Протокол №19 юридичний факультет icon

Протокол №19 юридичний факультет
НазваПротокол №19 юридичний факультет
Сторінка1/16
Дата08.01.2013
Розмір2.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


юридичний факультет


Екзаменаційні завдання


з навчальної дисципліни


«Кримінальне право України. Загальна частина»


Затверджено

на засіданні Вченої ради юридичного факультету

(протокол № 24 від « 26 » січня 2011 р.)


Голова Вченої ради ________________ А.М. Бойко


Львів – 2011

Кримінальне право України. Загальна частина


1 Завданням Кримінального кодексу України є:

2 Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак (змісту), іменується:

3 Диспозиція, яка не лише називає передбачений нею злочин, але й розкриває його ознаки (зміст), іменується:

4 Диспозиція, яка відсилає до іншої статті або частини чи пункту статті кримінального закону (закону про кримінальну відповідальність), де називається передбачений нею злочин чи описуються його ознаки або розкривається їх зміст, іменується:

5 Диспозиція, яка для з'ясування змісту ознак передбаченого нею злочину відсилає до нормативно-правових актів, що не є кримінальними законами (нормативних актів інших галузей права), називається:

6 Санкція, в якій передбачений лише один вид основного покарання, називається:

7 Санкція, яка встановлює точний розмір передбаченого нею покарання, називається:

8 Санкція, яка встановлює нижню (мінімальну) і верхню (максимальну) межі передбаченого нею покарання, називається:

9 Санкція, яка передбачає два чи більше основних видів покарань, лише один з яких і може бути застосований до винної у вчиненні злочину особи, називається:

10 Санкція, яка поряд з основним передбачає і додаткове покарання, називається:

12 Якщо санкція текстуально встановлює лише верхню (максимальну) межу відповідного виду покарання, то його мінімальний розмір:

13 Злочин визнається вчиненим на території України:

14 Злочин, вчинений у співучасті, визнається вчиненим на території України:

15 Якщо громадянин України вчинив злочин за її межами і там зазнав за нього покарання:

16 Якщо особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, вчинила злочин за її межами і там зазнала за нього покарання:

17 Громадянин України, який вчинив злочин за її межами:

18 Особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, за вчинений за її межами злочин:

19 Чи може дипломатичний представник іноземної держави у разі вчинення ним злочину на території України підлягати відповідальності за КК України?

20 Особа без громадянства, що не проживає постійно в Україні, за вчинений за її межами злочин:

21 Якій відповідальності підлягає іноземець, який вчинив злочин за межами України?

22 Якій відповідальності підлягають особи без громадянства, які вчинили злочин на території України?

23 Якій відповідальності підлягають іноземці, які вчинили злочин на території України?

24 Через скільки днів набирає чинності Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність)?

25 Якщо самим кримінальним законом (законом про кримінальну відповідальність) не передбачений час вступу його в силу, він набирає чинності через ___ днів після ____________________.

26 Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність), офіційно оприлюднений 1 вересня 2002р. без вказівки в ньому на час вступу його в силу, набере чинності __ ________ ___р.

27 Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність), офіційно оприлюднений 1 вересня 2002р. з вказівкою у ньому, що він набирає чинності з дня його опублікування, вступить в силу з __ _________ ____ року.

28 Датою офіційного оприлюднення кримінального закону (закону про кримінальну відповідальність) вважається дата ________________

29 Згідно з чинним КК часом вчинення злочину визнається час ________________.

30 Кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність), який частково пом'якшує відповідальність, а частково її посилює має ____ _____ дію.

31 Зворотну дію в часі має кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність) _______________.

32 Особа, засуджена за діяння, караність якого кримінальним законом (законом про кримінальну відповідальність) усунена _____________ звільненню від призначеного покарання, якщо ________________

33 У разі набрання чинності кримінальним законом (законом про кримінальну відповідальність), що пом'якшує покарання, призначена засудженому міра покарання, що перевищує санкцію нового закону _______ може бути знижена до ______________________________, встановленої санкцією нового закону;

34 Проміжний кримінальний закон (закон про кримінальну відповідальність) - це закон який __________________________.

35 Залежно від способів з'ясування змісту кримінального закону (закону про кримінальну відповідальність) розрізняють такі види його тлумачення :

36 Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого КК України, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон який _____________________

Розділ 4

38 Згідно із законодавчим його визначенням злочин - це:

39 Вкажіть ознаки злочину.

43 Назвіть законодавчу ознака злочину.

44 Передбачене КК суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність с злочином лише тоді, якщо воно вчинене ______________.

45 Суспільна небезпека – це ______________.

46 Злочинний намір – це _______________.

47 Діяння (дія або бездіяльність) – це ______________.

48 Винність – це _________________.

49 Кримінальна протиправність – це _______________.

50 Антидержавні погляди – це ________________.

51 Антисоціальні якості особи – це ______обов'язкова ознака ______ злочинів.

52 Низькі мотиви і злочинна мета – це обов'язкова ознака _______ злочинів.

53 Антидержавні та антисоціальні переконання, настрої, думки – це обов'язкова ознака _______ злочинів.

54 Суспільно небезпечний стан особи – це обов'язкова ознака _______ злочинів.

55 Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність) є злочином, якщо воно __________.

56 Дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого КК, але через малозначність не становить суспільної небезпеки ________ злочином ________________.

57 Особа, яка вчинила дію або бездіяльність, що лише формально містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого КК, але через малозначність не становить суспільної небезпеки _____________ кримінальній відповідальності ____________ покарання.

58 Дія або бездіяльність, яка лише формально містить ознаки будь - якого діяння, передбаченого кримінальним законом, не є злочином, якщо вона _____________.

59 Дія або бездіяльність є такою, яка лише формально містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого КК, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тільки тоді, якщо вона ________________.

60 Чинний КК поділяє злочини залежно від ступеня їх тяжкості на _________ злочини ________.

61 Згідно з чинним КК ступінь тяжкості злочину визначається ___________

залежить _________.

62 Згідно з чинним КК злочином середньої тяжкості є злочин, за який призначене покарання у виді позбавлення волі ________.

63 Згідно з чинним КК злочином, який не становить великої суспільної небезпеки, є _____________.

64 Згідно з чинним КК злочином невеликої тяжкості є злочин, за який призначене покарання у виді позбавлення волі _______________.

65 Згідно з чинним КК менш тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк ______ .

66 Згідно з чинним КК тяжким злочином є злочин, за який призначене покарання у виді позбавлення волі на строк _______.

67 Згідно з чинним КК малозначним злочином є злочин, за який призначене покарання у виді позбавлення волі на строк _____________.

68 Згідно з чинним КК особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк ___________.

69 Згідно з чинним КК злочином підвищеної суспільної небезпеки є злочин, за який призначене покарання у виді позбавлення волі на строк __________

70 Згідно з чинним КК злочином особливої суспільної небезпеки є злочин, за який призначене покарання у виді позбавлення волі на строк ____________ .

71 Злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 5 років, є злочином ___________.

72 Злочин, за який передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі, є ______ злочином ____.

73 Злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 2 років або інше, більш м'яке покарання, є злочином __________.

74 Злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад 10 років, є злочином ______ тяжкості.

75 Злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 2 років, є ______ злочином.

76 Злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 10 років, є ____ злочином ______________.

77 Злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад 5 років, але не більше 10 років, є ____ злочином ___.

78 Злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі строком до 4 років, є ___ злочином ____.

79 Злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад 2 роки, але не більше 5 років, є ____ злочином ___.

80 Злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше одного року, є ___ злочином ___ .

81 Злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі строком до 7 років, є:

 • злочином, що не становить великої суспільної небезпеки;

 • менш тяжким злочином;

 • злочином середньої тяжкості;

 • злочином, який не становить особливої суспільної небезпеки.

 • тяжким злочином;

 • злочином невеликої тяжкості;

 • незначним злочином;

 • особливо тяжким злочином;

 • малозначним злочином;

82

Ступінь тяжкості вчиненого злочину:

 • має кримінально-правове значення;

 • не має жодного правового значення.

 • має лише статистичне значення;

 • має лише кримінально-процесуальне значення;

 • враховується тільки при встановленні адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі;

 • враховується тільки при прийнятті до громадянства України і наданні статусу біженця;

 • враховується тільки при застосуванні амністії і помилування;

 • впливає тільки на визначення виду кримінально-виконавчої установи для відбування покарання у вигляді позбавлення волі;

 • має лише кримінологічне значення;

83

В яких відповідях названі показники (характеристики) злочинності?

 • Стан.

 • Об'єм.

 • Суспільна небезпечність.

 • Зміст.

 • Структура.

 • Латентність.

 • Протиправність.

 • Рівень.

 • Динаміка.

84

Злочинність-це:

 • криміногенна обстановка (ситуація) на певній території за відповідний період часу.

 • питома вага (доля, частка) і співвідношення різних груп (видів) вчинених злочинів, виділених (класифікованих) за тими чи іншими кримінально - правовими або кримінологічними критеріями, у їх загальному числі за певний період часу на відповідній території;

 • не обліковані, не зареєстровані (приховані або приховувані) злочини;

 • виражена в абсолютних показниках (цифрах) уся кількість вчинених на певній території за відповідний період часу злочинів і осіб, які їх скоїли;

 • зміна стану, рівня, структури злочинності за той чи інший період часу на відповідній території;

 • кількість вчинених на певній території за відповідний період часу злочинів і осіб, які їх скоїли, з розрахунку на ту чи іншу кількість населення;

 • відносно масове, історично мінливе, соціальне, суспільно-небезпечне, кримінально-правове явище, яке складається (включає в себе) із всієї сукупності злочинів, вчинених на певній території за відповідний період часу;

 • кількість розкритих на певній території за відповідний період часу злочинів;

 • кількість зареєстрованих на певній території за відповідний період часу злочинів;

85

Структура злочинності - це:

 • не обліковані, не зареєстровані (приховані або приховувані) злочини;

32

 • криміногенна обстановка (ситуація) на певній території за відповідний період часу.

 • питома вага (доля, частка) і співвідношення різних груп (видів) вчинених злочинів, виділених (класифікованих) за тими чи іншими кримінально -правовими або кримінологічними критеріями, у їх загальному числі за певний період часу на відповідній території;

 • кількість вчинених на певній території за відповідний період часу злочинів і осіб, які їх скоїли, з розрахунку на ту чи іншу кількість населення;

 • зміна стану, рівня, структури злочинності за той чи інший період часу на відповідній території;

 • виражена в абсолютних показниках (цифрах) уся кількість вчинених на певній території за відповідний період часу злочинів і осіб, які їх скоїли;

 • кількість розкритих на певній території за відповідний період часу злочинів;

 • відносно масове, історично мінливе, соціальне, суспільно-небезпечне, кримінально-правове явище, яке складається (включає в себе) із всієї сукупності злочинів, вчинених на певній території за відповідний період часу;

 • кількість зареєстрованих на певній території за відповідний період часу злочинів;

86

Стан злочинності - це:

 • кількість зареєстрованих на певній території за відповідний період часу злочинів;

 • криміногенна обстановка (ситуація) на певній території за відповідний період часу.

 • зміна стану, рівня, структури злочинності за той чи інший період часу на відповідній території;

 • кількість розкритих на певній території за відповідний період часу злочинів;

 • відносно масове, історично мінливе, соціальне, суспільно-небезпечне, кримінально-правове явище, яке складається (включає в себе) із всієї сукупності злочинів, вчинених на певній території за відповідний період часу;

 • не обліковані, не зареєстровані (приховані або приховувані) злочини;

 • кількість вчинених на певній території за відповідний період часу злочинів і осіб, які їх скоїли, з розрахунку на ту чи іншу кількість населення;

 • виражена в абсолютних показниках (цифрах) уся кількість вчинених на певній території за відповідний період часу злочинів і осіб, які їх скоїли;

 • питома вага (доля, частка) і співвідношення різних груп (видів) вчинених злочинів, виділених (класифікованих) за тими чи іншими кримінально -правовими або кримінологічними критеріями, у їх загальному числі за певний період часу на відповідній території;

87

Динаміка злочинності - це:

 • питома вага (доля, частка) і співвідношення різних груп (видів) вчинених злочинів, виділених (класифікованих) за тими чи іншими кримінально -правовими або кримінологічними критеріями, у їх загальному числі за певний період часу на відповідній території;

 • кількість вчинених на певній території за відповідний період часу злочинів і осіб, які їх скоїли, з розрахунку на ту чи іншу кількість населення;

 • виражена в абсолютних показниках (цифрах) уся кількість вчинених на певній території за відповідний період часу злочинів і осіб, які їх скоїли;

 • кількість розкритих на певній території за відповідний період часу злочинів;

 • зміна стану, рівня, структури злочинності за той чи інший період часу на відповідній території;

 • не обліковані, не зареєстровані (приховані або приховувані) злочини;

 • відносно масове, історично мінливе, соціальне, суспільно-небезпечне, кримінально-правове явище, яке складається (включає в себе) із всієї сукупності злочинів, вчинених на певній території за відповідний період часу;

 • кількість зареєстрованих на певній території за відповідний період часу злочинів;

 • криміногенна обстановка (ситуація) на певній території за відповідний період часу;

88

Рівень (коефіцієнт) злочинності - це:

 • відносно масове, історично мінливе, соціальне, суспільно-небезпечне, кримінально-правове явище, яке складається (включає в себе) із всієї сукупності злочинів, вчинених на певній території за відповідний період часу;

 • виражена в абсолютних показниках (цифрах) уся кількість вчинених на певній території за відповідний період часу злочинів і осіб, які їх скоїли;

 • кількість вчинених на певній території за відповідний період часу злочинів і осіб, які їх скоїли,

з розрахунку на ту чи іншу кількість населення;

 • кількість розкритих на певній території за відповідний період часу злочинів;

 • зміна стану, рівня, структури злочинності за той чи інший період часу на відповідній території;

 • не обліковані, не зареєстровані (приховані або приховувані) злочини;

 • криміногенна обстановка (ситуація) на певній території за відповідний період часу;

 • кількість зареєстрованих на певній території за відповідний період часу злочинів;

 • питома вага (доля, частка) і співвідношення різних груп (видів) вчинених злочинів, виділених (класифікованих) за тими чи іншими кримінально - правовими або кримінологічними критеріями, у їх загальному числі за певний період часу на відповідній території;

Розділ 5 -

Розділ 6 -

91

Об'єкт злочину - це (вкажіть найбільш повну і точну відповідь):

 • жодна з наведених вище відповідей не є правильною.

 • поставлені під охорону кримінальним законом суспільні відносини, яким суспільно небезпечним діянням особи заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода;

 • суспільні відносини, що виникають у процесі боротьби із злочинністю;

 • шкода, що заподіюється чи може бути заподіяна суспільним відносинам, що взяті під охорону кримінального закону;

 • суспільні відносини, яким не завжди злочином заподіюється шкода;

 • суспільні відносини, що врегульовані кримінально-правовими нормами;

 • сукупність суспільних відносин, що охороняються законом;

 • конкретні суспільні відносини, що охороняються кримінальним законом і яким злочином заподіюється шкода;

 • суспільні відносини, що виникають у зв'язку з вчиненням конкретного злочину, між державою і особою, яка вчинила злочин;

92

Вкажіть відповіді, в яких названо структурні елементи суспільних відносин?

 • підозрюваний;

 • злочинні наслідки;

 • обвинувачений;

 • жодна з наведених вище відповідей не є правильною.

 • суб'єкти (носії) суспільних відносин;

 • виконавець злочину;

 • предмет, з приводу якого виникають і існують суспільні відносини;

 • підсудний;

 • пособник злочину;

93

Вкажіть відповідь, в якій названо структурний елемент суспільних відносин?

 • обвинувачений;

 • ініціатор злочину;

 • предмет, з приводу якого виникають і існують суспільні відносини;

 • речі, процеси, явища, якими безпосередньо заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода охоронюваним кримінальним законом суспільним відносинам.

 • підозрюваний;

 • підсудний;

 • злочинні наслідки;

 • засоби вчинення злочину;

 • місце вчинення злочину;

94

За ступенем узагальнення охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин об'єкти злочину класифікуються на:

 • додатковий, факультативний, безпосередній;

 • додатковий, загальний, факультативний;

 • загальний, родовий, безпосередній;

 • загальний, додатковий, основний;

 • основний, безпосередній, родовий;

 • основний, безпосередній, додатковий;

 • додатковий, родовий, основний;

 • загальний, родовий, додатковий.

 • факультативний, загальний, додатковий;

95

Вкажіть відповідь, в якій найбільш повно названі різновиди безпосереднього об'єкта злочину:

 • загальний, безпосередній, основний безпосередній, факультативний безпо-середній;

 • основний безпосередній, додатковий безпосередній, додатково-факульта-тивний;

 • жодна з наведених вище відповідей не є правильною.

 • загальний, основний безпосередній, додатковий безпосередній;

 • основний безпосередній, додатково-факультативний, факультативний безпо-середній;

 • основний безпосередній, додатковий безпосередній, факультативний безпо-середній;

 • факультативний, загальний, додатковий;

 • додатковий, родовий, факультативний;

 • основний безпосередній, допоміжний безпосередній, факультативний безпо-середній;

96

Під загальним об'єктом злочину слід розуміти:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Трудове право регулює трудові відносини
Протокол №19 юридичний факультет iconН. Каразіна юридичний факультет
Вас взяти участь у роботі VІI міжнародної конференції молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави»,...
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Тема 17. Перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку апеляційного провадження
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
У відповіді під котрим номером правильно вказано зміст предмета цивільного права
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
У відповіді під котрим номером правильно вказано зміст предмета цивільного права
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
Відносини, що тісно пов'язані з трудовими відносинами найму, як складова предмета трудового права
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Кримінально-правова охорона власності в Україні поняття та розміри звернення чужого майна на свою користь 19
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак (змісту), іменується
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
...
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи