Протокол №19 юридичний факультет icon

Протокол №19 юридичний факультет
НазваПротокол №19 юридичний факультет
Сторінка3/3
Дата08.01.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипКнига
1   2   3
^

Відмова у державній реєстрації права на нерухомість:


 • У разі відмови від права власності на майно, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на нього припиняється:

 • У разі знищення майна, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на це майно припиняється:

 • Плата за земельну ділянку, що викуповується у зв’язку з суспільною необхідністю:

 • У випадку припинення права власності особи на нерухоме майно у зв’язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене, особа має право:

 • Рішення про викуп пам’ятки історії та культури, власник якої не вживає заходів щодо її збереження, може винести:

 • Назвіть підстави припинення права власності:

 • Реквізоване майно переходить:

 • Зазначте правові наслідки сплати (передання) неустойки:

 • Правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється:

 • Недійсність основного зобов’язання (вимоги) спричиняє:

 • Неустойкою (штрафом, пенею) є ......., які боржник повинен передати кредиторів у разі порушення боржником зобов’язання:

 • Речові права на чуже майно.

 • Сервітут може бути встановлений:

 • Сервітут може бути встановлений:

 • Речовими правами на чуже майно є :

 • Речовими правами на чуже майно є :

 • Сервітут припиняється у разі:

 • Строк права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарський потреб :

 • Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарський потреб :

 • У разі відчуження права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб переважне перед іншими особами право на його придбання має

 • Право користування чужою земельною ділянкою для забудови виникає на підставі :

 • Право користування земельною ділянкою для забудови припиняється у разі :

 • Право користування чужою земельною ділянкою для забудови може бути встановлено:

 • Сервітут (право користування чужим майном) може бути встановлений щодо

 • Вкажіть, які речові права на чуже нерухоме майно (згідно ст.4 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”) підлягають обов’язковій державній реєстрації

 • Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб припиняється у разі:

 • Промислова власність

 • Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з

 • Право інтелектуальної власності на комерційне найменування охороняється

 • Як називають “будь-яке позначення або будь-яку комбінацію позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами”.

 • Суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є

  Права інтелектуальної власності на торговельну марку

  1. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою
  1. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується
  1. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку становить
  1. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку
  1. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається
  1. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з

  2. Право інтелектуальної власності на географічне зазначенння є чинним

  3. Право інтелектуальної власності на географічне зазначенння охороняється

  4. Як називають інформацію, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має певну цінність та є предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію

  5. При перетворенні торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг

  6. Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно

  7. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать:

  8. Майновими правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю є:

  9. Ощадний сертифікат – письмове свідоцтво..................про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку............

  10. Вексель – цінний папір, який засвідчує .......векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей..............

  11. Назвіть види цінних паперів передбачених Законом “Про цінні папери і фондову біржу”:

  12. Зазначте словосполучення, пропущене у наведених законодавчому визначенні.

  13. Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує............у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує............ в акціонерному товаристві та право на .........., дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді........., а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства:

  14. Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення її власником ........... і підтверджує ............... відшкодувати йому вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого.................

  15. Казначейські зобов’язання України – вид цінних паперів на пред’явника, що розміщуються виключно на .......... серед населення і засвідчують внесення їх власником грошових коштів до ............ і дають право на ...........

  16. Права за ордерним цінним папером передаються шляхом вчинення:

  17. Цінні папери можуть випускатися в:

  18. Які групи цінних закріплені у Цивільному кодексі України:

  19. Які групи цінних закріплені у Цивільному кодексі України:

  20. При переході права на річ її складові частини:

  21. Річ є визначеною індивідуальними ознаками:

  22. Підприємство як єдиний майновий комплекс є:
  23. ^

   Відмова у державній реєстрації права на нерухомість:


  24. Виберіть і вставте ............

  25. Цінним паперам є документ встановленої форми ...., що посвідчує.......... і визначає ..........та передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам:

  26. Виберіть і вставте потрібне слово (словосполучення) у наведеному законодавчому положенні:

  27. Тварини є ....цивільних прав. На них поширюється правовий режим ............, крім випадків, встановлених законом:

  28. Режим нерухомої речі може бути поширений законом на:

  29. У разі відмови від права власності на майно, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на нього припиняють:

  30. У разі знищення майна, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на це майно припиняється:

  31. Зазначте умови викупу земельної ділянки у зв’язку з суспільною необхідністю, встановлені ЦКУ:

  32. Плата за земельну ділянку, що викуповується у зв’язку з суспільною необхідністю:

  33. Зазначте умови припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене:

  34. У випадку припинення права власності особи на нерухоме майно у зв’язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене, особа має право:

  35. Рішення про викуп пам’ятки історії та культури, власник якої не вживає заходів щодо її збереження, може винести:

  36. Зазначте умови, за яких майно може бути реквізоване у власника:

  37. Назвіть підстави припинення права власності:

  38. Реквізоване майно переходить:

  39. Зазначте правові наслідки сплати (передання) неустойки:

  40. Правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється:

  41. Недійсність основного зобов’язання (вимоги) спричиняє:

  42. Неустойкою (штрафом, пенею) є ......., які боржник повинен передати кредиторів у разі порушення боржником зобов’язання:


  Тести першого рівня складності.


  1. Правочином є

  2. Правочини, укладені особою, яка не досягла 18 років, з набуття або передачі права власності чи іншого речового права на тварину

  3. Особа, яка вчиняє правочин, повинна

  4. Волевиявлення учасника правочину має бути

  5. Правочин має вчинятися

  6. Правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами)

  7. У разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є

  8. Правочин, який підлягає обов’язковій державній реєстрації є вчиненим

  9. Правочин має вчинятися

  10. Якщо фізична особа у зв'язку з хворобою або фізичною вадою не може підписатися правочин власноручно, то

  11. Правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії)

  12. У разі недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину такий правочин

  13. Правочин, який вчинено малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, вважається схваленим її батьками (усиновлювачами) ( одним із батьків, з ким вона проживає) або опікуном

  14. Недійсність окремої частини правочину

  15. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення

  16. Фіктивним є правочин

  17. Удаваним є правочин

  18. Якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, то

  19. Винна сторона (інша особа), яка застосувала фізичний або психічний тиск до другої сторони при вчинені правочину, зобов'язана відшковувати їй:

  20. Правочин, вчинений представником

  21. Письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами називається

  22. Правочин, який порушує публічний порядок є

  23. Правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень

  24. Боржник вважається таким, що прострочив, якщо

  25. Якщо за порушення зобов'язання встановлено неустойку, то вона підлягає стягненню

  26. Договір є укладеним, якщо сторони

  27. Пропозицію особи укласти договір називають

  28. Пропозицію укласти договір(оферту) може зробити

  29. Пропозиція укласти договір має містити

  30. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути

  31. Зміна або розірвання договору вчиняється

  32. Якщо у пропозиції укласти договір вказаний строк для відповіді, договір є укладеним

  33. Зміст правочину не може суперечити

  34. Згідно ст.209 ЦК України нотаріальне посвідчення правочину може здійснюватися:

  35. Назвіт акти цивільного законодавства, які регулюють порядок реєстрації правочинів:

  36. Державній реєстрації підлягають такі правочини:

  37. Державній реєстрації підлягають такі правочини:

  38. Вкажіть правочини, які підлягають державній реєстрації:

  39. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі,якщо

  40. Правочин, який дієздатна фізична особа вчинила у момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними

  41. Винна сторона (інша особа), яка застосувала фізичний або психічний тиск до другої сторони при вчинені правочину, зобов'язана відшковувати їй:

  42. Представництво за довіреністю припиняється у разі:
  1. Представництво за довіреністю припиняється у разі:
  1. Представник може передати своє повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, якщо
  1. Представник не може вчиняти правочин
  1. Якщо строк довіреності не встановлений,
  1. Згідно ст.12 Закону України від 2 червня 2005 року „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” для здійснення будь-яких правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, потрібна

  2. Припинення зобов’язання на вимогу однієї із сторін

  3. Не допускається зарахування зустрічних вимог:

  4. Новація зобов’язання не допускається щодо

  5. Зобов’язання припиняється

  6. Договором є

  7. Договір є одностороннім

  8. Договір є двостороннім, якщо

  9. Якщо у пропозиції укласти договір вказаний строк для відповіді, договір є укладеним

  10. Договір є відплатним, якщо

  11. Публічним є договір

  12. Згідно Закону України від 22 грудня 2005 року „Про доступ до судових рішень” у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу через оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади або офіційне опублікування, не можуть бути розголошені відомості, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу, а саме:

  13. Істотними умовами договору є
  1. Договір, в якому містяться елементи різних договорів називається
  1. Договір про наміри (протокол про наміри)
  1. Договір набирає чинності
  1. Якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов
  1. Договір може бути укладений

  2. Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно і в ній не вказаний строк для відповіді, договір є укладеним

  3. Договором на користь третьої особи є договір

  4. Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо

  5. Згідно Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 671)

  6. датою державної реєстрації правочину вважається


 • 1   2   3

  Схожі:

  Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
  Трудове право регулює трудові відносини
  Протокол №19 юридичний факультет iconН. Каразіна юридичний факультет
  Вас взяти участь у роботі VІI міжнародної конференції молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави»,...
  Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
  Тема 17. Перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку апеляційного провадження
  Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
  У відповіді під котрим номером правильно вказано зміст предмета цивільного права
  Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
  Відносини, що тісно пов'язані з трудовими відносинами найму, як складова предмета трудового права
  Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
  Кримінально-правова охорона власності в Україні поняття та розміри звернення чужого майна на свою користь 19
  Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
  Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак (змісту), іменується
  Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №19 юридичний факультет
  Диспозиція, яка лише називає передбачений нею злочин, але не розкриває його ознак (змісту), іменується
  Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
  ...
  Протокол №19 юридичний факультет iconПротокол №9 юридичний факультет
  ...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Документи


  База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
  звернутися до адміністрації
  Документи