Зразок тестове завдання з фахових вступних випробувань на окр магістра (спеціаліста) міжнародних відносин icon

Зразок тестове завдання з фахових вступних випробувань на окр магістра (спеціаліста) міжнародних відносин
Скачати 101.28 Kb.
НазваЗразок тестове завдання з фахових вступних випробувань на окр магістра (спеціаліста) міжнародних відносин
Дата07.01.2013
Розмір101.28 Kb.
ТипДокументи

ЗРАЗОК 1.


Тестове завдання з фахових вступних випробувань на ОКР магістра (спеціаліста) міжнародних відносин


1. Міжнародні відносини включають в себе сфери:

1) зовнішньополітичних відносин;

2) міжнародних економічних відносин;

3) міжнародних відносин у сфері культури;

4) всі відповіді правильні;

5) всі відповіді неправильні;

6) правильні відповіді а і б.


2. Знайдіть неправильне твердження

1) марксисти наполягають на економічній природі міжнародних відносин;

2) реалісти стверджують, що політика і економіка в міжнародні відносинах розвиваються паралельно;

^ 3) марксисти і неомарксисти надають міжнародним відносинам другорядного характеру.


3. Вестфальський міжнародний порядок базувався на принципах:

1) мирного співіснування;

2) міжнародного права;

^ 3) суверенної рівності та невтручання у внутрішні справи держав;

4) суб’єктивізму та антропоморфізму.


4. Вкажіть представників соціалконструктивізму у теорії міжнародних відносин:

1) Дж.Дер Деріан, М.Шепіро, Д.Кемпбелл

2) С.Інло, К.Сільвестер, Е.Тікнер

^ 3) А.Вендт, Н.Онаф, П.Катценштайн

4) Е.Лінклейтер, Ю.Габермас, Р.Кокс


5. Які держави входили до складу воєнно-політичного блоку Троїстий Союз? (оберіть правильний варіант відповіді)

^ 1) Австро-Угорщина, Італія, Німеччина

2) Англія, Франція, Росія

3) Італія, Німеччина, Росія

4) Болгарія, Росія, Туреччина


6. Вкажіть адміністративно-територіальні одиниці у Великій Британії:

1) Графство, провінція, департамент.

2) Історична провінція, округ, район.

3) Історична область, графство, округ.

4) Кантон, графство, округ.


7. Вкажіть форми міжнародної економічної інтеграції:

1) Зона вільної торгівлі. Вільний рух товарів і послуг. Вільний рух капіталів. Валютний союз.

2) Членство в міжнародних економічних організаціях. Зона вільної торгівлі. Митний союз. Повна інтеграція.

^ 3) Зона вільної торгівлі. Митний союз. Спільний ринок. Економічний союз. Повна інтеграція.


8. Загальносвітовий процес, що пропонує альтернативні шляхи розвитку в усіх сферах суспільного життя, протестує проти встановлення нового світового порядку називаються:

1) Глобалізм.

2) Інтеграція.

3) Антиглобалізм.

4) Реалізм.

5) Демократизація


9. Вкажіть, яка з перелічених країн не належить до так званих квазідержав:

1) Нагірний Карабах.

2) Придністровська Молдавська Республіка.

3) Албанія.

4) Турецька Республіка Північного Кіпру.

5) Південна Осетія.


10. Вкажіть правильне визначення об’єкта політичної географії:

^ 1) Територіально-політичні системи, в їх взаємодії одна з одною та з географічним простором.

2) Політична карта світу та історія її формування.

3) Територіальні особливості структури та функціонування глобальної політичної системи.

4) Взаємовідносини між державами і народами, розвиток політичних процесів.


11. Остання інформаційна революція, за теоріями О Тоффлера та Д. Белла пов’язана з:

1) Винаходом писемності

^ 2) Появою глобального інформаційного суспільства

3) Винаходом книгодрукування

4) Виникненням мови

5)Застосуванням електроенергії

6) Застосуванням мікропроцесорних технологій


12. Сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки це –.

1)Комп’ютеризація суспільства

^ 2) Інформатизація суспільства

3) Автоматизація суспільства

4) Прогресивний інформаційно-технологічний розвиток суспільства


13. За видами процесів автоматизовані інформаційні системи бувають:

      1. Багаторівневі АІС з інтеграцією за рівнями управління, Багаторівневі АІС з інтеграцією за функціями управління, однорівневі АІС.

      2. АІС для наукових досліджень, АІС для автоматизованого проектування, АІС організаційного управління, АІС управління організаційно-технічними процесами, АІС управління виробничими процесами, АІС управління технологічними процесами, Навчальні АІС.

      3. Культурологічні АІС, владні АІС, науково-технічні АІС, соціальні АІС, фінансово-економічні АІС, АІС міжнародних організацій

4) АІС в режимі реального часу, АІС в автономному режимі


14. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

1)105

2) 20

3) 1.24

4) 3.200.


15. Змістовими параметрами інформації займається

1) Теорія структур
2) Системна теорія
3) Статистична теорія
4) Семантична теорія


16. Вираження курсів двох валют одна до одної через курс кожної з них щодо третьої валюти — це:

1) крос-курс

2) пряме котирування

3) обернене котирування


17. Валютний коридор — це:

1) встановлена межа коливання валютного курсу, яку держава не зобов'язана підтримувати

2) встановлена межа коливання валютного курсу, яку держава зобов'язана підтримувати

3) підтримання фіксованого валютного курсу між обмеженою групою країн

4) курс, який автоматично змінюється згідно зі змінами певного набору економічних показників


18. Теорія відносного паритету купівельної спроможності формулюється так:

1) зміна обмінного курсу між валютами двох країн пропорційна відносній зміні рівня цін в цих країнах

2) в умовах досконалої конкуренції один і той самий товар у різних країнах має однакову ціну, якщо вона виражена у одній валюті

3) обмінний курс між валютами двох країн дорівнює співвідношенню рівнів цін у цих країнах


19. Виберіть правильні твердження (виберіть усі варіанти правильних відповідей)

1) Якщо внутрішній темп інфляції вище закордонного, то прогнозований на основі паритету купівельної спроможності валютний курс у поточному році буде вищим, ніж у базовому році

2) Якщо курс національної валюти падає повільніше, ніж мав би на основі співвідношення темпів інфляції, то вважають, що національна валюта переоцінена або що іноземна валюта недооцінена

3) Теорія відносного паритету купівельної спроможності стосується зміни рівня цін одного товару щодо цін у цілому; вона дотримується в довгостроковій перспективі для торгових товарів

4) Умова паритету процентних ставок: різниця між процентними ставками всередині країни та за кордоном дорівнює зміні курсу грошової маси протягом того ж періоду, на який встановлюються процентні ставки


20. Є такі умовні дані платіжного балансу країни:

Товарний експорт +40

Товарний імпорт – 30

Експорт послуг +15

Імпорт послуг – 10

Чисті прибутки від інвестицій – 5

Чисті грошові перекази +10

Приплив капіталу +10

Відплив капіталу – 40

Офіційні резерви +10

Визначте розмір балансу руху капіталу:

1) +10;

2) –30;

3) +25;

4) –20;

5) –15.


21. Конвенція про статус біженців не поширюється на особу, яка:
1) добровільно знову скористалася захистом держави свого громадянства;
2) позбувшись свого громадянства, знову його добровільно набула;
3) передала документи компетентним органам для набуття громадянства;
4) набула нове громадянство і користується захистом свого нового громадянства;
5) отримала завірення місцевих властей щодо позитивного вирішення питання про громадянство;
6) користується захистом Верховного комісара ООН з питань біженців

22. Дата прийняття Віденської конвенції про право міжнародних договорів:

1969

23. Імунітет дипломатичного агента від юрисдикції держави перебування не звільняє його
1) від юрисдикції Міжнародного кримінального суду;
2) від юрисдикції Європейського суду з прав людини;
3) від юрисдикції держави перебування, у разі вчинення ним тяжких злочинів;
4) від юрисдикції акредитуючої держави;
5) від юрисдикції Міжнародного Суду ООН.

24. Мирний прохід повинен бути:
1) оплатним;
2) взаємним;
3) швидким;
4) науковим;
5) цілеспрямованим.

25. Рік прийняття Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об’єктами, прийнята?

1972

ЗРАЗОК 2.


Тестове завдання з фахових вступних випробувань на ОКР магістра (спеціаліста) міжнародних відносин


1. Хто з названих авторів є представником дуалістичної концепції співвідношення міжнародного і національного права?
1)^ Анцилотті Д.;
2) Тріппель Х;
3) Буткевич В.
;

4) Кауфман Е..;
5) Черніченко С.;
6) Руссо Ш.
7) Цорн А.

2. Які з цих принципів є основними принципами міжнародного права:
1) співробітництва
2) добросовісного виконання зобов’язань за міжнародним правом
3) «Видавай або суди»
4) незастосування сили або загрози силою
5) свобода відкритого моря;
6) принцип взаємності.

3. Відповідно до ст.1 Декларації про територіальний притулок 1967 р, на право шукати притулок і користуватися притулком не може посилатися жодна особа щодо якої існує серйозне побоювання вважати, що вона вчинила
1) злочин проти людства;
2) тяжкий або особливо тяжкий злочин;
3) адміністративний проступок;
4) геноцид;
5) моральний проступок.

4. Міждержавною організацією, яка надає сприяння міжнарод­ному співробітництву у сфері морських перевезень і морської тор­гівлі є:

1) Світова Організація Торгівлі;

2) Міжнародна морська організація;

3) ЮНКТАД;

4) Міжнародна асоціація морської торгівлі.


5.Які цих держав, не приєдналися до Статут Міжнародного Кримінального Суду:

1) ^ США;

2) Канада;

3) Бразилія;

4) Китай;

5) Україна;

6) Австралія.


6. Мито, що нараховується на товари сезонного характеру для оперативного регулювання міжнародної торгівлі, називають:

1) адвалорним;

2) специфічним;

3) сезонним;

4) спеціальним;

5) антидемпінговим.


7. Країни, що інтегруються, домовляються про свободу пересування не тільки товарів і послуг, а й факторів виробництва — капіталу і робочої сили. Цей процес називається:

1) спільний ринок

2) зона вільної торгівлі

3) митний союз

4) економічний союз

5) преференційна торгова угода


8. Євровалюта — це:

1) євро

2) валюта, яка перебуває за межами країни її емісії

3) ціна одиниці твердої валюти, виражена в одиницях національної валюти

4) євро і валюти інших країн-членів ЄС, які не ввійшли до валютного союзу.


9. Особи, які вимушені емігрувати з своїх країн через загрозу їх життю чи діяльності, згідно з класифікацією Міжнародної організації праці (МОП), - це

1) робітники по контракту

2) професіонали

3) нелегальні іммігранти

4) переселенці

5) біженці


10. Час між виробництвом нового продукту в країні-новаторі та моментом, коли виробник на місцевому ринку розгляне новий продукт як потенційну конкурентну загрозу, на яку треба відповісти місцевим виробництвом – це

1) лаг імітації

2) лаг попиту

3) лаг реакції

4) життєвий цикл товару


11. Традиційні канали отримання і розповсюдження дипломатичної інформації...

1) зберігають своє значення

2) швидко втрачають своє значення

3) поступово втрачають своє значення

4) втратили остаточно своє значення


12. Віруси-«невидимки» використовують технології

1) Поліморфізму

2) Стелс

3) AutoRun

4) Макросів


13. Є чотири фрагменти IP-адреси. Використовуючи всі фрагменти, не змінюючи їх, не додаючи нових елементів відновити ІР-адресу. Відповідь записати у вигляді порядкових номерів фрагментів.

1) 2.19

2) .56

3) 2.131

4) 25


14. Вказати, які системи з наведених є системами математичного моделювання

1) MS Project, Project Expert, TimeLine

2) MS Word, InternetExplorer, Microsoft Web Publishing, 1C

3) MathCAD, Maple

4) MS PowerPoint, CorelDraw, PhotoEditor, Sound Forge


15. Організаційно впорядкована сукупність інформаційних ресурсів, інформаційних технологій і засобів забезпечення інформаційних процесів; система, яка організовує накопичення і маніпулювання інформацією щодо проблемної сфери.

^ 1) Інформаційна система (в загальному випадку)

2) Інформаційна технологія

3) Інформаційне суспільство

4) Інформатизація суспільства


16. У якому році Косово в односторонньому порядку проголосили незалежність:

1) 2000

2) 2003

3) 2006

4) 2008

5) 2009


17. Вкажіть країну з найнижчим рівнем урбанізації:

1) Австралія;

2) Індія;

3) Куба;

4) Португалія;

5) Китай.


18. На яке століття припадає становлення політичної географії як науки?

1) поч. ХVІ ст.

2) кін. ХVІІ ст.

3) кін. ХVІІІ ст.

4) кін. ХІХ ст.

5) поч. ХХ ст.


19. Як називається форма децентралізованого державного устрою, за якої ознаки державного утворення притаманні як державі загалом, так і її суб’єктам?

1) Унітарна.

2) Федеративна.

3) Конфедеративна.

4) Республіка.

5) Монархія.


20. Провідні позиції на світовому ринку автомобілів посідають:

1) ФРН, США, Франція, Японія, Китай.

2) Китай, Японія, Республіка Корея, ФРН, США.

3) Китай, Японія, Росія, США, Франція.

4) Японія, США, ФРН, Республіка Корея, Італія.

5) США, Японія, Китай, ФРН, Росія.


21. 233. Хто перебував на посаді Міністра закордонних справ УРСР у період з 1954 по 1965 рр.?

1) Л. Паламарчук

2) А. Барановський

3) Д. Мануїльський

4) О. Шульгин


22. Вкажіть автора праці „Імперіалізм як найвища стадія капіталізму” (1916):

1) В.Ленін

2) А.Тойнбі

3) Р.Люксембург

4) Дж.Локк


23. Вкажіть автора праці “Політична географія” (1897):

1) А.Рапопорт

2) Ф.Ратцель

3) Г.Кіссінджер

4) Е.Гаас


24. Вкажіть автора концепції, складовою якої є уявлення про „історичний блок”:

1) Ю.Габермас

2) А.Вендт

3) Р.Кокс

4) Д.Кемпбелл


25. Виберіть правильне твердження:

1) міжнародні організації які діють у сфері міжнародних економічних відносин, це: НАТО, АНЗЮК, АНЗЮС;

2) міжнародні організації які діють у сфері міжнародних економічних відносин, це: Міжнародний валютний фонд, Європейське Співтовариство Виробників вугілля і сталі, NAFTA.

3) міжнародні організації які діють у сфері міжнародних економічних відносин, це: СНД, ООН, ОБСЄ.

Схожі:

Зразок тестове завдання з фахових вступних випробувань на окр магістра (спеціаліста) міжнародних відносин iconПрограма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста». Програма
Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста»
Зразок тестове завдання з фахових вступних випробувань на окр магістра (спеціаліста) міжнародних відносин iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста». Програма
move to 0-16915217
Зразок тестове завдання з фахових вступних випробувань на окр магістра (спеціаліста) міжнародних відносин iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Зразок тестове завдання з фахових вступних випробувань на окр магістра (спеціаліста) міжнародних відносин iconНаказ № Про допуск абітурієнтів до складання вступних випробувань для навчання на окр бакалавра, спеціаліста, магістра
На підставі рішення приймальної комісії наома (протокол №9 від 17. 07. 12), допускаються до складання вступних випробувань на навчання...
Зразок тестове завдання з фахових вступних випробувань на окр магістра (спеціаліста) міжнародних відносин iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Зразок тестове завдання з фахових вступних випробувань на окр магістра (спеціаліста) міжнародних відносин icon21. 07. 2012 р. Результати вступних випробувань окр спеціаліста та магістра

Зразок тестове завдання з фахових вступних випробувань на окр магістра (спеціаліста) міжнародних відносин iconПрограма фахових випробувань для вступників на навчання для здобуття окр магістра (спеціаліста) факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка
Тридцятилітня війна та її політичні наслідки. Становлення принципу верховенства державного інтересу у зовнішній політиці. Вестфальський...
Зразок тестове завдання з фахових вступних випробувань на окр магістра (спеціаліста) міжнародних відносин iconРезультати вступних випробувань (рейтингові списки) окр спеціаліста та магістра денної форми навчання

Зразок тестове завдання з фахових вступних випробувань на окр магістра (спеціаліста) міжнародних відносин iconРезультати вступних випробувань (рейтингові списти) окр спеціаліста та магістра заочної форми навчання

Зразок тестове завдання з фахових вступних випробувань на окр магістра (спеціаліста) міжнародних відносин iconА. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи