Протокол №19 юридичний факультет icon

Протокол №19 юридичний факультет
НазваПротокол №19 юридичний факультет
Сторінка1/3
Дата07.01.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипКнига
  1   2   3
Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


юридичний факультет


Екзаменаційні завдання


з навчальної дисципліни


’Цивiльне право України’


Затверджено

на засіданні Вченої ради юридичного факультету

(протокол № 24 від « 26 » січня 2011 р.)


Голова Вченої ради ________________ А.М. Бойко


Львів – 2011

Цивiльне право України

Книга перша. Загальні положення

  1. У відповіді під котрим номером правильно вказано зміст предмета цивільного права

 1. У відповіді під яким номером правильно названо словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: до майнових відносин, що ґрунтуються на владному підпорядкуванні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство.

 2. У відповіді під яким номером правильно названо словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: акт цивільного законодавства має зворотню дію в часі, якщо:

 3. 4 У відповіді під яким номером правильно названо словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні:: акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли:

 4. У відповіді під котрим номером правильно вказано, що визначає юридичну силу правових звичаїв :

 5. У відповіді під котрим номером правильно зазначено наслідки нездійснення особою своїх цивільних прав:

 6. У відповіді під котрим номером правильно вказано, якими засобами забезпечується виконання цивільних обов’язків :

 7. У відповіді під котрим номером правильно вказано випадки, коли особа може бути звільнена від цивільного обов’язку або його виконання.:

 8. У відповіді під котрим номером правильно вказано в яких випадках або з настанням яких умов кожна особа має право на захист свого права, у разі:

 9. У відповіді під котрим номером міститься найбільш повно розкрито визначення поняття „самозахист”..:

 10. У відповіді під котрим номером найповніше розкривається зміст поняття „збитки”..:

 11. У відповіді під яким номером правильно названо словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: збитки відшкодовуються у..__________:

 12. У відповіді під котрим номером правильно вказано принципи, на яких засновуються цивільні відносини (ст..1 ЦК) :

 13. У відповіді під котрим номером правильно вказано ознаки звичаю як джерела цивільного права:

 14. У відповіді під котрим номером правильно вказано умови застосування аналогії закону:

 15. У відповіді під котрим номером правильно вказано умови застосування аналогії права:

 16. У відповіді під котрим номером правильно вказано, коли відступ від положень актів цивільного законодавства не допускається:

 17. У відповіді під котрим номером правильно вказано, коли до цивільних відносин, які виникли раніше, новий акт цивільного законодавства застосовується стосовно прав та обов’язків, що виникли з моменту набрання ним чинності:

 18. У відповіді під котрим номером правильно вказано умови, яким повинні відповідати способи самозахисту:

 19. У відповіді під котрим номером правильно вказано учасники цивільних відносин, згідно статті 2 ЦК України:

 20. У відповіді під котрим номером правильно вказано елементи системи соціальних регуляторів цивільних відносин :

 21. Знайдіть суму правильних відповідей в яких правильно перелічено акти цивільного законодавства:

 22. У відповіді під котрим номером правильно вказано правила набрання чинності актами цивільного законодавства:

 23. Вкажіть проліні відповіді із можливими продовженнями положення: в системі законодавчих актів за ступенем юридичної сили міжнародні договори мають вищу юридичну силу порівняно з________:

 24. У відповіді під котрим номером правильно вказані правомірні юридичні дії, юридичні акти як підстави виникнення цивільних прав та обов’язків :

 25. У відповіді під котрим номером правильно вказані правомірні дії, юридичні вчинки як підстави виникнення цивільних прав та обов’язків вчинки:

 26. Знайдіть суму правильних відповідей із вимогами щодо здійснення цивільних прав:

 27. У відповіді під котрим номером правильно зазначено спосіб захисту, який описаний у статті 391 ЦК України : власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.:

 28. У відповіді під котрим номером правильно зазначено спосіб захисту, який описаний у статті 387 ЦК України : власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним:

 29. У відповіді під котрим номером правильно зазначено спосіб захисту, який описаний у статті 620 ЦК України : кредитор має право вимагати передання речі відповідно до умов зобов’язання:

 30. У відповіді під котрим номером правильно зазначено спосіб захисту, що описаний у статті 678 ЦК України : покупець, якому передано товар неналежної якості, має право, незалежно від можливості використання товару за призначенням, вимагати від продавця пропорційної зміни ціни; у разі істотного порушення вимог щодо якості товару – відмовитись від договору:

 31. У відповіді під котрим номером правильно вказані інші способи захисту прав та інтересів, окрім тих, які передбачені у статті 16 ЦК України:

 32. Знайдіть суму правильних відповідей, що розкривають зміст поняття „моральна шкода”..:

 33. У відповіді під котрим номером правильно вказані правила відшкодування моральної шкоди:

 34. Фізична особа

 35. У відповіді під котрим номером правильно вказано з якого моменту у фізичної особи виникає цивільна правоздатність:

 36. Людина як учасник цивільних відносин вважається ________________

 37. У відповіді під котрим номером правильно вказано з якого моменту у фізичної особи цивільна правоздатність припиняється:

 38. У відповіді під котрим номером правильно вказано слово, що пропущене у наведеному положенні: “Усі фізичні особи є _________у здатності мати цивільні права та обов’язки”?

 39. У відповіді під котрим номером правильно вказано слово, що пропущене у наведеному положенні: “Правочин, що обмежує можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов’язки, є ____________”?

 40. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: “Правовий акт Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб _______________ можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов’язки, крім випадків, коли таке обмеження передбачено Конституцією України”?

 41. Фізична особа, яка досягла _______ років, вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

 42. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: “Місцем проживання фізичної особи у віці ____________є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров’я тощо, в якому вона проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна”?

 43. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: “У разі спору місце проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років визначається ___________ або судом”?

 44. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: “Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла_________років, є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров’я, в якому вона проживає” ?

 45. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: “Малолітня особа ___________ за завдану нею шкоду” ?

 46. У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “Здатність фізичної особи мати цивільні права та обов’язки ”?

 47. У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “Здатність фізичної особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання"?

 48. У відповіді під котрим номером правильно вказано орган який за наявності достатніх підстав та за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування може обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього права:

 49. Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла _____ років:

 50. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: “У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту ____________” ?

 51. У відповіді під котрим номером правильно вказано слово, що пропущене у наведеному положенні: “У разі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття набута нею повна цивільна дієздатність ______________” ?

 52. У відповіді під котрим номером правильно вказано слово, що пропущене у наведеному положенні: “У разі визнання шлюбу недійсним з підстав, не пов’язаних з протиправною поведінкою неповнолітньої особи, набута нею повна цивільна дієздатність __________.” ?

 53. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла _________років і працює за трудовим договором:

 54. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла __________ років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю:

 55. Який з перелічених нижче органів може обмежити в цивільній дієздатності фізичну особу:

 56. Вкажіть під яким номером правильно зазначено нормативно правовий акт, яким встановлюється порядок обмеження цивільної дієздатності фізичної особи:

 57. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: “Цивільна дієздатність фізичної особи є обмеженою з моменту __________.” ?

 58. У відповіді під котрим номером правильно вказано слово, що пропущене у наведеному положенні: “Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється __________.” ?

 59. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: “Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може самостійно вчиняти лише __________.” ?

 60. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: “Правочини щодо розпорядження майном та інші правочини, що виходять за межі дрібних побутових, вчиняються особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за згодою __________.” ?

 61. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: “Піклування, встановлене над фізичною особою, припиняється на підставі ____________про поновлення цивільної дієздатності” ?

 62. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: “Над недієздатною фізичною особою встановлюється ___________”?

 63. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: “Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, несе ____________” ?

 64. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: “Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом _______________в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування” ?

 65. У відповіді під котрим номером правильно вказано слово, що пропущене у наведеному положенні: “На підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою _______________за останнім місцем її проживання описує належне їй майно та встановлює над ним опіку” ?

 66. У відповіді під котрим номером правильно вказано слово, що пропущене у наведеному положенні: “Опіка над майном припиняється у разі _____________________про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, а також у разі появи фізичної особи, місце перебування якої було невідомим.” ?

 67. У відповіді під котрим номером правильно вказано слово, що пропущене у наведеному положенні: “Опіка над майном припиняється у разі скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, а також у разі ______________, місце перебування якої було невідомим.” ?

 68. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: “Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом ___________(у роках), а якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, — протягом шести місяців.” ?

 69. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: “Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років, а якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, — протягом _____________ (у місяцях)” ?

 70. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: “Фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, може бути оголошена судом померлою після спливу _____________ (у роках) від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.” ?

 71. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: “Фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу ______________(у місяцях)” ?

 72. У відповіді під котрим номером правильно вказано слово, що пропущене у наведеному положенні: “Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою прирівнюються до правових наслідків, які настають у разі___________” ?

 73. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному положенні: “Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати протягом ___________ (у роках) нерухоме майно, що перейшло до них у зв’язку з відкриттям спадщини ” ?

 74. У відповідях під котрими номерами правильно зазначено види цивільної дієздатності?

 75. У відповідях під котрим номером правильно зазначено місце проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років є:

 76. У відповідях під котрим номером правильно зазначено ким може визначатися у разі спору місце проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років:

 77. У відповідях під котрими номерами правильно зазначені права, якими може наділятися фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа)?

 78. У відповідях під котрими номерами правильно зазначені права, якими може наділятися фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа)?

 79. У відповідях під котрими номерами правильно зазначено у яких випадках фізична особа набуває повну цивільну дієздатність?

 80. Фізична особа може бути оголошена померлою:

 81. Фізична особа, дієздатність якої обмежена:

 82. Назвіть підстави обмеження цивільної дієздатності фізичної особи:

 83. Неповнолітня особа має право:

 84. Назвіть ознаки дрібного побутового правочину:

 85. У відповіді під котрим номером правильно зазначено випадки, коли фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування можуть виступати від імені держави, АРК та територіальних громад .

 86. У відповіді під котрим номером правильно зазначено, у яких випадках, відповідно до ЦК України, державою відшкодовується шкода в повному обсязі..

 87. У відповіді під котрим номером правильно зазначено, у яких випадках шкода відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету:

 88. Вкажіть суму правильних відповідей в яких правильно зазначено суб’єкти, які від імені держави беруть участь у цивільних відносинах:

 89. У відповіді під котрим номером правильно вказано словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: територіальні громади набувають і здійснюють цивільні права та обов’язки через:

 90. У відповіді під котрим номером правильно зазначено у яких випадки держава є суб’єктом цивільних відносин:

 91. У відповіді під котрим номером правильно вказано особу, над якою встановлюється опіка:

 92. У відповіді під котрим номером правильно вказано особу, над якою встановлюється опіка:

 93. У відповіді під котрим номером правильно вказано особу, над якою встановлюється піклування:

 94. У відповіді під котрим номером правильно вказано особу, над якою встановлюється піклування :

 95. У відповіді під котрим номером правильно вказано особу, яка може бути опікуном або піклувальником:

 96. . У відповіді під котрим номером неправильно вказано, коли фізична особа не може бути опікуном або піклувальником:

 97. У відповіді під котрим номером правильно вказано права та обов’язки опікуна:

 98. У відповіді під котрим номером правильно вказано права та обов’язки піклувальника:

 99. У відповіді під котрим номером правильно вказані дії опікуна, що не можуть здійснюватися без дозволу органу опіки та піклування :

 100. У відповіді під котрим номером правильно вказано підстави припинення опіки:

 101. У відповіді під котрим номером правильно вказано підстави припинення піклування:

 102. У відповіді під котрим номером правильно вказано суму номерів правильних відповідей, в яких визначені органи, що встановлюють опіку чи піклування:

 103. У відповіді під котрим номером правильно вказано випадки, коли суд встановлює опіку:

 104. Знайдіть суму номерів правильних відповідей, в яких вказані випадки встановлення піклування:

 105. Знайдіть суму номерів правильних відповідей, в яких визначені випадки встановлення опіки органом опіки і піклування:

 106. Знайдіть суму номерів правильних відповідей з органами, що здійснюють призначення опікуна або піклувальника:^ ЮРИДИЧНА ОСОБА

 1. У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “___________ - це організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку”?

 2. У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “___________ - це організація, створена шляхом об’єднання осіб (учасників), які мають право участі у ньому”?

 3. Вкажіть у відповіді під котрим номером правильно вказано яка найменша кількість осіб може створити товариство, якщо інше не встановлено законом:

 4. У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “___________ - це організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об’єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майнаце організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку”?

 5. У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “___________ - це відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій”?

 6. У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “____________ - це відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи”?

 7. У відповіді під котрим номером неправильно названо вид господарського товариства:

 8. У відповіді під котрим номером правильно зазначено один із видів товариства, залежно від мети їх діяльності:

 9. У відповіді під котрим номером правильно зазначено один із видів товариства, залежно від мети їх діяльності:

 10. У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “___________ - це товариство, яке не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками”?

 11. У відповіді під котрим номером правильно названо на підставі якого установчого документу діє товариство, створене однією особою:

 12. У відповіді під котрим номером правильно зазначено з якого моменту юридична особа вважається створеною:

 13. У відповіді під котрим номером правильно названо орган, який правомочний розглядати питання щодо відмови у державній реєстрації, а також зволікання з її проведенням:

 14. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена лише за _________”?

 15. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до _________”?

 16. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Юридична особа __________ використовувати найменування іншої юридичної особи”?

 17. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту _________”?

 18. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Цивільна правоздатність юридичної особи припиняється з дня _________”?

 19. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через__________, які діють відповідно до установчих документів та закону”?

 20. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Філії та представництва _________”?

 21. У відповіді під яким номером правильно названо слово, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Філії та представництва наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею _________”?

 22. У відповіді під яким номером правильно названо слово, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі _________, що видається юридичною особою”?

 23. У відповіді під яким номером правильно назване слово, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Особи, які створюють юридичну особу, несуть __________ відповідальність за зобов’язаннями, що виникли до її державної реєстрації”?

 24. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Юридична особа є такою, що припинилася, з дня _________”?

 25. У відповіді під котрим номером правильно зазначено на підставі якого установчого документу діє повне товариство:

 26. У відповіді під котрим номером правильно зазначено на підставі якого установчого документу діє товариство з обмеженою відповідальністю:

 27. У відповіді під котрим номером правильно зазначено на підставі якого установчого документу діє акціонерне товариство:

 28. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків _________”?

 29. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є _________”?

 30. У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “____________ - це юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками”?

 31. У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “____________ - це засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом”?

 32. У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “____________ - це перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб”?

 33. У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “____________ - це зміна організаційно-правової форми юридичної особи”?

 34. У відповіді під котрим номером правильно названо не пізніше якого терміну (у місяцях) до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом, учасник товариства з обмеженою відповідальністю повинен повідомити товариство про свій вихід з нього:

 35. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “До моменту державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю його учасники повинні сплатити не менше _________ніж суми своїх вкладів”?

 36. У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “____________ - це товариство, статутний капітал якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості”?

 37. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом купівлі та погашення частини акцій допускається, якщо така можливість передбачена у_________”?

 38. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче від встановленого законом розміру має наслідком _________”?

 39. У відповіді під яким номером правильно зазначено відсот, який не може перевищувати частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу акціонерного товариства:

 40. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Вищим органом акціонерного товариства є _________”?

 41. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Рішення загальних зборів акціонерів приймаються _________ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах”?

 42. У відповіді під яким номером правильно назване словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: “Рішення загальних зборів акціонерів щодо внесення змін до статуту товариства; ліквідації товариства.приймаються _________ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах”?

 43. У відповіді під котрим номером правильно вказано, яке поняття розкриває таке визначення: “____________ - це добровільне об’єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній особистій трудовій участі та об’єднанні його членами майнових пайових”?

 44. Яке рішення загальних зборів учасників товариства приймається не менш як у ¾ голосів згідно ЦК України:

 45. Кому комісія з припинення юридичної особи зобов’язана передати нотаріально засвідчені копії передавального акту у разі злиття, приєднання, перетворення юридичної особи:
  1   2   3

Схожі:

Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Трудове право регулює трудові відносини
Протокол №19 юридичний факультет iconН. Каразіна юридичний факультет
Вас взяти участь у роботі VІI міжнародної конференції молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави»,...
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Тема 17. Перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку апеляційного провадження
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
У відповіді під котрим номером правильно вказано зміст предмета цивільного права
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
Відносини, що тісно пов'язані з трудовими відносинами найму, як складова предмета трудового права
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Кримінально-правова охорона власності в Україні поняття та розміри звернення чужого майна на свою користь 19
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак (змісту), іменується
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак (змісту), іменується
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
...
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи