Фізична географія материків і океанів icon

Фізична географія материків і океанів
Скачати 413.49 Kb.
НазваФізична географія материків і океанів
Сторінка1/3
Дата08.01.2013
Розмір413.49 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи


__________________З.І.Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Фізична географія материків і океанів(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки___________6.040104_”Географія”________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)______6.070500_”Географія”___________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення___________географічного______________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.


^ Фізична географія материків і океанів Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки __географія___, спеціальністю ___географія_____. - _______: ________, 2010.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Шубер П.М. – к.г.н., доцент кафедри фізичної географії

Костів Л. Я. – асистент кафедри фізичної географії


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії

_____________________________________________________________________________


Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.


Завідувач кафедрою фізичної географії


_______________________ (____Мельник А.В.___)

(підпис) (прізвище та ініціали) “_____”___________________ 20___ р


Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____Хомин Я.Б.____)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__

^

1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Фізична географія материків і океанів”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів:

4 – 3-й семестр;

2 –4-й семестр

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

Спеціальність (професійне спрямування)


2-йКурсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

3-й; 4-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4 у 3-му семестрі

3 у 4-му семестрі

самостійної роботи студента - 6 у 3-му семестрі

7,5 у 4-му семестрі


Освітньо-кваліфікаційний рівень:


68 год.

год.

^ Практичні, семінарські

52 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

114 год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залік
  1   2   3

Схожі:

Фізична географія материків і океанів iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни фізична географія материків І океанів
Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Фізична географія материків і океанів iconВішнікіна Любов Петрівна
Викладає дисципліни: Фізична географія материків І океанів. Методика навчання географії
Фізична географія материків і океанів iconМіністерство освіти І науки України
Робоча програма з навчальної дисципліни «Фізична географія материків та океанів» розроблена на основі
Фізична географія материків і океанів iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Програма навчального курсу Фізична географія материків І океанів. Криворізький державний педагогічний університет, 2007 с
Фізична географія материків і океанів iconЧернівецький національний університет
Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням «Фізична географія материків...
Фізична географія материків і океанів iconЧернівецький національний університет
Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням «Фізична географія материків...
Фізична географія материків і океанів iconЛабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень
Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах
Фізична географія материків і океанів iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки Географія, спеціальністю...
Фізична географія материків і океанів iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки Географія, спеціальністю Географія, 20. с
Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Фізична географія материків і океанів iconРобоча програма навчальної дисципліни геоморфологія материків І океанів напряму підготовки 201401 Географія для спеціальності
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить 1: 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи