура технологічних систем. Інформаційні революції. Поняття інформаційних технологій. Розвиток інформаційних технологій. Еволюція розвитку комп’ютерних технологій. Еволюція розвитку комп’ютерних процесорів. Інформатизація суспільства. Інформаційне суспільство. Використання сучасних інформаційних технологій у дипломатичній діяльності.


^ Тема 4. Проблеми безпеки інформаційних систем

Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація вірусів. Найбільш відомі комп’ютерні віруси. Класифікація комп’ютерних вірусів за середовищем існування; Класифікація комп’ютерних вірусів за операційною системою (OC); Класифікація комп’ютерних вірусів за особливостями алгоритму роботи; Класифікація комп’ютерних вірусів за деструктивними можливостями; Файлові віруси; Завантажувальні віруси; Макро віруси; Мережеві віруси. Віруси - мережеві хробаки. Клавіатурні шпигуни. Троянські коні (логічні бомби). Антивірусні сканери. Антивірусні монітори. Евристичні аналізатори. Антивірусні програми-вакцини. Поняття про спам, історія виникнення спаму. Причини ефективності спаму. Шахрайство в Інтернеті.


^ Тема 5. Інформаційні технології глобальної мережі Internet

Комп’ютерні мережі – основні поняття. Історія розвитку Internet. Глобальна мережа Internet та її основні технологічні характеристики. Основні сервіси (сервісні служби) Internet. Електронна пошта (e-mail). Служба FTP. Служба Telnet. Служба WWW. Протоколи Internet. Адресація ресурсів Інтернет. Пошукові системи в глобальній мережі. Принципи пошуку інформації в глобальній мережі. Історія розвитку Google. Прискорення завантаження файлів. Файлообмінні мережі. P2P мережі.


^ Тема 6. Інформаційна парадигма цивілізаційного розвитку

Інформаційний вимір міжнародного співробітництва. Вплив інформаційної революції на систему міжнародних відносин. Концепції інформаційної цивілізації: динаміка і стратегії ХХІ ст. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства. Декларація глобальної цивілізації (2001р.)


^ Тема 7. Інституційні основи міжнародних інформаційних відносин

Ідеологія правового регулювання міжнародного інформаційного поля. Система і структура міжнародного інформаційного права. Міжнародні угоди про транскордонний обмін інформацією, інформаційними продуктами та послугами.^ Тема 8. Діяльність міжнародних організацій в галузі інформації і комунікації

Міжнародні організації у системі міжнародних інформаційних відносин. Класифікація, напрями інформаційної політики та програмної діяльності міжнародних організацій. Діяльність спеціалізованих установ ООН в галузі інформації і комунікації. Політичні стратегії ЮНЕСКО у галузі інформації і комунікації. Новий міжнародний інформаційний порядок (1980 р.). Нова комунікативна стратегія ЮНЕСКО (1985-1995рр.). Світова доповідь ЮНЕСКО з інформації (1997-1998 рр.). Інформаційне суспільство для всіх (1996р.). Світова доповідь ЮНЕСКО з комунікації (1997/98 рр.). Стратегія суспільства знань (2001 р.). Світова доповідь ЮНЕСКО з інформації і комунікації (1999/2000 рр.). Програмні документи та доповіді ЮНЕСКО 2006-2007 рр. Участь ЮНЕСКО у WSIS 2003-2005.


^ Тема 9. Діяльність Ради Європи у системі міжнародних інформаційних відносин

Інформаційна політика Ради Європи: основні принципи і програми дій. Концептуальні документи Ради Європи у галузі інформації і комунікації (1986-2005 рр.). Стратегії і практика реалізації інформаційної політики Ради Європи у ХХІ ст.


^ Тема 10. Діяльність ЄС у галузі інформації і комунікації

Діяльність ЄС у галузі інформації і комунікації. Історія, динаміка і практика інформаційної політики ЄС. Рамкові програми міжнародного співробітництва ЄС в галузі інформації і комунікації (1983 – 2003 рр.) і на перспективу 2015 року.


^ Тема 11. Інформаційне суспільство у практичних програмах ЄС

Інформаційне суспільство у політичній, економічній і програмній діяльності ЄС. Доповідь М. Бангеманна “Інформаційне суспільство – виклик для Європи” (1994 р.), документи ЄС 1995-1997 рр. ЄС і WSIS 2003-2005: трансформація стратегій у ХХІ ст. План дій Україна – ЄС за напрямком „інформаційне суспільство”.


^ Тема 12. Міжнародна інформаційна безпека: політичні, правові та технологічні чинники

Вплив інформаційної революції на міжнародну систему підтримання миру і безпеки. Політичні, правові та технологічні чинники міжнародної інформаційної безпеки. Прогностичні моделі міжнародної інформаційної безпеки. Типологія інформаційних загроз. Спеціальні інформаційні операції.


^ Тема 13. Інформаційно-аналітичне забезпечення органів, що здійснюють зовнішньопо­літичну діяльність

Система інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, що здійснюють зовнішньополітичну діяльність. Логіка та методологія процесу інформаційно-аналітичного дослідження. Етапи інформаційної та аналітичної роботи. Оцінка достовірності інформації. Прогнозування та прикладні методи аналізу. Інформаційно-роз’яснювальна робота дипломатичних представництв за кордоном. Форми розповсюдження інформації за кордоном. Інформаційне забезпечення торгівельних місій. Незалежні інформаційно-аналітичні центри в системі інформаційного забезпечення зовнішньополітичної діяльності. робота з пресою.


^ Тема 14. Міжнародна інформація у системі зовнішньої політики

Зовнішньополітичні комунікації. Види і засоби здійснення зовнішньополітичних комунікацій. Управління зовнішніми та внутрішніми інформаційними потоками у дипломатичній діяльності. Міжнародна інформація у системі міжнародних відносин. Класифікація і структура.


^ Розділ 5. Країнознавство


 1. Основні поняття країнознавства (держава, країна, політична система, економічна система, правова система країни, державна територія, державні кордони, політико-географічне положення, адміністративно-територіальний устрій та ін.).

 2. Політичні кордони держави, їхні функції та динаміка.

 3. Делiмiтацiя i демаркація кордонів. Політичний поділ морів та океанів, повітряного простору.

 4. Демографічні та етнонаціональні процеси в сучасному світі.

 5. Демографічна ситуація в країнах з різним ступенем соціально-економічного розвитку.

 6. Мiграцiї населення.

 7. Урбанізація, субурбанізація.

 8. Типологія держав за етнонаціональною структурою населення (моноетнічні, поліетнічні).

 9. Історичні геополітичні доктрини.

 10. Сучасні геополітичні концепції провідних держав світу.

 11. Українські геополітичні доктрини.

 12. Історичні особливості формування та зміни політичної карти світу (найбільші колоніальні імперії, процеси деколонізації).

 13. Сучасний стан політичної карти світу (столиці суверенних держав, залежні території, невизнані країни, спірні території, окуповані іншими державами, дії яких не визнає ООН).

 14. Класифікація держав за формою правління та державного устрою.

 15. Соціально-економічний розвиток держав, його вплив на їхню внутрішню та зовнішню політику.

 16. Класифікація держав за рівнем соціально-економічного розвитку (за ООН).

 17. Світовий політичний процес та основні тенденції його розвитку (глобалізація, гуманізація, демократизація, ін.).

 18. Політична відкритість держав.

 19. Сучасні інтеграційні та дезінтеграційні процеси у світі.

 20. Європейський Союз як приклад глибокої і всесторонньої інтеграції.В. о. декана

факультету міжнародних відносин Бик І.С.


Схожі:

Протокол №19 програма фахових випробувань для вступників на магістерську програму iconПротокол №9 програма фахових випробувань для вступників на магістерську програму
Тридцятилітня війна та її політичні наслідки. Становлення принципу верховенства державного інтересу у зовнішній політиці. Вестфальський...
Протокол №19 програма фахових випробувань для вступників на магістерську програму iconПротокол №143/7 від 27 грудня 2011 року
Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Протокол №19 програма фахових випробувань для вступників на магістерську програму iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та маг і стра
Програму вступних випробувань у формі тестування з професійно-орієнтованих дисциплін розроблено з урахуванням вимог чинних програм...
Протокол №19 програма фахових випробувань для вступників на магістерську програму iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Протокол №19 програма фахових випробувань для вступників на магістерську програму iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Протокол №19 програма фахових випробувань для вступників на магістерську програму iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Протокол №19 програма фахових випробувань для вступників на магістерську програму iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Протокол №19 програма фахових випробувань для вступників на магістерську програму iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Протокол №19 програма фахових випробувань для вступників на магістерську програму iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Протокол №19 програма фахових випробувань для вступників на магістерську програму iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи