Протокол №19 юридичний факультет icon

Протокол №19 юридичний факультет
НазваПротокол №19 юридичний факультет
Сторінка1/5
Дата08.01.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


юридичний факультет


Екзаменаційні завдання


з навчальної дисципліни


’Кримінально-процесуальне право України’


Затверджено

на засіданні Вченої ради юридичного факультету

(протокол № 24 від « 26 » січня 2011 р.)


Голова Вченої ради ________________ А.М. Бойко


Львів – 2011

Питання з кримінального процесу.


Навчальний курс: „Кримінальний процес України”


Система курсу:


Тема 1. Поняття, завдання і система кримінального процесу.

Тема 2. Кримінально-процесуальне законодавство.

Тема 3. Принципи кримінального процесу.

Тема 4. Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності.

Тема 5. Доказування і докази у кримінальному процесі.

Тема 6. Заходи процесуального примусу.

Тема 7. Цивільний позов у кримінальному процесі.

Тема 8. Порушення кримінальної справи.

Тема 9. Загальні положення досудового розслідування.

Тема 10. Слідчі дії.

Тема 11. Притягнення як обвинуваченого.

Тема 12. Форми закінчення досудового розслідування.

Тема 13. Підсудність кримінальних справ. Попередній розгляд справи суддею.

Тема 14. Загальні положення судового розгляду кримінальних справ.

Тема 15. Судовий розгляд у суді І-ї інстанції.

Тема 16. Вирок суду

Тема 17. Перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку апеляційного провадження.

Тема 18. Перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку касаційного провадження.

Тема 19. Перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку виняткового провадження.

Тема 20. Виконання вироку, ухвали і постанови суду у кримінальних справах.

Тема 21. Особливі форми провадження у кримінальних справах.


Тема 1. Поняття, завдання і система кримінального процесу.


Тести першого рівня складності


  1. Не є історичною формою (моделлю) кримінального процесу:
  1. В Україні на даний час існує така форма (модель) кримінального процесу:
  1. Кримінально-процесуальна функція це:
  1. Не є кримінально-процесуальною функцією:
  1. Яка з перерахованих видів діяльності є однією з кримінально-процесуальних функцій:
  1. Яка з перерахованих видів діяльності є однією з кримінально-процесуальних функцій:
  1. Як з перерахованих видів діяльності є однією з кримінально-процесуальних функцій:
  1. Не є окремою стадією кримінального процесу:
  1. Не є окремою стадією кримінального процесу:
  1. До факультативних стадій кримінального процесу належать:
  1. Назвіть завдання кримінального процесу як вони закріплені у ст.2 КПК
  1. Які з перелічених положень є завданням кримінального процесу у відповідності до ст. 2 КПК.
  1. Які з перелічених положень у відповідності з ст. 2 КПК не є завданням кримінального процесу:
  1. Які з перелічених положень не є ознаками стадії кримінального процесу:
  1. Кримінально-процесуальна форма це:
  1. Кримінально-процесуальне право це:Тести другого рівня складності


 1. Функціями кримінального процесу (кримінально-процесуальними функціями) є:2. Не є окремою стадією кримінального процесу:


3. Які види обвинувачення є у кримінальному процесі України:


4. Основними завданнями кримінального судочинства згідно ст. 2 КПК України є:


5. До системи кримінально-процесуальних гарантій ефективного функціонування кримінального процесу належать:


6. Які з перерахованих положень належать до факультативних стадій кримінального процесу:

7. До кримінально-процесуальних актів органів досудового розслідування, прокурора і суду належать:


8. Не є окремою стадією кримінального процесу:


9. Кримінально-процесуальними функціями є:


10. Основними завданнями кримінального судочинства у відповідності до ст. 2 КПК є:


Тести третього рівня складності


1. До системи стадій кримінального процесу належать:


2. Не належать до системи стадій кримінального процесу такі види діяльності:


3. Кримінально-процесуальними актами є:


4. До кримінально-процесуальних актів належать:


Тема 2. Кримінально-процесуальне законодавство.

Тести першого рівня складності


1. В якому з наведених варіантів правильно вказано джерело кримінально-процесуального права:


2. В якому з наведених варіантів правильно вказано джерело кримінально-процесуального права:


3. В якому з наведених варіантів неправильно вказано джерело кримінально-процесуального права:


4. Який з перелічених законів України є джерелом кримінально-процесуального права:


5. Який з перелічених законів не може бути джерелом кримінально-процесуального права:


6. У якій відповіді правильно вказано рік прийняття Кримінально-процесуального кодексу України:


7. Яке з наведених судових рішень може виступати джерелом кримінально-процесуального права України:


8. В якому з варіантів правильно розкрито правову суть постанов Пленуму Верховного Суду України:


9. В якому з наведених варіантів правильно визначено структурні елементи Кримінально-процесуального кодексу України:


10. Який з перелічених міжнародних договорів є джерелом кримінально-процесуального права:


11. В якому з наведених варіантів правильно вказано умову застосування кримінально-процесуального закону за аналогією:


12. В якому з наведених варіантів правильно визначено особливість структурної побудови кримінально-процесуальної норми:


13. У якому з наведених варіантів правильно вказано до якого виду належить наступна правова норма: “Суд, прокурор, слідчий і особа, яка проводить дізнання, не вправі перекласти обов’язок доказування на обвинуваченого”


14. У якому з наведених варіантів правильно вказано до якого виду належить наступна правова норма: “...”


15. У якому з наведених варіантів правильно вказано до якого виду належить наступна правова норма: “”


16. Яким нормативно-правовим актом визначено поняття „території України”, на яку поширюється чинність кримінально-процесуального закону:


17. У якому із запропонованих варіантів правильно наведено законодавче визначення „території України”:


18. В якому з наведених варіантів неправильно вказано об’єкт, який не охоплюється розумінням території України, на яку поширюється дія кримінально-процесуального закону України:


19. У якій відповіді правильно визначено, чи можливе застосування кримінально-процесуального закону України на території іноземної держави:


20. В якій відповіді правильно визначено положення, що характеризує дію кримінально-процесуального закону в часі:


Тести другого рівня складності


1. Які з перелічених об’єктів належать до території України, на яку поширюється дія кримінально-процесуального закону:


2. Які з наведених положень правильно розкривають дію кримінально-процесуального закону в часі:


3. Визначте у яких відповідях правильно вказано категорії осіб, на яких не поширюється дія Кримінально-процесуального закону України:


4. У яких з наведених варіантів правильно вказано положення, що розкривають зміст повної дипломатичної недоторканності в частині непідсудності у кримінальних справах судам України:


5. У яких з наведених варіантів правильно вказано положення, що розкривають зміст обмеженої дипломатичної недоторканності в частині непідсудності у кримінальних справах судам України:


Тести третього рівня складності


Тема 3. Принципи кримінального процесу.


^ Тести першого рівня складності


1. Зміст якого принципу кримінального судочинства України розкриває наведене нижче законодавче положення: “Суд першої інстанції при розгляді справи повинен безпосередньо дослідити докази в справі, допитати підсудних, потерпілих, свідків, заслухати висновки експертів, оглянути речові докази, оголосити протоколи та інші документи”:


2. Змістом якого принципу кримінального судочинства України є наведене нижче законодавче положення: “Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду”:


3. Зміст якого принципу кримінального судочинства України розкриває наведене нижче законодавче положення: “Правосуддя в кримінальних справах здійснюється на засадах рівності громадян перед законом і судом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять”:


4. У якій відповіді правильно названо положення, яке розкриває зміст принципу усності судового розгляду:


5. Змістом якого принципу кримінального судочинства України є наведене нижче законодавче положення: “Суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази для суду, прокурора, слідчого і особи, яка проводить дізнання, не мають напередл встановленої сили”:


6. Змістом якого принципу кримінального судочинства України є наведене нижче законодавче положення: “Особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор, суддя і суд зобов’язані до першого допиту підозрюваного, обвинуваченого і підсудного роз’яснити їм право мати захисника і скласти про це протокол, а також надати підозрюваному, обвинуваченого і підсудномі можливість захищатися встановленими законом засобами від пред’явлення обвинувачення та забезпечити охорону їх особистих і майнових прав”:


7. Змістом якого принципу кримінального судочинства України є наведене нижче законодавче положення: “Судді і народні засідателі вирішують кримінальні справи на основі закону, в умовах, що виключають сторонній вплив на суддів”:


8. У відповіді під котрим номером правильно вказано орган, за рішенням якого може бути проведено арешт особи:


9. Хто згідно із кримінально-процесуальним законом дає дозвіл на зняття інформації з каналів зв’язку і накладення арешту на кореспонденцію:


10. У відповіді під котрим номером правильно вказано посадову особу, за рішенням якої може бути проведений обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком невідкладних випадків:


11. Закріплені в законі основні, керівні положення, які визначають зміст кримінального процесу, побудову всіх його стадій та інститутів, забезпечують виконання покладених на них завдань, називаються:


12. Зміст якого принципу кримінального процесу викладений у наведеному законодавчому положенні: “Ніхто не може бути заарештований інакше як на підставі судового рішення. Прокурор повинен негайно звільнити кожного, хто незаконно позбавлений волі або утримується під вартою понад строк, передбачений законом чи судовим вироком”:


13. Який принцип кримінального судочинства розкриває наступне положення: „Розгляд справи у всіх судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці”.


14. Зміст якого принципу кримінального судочинства розкриває наступне положення: „У кожному випадку виявлення ознак злочину прокурор, слідчий і орган дізнання зобов’язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину осіб, винних у вчиненні злочину і до їх покарання”:


15. В яких відповідях правильно сформульовано поняття принципу кримінального судочинства?


16. Зміст якого принципу розкриває наступне положення: „Ніхто не може бути затриманий за підозрою у вчиненні злочину, притягнутий як обвинувачений інакше ніж на підставах і в порядку, встановлених законом”.


17. Зміст якого принципу кримінального процесу розкриває наведене нижче положення: „Прокурор, слідчий і особа, яка проводить дізнання зобов’язані вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують і обтяжують його відповідальність”?


18. В якій відповіді правильно названо положення, яке розкриває зміст принципу публічності кримінального процесу?


19. В якій відповіді правильно розкрито зміст принципу безпосередності кримінального судочинства?


20. В якій відповіді правильно розкрито зміст принципу змагальності?


Тести другого рівня складності


1. В яких відповідях правильно названі положення, які розкривають зміст конституційного принципу недоторканності житла?


2. У відповідях під якими номерами правильно названо положення, які розкривають зміст принципу змагальності кримінального судочинства?


3. У відповідях під якими номерами правильно під номерами правильно названі положення, які розкривають зміст конституційного принципу „Забезпечення доведеності вини”?


4. В яких відповідях правильно названі положення, які розкривають зміст принципу колегіального і одноособового розгляду?


5. В якій відповіді правильно названо положення, яке розкриває зміст принципу публічності кримінального процессу:


6. В якій відповіді правильно розкрито зміст принципу безпосередності кримінального судочинства?


7. У відповідях під якими номерами правильно вказані положення, які розкривають зміст принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки законові?


Тести третього рівня складності


1. У відповідях під якими номерами правильно вказані положення, які розкривають зміст принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки законові?


2. В яких відповідях правильно названі положення, які розкривають зміст принципу національної мови судочинства?


3. В яких відповідях правильно вказані положення, які розкривають зміст принципу недоторканності особи:


4. В яких відповідях правильно названі положення, які розкривають зміст конституційного принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції:


5. В яких відповідях правильно названі положення, які розкривають зміст принципу національної мови судочинства:


Тема 4. Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності.


^ Тести першого рівня складності


1) У якій відповіді правильно вказано, яка особа визнається підозрюваним?


2) У якій відповіді правильно вказано, яка особа визнається обвинуваченим?


3) У якій відповіді правильно вказано, яка особа вважається потерпілим?


4) У якій відповіді правильно вказано процесуальний документ, що стверджує повноваження захисника-адвоката – члена адвокатського об'єднання на участь у справі?


5) У якій відповіді правильно вказано, хто вирішує питання відвід прокурора на досудовому слідстві?


6) У якій відповіді правильно вказаний строк, протягом якого прокурор повинен розглянути та вирішити заяву про самовідвід слідчого?


7) У якій відповіді правильно вказано, хто вирішує питання про усунення захисника від участі у справі на досудовому слідстві, у разі, коли захисник є свідком і в зв’язку з цим підлягає допиту?


8) У якій відповіді правильно вказано, з якою метою до участі у проведенні окремих слідчих дій залучаються поняті?


^ Тести другого рівня складності


1. У яких відповідях неправильно вказані випадки обов’язкової участі захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної справи судом першої інстанції?


2) У яких відповідях правильно вказані випадки, коли після допуску до участі у справі захисник-адвокат вправі відмовитись від виконання своїх обов’язків?


3) У яких відповідях правильно вказані обставини, що виключають участь у справі захисника?


^ Тести третього рівня складності


1) У яких відповідях правильно названі права підсудного?


2) У яких відповідях правильно названі права потерпілого?


3) У яких відповідях правильно названі права захисника?


4) У яких відповідях правильно названі права цивільного позивача?


5) У яких відповідях правильно названі повноваження начальника слідчого відділу?


6) У яких відповідях правильно названі повноваження прокурора?


7. У яких відповідях правильно названі права свідка?


8) У яких відповідях правильно названі права експерта?


9) У яких відповідях правильно вказані обставини, що виключають участь судді в розгляді справи?


10) У яких відповідях неправильно вказані учасники процесу, які можуть заявити відвід судді?


Тема 5. Доказування і докази у кримінальному процесі.


Тести першого рівня складності


1. У відповіді під котрим номером правильно названі елементи процесу доказування? /…………./


2. У відповідях під котрим номером правильно наведені елементи процесу доказування.? /…………./


3. У відповіді під котрим номером правильно названі елементи процесу доказування? /…………./


4. У відповіді під котрим номером правильно вказано, в яких стадіях кримінального процесу здійснюється доказування? /…………./


5. У відповіді під котрим номером правильно наведені елементи предмету доказування? /…………./


6. У відповіді під котрим номером правильно наведені елементи предмету доказування? /…………./


7. У відповіді під котрим номером правильно наведені елементи предмету доказування? /…………./


8. У відповіді під котрим номером правильно наведені елементи предмету доказування? /…………./


9. У відповіді під котрим номером правильно наведені елементи предмету доказування? /…………./


10. У відповіді під котрим номером правильно наведено джерело доказів в кримінальній справі? /…………./


11. У відповіді під котрим номером правильно наведено джерело доказів в кримінальній справі? /…………./


12. У відповіді під котрим номером правильно наведено джерело доказів в кримінальній справі? /…………./


13. У відповіді під котрим номером правильно наведено джерело доказів в кримінальній справі? /…………./


14. У відповіді під котрим номером правильно наведено джерело доказів в кримінальній справі? /…………./


15. У відповіді під котрим номером правильно названі підстави для проведення додаткової експертизи? /…………./


16. У відповіді під котрим номером правильно названі підстави для проведення додаткової експертизи? /…………./


17. У відповіді під котрим номером правильно вказано, в яких випадках призначається повторна експертиза? /…………./


18. У відповіді під котрим номером правильно названа підстава для призначення повторної експертизи в кримінальній справі? /…………./


19. У відповіді під котрим номером правильно вказано, в яких випадках призначення експертизи є обов’язковим? /…………./


20. У відповіді під котрим номером правильно вказано, в яких випадках призначення експертизи є обов’язковим? /…………./


21. У відповіді під котрим номером правильно вказано, в яких випадках призначення експертизи є обов’язковим? /…………./


22. У відповіді під котрим номером правильно названо, на кого покладений обов’язок доказування у кримінальній справі? /…………./


23. У відповіді під котрим номером правильно вказано, з якого моменту особа стає свідком по справі? /…………./


24. У відповіді під котрим номером правильно вказано, з якого віку свідок попереджається про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань? /…………./


Тести другого рівня складності


1. У відповідях під котрими номерами правильно наведені елементи процесу доказування? /…………./


2. Формулювання висновків. У відповідях під котрими номерами правильно наведені елементи процесу доказування? /…………./


3. У відповідях під котрими номерами правильно наведені елементи процесу доказування? /…………./


4. У відповідях під котрими номерами правильно наведені підстави для призначення повторної експертизи? /…………./


5. У відповідях під котрими номерами правильно названі властивості доказів? /…………./


6. У відповідях під котрими номерами правильно вказано як класифікуються докази залежно від механізму їх формування? /…………./


7. У відповідях під котрими номерами правильно вказано як класифікуються докази залежно від їх відношення до обставин, які підлягають доказуванню? /…………./

 1. Обвинувальні..


8. У відповідях під котрими номерами правильно вказано як класифікуються докази залежно від їх відношення до предмету обвинувачення? /…………./


9. У відповідях під котрими номерами правильно вказано як класифікуються докази залежно від наявності проміжного джерела між доказом і обставиною, яка підлягає доказуванню (за характером формування джерела)? /…………./


10. У відповідях під котрими номерами правильно названо, показання яких учасників процесу визнаються джерелами доказів? /…………./


11. У відповідях під котрими номерами правильно названо, протоколи яких слідчих чи судових дій відносяться до джерел доказів? /…………./


12. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, хто не може бути допитаний як свідок? /…………./


13. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, хто не може бути допитаний як свідок? /…………./


14. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, у якому процесуальному документі вирішується питання про речові докази? /…………./


15. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, який строк зберігання речових доказів? /…………./


Тести третього рівня складності


1. У відповідях під котрими номерами правильно наведені елементи предмету доказування? /…………./


2. У відповідях під котрими номерами правильно наведені елементи предмету доказування? /…………./


3. У відповідях під котрими номерами правильно наведені елементи предмету доказування? /…………./


4. У відповідях під котрими номерами правильно наведені елементи предмету доказування? /…………./


5. У відповідях під котрими номерами правильно наведені джерела доказів у кримінальній справі? /…………./


6. У відповідях під котрими номерами правильно наведені джерела доказів у кримінальній справі? /…………./


7. У відповідях під котрими номерами правильно наведені джерела доказів у кримінальній справі? /…………./


8. У відповідях під котрими номерами правильно наведені джерела доказів у кримінальній справі? /…………./


9. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки обов’язкового призначення експертизи? /…………./


10. У відповідях під котрими номерами правильно вказані випадки обов’язкового призначення експертизи? /…………./


Тема 6. Заходи процесуального примусу.


Тести першого рівня складності


1. У якій відповіді правильно вказано, на підставі якого процесуального документа здійснюється відсторонення обвинуваченого від посади:


2. У якій відповіді правильно вказано, що заходами процесуального примусу є заходи:


3. Виберіть з поданого переліку тимчасовий запобіжний захід:


4. Взяття під варту як запобіжний захід застосовується в справах про злочини, за які законом передбачене покарання:


5. Розмір внесеної застави як запобіжного заходу не може бути меншим:


6. За вчинення тяжкого злочину розмір внесеної застави не може бути меншим:


7. Розмір внесеної застави раніше судимою особою не може бути меншим:


8. За невиконання зобов’язання при особистій поруці на поручителя може бути надане грошове стягнення в розмірі до:


9. Строк тримання обвинуваченого під вартою під час досудового слідства за загальним правилом не повинен перевищувати:


10. Строк тримання під вартою під час досудового слідства може бути продовжений суддею того суду, який виніс постанову про застосування такого запобіжного заходу:


11. Суддя апеляційного суду може продовжити термін утримання обвинуваченого під вартою:


12. Максимальні строки утримання обвинуваченого під вартою внаслідок їх продовження суддею Верховного Суду України не можуть бути більшими:


Тести другого рівня складності


1. Назвіть з переліку заходи процесуального примусу, які застосовуються до суб’єктів процесу як засоби забезпечення виконання ними своїх обов’язків.


2. Привід як засіб процесуального примусу застосовується до:


3. Запобіжні заходи як специфічна група заходів процесуального примусу застосовуються до:


4. Які види поруки закріплені в кримінально-процесуальному кодексі України в якості запобіжних заходів?


5. Застава як запобіжний захід замість тримання під вартою може застосовуватись лише у виняткових випадках:


6. Порушення обвинуваченим (підозрюваним) зобов’язання про підписку про невиїзд:


7. Заставу в кримінальній справі може внести:


8. Предметом внесеної обвинуваченим застави є:


9. Про взяття обвинуваченого під варту слідчий зобов’язаний повідомити:


10. Віддання обвинуваченого під нагляд командування військової частини в якості запобіжного заходу застосовується до:


11. До неповнолітнього обвинуваченого може бути застосований запобіжний захід у вигляді:


12. Запобіжний захід у вигляді передачі неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників або адміністрації дитячої установи може бути застосований:


13. Передача неповнолітнього обвинуваченого під нагляд батьків, опікунів, піклувальників, адміністрації дитячої установи в якості застосування до нього запобіжного заходу має за мету:


14. Взяття під варту неповнолітнього може бути застосовано лише, у виняткових випадках:


15. Обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо неповнолітнього є можливим, якщо застосування інших запобіжних заходів не може гарантувати, що:


Тести третього рівня складності


1. Запобіжні заходи застосовуються з метою:


2. Виберіть з поданого переліку запобіжні заходи:


3. Виберіть з поданого переліку запобіжні заходи:


Тема 7. Цивільний позов у кримінальному процесі.


Тести першого рівня складності


1. У відповіді під яким номером правильно вказано випадки пред’явлення цивільного позову в кримінальній справі?


2. У відповіді під яким номером правильно вказано, хто може бути визнаний цивільним позивачем у кримінальній справі?


3. У відповіді під яким номером правильно вказано, до якого часу може бути пред’явлений цивільний позов у кримінальній справі ?


4. У відповіді під яким номером правильно вказано, яке рішення приймає суд по цивільному позову при постановленні обвинувального вироку ?


 1. 5. У відповіді під яким номером правильно вказано випадки пред’явлення цивільного позову в кримінальній справі?Тема 8. Порушення кримінальної справи.

Тести першого рівня складності


1. У якій відповіді правильно вказано визначення стадії порушення кримінальної справи:


2. У якій відповіді неправильно вказано завдання стадії порушення кримінальної справи:


3. У якій відповіді правильно вказано підставу для порушення кримінальної справи:


4. У якій відповіді правильно вказано привід для порушення кримінальної справи:


5. У якій відповіді правильно вказано привід для порушення кримінальної справи:


6. У якій відповіді правильно вказано законодавче визначення “явки з повинною”:


7. У якій відповіді неправильно вказано привід для порушення кримінальної справи:


8. У якій відповіді правильно вказано правове значення явки з повинною після порушення кримінальної справи:


9. У якій відповіді правильно вказано загальний строк, протягом якого уповноваженими особами повинно бути прийнято рішення щодо заяв та повідомлень про злочини:


10. У якій відповіді правильно вказано рішення, що приймається уповноваженими особами за результатами розгляду заяв та повідомлень про злочини:


11. У якій відповіді правильно вказано випадок, коли кримінальна справа порушується суддею:


12. У якій відповіді правильно вказано строк, протягом якого може бути оскаржена постанова про відмову у порушенні кримінальної справи:


13. У якій відповіді правильно вказано, чи може прокурор порушити кримінальну справу щодо злочину, який належить до категорії приватного обвинувачення, без скарги потерпілого:


14. У якій відповіді правильно вказано, визначене в постанові про порушення кримінальної справи, подальше її спрямування, якщо вона була порушена органом дізнання:


15. У якій відповіді правильно вказано, як повинен поступити прокурор, який встановив незаконність порушення кримінальної справи, у якій вже провадились слідчі дії:


Тести другого рівня складності


1. У яких відповідях правильно вказано завдання стадії порушення кримінальної справи:


2. У яких відповідях правильно вказано приводи для порушення кримінальної справи:


3. У яких відповідях правильно вказано приводи для порушення кримінальної справи:


4. У яких відповідях правильно вказано вимоги до повідомлень підприємств, установ, організацій:


5. У яких відповідях правильно вказано дії, що повинні бути вчинені органом дізнання, дізнавачем, слідчим, прокурором чи суддею у зв’язку з прийняттям письмової заяви громадянина про вчинений злочин:


6. У яких відповідях правильно вказано момент до якого можлива явка особи з повинною:


7. У яких відповідях правильно вказано рішення, які можуть бути прийняті прокурором, слідчим, органом дізнання чи суддею, за результатами розгляду заяв і повідомлень про злочини:


8. У яких відповідях правильно вказано обов’язкові реквізити постанови про порушення кримінальної справи:


9. У яких відповідях правильно вказано, яким процесуальним документом фіксуються результати прийняття явки з повинною:


10. У яких відповідях правильно вказано суб’єктів кримінального процесу, які наділені універсальною юрисдикцією і вправі порушити будь-яку кримінальну справу:


11. У яких відповідях правильно вказано строки проведення перевірки уповноваженими органами заяв та повідомлень про злочини:


12. У яких відповідях правильно вказано, яка інформація підлягає викладенню у резолютивній частині постанови про порушення кримінальної справи:


13. У яких відповідях правильно вказано суб’єктів процесу, які обов’язково повідомляються про прийняте за результатами розгляду заяв та повідомлень про злочини рішення – про відмову у порушенні кримінальної справи:


^ Тести третього рівня складності


Тема 9. Загальні положення досудового розслідування.


Тести першого рівня складності


1. Вкажіть загальний строк, протягом може здійснюватись досудове слідство у кримінальній справі:


2. Вкажіть, у яких випадках проведення досудового слідства є обов’язковим у справах, по яких здійснювалась протокольна форма досудової підготовки матеріалів. Зазначте номер правильної відповіді


3. У якому з наведених варіантів правильно визначено підсумкове рішення, яким завершується дізнання у кримінальній справі


4. У якому з наведених варіантів правильно вказано правову підставу (документ), що дозволяє слідчому проводити процесуальні та слідчі дії у кримінальній справі


5. У якому з наведених варіантів правильно вказано, що є підставою для об’єднання кримінальних справ в одне провадження:


6. У якому з наведених варіантів правильно вказано, що є підставою для виділення кримінальної справи в окреме провадження:


5) якщо стосовно одного з обвинувачених є клопотання потерпілого про звільнення його від кримінальної відповідальності;


7. Вкажіть строк, протягом якого проводиться дізнання у кримінальних справах щодо злочину, який належить до категорії тяжких


8. Вкажіть строк, протягом якого проводиться дізнання у кримінальних справах щодо злочину, який не належить до категорії тяжких


9. В якому з наведених варіантів вірно визначено поняття „підслідності” кримінальних справ:


10. В якому з перелічених варіантів правильно визначені повноваження слідчого у кримінальному процесі України


Тести другого рівня складності


1. Вкажіть, які з перерахованих ознак характеризують досудове розслідування як стадію кримінального процесу


2. Виділіть з наведених положень завдання стадії досудового розслідування


3. Визначте, у яких відповідях правильно названо етапи процесуальної діяльності, що складають структуру стадії досудового розслідування


4. Які з наведених положень характеризують особливості дії принципу гласності в ході досудового розслідування кримінальної справи


5. Вкажіть, до підслідності якого органу досудового слідства віднесено розслідування справи про злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище:


6. Вкажіть, у яких категоріях кримінальних справ проведення досудового слідства є необов’язковим:


7. Вкажіть у якому з наведених варіантів правильно визначено умови виділення справи в окреме провадження:


8. У якому з наведених варіантів правильно визначено порядок продовження строку досудового слідства у кримінальній справі:


9. В яких випадках слідчий може не погодитись із вказівками прокурора і їх не виконувати подавши письмові заперечення вищестоящому прокурору:


10. Вкажіть номер правильної відповіді, у якій визначено правову підставу (документ), на підставі якої створюється слідча чи слідчо-оперативна група для розслідування кримінальної справи:


^ Тести третього рівня складності


"Слідчі дії"

Перший рівень складності


1. У якій відповіді правильно названий пропущений складовий елемент даного положення КПК України: "Слідчий зобов’язаний допитати обвинуваченого негайно після його явки або приводу і в усякому разі не пізніше (…..) після пред’явлення йому обвинувачення"?


2. У якій відповіді правильно вказані питання, які забороняється ставити при допиті підозрюваного, обвинуваченого, свідка та потерпілого? (…..)


3. У якій відповіді правильно названий вік неповнолітнього свідка, за якого його допит проводиться з обов’язковою участю педагога? (…..)


4. У якій відповіді правильно названий пропущений складовий елемент даного положення КПК України: "Оголошення показань, даних учасниками очної ставки на попередніх допитах, дозволяється лише після дачі ними показань на очній ставці та (…..)"?


5. У якій відповіді правильно названий пропущений складовий елемент даного положення КПК України: "Особа, що підлягає впізнанню, пред’являється впізнаючому разом з іншими особами тієї ж статі у кількості не менше (…..), які не мають різких відмін у зовнішності та одягу"?


6. У якій відповіді правильно вказано, яке впізнання проводиться за чинним КПК України у виняткових випадках з метою забезпечення безпеки особи, яка впізнає? (…..)


7. У якій відповіді правильно вказаний строк, в який слідчий повинен повідомити прокурора про проведений без санкції прокурора обшук та його результати? (…..)


8. У якій відповіді правильно вказаний строк, в який прокурор може подати апеляцію на постанову судді про відмову у проведенні обшуку житла чи іншого володіння особи? (…..)


9. У якій відповіді правильно названий пропущений складовий елемент даного положення КПК України: "Виїмка документів, що становлять державну та (або) банківську таємницю, проводиться тільки (…..)"?


10. У якій відповіді правильно названо посадову особу, до якої слідчий звертається з поданням про накладення арешту на кореспонденцію чи зняття інформації з каналів зв’язку? (…..)


11. У якій відповіді правильно названо посадову особу, яка скасовує арешт, накладений на кореспонденцію, або припиняє зняття інформації з каналів зв’язку? (…..)


12. У якій відповіді правильно вказаний пропущений складовий елемент даного положення з КПК України: "При наявності в протоколі обшуку зауважень на неправильні дії, допущені під час обшуку, слідчий (…..) повідомляє про це прокурора, який здійснює нагляд за слідством"?


13. У якій відповіді правильно розкрито мету проведення освідування? (…..)


14. У якій відповіді правильно названо процесуальний документ, який складає судово-медичний експерт за результатами проведеного ним освідування? (…..)


15. У якій відповіді правильно розкрито мету проведення відтворення обстановки і обставин події? (…..)


Другий рівень складності


1. У яких відповідях правильно названі способи виклику свідка для допиту? (………)


2. У яких відповідях правильно названий встановлений КПК України предмет допиту, який передує пред’явленню особи для впізнання? (………..)


3. У яких відповідях правильно названі невідкладні випадки, за яких обшук житла чи іншого володіння особи може бути проведений без постанови судді? (……….)


4. У яких відповідях правильно названі положення КПК України щодо умов проведення обшуку і виїмки в приміщеннях дипломатичних представництв? (…………..)


5. У яких відповідях неправильно вказані випадки, коли обшук особи та виїмка у неї предметів і документів можуть бути проведені без попереднього винесення постанови? (…………)


6. У яких відповідях правильно названі предмети і документи, які можуть бути вилучені при обшуку або виїмці? (……..)


7. У яких відповідях правильно названі підстави для накладення арешту на кореспонденцію? (………..)


8. У яких відповідях правильно названі слідчі дії, які дозволяється проводити до порушення кримінальної справи? (…………)


9. У яких відповідях неправильно названі слідчі дії, для проведення яких вимагається попереднє винесення слідчим постанови? (…………)


10. У яких відповідях правильно названі слідчі дії, які дозволяється проводити лише з санкції прокурора? (……….)


11. У яких відповідях неправильно названі слідчі дії, які дозволяється проводити лише за постановою судді? (………..)


12. У яких відповідях правильно названі слідчі дії, які проводяться з участю понятих? (………..)


13. У яких відповідях неправильно названі загальні процесуальні умови проведення слідчих дій? (………..)


Третій рівень складності


1. У яких відповідях правильно розкриті положення КПК України, що стосуються огляду і виїмки кореспонденції та дослідження інформації, знятої з каналів зв’язку? (………….)


2. У яких відповідях неправильно названі випадки, коли огляд житла чи іншого володіння особи може бути проведено без постанови судді? (…………….)


"Пред’явлення обвинувачення та допит обвинуваченого"


Перший рівень складності


1. У якій відповіді правильно вказано, що таке обвинувачення? (.....)


2. У якій відповіді правильно названий процесуальний документ про притягнення особи як обвинуваченого? (…..)


3. У випадку неявки особи без поважних причин для пред’явлення їй обвинувачення (.....)


4. Копія постанови про притягнення особи як обвинуваченого надсилається прокурору (.....)


5. У якій відповіді правильно вказано з яких частин складається постанова слідчого про притягнення особи як обвинуваченого? (…..)


6. У якій відповіді правильно вказано, що є підставами для притягнення особи як обвинуваченого (…..)?


7. У якій відповіді правильно вказано момент, з якого обвинувачений наділяється відповідним комплексом прав та обов’язків? (…..)


8. У якій відповіді правильно вказано, з якого моменту особа вважається обвинуваченим? (…..)


9. У якій відповіді правильно вказано процесуальний документ, на підставі якого здійснюється привід обвинуваченого? (…..)


10. У якій відповіді правильно вказано процесуальний документ, який складається про пред’явлення особі обвинувачення, роз’яснення його суті і вручення копії постанови про притягнення особи як обвинуваченого? (…..)


11. У якій відповіді правильно вказаний процесуальний документ про відсторонення обвинуваченого від посади? (…..)


12. У якій відповіді правильно вказано, чим засвідчується правильність власноручного запису обвинуваченим своїх показань в протоколі допиту? (…..)


13. У якій відповіді правильно вказаний процесуальний документ, у якому зазначається про роз’яснення обвинуваченому його прав? (…..)


14. У якій відповіді наведений правильний складовий елемент даного законодавчого положення: "При пред’явленні обвинувачення особі присутність захисника є (…..)"?


Другий рівень складності


1. У яких відповідях правильно вказано, коли слідчий доповнює обвинувачення? (……...)


2. У яких відповідях правильно вказано, коли слідчий змінює обвинувачення? (………..)


3. У яких відповідях правильно вказано, коли обвинувачення пред’являється заново? (............)


4. У яких відповідях правильно вказано, коли можливий привід обвинуваченого без попереднього його виклику? (……….)


5. У яких відповідях правильно вказані випадки, коли кримінальна справа повністю або в частині пред’явленого обвинувачення підлягає закриттю? (………..)


6. У яких відповідях правильно вказані виняткові випадки проведення допиту обвинуваченого в нічний час? (………)


7. У яких відповідях неправильно названі способи виклику обвинуваченого? (………)


8. У яких відповідях правильно вказані підстави для відсторонення обвинуваченого від посади? (……..)


Третій рівень складності


1. У яких відповідях вказані неправильні випадки, коли скасовується відсторонення обвинуваченого від посади? (..............)


2. У яких відповідях неправильно вказані випадки пред’явлення обвинувачення за обов’язкової присутності захисника? (..............)


"ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА ТА ЙОГО ЗАКІНЧЕННЯ ШЛЯХОМ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ АБО НАПРАВЛЕННЯ ЇЇ ДО СУДУ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ОБВИНУВАЧЕНОГО ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ"


Перший рівень складності


1. У якій відповіді дане правильне визначення зупинення досудового слідства? (…..)


2. У якій відповіді дане правильне визначення закриття кримінальної справи? (…..)


3. У якій відповіді правильно наведені підстави для зупинення досудового слідства? (…..)


4. У якій відповіді правильно наведені підстави для зупинення досудового слідства? (…..)


5. У якій відповіді правильно наведені підстави для зупинення досудового слідства? (…..)


6. У якій відповіді правильно наведені умови для зупинення досудового слідства у випадку, коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме чи коли психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження у справі? (…..)


7. У якій відповіді правильно наведені умови для зупинення досудового слідства у випадку, коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме чи коли психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження у справі? (…..)


8. У якій відповіді правильно наведені умови для зупинення досудового слідства у випадку, коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме чи коли психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження у справі? (…..)


9. Чи можливо зупинити дізнання у кримінальній справі? (…..)


10. У якій відповіді правильно наведені підстави для зупинення дізнання? (…..)11. У якій відповіді правильно наведені підстави для відновлення зупиненого слідства у кримінальній справі? (…..)


12. У якій відповіді правильно наведені підстави для відновлення зупиненого слідства у кримінальній справі? (…..)


13. У якій відповіді правильно наведені підстави для закриття справи, слідство у якій зупинено? (…..)


14. У якій відповіді правильно наведені підстави для закриття справи, слідство у якій зупинено? (…..)


15. У якій відповіді правильно наведені підстави для закриття справи, слідство у якій зупинено? (…..)


16. У якій відповіді правильно наведені підстави для закриття кримінальної справи? (…..)


17. У якій відповіді правильно наведені підстави для закриття кримінальної справи? (…..)


18. У якій відповіді правильно наведені підстави для закриття кримінальної справи? (…..)


19. У якій відповіді правильно наведені підстави для направлення кримінальної справи до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності? (…..)


20. У якій відповіді правильно наведені підстави для направлення кримінальної справи до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності? (…..)


21. У якій відповіді правильно наведені підстави для направлення кримінальної справи до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності? (…..)


22. У якій відповіді правильно зазначено строк для оскарження постанови про закриття кримінальної справи прокуророві? (…..)


Другий рівень складності


1. У яких відповідях правильно наведені підстави для зупинення досудового слідства? (………)


2. У яких відповідях правильно наведені підстави для зупинення досудового слідства? (………)


3. У яких відповідях правильно наведені умови для зупинення досудового слідства у випадку, коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме чи коли психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження у справі? (………)


4. У яких відповідях правильно наведені підстави для відновлення зупиненого слідства у кримінальній справі? (………)


5. У яких відповідях правильно наведені підстави для направлення кримінальної справи до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності? (………)


6. У яких відповідях правильно зазначено кому із суб’єктів кримінального процесу надсилається копія постанови про закриття кримінальної справи? (………)


7. У яких відповідях правильно зазначено кому із суб’єктів кримінального процесу надсилається копія постанови про закриття кримінальної справи? (………)


8. У яких відповідях правильно зазначено кому із суб’єктів кримінального процесу надсилається копія постанови про закриття кримінальної справи? (………)


9. У яких відповідях правильно зазначено кому із суб’єктів кримінального процесу надсилається копія постанови про закриття кримінальної справи?


Третій рівень складності


1. У яких відповідях правильно зазначено кому із суб’єктів кримінального процесу надсилається копія постанови про закриття кримінальної справи? (………..)


2. У яких відповідях правильно наведені підстави для закриття справи, слідство у якій зупинено? (………..)


3. У яких відповідях правильно наведені підстави для закриття кримінальної справи слідчим? (………..)


"Закінчення досудового слідства складанням обвинувального висновку"

  1   2   3   4   5

Схожі:

Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Трудове право регулює трудові відносини
Протокол №19 юридичний факультет iconН. Каразіна юридичний факультет
Вас взяти участь у роботі VІI міжнародної конференції молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави»,...
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
У відповіді під котрим номером правильно вказано зміст предмета цивільного права
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
У відповіді під котрим номером правильно вказано зміст предмета цивільного права
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
Відносини, що тісно пов'язані з трудовими відносинами найму, як складова предмета трудового права
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Кримінально-правова охорона власності в Україні поняття та розміри звернення чужого майна на свою користь 19
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак (змісту), іменується
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак (змісту), іменується
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
...
Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи